DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZAFER ÖZTÜRK
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ZAFER ÖZTÜRK
e-Posta:
zaferozturk@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1480
Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Enflasyon

İstihdam

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT POLİTİKASI (DR)
Tez Adı : Hegemonik İstikrar Teorisi çerçevesinde dünya ekonomisinin yeniden şekillendirilmesi ve Türkiye'nin bu süreçteki yeri ve katkısı
2004-2011
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Çekirdek enflasyonu : Literatür
2000-2004
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1993-1997
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırım girişlerine etkisi

DAMLA ÖZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Türkiye'de Bölgesel Teşviklerin İstihdama Etkisi

MEHTAP İNAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKALARININ İKTİSADİ POPÜLİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

NASİYE ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Kur belirsizliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri: VAR-MGARCH yaklaşımı ve Türkiye örneği

SEVGİ DURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de sanayileşme sürecinde savunma sanayinin rolü

DERYA YAKICI ÖKSÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Siber suçların ekonomik boyutu: Zonguldak örneği

MUHAMMED TEMLİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İktisadi büyüme sürecinde kadın istihdamının rolü ve Türkiye'de kadın istihdamı

SİNEM TOPTAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Türkiye’de AK Parti Dönemi Ulaştırma Yatırım Politikalarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Hedefler
Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 325-353 ARSLAN ERSİN, ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:J-Gate, DRJI, Journal Factor, EuroPub, Academic Resource Index, Base ISSN:2717-9729

Website

Orta Gelir Tuzağı Hipotezi’nin Panel Birim Kök Testi İle Analizi
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 200-213 ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.631141

Website

Siber Saldırıların Firmalara Etkileri: Zonguldak Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 534-546 ÖZTÜRK ZAFER, PEKKAYA MEHMET, TEMLİ MUHAMMED

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735470

Website

ARIMA ve Gri Sistem Modelleri ile Enflasyon Tahmini
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 760-776 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 269-288 ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-5549

Website

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 37-48 ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876 doi:10.18037/ausbd.388968

Website

Environmental Kuznets Curve in the Mint Countries: Evidence of Long-Run Panel Causality Test
AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 175-183 ÖZTÜRK ZAFER,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-2174

Website

Relationship between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries
Journal of Economic and Social Studies

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 153-162 KESİKOĞLU FERDİ,ÖZTÜRK ZAFER Atıf Sayısı: 3

Endeks:Econlit ISSN:1986-8502

Ortadoğu ya Yönelik Politikalar Türkiye ve Ekonomik İstikrar
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 17 Cilt: 8 Sayfa: 101-114 ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8051 doi:10.11122/ijmeb.2012.8.17.359

Website

Uluslararası Bildiriler
Oil Price and Industrial Production in G7 Countries: Evidence from the Asymmetric and Non asymmetric Causality Tests

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 26.10.2013 28.10.2013 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:1020-1024

Website

The Effect of Institutional Factors on International Capital Movements in BRICS Countries

(Özet bildiri)

EconWorld2015-The Second International Conference in Economics 18.08.2015 20.08.2015 Sözlü Sunum ÖZ DAMLA,YAĞLIKARA AYKUT,ÖZTÜRK ZAFER

Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Makroekonomik Performansının Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:314-322 ISBN:978-605-4931-65-1

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde DYY Girişini Etkileyen Kurumsal Faktörler

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA Sayfa:1-39 ISBN:978-605-258-101-8

Website

Türkiye’de Bölgesel Teşviklerin İstihdama Etkisi

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economic Issues VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum İNAM MEHTAP,ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:152-158 ISBN:978-605-7858-19-1

Website

Demokrat Parti Ekonomi Politikalarının İktisadi Popülizm Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 25.06.2021 27.06.2021 Sözlü Sunum ŞAHİN NASİYE, ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:336-346 ISBN:978-625-7898-45-4

Website

Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme Sorunu

(Tam metin bildiri)

IV. European Congress on Economic Issues 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum KAPIZ AYVAZ SERAP, ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:192-203 ISBN:978-605-2012-90-1

Website

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005-2011
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2002-2005
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Enstitü Müdür Yardımcısı
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
TÜRKİYE’DE İKTİSAT POLİTİKASI UYGULAMALARI
(Doktora)
POLİTİK İKTİSAT VE KURUMSAL İKTİSAT I
(Doktora)
GLOBAL POLİTİK İKTİSAT
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
SEMİNER
(Yüksek Lisans)
Makro Ekonomik Analiz I
(Yüksek Lisans)
MAKRO EKONOMİK ANALİZ II
(Yüksek Lisans)
MAKRO EKONOMİK ANALİZ I
Dersler - Lisans
(Lisans)
İktisat Politikası
(Lisans)
İktisada Giriş
(Lisans)
İKTİSADA GİRİŞ II
(Lisans)
İKTİSADA GİRİŞ I
(Lisans)
Türkiye Ekonomisi
(Lisans)
TÜRKİYE EKONOMİSİ
(Lisans)
Makro İktisat
(Lisans)
MAKRO İKTİSAT
Kitaplar
Türkiye'de İktisat Politikaları ve İstihdam (1990 - 2020)
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Fiyat İstikrarı Politikası ve İstihdam Editör: Altuntepe, Nihat Basım Sayısı::(1) Sayfa::285 306 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8494-26-6 Tarih: 2021

Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evaluation of Cybercrime Economy via MCDM and Decision Tree Approaches: The Case of Zonguldak Editör: Umit Hacioglu Basım Sayısı::(1) Sayfa::521 554 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-030-29738-1 Tarih: 2020

DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI III
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Bölgesel Gelir Eşitsizliğinin Nedenleri: Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma Editör: GÖZEN, Mehmet Çağrı SOYLU, Özgür Bayram Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 54 Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-7858-18-4 Tarih: 2019

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Savunma Sanayinin Sanayi Sektörünün Gelişim Sürecindeki Rolü Editör: Orhan Ayhan, İnce M. Rıdvan, Demir Sedanur Basım Sayısı::(1) Sayfa::62 81 Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-2012-95-6 Tarih: 2019

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessing the Twin and Triple Deficit Hypotheses in Developing Economies: A Panel Causality Analysis Editör: Dinçer Hasan, Hacıoğlu Ümit, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::209 225 Yayınevi:: Springer Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economies
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effect of Public Capital on Private Capital: The Case of Transition Countries Editör: BAYAT Tayfur Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 155 Yayınevi:: Editura Universitatii Aurel Vlaicu ARAD ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017