ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YUSUF ÖTENKAYA
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
YUSUF ÖTENKAYA
e-Posta:
yusufotenkaya@beun.edu.tr
Telefon:
2912842
Çalışma Alanları:

Ortaçağ Tarihi

None

Öğrenim Bilgileri
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET
25/10/2013 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET
25/10/2013 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
ÜSKÜP İLKÖĞRETİM OKULU
- Bitiş Tarihi 30/06/2004
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
03/09/2008 - Bitiş Tarihi 20/06/2012
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH
12/07/2012 - Bitiş Tarihi 12/08/2015
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH
24/08/2015 - Bitiş Tarihi 07/06/2021
Uluslararası Makaleler
Memlûk Sultanlık Anlayışı
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3394

Website

İbn Haldûn Umrân Mefhumunu Uygarlık/Medeniyet Anlamında mı Kullandı? Kuramsal ve Tarihsel Bir Tahlil
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2149-0872

Website

Okur Kitlesi İçin Yazmak: Câhiz örneği
Nesir Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- YAYLA MUSTAFA ALTUĞ, ÖTENKAYA YUSUF

ISSN:2757-9999

Website

İbn Haldun'un Siyaset Teorisinin İslami Kökeni
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3394

Website

Ibn Khaldun, Life And Times
İSTEM

Tarih: 12/2018 Sayı: 32 Cilt: 16 Sayfa: 423- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-0618

Website

Jo Van Steenbergen, Order Out of Chaos: Patronage, Conflict And Mamluk Socio-Political Culture 1341-1382. Leiden: Brill, 2006
İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 50 Sayfa: 387- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-7508 doi:10.29288/ilted.448800

Website

Ahmad S. Dallal, Islam Without Europa Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 1238- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-3670

Website

Muhammed b. Kudâme’nin Lum’atü'l-İtikâd İsimli Eserine Göre Ehl-i Sünnet’in Sıfat-ı İlâhiyye Tasavvuru ve Selefîlik
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 84 Cilt: None Sayfa: 403- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:Sobiad, Cite Factor, Index Copernicus Asos vs. ISSN:2148-2489 doi:dx.doi.org/10.16992/ASOS.14382

Website

Sünni Politik Tarih Yazımında İsmâilîlerin Heterodoksluğu
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Tarih: 12/2018 Sayı: 34 Cilt: 17 Sayfa: 619- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:2651-3978

Website

Atomcu-Dualist-Teslis Anlayışına Karşı Mu’tezile’nin Meydan Okuması: Yeni Bir Tanrı-Âlem Tasavvuru
Kelâm Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 319- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:ESCI ISSN:2602-2710 doi:10.18317/kaderdergi.469204

Website

Amalia Levanoni, A Turning Point in the Mamluk History: A Third Reign of al-Nasir Muhammad Ibn Kalavun 1310-1341
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:Sobiad, Tr Dizin Ulakbim ISSN:2458-9934

Website

Modern Müsteşriklerin Erken İslam Dönemi Hakkında Fraksiyonel Analizleri: Şia'nın Teşekkülü
Cappadocia Journal of History and Social Sciences

Tarih: 1/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:Sobiad ISSN:2199-353X

Website

Emevilere Karşı Abbasi Muhalefetinin İlk Evreleri
History Studies

Tarih: None/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖTENKAYA YUSUF

Endeks:Index Islamicus ISSN:None

Website

Uluslararası Bildiriler (2)
ŞİHABEDDİN AHMED EN-NÜVEYRİ (Ö.1333)’YE GÖRE MEMLÛKLERĠN SİYASET VE ADALET ANLAYIŞININ SÂİKLERİ

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI MERCİDABIKTAN GÜNÜMÜZE 500 YILDA MERCİDABIK SEMPOZYUMU 2017-10-26 2017-10-27 Sözlü Sunum ÖTENKAYA YUSUF Basım Tarihi : 01.12.2017

Din-Siyaset-Tarih Bağlamında Karmatilerin Zındıklığı Meselesi

(Tam metin bildiri)

Türklerde Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 2014-10-22 Sözlü Sunum ÖTENKAYA YUSUF Basım Tarihi : 07.01.2015

Kitaplar
Orta Çağ'da Diplomasi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Memlûk-İlhanlı İlişkilerinde Ben İdraki ve Tanrısal Haklılık İmgesinin Yansımaları Editör: Gördegir Ercan Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 134 Yayınevi:: Efe Akademi ISBN: 978-625-7729-62-8 Tarih: 2020