DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ VELİ AKARSU
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
VELİ AKARSU
e-Posta:
veli.akarsu@beun.edu.tr
Telefon:
2656766-117
Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Ölçme Tekniği

Arazi Yönetimi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Gözlem süresinin GPS noktası hızlarının belirlenmesine olan etkisini araştırılması
2008-2012
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Yerel jeodezik ağlarda çekül sapması etkilerinin incelenmesi
1989-1992
Lisans
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
1985-1989
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Yersel lazer tarayıcılar: Geomatik mühendisliğinde uygulama örneği

SHAH WALİ NAZARI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Kamulaştırma planlarının güncelleştirilmesinde kadastral altlıklardan kaynaklanan problemler: Oltu-Çamlıbel karayolu kamulaştırma örneği

ÖZLEM NUR DEMİRCAN KURT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Stability Analysis of a Landslide: A View with Implications of Microstructural Soil Characters
Indian Geotechnical Journal

Tarih: 2/2021 Sayı: 4 Cilt: 51 Sayfa: 647-660 SÜNBÜL FATİH, HANER BÜLENT, MUNGAN HÜSEYİN, AKARSU VELİ, SÜNBÜL AYŞE BENGÜ, TEMİZ CENGİZ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0971-9555","2277-3347 doi:10.1007/s40098-020-00467-7

Website

Accuracy of velocities from repeated GPS measurements
Natural Hazards and Earth System Sciences

Tarih: 1/2015 Sayı: 4 Cilt: 15 Sayfa: 875-884 AKARSU VELİ,ŞANLI DOĞAN UĞUR,ARSLAN ERSOY

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1684-9981 doi:10.5194/nhess-15-875-2015

Website

Ulusal Makaleler
HOŞÇAKAL İNSANOĞLU Biyolojik deprem üzerine...
Herkese Bilim Teknoloji

Tarih: 5/2020 Sayı: 218 Cilt: 2020 Sayfa: 21-22 AKARSU VELİ

Endeks:EI: Engineering Index ISSN:2458-9756

Website

Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mesleki Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 438-444 AKARSU VELİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7420

Website

Doğru Dediğimiz Şey Nedir ki
HKMO

Tarih: 2/2014 Sayı: 85 Cilt: 85 Sayfa: 126-127 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Türk Bayrağı ve Altın Oran İlişkisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 25 Sayfa: 437-448 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Düzlem Üçgende Açıların Kenarlardan Hesaplanması
Erciye Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 390-399 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Geriden Kestirme Probleminin Çözümünde Yeni Bir Yöntem
Journal of Engineering and Natural Sciences

Tarih: 6/2008 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 301-313 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Geometride Uzay Yata ve Düşey Açılar Arasındaki Fonksiyonel İlişki
Journal of Technical-Online

Tarih: 5/2005 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 134-142 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Matematik ve Jeodezi
HKMO

Tarih: 6/1998 Sayı: 84 Cilt: 84 Sayfa: 66-67 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Terimleri Trigonometrik Fonksiyonlar Olan Yapay Aritmetik Diziler
HKMO

Tarih: 3/1997 Sayı: 82 Cilt: 82 Sayfa: 99-102 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Carl Fieredrich Gauss un Ünlü On Yedigeni İçin Çizim Parametrelerinin Hesaplanması
HKMO

Tarih: 3/1997 Sayı: 82 Cilt: 82 Sayfa: 75-80 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir Jeodezinin Bir Ödevide Dünyanın Şeklini Belirlemektir
Harita Dergisi

Tarih: 1/1997 Sayı: 117 Cilt: 25 Sayfa: 23-32 Rudolf Sigl, Veli Akarsu Atıf Sayısı: 5

Endeks:5000

Jeodezik Çalışmaların Dünyanın Şekli İle Olan İlişkisi
HKMO

Tarih: 5/1995 Sayı: 79 Cilt: 79 Sayfa: 41-45 AKARSU VELİ

Endeks:4000

Uluslararası Bildiriler
Devrek (Zonguldak) Heyelanı Formasyon Özelliklerinin Duyarlılığa Etkisi

(Tam metin bildiri)

8 th International Geotechnical Symposium 13.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,HANER BÜLENT,AKARSU VELİ,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,TEMİZ CENGİZ

INVESTIGATION OF THE CHEMICAL AND CHARACTREITICS OF THE ACTIVELANDSLIDES: DEVREK LANDSLIDE

(Tam metin bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium- V 28.11.2020 29.11.2020 Sözlü Sunum HANER BÜLENT, AKARSU VELİ, SÜNBÜL FATİH, MUNGAN HÜSEYİN, SÜNBÜL AYŞE BENGÜ, TEMİZ CENGİZ Sayfa:35-45 ISBN:978-625-7720-11-3

Website

Investigation of the Chemical (XRF) and Mineralogical (XRD) Characteristics of the Active landslides: Devrek Landslide

(Tam metin bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium- V 28.11.2020 29.11.2020 Sözlü Sunum HANER BÜLENT,AKARSU VELİ,SÜNBÜL FATİH,MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,TEMİZ CENGİZ Sayfa:35-45 ISBN:978-625-7720-11-3

Website

Technological Potential of Western Black Sea Region Sandstones and Quartz Sand

(Tam metin bildiri)

IV. International Congress on Mathematic, Engineering, Natural, Health Sciences 11.08.2018 13.08.2018 Sözlü Sunum HANER BÜLENT,AKARSU VELİ,MUNGAN HÜSEYİN,HANER SERHAN Sayfa:214-226 ISBN:978-605-7510-17-4

Bolu-Yeniçağa Turbalıklarında Belli Derinliklere Göre Parafin Öbeğine Bağlı Gazların Dağılımlarının İncelenmesi.

(Tam metin bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Symposium-VI 28.04.2021 Sözlü Sunum HANER BÜLENT, AKARSU VELİ, SÜNBÜL FATİH, KAYMAKÇI ERDOĞAN, MUNGAN HÜSEYİN Sayfa:145-158 ISBN:978-625-7720-38-0

Website

On Pythagoras Theorem and Proofs in Mathematic

(Tam metin bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Symposium-VI 28.04.2021 Sözlü Sunum AKARSU VELİ, AKARSU Sesim Haypatya Sayfa:688-694 ISBN:978-625-7720-38-0

Website

Seismicity of İzmir and Its Surrounding Area:The October 30 2020 MW 6.9 Samos Earthquake.

(Özet bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Symposium-V 28.11.2020 29.11.2020 Sözlü Sunum SÜNBÜL FATİH, Akarsu Veli Sayfa:91-92 ISBN:978-625-7720-04-5

Website

Four Equal Segment Division of the Spherical Shape of the Earth as Area and Volume

(Tam metin bildiri)

4. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES 11.08.2018 14.08.2018 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,HANER BÜLENT,MUNGAN HÜSEYİN,Akarsu Sesim Haypatya

KILIMLI (ZONGULDAK) RESIDENTIAL AREAGENERATION OF LIQUEFACTION POTENTIAL MAP

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,MUNGAN HÜSEYİN Sayfa:239-247

Website

Devrek (Zonguldak) Heyelanı Formasyon Özelliklerinin Duraylılığa Etkisi

(Tam metin bildiri)

8 th International Geotechnical Symposium 13.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,AKARSU VELİ,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,TEMİZ CENGİZ

Üç Noktadan Geriden Kestirme Problemi ve Çözümü

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum AKARSU VELİ Sayfa:248-254

Website

Yersel Lazer Tarayıcılar ve uygulama Alanları

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum AKARSU VELİ Sayfa:255-269

Website

Professional Eduction Problems And Solution Proposals In Vocational Higher Education

(Tam metin bildiri)

2nd International Votational Science Symposium 21.04.2018 24.09.2018 Sözlü Sunum AKARSU VELİ

Website

Thales, Öklid Geometrisi ve Geoid

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,MUNGAN HÜSEYİN Sayfa:270-277

Website

Thales, Euclidean Geometry And Geomatics Engineering

(Tam metin bildiri)

2 nd Internetional Vocational Science Symposium 18.04.2018 21.04.2018 Sözlü Sunum AKARSU VELİ

Website

Finite Elements Stability Analysis Of Zonguldak Devrek Landslide Turkey

(Tam metin bildiri)

4. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES 11.08.2018 14.08.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,AKARSU VELİ,HANER BÜLENT,SÜNBÜL FATİH

Effect of Span of GPS Campaigns on Estimated Static Positioning Velocities

(Poster)

EGU 22.04.2012 27.04.2012 Doğan Uğur Şanlı, Kemal Çoban, Veli Akarsu, Ersoy Arslan

Effect of Observing Session Duration on Static GPS Velocity Estimation

(Poster)

AGU 05.10.2011 09.10.2011 Doğan Uğur Şanlı, Veli Akarsu, Ersoy Arslan

Düzlem Üçgende Açı Teoremleri

(Özet bildiri)

II. Kızılırmak Uluslar Arası Fen Bilimleri Kongresi 23.10.1997 25.10.1997 AKARSU VELİ

İki Açının Sinüs ve Kosinüs Trigonometrik Fonksiyonlarının Toplam ve Farklarından Oluşan İfadelerin Yapay Aritmetik Dizi Yardımıyla Çarpım Haline Dönüştürülmesi

(Tam metin bildiri)

II. Spil Fen Bilimleri Kongresi 23.10.1995 25.10.1995 AKARSU VELİ

Jeodezik Nokaların x y z Koordinatlarının Ölçülen Üç Düşey Açı Yardımıyla Sayısal ve Çizimsel Yöntemlerle Belirlenmesi

(Özet bildiri)

II. Spil Fen Bilimleri Kongresi 23.10.1995 25.10.1995 AKARSU VELİ

Mine Surveying For Stop Stability Monitoring At Afşin Elbistan Lingnite Deposite

(Özet bildiri)

İstanbul-94, I st Internatsional Symposium on Deformations in Turkey 05.11.1994 09.11.1994 Suphi ural, Veli Akarsu, Dursun Ali Öztürk

Ulusal Bildiriler
DEVREK-EREĞLİ OTOYOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN FORMASYONUNUN BELİRLENMESİ VE DURAYLILIK ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği17. Ulusal Konferansı 26.09.2018 29.09.2018 Sözlü Sunum MUNGAN HÜSEYİN,SÜNBÜL AYŞE BENGÜ,AKARSU VELİ,HANER BÜLENT

Karayolları Kamulaştırma Planlarının Güncelleştirilmesinde Karşılaşılan Kadstro Problemleri ve Çözüm Önerileri

(Tam metin bildiri)

17.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum AKARSU VELİ Sayfa:1-179

Website

Ulusal C1, C2, C3 ve C4 Ağ Noktalarının GNSS İle Ölçümü ve Dengelenmesi

(Özet bildiri)

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017 02.11.2017 03.11.2017 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,Güngör Hakan,ŞANLI DOĞAN UĞUR Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2-30

CORS ile Ormanlık Arazilerde Yapılan GNSS Ölçmelerinde RTK Kullanımı

(Özet bildiri)

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017 02.11.2017 03.11.2017 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,Koç Emin Kuntay,ŞANLI DOĞAN UĞUR Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:34-34

Website

Poligon Geçkilerinde Boyuna ve Enine Hata Formüllerinin Koordinat Dönüşüm Yöntemiyle Çıkartılması

(Tam metin bildiri)

Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu 05.10.1995 06.10.1995 Sözlü Sunum AKARSU VELİ,Koç Emin Kuntay,ŞANLI DOĞAN UĞUR

Geriden Kestirmede Akarsu Yöntemi

(Tam metin bildiri)

MYO-ÖS 2010-Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21.10.2010 22.10.2010 Veli Akarsu, Talip Karakaya

Türk Bayrağının Zonguldak Şehir Stadyumuna Aplikasyonu

(Tam metin bildiri)

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı 22.10.2007 26.05.2006 Bektaş Açıkgöz, Veli Akarsu, Mustafa Gümüş

Düzlem Trigonometrinin Mühendislik Problemlerinin Modellenmesindeki Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

Karaelmas Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi 12. Mühendislik Dekanları Konseyi, II. Ulusal Mühendislik Kongresi Bildiriler ve Poster Kitabı 11.05.2006 13.05.2006 Veli Akarsu, Veli Şirinov

Çelik Yapıların İlişkili Olduğu Konular

(Tam metin bildiri)

Karaelmas Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi 12. Mühendislik Dekanları Konseyi, II. Ulusal Mühendislik Kongresi Bildiriler ve Poster Kitabı 11.05.2006 13.05.2006 Veli Şirinov, Veli Akarsu, Murat Emre Kartal

Düşey Açı ve Eğik Uzunluk Ölçüleriyle Üç Boyutlu Koordinat Belirlemenin Doğruluğu

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 23.11.2005 25.11.2005 AKARSU VELİ

Gravite Ölçmeleri ve Jeodezide Uygulama Alanları

(Tam metin bildiri)

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu(TUJK), 2004 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı 22.09.2005 26.09.2005 Veli Akarsu, Ali Tuğluoğlu

Akarsu Yöntemiyle Geriden Kestirme Probleminin Çözümü

(Tam metin bildiri)

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28.03.2005 01.04.2005 AKARSU VELİ

Lineer Denklem Sistemleri Çözümünde Yuvarlatma Hatası Etkisinin İstatistik Analizi

(Tam metin bildiri)

II. Temel Bilimler Yaz Okulu, Temel Bilimlerde İstatistik Yöntemler 23.08.2004 27.08.2004 AKARSU VELİ

Geometrik Geriden Kestirme Probleminin GGKP Çözümünde Yeni Bir Yöntem

(Tam metin bildiri)

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu(TUJK), 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 24.09.2003 26.09.2003 AKARSU VELİ

Geometride Uzay Düşey ve Yatay Açılar Arasındaki Fonksiyonel İlişki

(Özet bildiri)

Cumhuriyetimizin 80.Yılı, I.Geometri Sempozyumu 03.07.2002 04.07.2002 AKARSU VELİ

Serbest ve Dinamik Ağ Çözümleri İle Uygulamalar

(Tam metin bildiri)

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 30. Yıl Sempozyumu 16.10.2002 18.10.2002 Mehmet Güven Koçak, Veli Akarsu

Jeodezik Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 30. Yıl Sempozyumu 16.10.2002 18.10.2002 Veli Akarsu, Mehmet Güven Koçak

Jeodezik ve Jeofizik Etütlerle Afşin Elbistan Linyitleri Kışla Köy Sektörü Kazı Sahasında Yer Altı Faylarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu 05.10.1995 06.10.1995 Veli Akarsu, İsmail Ergüder

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT
2012
None

YARDIMCI DOÇENT
2012-2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT
2012-2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT
2012-2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

YARDIMCI DOÇENT
2012-2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
2012-2012
None

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2010-2012
None

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1999-2010
None

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1994-1999
None

İdari Görevler
Bölüm Başkanı
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2013

Bölüm Başkanı
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
JDF826 Yersel Lazer Tarama
(Doktora)
JDF814 Zaman Serileri Analizine Giriş
(Doktora)
JDF801 İleri Endüstriyel Ölçmeler
(Doktora)
JDF732 İleri Sayısal Analiz
(Doktora)
JDF 814 Zaman Serileri Analizine Giriş
(Doktora)
JDF 814 Zaman Serileri Analizi
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
JDF799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
JDF799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
JDF798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
JDF798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
JDF797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
JDF712 Dengelemede Özel Konular
(Yüksek Lisans)
JDF707 Dönüşümler
(Yüksek Lisans)
JDF 732 İleri Sayısal Analiz
Kitaplar
YER BİLİMLERİ PROBLEMLERİNE MODEL YAKLAŞIMLARI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: SAYISAL MODELLEME Editör: SÜNBÜL FATİH Basım Sayısı::(1) Sayfa::95 124 Yayınevi:: İKSAD YAYINEVİ ISBN: :978-625-7897-99-0 Tarih: 2020

YERBİLİMLERİ PROBLEMLERİNE MODEL YAKLAŞIMLARI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ: DARBELİ KIRMATAŞ KOLONLARI Editör: Fatih SÜNBÜL Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İKSAD International Publishing House ISBN: 978-625-7897-99-0 Tarih: 2020

YER BİLİMLERİ PROBLEMLERİNE MODEL YAKALAŞIMLAR
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yersel Lazer Tarama Tekniği İle Heyelanların İzlenmesi Editör: Fatih SÜNBÜL Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 36 Yayınevi:: İKSAD YAYINEVİ ISBN: 978-625-7897-99-0 Tarih: 2020

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu. TAM METİN KİTABI (Uygulamalı Bilimler) Cilt-2
(Bilimsel Kitap)

Editör: Dr. Bülent HANER ve Dr. Veli AKARSU Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İKSAD ISBN: 978-625-7029-75-9 Tarih: 2019

Uluslararsı Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu. TAM METİN KİTABI (Uygulamalı Bilimler), Cilt-1
(Bilimsel Kitap)

Editör: Dr. Bülent HANER ve Dr. Veli AKARSU Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İKSAD ISBN: 978-625-7029-75-9 Tarih: 2019

Casio Fx 3600P ve Casio Fx 3600Pv Hesap Makinalarının Pratik Kullanımı

Tarih: 2000

Dünya Kesinlikle YuvarlaK Değildir Jeodezinin Bir Ödevide Dünyanın Şeklini Belirlemektir
(Ansiklopedi Maddesi)

Tarih: 1995

Projeler
Yerküresinin Alansal ve Hacimsel Dört Eşit Dilime Bölünmesi
(Jeodezi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.10.2018 - 31.12.2018

Geriden Kestirme Problemi İçin Yeni Bir Analitik Çözüm Yöntemi Geliştirme
(İnsanoğlunun, olayları ve olguları kestirme süreci kolay olmamıştır. Kestirme, bilimin belli bir aşamaya gelmesinden sonra olanaklı olabilmiştir. Günümüzde bilimin her alanında olguların kestirilmesi daha da önem kazanmıştır. Geomatik Mühendisliğinde ise iki ve/veya üç boyutlu koordinatların geriden kestirme yöntemiyle belirlenmesi oldukça önemlidir.Geriden Kestirme Problemi matematikte üç nokta problemine dayanmaktadır. Üç nokta problemi, temel elemanları bilinen üçgenin içinde veya dışında alına bir noktadan üçgenin köşelerine yapılan doğrultu ölçüleri kullanılarak, oluşan dörtgenin geometrisinin belirlenmesi problemidir.Geriden kestirme problemi, yeryüzünde dik koordinatları bilinmeyen bir ölçme noktasından dik koordinatları bilinen dört yeryüzü noktasına yapılan doğrultu ölçülerinden faydalanılarak, bilinmeyen ölçme noktasının konum dik koordinatlarının kontrollü olarak belirlenmesi problemidir.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 22.10.2017

Tekrarlı GPS Ölçmelerinde Hızların Doğruluğu
(GPS ölçmeleri ile deformasyon ve kabuk hareketlerinin belirlenmesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.04.2015 - 04.06.2015

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programında İhtiyaç Duyulan GNSS Alıcı Altyapısının Oluşturulması
(GNSS Ölçmeleriyle Üç Boyutlu Konum Belirleme)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.03.2015 - 16.09.2015

Üç Farklı Proje
(Ülkemiz Denizlerinin Modelenmesi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Bolu Yeniçağa TurbalıklarınınÖzeliklerinin Araştırılması
(Maden Yatakları)

BAP 6 (Tamamlandı)

Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu Yeniçağa Bölümü Tektonik Hareketlerinin GPS Tekniği İle Gözlenmesi Projesi II Periyot Ölçüleri
(Tektonik Jeodezi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu Yeniçağa Bölümü Tektonik Hareketlerinin GPS Tekniği İle Gözlenmesi Projesi I Periyot Ölçüleri
(Tektonik Jeodezi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Ödüller
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Mezuniyeti Bölüm Üçüncüsü Tarih: 1989
(YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler
TÜBİTAK

2019-2019

Bilim Söyleşisi

Şu Mühendislik Mesleği Denilen Şey Nedir ki? Thales, Öklid Geometrisi ve Harita Mühendisliği.Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu, 29 Kasım 2019, ZONGULDAK

TÜBİTAK

2019-2019

Bilim Söyleşisi

Şu Mühendislik Mesleği Denilen Şey Nedir ki ? Thales, Öklid ve Harita Mühendisliği, Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi, 6 Aralık 2019 / Bursa.

Almanya Bavyera Eyaleti Gıda ve Tarım Bakanlığı

1993-1993

Mühendis

Arazi Toplulaştırma Uygulaması

Afşin Elbistan Linyitleri Çöllolar İşletmesi

1992-1994

Kontrol Y. Mühendisi

Dekapaj, Kübaj hesapları, Şev hareketlerinin belirlenmesi ölçme hesaplama ve yorumlanması, yeraltı faylarının belirlenmesi, kamulaştırma, aplikasyon.