PROFESÖR DR. SONER YAVUZ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
SONER YAVUZ
e-Posta:
yavuz@beun.edu.tr
Telefon:
37223233870
Çalışma Alanları:

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (DR)
Tez Adı : Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi
2002-2006
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Kimya eğitiminde öğrenci başarısını ölçmede kullanılan testler ve karşılaştırılmaları
2000-2002
Lisans
EĞİTİM FAKÜLTESİ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1995-2000
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Eğitimde artırılmış gerçeklik ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi

FATİH KELEŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
FEN EĞİTİMİ ALANINDA ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME (ATBÖ) YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

ÖZGE KOÇ DUDAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi

FURKAN MANDEV
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Bilgisayar destekli öğretim ile laboratuvar destekli öğretimin öğrencilerin ders başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi

MEHMET AKÇAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen bilgisi öğretmen adayları için mikroteknoloji ve nanoteknolojiye yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi

MERVE BEKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen bilgisi öğretmen adaylarının tükenmişlik ve kpss kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

AYDIN AKDENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kimya kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi

EDA AKÇA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen eğitimi alanında proje tabanlı öğretim ile ilgili tamamlanmış tezler üzerine bir içerik analizi: Türkiye örneği (2002-2014)

GONCA YAVUZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin etkisi

GÜLNAZ ÇELİK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İlköğretim öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ile ders başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kandıra ilçesi örneği

MİNA BAL KÖYÖNÜ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Anadolu liselerinde kullanılan yeni İngilizce öğretim programı ve ders kitapları hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Zonguldak ili örneği

SEVDA ASLANTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretimin kimyasal denge kavramlarını anlamaya ve tutuma etkisi

NURDİLEK ARSLAN KARAKETHÜDAOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Hayat bilgisi öğretiminde kavram karikatürü yaklaşımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi

SİBEL KILIÇ ÖZÜN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirmenin öğrenci başarısına ve tutum düzeylerine etkisi

FİKRET SEZGİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Beyin temelli öğrenme yaklaşımının İngilizce dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi

ÜMİT YAĞLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
“Günlük Yaşamdan Kimya Sınıfına Yansımalar” Projesinin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına ve Öğretim Stillerine Etkisi
Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi

Tarih: 9/2022 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 183-218 BİLİR VOLKAN, TUFAN YÜKSEL, YILMAZ AYHAN, YAVUZ SONER, SARITAŞ DAVUT, ŞENLER PEHLİVAN BURCU, EYCEYURT TÜRK GÜLSEDA

Endeks:DRJI, DOAJ, Wordcat ISSN:2459-1734 doi:10.37995/jotcsc.1114268

Website

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (fetemm) ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 27-46 Mandev Furkan, YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Fen bilgisi ve Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konularındaki kimya bilgilerini günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri
Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi

Tarih: 9/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 285-302 BÜYÜKEKŞİ CEM, YAVUZ SONER

Endeks:DRJI, DOAJ, Wordcat ISSN:2459-1734 doi:10.37995/jotcsc.987852

Website

Effect Of 3D Applications In Organic Chemistry Lesson On Students’ Spatial Ability
Online Science Education Journal

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 1-8 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ERIHPLUS ISSN:2548-0065

Website

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Kimya Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
Ihlara Journal of Educational Research

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 85-115 YAVUZ SONER,AKÇA EDA

Endeks:Journal Factor ISSN:2528-9624

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Mikroteknoloji ve Nanoteknolojiye Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi
Amasya Education Journal

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 121-153 YAVUZ SONER,BEKTAŞ MERVE

Endeks:Index Copernicus ISSN:2146-7811

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik ve KPSS Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 212-227 YAVUZ SONER,AKDENİZ AYDIN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Yoluyla Kimyadaki Kavram Anlamalarının Geliştirilmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 224-235 BÜYÜKEKŞİ CEM,AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Bilgisayar Destekli Öğretim ile Laboratuar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Ders Başarılarına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 39-48 YAVUZ SONER,AKÇAY MEHMET

Endeks:index copernicus ISSN:2148-2888

Website

Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015)
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 5/2017 Sayı: 3 Cilt: 25 Sayfa: 957-974 YAVUZ SONER

Endeks:ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) ISSN:1300-8811

Website

A Content Analysis Related to Theses in Environmental Education The Case of Turkey 2011 2015
Journal of Education and Training Studies

Tarih: 7/2016 Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 118-125 YAVUZ SONER

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2324-8068 doi:10.11114/jets.v4i10.1794

Website

Tepkime Hızı Konusundaki Öğrenci Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 126-132 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:Index Copernicus, Scientific Index Service ISSN:2148-2888

Website

Bilim Şenliğinin Bilimsel İnanışlar Üzerine Etkisi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 168-174 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM,IŞIK BÜYÜKEKŞİ SEBİLE

Endeks:Index Copernicus, Scientific Index Service ISSN:2148-2888

Website

Kavram Karikatürlerinin Isı Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kullanılması
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 25-30 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v1i2.48

Website

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education

Tarih: 6/2008 Sayı: 34 Cilt: 2008 Sayfa: 276-286 YAVUZ SONER,COŞKUN ABDULLAH ERDAL

Endeks:SSCI ISSN:1300-5340

Website

The Effects of Interactive Learning Environments on Cooperative Learning Achievement and Student Anxiety in Environmental Education
TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 193-204 SONER YAVUZ

Endeks:ERIC ISSN:1302-6488

Website

Identification of Gas Components in Lighter by Gas Chromatography An Experiment for the Undergraduate Instrumental Analysis Laboratory Which Can Be Used with Distance Learning Applications
TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 10/2006 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 95-100 SONER YAVUZ, İNCİ MORGİL

Endeks:ERIC ISSN:1302-6488

Website

The Effects of Project Based Learning Applications on Environmental Awareness and Knowledge
Energy Education Science and Technology

Tarih: 3/2006 Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 9-19 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Endeks:Chemical Abstracts ISSN:1301-8361

Website

Developing A Renewable Energy Awareness Scale for Pre Service Chemistry Teachers
TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 1/2006 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 63-74 İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SONER YAVUZ, EVRİM URAL

Endeks:ERIC ISSN:1302-6488

Website

Traditional and Computer assisted Learning in Teaching Acids and Bases
Chemistry Education: Research and Practice

Tarih: 1/2005 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 52-63 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SEÇİL ARDA

Endeks:Educational Research Abstracts Online ISSN:1109-4028 doi:10.1039/B3RP90001K

Website

Developing A Technology Attitude Scale for Pre Service Chemistry Teachers
TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 1/2005 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 17-25 SONER YAVUZ

Endeks:Education Research Index ISSN:1303-6521

Website

Computerized Applications on Complexation in Chemical Education
TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 10/2004 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 3-8 İNCİ MORGİL, SEÇİL ERÖKTEN, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Endeks:Educaton Research Index ISSN:1303-6521

Website

The Influence of Computer Assisted Education on Environmental Knowledge and Environmental Awareness
Chemistry Education: Reseach nd Practice

Tarih: 5/2004 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 99-110 İNCİ MORGİL, SEÇİL ARDA, NİLGÜN SEÇKEN, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Endeks:Educational Research Abstracts Online ISSN:1109-4028

Website

Bilgisayar Destekli Kimya Eğitiminde Portfolyo Çalışmaları
TOJET-The Turkish Online Journal ıf Educational Technology

Tarih: 4/2004 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 105-118 İNCİ MORGİL, NURAY CİNGÖR, SEÇİL ARDA, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇON OSKAY

Endeks:Education Research Index ISSN:1303-6521

Website

The Factors that Affect Computer Assisted Implementations in the Chemistry Education and Comparison of Traditional and Computer Assisted Education Methods in Redox Subject
TOJET-The Turkish Online Journal of Educationa Technology

Tarih: 1/2003 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 35-43 İNCİ MORGİL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SONER YAVUZ, SEÇİL ARDA

ISSN:1303-6521

Website

Ulusal Makaleler
İlköğretim öğrencilerinin Kimya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 269-276 BÜYÜKEKŞİ CEM,GERÇEK ZUHAL,YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Molekül Modeli Uzamsal Yetenek Testi Geliştirme Çalışması
Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 59-76 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:2459-1734

Website

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğretimle İlgili Tezlerin İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2002-2014)
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)

Tarih: 9/2017 Sayı: 43 Sayfa: 255-282 YAVUZ GONCA,YAVUZ SONER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944

Website

Günlük Yaşam Kimya Kavram Yanılgılarının Atasözleri ile Tespit Edilmesi
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 182-186 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Algılarının İncelenmesi
Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi

Tarih: 3/2016 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 107-118 BÜYÜKEKŞİ CEM,YAVUZ SONER

ISSN:2459-1734

Website

Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 94-111 SONER YAVUZ, ÜMİT YAĞLI

Endeks:ASOS ISSN:2148-2888

Website

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gazlar Konusundaki Kavram Yanılgılarına Tahmin Et Gözle Açıkla Tekniğinin Etkisi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 1-20 SONER YAVUZ, GÜLNAZ ÇELİK

Endeks:ASOS ISSN:2148-2888

Website

Ortaöğretimde Yaşam Kimyası
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2003 Sayı: 25 Cilt: 2003 Sayfa: 272-278 AYHAN YILMAZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SEÇİL ARDA, EMİNE ERDEM, SONER YAVUZ, İNCİ MORGİL

ISSN:1300-5340

Website

Kimya Eğitiminde İstasyonlarda Öğrenme Modeli
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2002 Sayı: 22 Cilt: 2002 Sayfa: 110-117 İNCİ MORGİL, AYHAN YILMAZ, SONER YAVUZ

ISSN:1300-5340

Website

Uluslararası Bildiriler
Ilköğretim öğrencilerinin kimya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

(Özet bildiri)

ERPA, International Congress on Education 28.06.2018 01.07.2018 Sözlü Sunum BÜYÜKEKŞİ CEM,GERÇEK ZUHAL,YAVUZ SONER

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Kimya Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

24 Kasım Başöğretmen Uluslararası Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu 23.11.2019 24.11.2019 Sözlü Sunum AKÇA EDA,YAVUZ SONER

Molekül Modeli – Uzamsal Düşünme Yeteneği Testi Geliştirme Çalışması

(Özet bildiri)

INTE 2018 International Conference On New Horizon On Education 18.07.2019 20.07.2018 Sözlü Sunum YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Investigation of Pre-service Elementary Science Taechers and Pre-service Primary School Teachers Opinions about Project Based Learning and Problem Based Lerning

(Tam metin bildiri)

ERPA, International Congress on Education 28.06.2018 01.07.2018 Sözlü Sunum YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

The Project Based Applications in Chemistry Education and their Effects on the Performance

(Poster)

18. International Conference on Chemical Education 03.08.2004 08.08.2004 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ

Auf Projekten basierende Lehrveranstaltungen in der Chemielehrerausbildung

(Tam metin bildiri)

GDCP – Jahrestagung Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik 13.09.2004 16.09.2004 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ

Kimya Eğitiminde Transfer Edilebilen Yetenekler Üzerine On line Bilgi Toplamanın Etkileri

(Tam metin bildiri)

IV. International Educational Technology Symposium 24.09.2004 26.09.2004 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, EVRİM URAL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Kimya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmede On line Bilgi Toplama ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

IV. International Educational Technology Symposium 24.09.2004 26.09.2004 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, SENAR TEMEL

Kimya Eğitiminde Bilgisayar Kullanarak Modül Hazırlama Konusunda Beyin Fırtınası

(Tam metin bildiri)

IV. International Educational Technology Symposium 24.09.2004 26.09.2004 İNCİ MORGİL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SEÇİL ERÖKTEN, SONER YAVUZ

Entwicklung eines Moduls für die Titrimetrie

(Tam metin bildiri)

GDCP – Jahrestagung Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik 19.09.2005 22.09.2005 SONER YAVUZ, İNCİ MORGİL, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN

Teaching the Green Chemistry Subject with the Micro Teaching Method in Chemistry Education

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 SONER YAVUZ, İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, EVRİM URAL

The Development of the Pre Service Teachers Green Chemistry Knowledge and Awareness in Different Applications and the Comparison of the Results

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 SENAR TEMEL, İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Green Chemistry Integration Scale

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 A SEDA YÜCEL, İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, EVRİM URAL

Research on the Factors that Affect the Development of Green Chemistry Awareness

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, SONER YAVUZ, SENAR TEMEL

Preparing an Instructional Tool in the Subject of Green Chemistry that is Suitable for the Multiple Intelligences Theory

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 NİLGÜN SEÇKEN, İNİ MORGİL, A SEDA YÜCEL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN

The Connection Between Laboratory Safety and Green Chemistry Applications

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 HATİCE GÜNGÖR SEYHAN, İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Project based Learning Application in Green Chemistry Teaching

(Poster)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 EVRİM URAL, İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SENAR TEMEL

Developing a Green Chemistry Module for Undergraduate Students

(Özet bildiri)

1St International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry 10.09.2006 15.09.2006 İNCİ MORGİL, NİLGÜN SEÇKEN, A SEDA YÜCEL, SONER YAVUZ, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, HATİCE GÜNGÖR

Ulusal Bildiriler
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Periyodik Sistem Konusundaki Fen Eğitimi Oryantasyonlarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 02.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum BÜYÜKEKŞİ CEM,YAVUZ SONER

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik ve KPSS Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 02.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum AKDENİZ AYDIN,YAVUZ SONER

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Mikro ve Nanoteknolojiye Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi

(Özet bildiri)

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 02.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum BEKTAŞ MERVE,YAVUZ SONER

Argümantasyonun Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına Ekisi: Kaynama Örneği

(Özet bildiri)

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 28.09.2016 30.09.2016 Sözlü Sunum AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BÜYÜKEKŞİ CEM,BAHÇİVAN ERALP,YAVUZ SONER,AZAR ALİ

Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerin Kimya Algılarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 07.09.2015 10.09.2015 Sözlü Sunum BÜYÜKEKŞİ CEM,YAVUZ SONER

Yaşantımızdaki Kimya Dersi Öğrenci Projelerinde Günlük Yaşam-Kimya ve Matematik İlişkisi

(Özet bildiri)

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 11.02.2014 14.09.2014 Sözlü Sunum YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Kimya Eğitiminde Kataliz Konusunun Öğrencilere İstasyonlarda Öğrenme Modeli ile Anlatımı

(Özet bildiri)

XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10.09.2002 13.09.2002 İNCİ MORGİL, AYHAN YILMAZ, SONER YAVUZ, SEÇİL ARDA

Halojenler Konusunun İstasyonlarda Öğrenme Modeli ile İşlenmesi

(Özet bildiri)

XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10.09.2002 13.09.2002 İNCİ MORGİL, AYHAN YILMAZ, OYA ŞEN, SONER YAVUZ

Öğrencilerin Kimya Kavramlarını Temel Kimya Ders Kitaplarından Öğrenme ve Anlama Düzeyi

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16.09.2002 18.09.2002 İNCİ MORGİL, AYHAN YILMAZ, SONER YAVUZ

Öğrencilerin Asit Baz Konusunda Kavram Yanılgıları ve Farklı Madde Türlerinin Kavram Yanılgılarını Saptama Amacıyla Kullanımı

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16.09.2002 18.09.2002 İNCİ MORGİL, AYHAN YILMAZ, OYA ŞEN, SONER YAVUZ

Asit Baz Konusu İçin İstasyonlarda Öğrenme Modeli

(Poster)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 08.09.2003 11.09.2003 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, CUMALİ ÜSTÜNDAĞ

Çözeltiler Konusunda İstasyonlarda Öğrenme Modeli

(Poster)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 08.09.2003 11.09.2003 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, RIZA BEKTAŞ

Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri İçin İstasyonlarda Öğrenme Modeli

(Poster)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 08.09.2003 11.09.2003 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, M ERKAN AKPARLAK

Öğrencilerin Asit Baz Konusunda Kavram Yanılgılarının Bilgisayar Destekli Öğretim İle Giderilmesi

(Poster)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 08.09.2003 11.09.2003 İNCİ MORGİL, AYHAN YILMAZ, SONER YAVUZ

Kimya Eğitiminde Proje Tabanlı Uygulamalar ve Performansa Etkileri

(Poster)

“”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 05.07.2004 09.07.2004 İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ

Proje Tabanlı Kimya Eğitiminin Çevre Eğitimine Etkileri

(Özet bildiri)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi 05.07.2004 09.07.2004 İNCİ MORGİL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SONER YAVUZ

Enerji Konusunda İnteraktif Ortamların İşbirlikçi Öğrenme Başarısına ve Öğrenci Kaygısına Etkisi

(Poster)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 07.09.2006 09.09.2006 SONER YAVUZ, İNCİ MORGİL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, EVRİM URAL, SENAR TEMEL, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN

Kimya Öğretmeni Adaylarının Laboratuar Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

(Poster)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 07.09.2006 09.09.2006 SENAR TEMEL, İNCİ MORGİL, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN, EVRİM URAL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, SONER YAVUZ

Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Fen Öğretimi Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi

(Poster)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 07.09.2006 09.09.2006 SENAR TEMEL, İNCİ MORGİL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN, EVRİM URAL, SONER YAVUZ

Ortaöğretim Kimya Eğitiminde Gösteri Demonstrasyon Yöntemi Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 07.09.2006 09.09.2006 SONER YAVUZ, İNCİ MORGİL, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN, EVRİM URAAL, SENAR TEMEL, ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY

Kimya Eğitiminde Laboratuara Karşı Tutum ve Grup Etkileşiminin Başarıya Etkisi

(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 07.09.2006 09.09.2006 ÖZGE ÖZYALÇIN OSKAY, İNCİ MORGİL, SONER YAVUZ, HATİCE GÜNGÖR SEYHAN, EVRİM URAL, SENAR TEMEL

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme PTÖ Yaklaşımı Uygulamalarına Bir Örnek

(Tam metin bildiri)

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 05.09.2007 07.09.2007 SONER YAVUZ

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme PDÖ Yaklaşımı Uygulamalarına Bir Örnek

(Tam metin bildiri)

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 05.09.2007 07.09.2007 SONER YAVUZ

Isı Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımına Örnekler

(Poster)

24.Ulusal Kimya Kongresi 29.06.2010 02.07.2010 SONER YAVUZ

Asit Baz Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Tekniği ile Giderilmesi

(Özet bildiri)

24.Ulusal Kimya Kongresi 29.06.2010 02.07.2010 SONER YAVUZ, NURDİLEK ARSLAN

Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Yaşantımızdaki Kimya Dersi Tutumuna Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

(Özet bildiri)

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 08.09.2011 10.09.2011 CEM BÜYÜKEKŞİ, SONER YAVUZ

Tepkime Hızı Konusunda Öğrenci Kavram Haritası Örnekleri ve Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi

(Poster)

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 05.07.2011 08.07.2011 SONER YAVUZ, CEM BÜYÜKEKŞİ

Günlük Yaşam Kimya Konularındaki Kavram Yanılgılarının Atasözleri ile Tespit Edilmesi

(Poster)

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 05.07.2011 08.07.2011 SONER YAVUZ, CEM BÜYÜKEKŞİ

Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğretim Yöntemi Hakkındaki Görüşlerinin ve Kimya Dersi Tutumlarının Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 05.07.2011 08.07.2011 CEM BÜYÜKEKŞİ, SONER YAVUZ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistomolojik İnançlarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27.09.2012 30.09.2012 ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ, CEM BÜYÜKEKŞİ, SONER YAVUZ, ALİ AZAR

Bilimsel Epistomolojik İnançlar İlköğretim Matematik ile Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27.09.2012 30.09.2012 ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ, CEM BÜYÜKEKŞİ, MURAT GENÇ, SONER YAVUZ, ALİ AZAR

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27.09.2012 30.09.2012 ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ, CEM BÜYÜKEKŞİ, FUNDA ERASLAN, SONER YAVUZ, ALİ AZAR

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27.09.2012 30.09.2012 ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ, CEM BÜYÜKEKŞİ, SONER YAVUZ, ALİ AZAR

Yaşantımızdaki Kimya Dersinde Öğrencilerin Kimyayı Algılamaları İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri Örneği

(Özet bildiri)

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 05.09.2013 07.09.2013 SONER YAVUZ, CEM BÜYÜKEKŞİ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Bilimsel İnanışlar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bilime Karşı İlgilerinin Bilim Şenliği ve Projeler Yoluyla Arttırılması

(Özet bildiri)

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 05.09.2013 07.09.2013 SONER YAVUZ, CEM BÜYÜKEKŞİ, SEBİLE BÜYÜKEKŞİ

Akademik Görevler
PROFESÖR
2017
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT
2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2006
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2001-2006
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Dekan
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü
2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2006

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Dersler - Lisans
(Lisans)
İstatistik
(Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
Yaşantımızdaki Kimya
(Lisans)
Okul Deneyimi
(Lisans)
Kimyada Özel Konular
(Lisans)
Genel Kimya Laboratuarı II
(Lisans)
Genel Kimya Laboratuarı I
(Lisans)
Genel Kimya IV (Organik Kimya)
(Lisans)
Genel Kimya III (Analitik Kimya)
(Lisans)
Genel Kimya II
(Lisans)
Genel Kimya I
(Lisans)
Genel Kimya
(Lisans)
Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları
(Lisans)
Bilgisayar I
Kitaplar
Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - IV
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yaşantımızdaki Kimya Dersi Kapsamındaki Proje Tabanlı Öğretim Uygulamaları Editör: Gül, Ali; Benzer, Semra Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 20 Yayınevi:: Akademisyen Yayınevi ISBN: 978-625-8155-43-3 Tarih: 2022

Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’deki Fen Eğitimi Alanında Tamamlanan Doktora Tezlerinin Analizi: (2017-2019) Editör: İlbilge DÖKME, Semra BENZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 18 Yayınevi:: Akademisyen Kitapevi ISBN: 9786052589823 Tarih: 2020

Genel Kimya 4 Organik Kimya
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Bölüm 3: Alkanlar Editör: Nakiboğlu, Canan Basım Sayısı::(1) Sayfa::81 106 Yayınevi:: Anı Yayıncılık ISBN: 978-605-170-152-3 Tarih: 2017

Genel Kimya 4 Organik Kimya
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Bölüm 4: Alkenler, Alkinler Editör: Nakiboğlu, Canan Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 140 Yayınevi:: Anı Yayıncılık ISBN: 978-605-170-152-3 Tarih: 2017

Projeler
Alaplı Meslek Yüksekokulu Alt Yapı Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 05.09.2017 - 30.08.2018

Organik Kimya Dersine Yönelik Üç Boyutlu Uygulamalarının (3D Printer Pen) Öğrencilerin Kimya Motivasyonlarına ve 3D Algılarına Etkisinin İncelenmesi
(Projenin konusu Organik Kimya Dersinde “Hidrokarbonlar, Alkoller, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri, Aminler, Aminoasitler ve Proteinler ile Polimerler” konularında 3D uygulamalarının, Fen Bilgisi Öğretmenliği 2.Sınıf öğrencilerinin (n=40) kimya motivasyonlarına olan etkilerinin belirlenmesi ve 3D algılarının geliştirilmesi şeklinde belirlenmiştir. Bu kapsamda öncelikle kontrol grubu olarak belirlenen Fen Bilgisi 2. Sınıf öğretmenliği öğrencileri (n=40) ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Organik Kimya dersinde geleneksel öğretim yöntemi ile dersler işlenerek, veri toplama araçları ile ön test ve son test uygulamaları yapılmıştır. Deney grubu öğrencileri ile yapılacak uygulama süreci ise, 2016–2017 eğitim öğretim bahar yarıyılını kapsamıştır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 24.11.2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Bilimsel İnanışlar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bilime Karşı İlgilerinin Bilim şenliği ve Projeler Yoluyla Arttırılması
(Bilimsel Araştırmalar Birimi Bağımsız Araştırma Projesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

In welchem Grad beeinflusst die Computerunterstützte Bildung im Gegensatz zu traditionellen Lehrmethoden den Lernerfolg der Studenten
(Hibe Proje)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Kimya Eğitiminde Laboratuar Merkezli Öğrenme Projelerinin Geliştirilmesi
(Bilimsel Araştırmalar Birimi Altyapı Projesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Ülkemizde Kimya Eğitiminde Öğretim Aracı Olarak Bilgisayarın Kullanılması
(Bilimsel Araştırmalar Birimi Güdümlü Projesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Ödüller
Akademik Çalışma Bursu (4 Ay) Tarih: 2007
(DAAD-Deutscher Akademisher Austausch Dienst)
(Diğer)
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Birincisi Tarih: 2000
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler