PROFESÖR DR. ZEKAİ GÜNER
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ZEKAİ GÜNER
e-Posta:
zekai.guner@beun.edu.tr
Telefon:
3233870
Çalışma Alanları:

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI
Tez Adı : Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’xxnin kuruluşu ve faaliyetleri (1 Aralık 1918-13 Mayıs 1920)
1988-1992
Yüksek Lisans
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Tez Adı : 1919 yılında Türk umumi efkarını aydınlatma çabaları, basın ve beyannameler
1984-1986
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1975-1979
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Ortaokul T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin işlenişine yönelik öğretmen görüşleri

BUSE SEYHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ulusal Makaleler
Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemir Bey in Faaliyetleri
ZKÜ.Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 6 Cilt: 3 Sayfa: 49-65 GÜNER ZEKAİ

Cumhuriyet ve Türk Kadını
ZKÜ.Zonguldak Sağlık Yüsek Okulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi

Tarih: 8/2006 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 91-99 Zekai Güner, Murat Hulkiender

Mütareke Yıllarında Türk Bulgar İlişkileri ve Trakya da Gelişen Olaylar
Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Çalışmaları Dergisi

Tarih: 3/2006 Sayı: 5 Cilt: 1 Sayfa: 124-135 GÜNER ZEKAİ

Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi
ZKÜ.Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 41-51 GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele de Türk Kamuoyunu Oluşturan Basın
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Erdem Dergisi Cumhuriyet Özel Sayısı

Tarih: 5/1999 Sayı: 31 Cilt: 11 Sayfa: 89-104 GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele Döneminde Batı Trakya da Bulgar Zulümleri
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Erdem Dergisi

Tarih: 5/1999 Sayı: 34 Cilt: 12 Sayfa: 119-128 GÜNER ZEKAİ

Trakya Paşaeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti
İ.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı

Tarih: 1/1996 Cilt: 8 Sayfa: 135-155 GÜNER ZEKAİ

İzmir in İşgali Olayının Trakya daki Tepkileri
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Tarih: 7/1994 Sayı: 27 Cilt: 9 Sayfa: 559-568 GÜNER ZEKAİ

Uluslararası Bildiriler
Türk Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri Mübadil Türkler Meselesi

(Tam metin bildiri)

6.Uluslararası Atatürk Kongresi GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:872-885

Tevfik Rüştü Aras Bey in Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Heyeti Reisi Olarak Faaliyetleri 1923 1925

(Özet bildiri)

İç/Dış/Göç ve Kültür IV.Kültür Araştırmaları Sempozyumu GÜNER ZEKAİ

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin İskân Politikası

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICENAS 38 GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele Döneminde Türk Kamuoyunda Ermeni Meselesi

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:155-169

Çanakkale Savaşlarının ve Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal in Milli Mücadele Kamuoyunun Oluşmasındaki Yeri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Çanakkale Kongresi GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:139-145

Atatürk Dönemi Balkan Politikası ve Balkan Antantı

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Atatürk Kongresi GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:343-351

Atatürk ün Trakya Üzerine Düşünceleri Trakya Paşaeli Cemiyeti ile İlişkileri

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Atatürk Sempozyumu GÜNER ZEKAİ Cilt: 2 Sayfa:759-772

Ulusal Bildiriler
Lozan da Türk Yunan Mübadele Politikası Hakkında Genel Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı 10.05.2013 12.05.2013 GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde Pontus Faaliyetleri

(Tam metin bildiri)

Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu 04.05.2006 06.05.2006 GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:135-148

Zonguldak ve Ereğli Müdafaa i Hukuk Cemiyetlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Bölgede Gelişen Olaylar

(Tam metin bildiri)

11-13 Kasım 2005. Kent Tarihi 05 Bienali 11.11.2005 13.11.2005 GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:179-187

Lüleburgaz Kongresi

(Tam metin bildiri)

81. Yılında Lüleburgaz Kongresi Ulusal Sempozyumu 31.03.2001 02.04.2001 GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:48-59

Akademik Görevler
PROFESÖR
2010
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İdari Görevler
Bölüm Başkanı
2017

Enstitü Müdürü
1996

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü
1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Lisans
(Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
(Lisans)
Vatandaşlık Bilgisi
(Lisans)
VATANDAŞLIK BİLGİSİ
(Lisans)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
(Lisans)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
(Lisans)
Türkiye Cumhuriyet Tarihi I
(Lisans)
Türkiye Cumhuriyet Tarihi
(Lisans)
TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ
(Lisans)
Tarih Bilimi
(Lisans)
TARİH BİLİMİ
(Lisans)
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
(Lisans)
Siyaset Bilimine Giriş
(Lisans)
Atatürk İlkeleri ve Inklap Tarihi II
(Lisans)
Atatürk İlkeleri ve Inklap Tarihi I
Kitaplar
Lozan’xxda Türk Yunan Mübadele Siyaseti
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Siyasal Kitabevi ISBN: 978-605-9221-53-5 Tarih: 2017

Milli Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu
(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: TC.Kültür Bakanlığı Yayınları/2322 Yayınlar Daire Başk. Kültür Eserleri Dizisi/250 Tarih: 2014

Trakya Paşaeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti nin Kuruluşu ve Faaliyetleri 1 Aralık 1918 13 Mayıs 1920
(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Tarih: 2014

Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını
(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Tarih: 2010

Üniversite Dışı Deneyimler
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1979-1987

Uzman Yardımcısı

Kültür Turizm Bakanlığı,Uzmanlık