PROFESÖR DR. VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
VEFA SAYGIN ÖĞÜTLE
e-Posta:
vefa.ogutle@beun.edu.tr
Telefon:
2912857
Çalışma Alanları:

Sosyoloji

İktisat Sosyolojisi

Bilgi ve Bilim Sosyolojisi

Sosyal Hareketler

Öğrenim Bilgileri
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ
01/09/1996 - Bitiş Tarihi 28/06/2002
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYOLOJİ
20/09/2002 - Bitiş Tarihi 23/08/2005
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ
20/09/2005 - Bitiş Tarihi 15/05/2012
Yönetilen Tezler - Doktora
Türkiye'de Fizik Bilimi Alanının Kurumsallaşması ve Bilim Topluluğu: Ekoller, Tipolojiler ve Kesişimler

ABDULKADİR ÖNCEL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı

PSİKİYATRİNİN PSİŞE VE BİLİM ANLAYIŞI VE TOTAL KURUMDA HEKİM-ÖZNENİN İLİŞKİSEL İNŞASI: BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ ÖRNEĞİ

DUYGU SARIMURATOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Bedensel Deneyimler ve Duygusal Süreçler Bağlamında Hamilelik ve Lohusalık: Etnografik Bir Araştırma.

GÜLŞAH KURT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Modern erkeklikten postmodern erkek(lik)lere askerlik algısı ve pratikleri

DENİZ SEVER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Toplumsal Uzayda Farklı Yaşlanmalar: Ankara'da 65+ Bireylerin Sosyal Eşitsizlik Deneyimleri

ELİFCAN KOÇYİĞİT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Devlet ve mekân: Stratejik ilişkisellikten toplumsal uzama

VELAT ÇOĞAÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Türk militarizminin inşası: Silah gazetesinin söylem analizi

YASİN AKGÜL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Enformel sektörde atık kağıt işçileri: Mersin örneği

MERVE SEÇMEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

İki kültür arasında bir bilim olarak sosyolojinin olanaklılığı: Eleştirel realist bir bakış

OZAN DOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Hekim tipolojileri bağlamında geleneksel ve modern tıp ayrımının sorunsallaştırılması

DUYGU SARIMURATOĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Pierre Bourdieu'nün sosyolojik beden kavrayışının Fransız kökenleri: Emile Durkheim, Marcel Mauss, Maurice Halbwachs

GÜLŞAH KURT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Suriyeli sığınmacılar toplumsal uzamında zorunlu göç nedeni ile sınıf habitusunun aşınması: Muğla-Ortaca örneği

YASİN AYDENİZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Modern Türk devletinin oluşumunda cebri cisimleştiren kurumların modus operandisi

ŞAFAK DOĞU KORKMAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Institution as Mediation between Social Structure and Agency: Toward a Realist Social Ontology of Institutions
JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR

Tarih: 9/2021 Sayı: 3 Cilt: 51 Sayfa: 489- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:SSCI ISSN:1468-5914 doi:10.1111/jtsb.12293

Website

Modern Onkolog Hekimin Geleneksel Tıp Uygulamaları Karşısındaki Stratejileri
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 180- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,Sarımuratoğlu Duygu

Endeks:International Bibliography of the Social Sciences” (IBSS) ISSN:2148-9947

Website

Reconsidering Real Actual Empirical Stratification Can Bourdieu s Habitus be Introduced into a Realist Social Ontology
Journal of Critical Realism

Tarih: None/2013 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: None- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) ISSN:1476-7430

Website

E O Wright ın Mikro Kavramları ile P Bourdieu nün Kavramsal Repertuarı Arasındaki Sentezin Empirik Analizde Yaratacağı İmkânlar
Praksis

Tarih: None/2013 Sayı: 32 Cilt: None Sayfa: 65- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,ÇEĞİN GÜNEY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8618

Website

Pozitivist Marksist Sınıf Kavrayışı ve Sınıf Deneyimlerindeki Açmazları
Praksis

Tarih: None/2010 Sayı: 24 Cilt: None Sayfa: 77- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8618

Website

Geçiş Sürecinde Yiten Musiki Sosyal Dönüşüm ve Osmanlı Türk Musikisinden Varoluşsal Motifler
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Tarih: None/2009 Sayı: 14 Cilt: 7 Sayfa: 417- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,Etil Hüseyin

Endeks:MLA International Bibliography ISSN:1303-9369

Website

Hikmet Kıvılcımlı da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Tarih: None/2008 Sayı: 11 Cilt: 6 Sayfa: 517- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,ÇEĞİN GÜNEY

Endeks:MLA International Bibliography ISSN:1303-9369

Website

Köylüler Savaşı ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler ve Marksist Yol İzleri
Praksis

Tarih: None/2007 Sayı: 17 Cilt: None Sayfa: 69- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8618

Website

Pozitivist Marksizm ve Felsefi Politik İçerimleri
Praksis

Tarih: None/2005 Sayı: 13 Cilt: None Sayfa: 203- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8618

Website

Ulusal Makaleler
Aynı Mekânda Farklılıklar: Muğla’da Yalnız Yaşlanma, Kadınlık ve Covid-19 Deneyimlerinin Yurttaşlık Bağlamında Değerlendirilmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 57 Sayfa: 260- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN, Sarımuratoğlu Duygu

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-9435

Website

Comparison of the Pandemic Experiences of British and Syrian Old Women Living Alone in Turkey
MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 11/2022 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 318- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN, SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA, Sevlü Hilal, Sarımuratoğlu Duygu

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4815

Website

Marmaris'teki Otel Yöneticilerinin Kültürel Yatkınlıklarının Bourdieucü Bir Analizi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Tarih: 10/2022 Sayı: 3 Cilt: 24 Sayfa: 521- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN, TATAR SELMA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-9947

Website

COVID-19 Sürecinde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınların Baş Etme Stratejileri: İlişkisel Perspektiften Nitel Bir Araştırma
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 6 Cilt: 1 Sayfa: 117- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN, SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA, Sevlü Hilal, Sarımuratoğlu Duygu

ISSN:2667‐6079

İttihat ve Terakki yle Vücuda Gelen Bir Kolektif Seri Katilin Portresi
Düşünen Siyaset

Tarih: 12/2016 Sayı: 32 Sayfa: 211- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,Korkmaz Şafak Doğu

ISSN:1302141927

Annales Tarihçilerinin Sosyo Tarihsel Mekân ve Sosyo Tarihsel Zaman Kavrayışları Eleştirel Bir Sosyolojik Analiz
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 28 Sayfa: 125- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5642

Bir Sosyal Mekanizma Olarak Toplumsal Cinsiyet H Hartmann a Eleştirel Realist Bir Yorum
Doğu Batı Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 63 Sayfa: 45- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:ASOS INDEX ISSN:1303-7242

Bir Geçiş Döneminde Müziğin Kalp Çarpıntıları: Sosyal Dönüşümler ve Varoluşsal Tİpler
Doğu Batı

Tarih: None/2012 ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,Etil Hüseyin

Endeks:ASOS INDEX

Peter L Berger ve Thomas Luckmann ın Gerçekliğin Sosyal İnşâsı Teorisi ve Eleştirisi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 27 Sayfa: 33- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,BALKIZ BEKİR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5642

Sosyoloji İdeoloji ve İktidar
Özne Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 14 Sayfa: 143- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN,BALKIZ BEKİR

ISSN:978-975-6447-99-4

Roy Bhaskar ın İlişkisel Sosyo Ontolojisi
BirGün Kitap

Tarih: 7/2010 ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

Endeks:None

Kapitalizmin Bağrındaki Yarılma Çilekeş ve Aylak Bedenin Özgürleşmesi İçin Yeniden Marx
Lapsus Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 4 Sayfa: 9- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN

ISSN:1305-6816

Uluslararası Bildiriler (1)
Ateizm Mesihçilik ve Marksçı Realizm Kendinde Gerici ya da Kendinde Devrimci Herhangi Bir Dinsel İnanç Var mıdır

(Tam metin bildiri)

Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü VII. Uluslararası Felsefe Günleri 2009-05-13 2009-05-15 ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN Basım Tarihi : 01.11.2009

Kitaplar
Failin Ontolojisi: Sosyal Bilimlerde Nedensellik ve Yönelimsellik
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Fol Kitap ISBN: 978-625-8242-19-5 Tarih: 2022

Romantizm: Felsefe, Sanat, Siyaset
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Theodor W. Adorno'nun Metaeleştirisinde Romantik Vizyon Editör: Sandal Fatma Sıla, Aldemir Ulaş Bager Basım Sayısı::(1) Sayfa::139 151 Yayınevi:: Pinhan Yayıncılık ISBN: 978-605-7768-45-2 Tarih: 2021

Kerim ya da Zalim: Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı Tartışmaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Marksist Tarihyazımının Osmanlı Toplum Yapısı Tartışmalarına Bağlanma Biçimleri Editör: Çeğin Güney, Öğütle Vefa Saygın Basım Sayısı::(1) Sayfa::17 44 Yayınevi:: Phoenix Yayınları ISBN: 9786057789211 Tarih: 2021

Fanon’un Hayaletleri: Fanon’la Konuşmayı Sürdürmek
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Şiddet, Şiddetsizlik: Sartre, Fanon Hakkında Konuşuyor Editör: Fırat Mollaer Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İthaki Yayınları ISBN: 9786053759010 Tarih: 2019

Geç Osmanlı’dan Günümüze Modern Doğa Bilimciliği
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İki Kültür mü? Türkiye’de Fizikçilerin ’Sosyal’, ’Bilim’ ve ’Sosyal Bilim’ Algıları Editör: Güvenç-Salgırlı, Sanem Öğütle, Vefa Saygın Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 9786052133712 Tarih: 2019

Tarih Bilimi ve Metodolojisi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Marksist Tarihyazımı Editör: Mehmet Yaşar Ertaş Basım Sayısı::(1) Sayfa::80 86 Yayınevi:: İdeal Kültür Yayıncılık ISBN: 978-605-2101-47-6 Tarih: 2019

Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak: Bir Bilim Sosyolojisi Çalışması
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 978-605-2133-88-0 Tarih: 2019

Kurumların Sosyal Gerçekliği: İlişkisel Realist Bir Yaklaşım
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Phoenix Yayınları ISBN: 978-605-7789-03-7 Tarih: 2019

Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi Denemesi
(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Atıf Yayınları ISBN: 9752499614 Tarih: 2018

Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Anomie Nasıl Amerikanlaştırıldı? Editör: Tatlıcan, Ümit Öğütle, Vefa Saygın Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Siyasal Kitabevi Phoenix Yayınları ISBN: 9786059801881 Tarih: 2018

İnsan Bilimlerinin Felsefi Eleştirisi: Natüralizmin Olanaklılığı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevirenin Önsözü Editör: Roy Bhaskar Basım Sayısı::(1) Sayfa::7 8 Yayınevi:: Nika Yayınları ISBN: 978-605-9386-09-8 Tarih: 2017

İnsan Bilimlerinin Felsefi Eleştirisi: Natüralizmin Olanaklılığı
(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Nika Yayınları Tarih: 2017

Sosyal Bilimler Metodolojisi
(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(3) Yayınevi:: Küre Yayınları Tarih: 2017

Sosyal Bilimler Tarihini Keşfediyor: DTCF Bilim Çevresi ve Sonrası
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf Mefhumunu Yeniden Kazanmak Editör: Hayriye Erbaş Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Sentez Yayıncılık ISBN: 9786055790844 Tarih: 2017

Swords and Remains: State Coercion and Political Violence in the History of Modern Turkey
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Red Quill Books ISBN: 978-1-926958-35-4 Tarih: 2017

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Sosyal Sınıf Kökeni ve Akademik Başarı: İki Tabakalaşma Sisteminin Akademik Kariyer Üzerindeki Etkisi Editör: Balkız Bekir, Öğütle Vefa Saygın Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 978-975-8717-63-7 Tarih: 2016

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Sanat, Bilim ve Dindeki Ödül Sistemleri Editör: Balkız Bekir, Öğütle Vefa aygın Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 978-975-8717-63-7 Tarih: 2016

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Bilimde Problem Alanları ve Araştırma Şebekeleri Editör: Balkız Bekir, Öğütle Vefa Saygın Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 978-975-8717-63-7 Tarih: 2016

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Bilimsel Gelişime Dair Üç Model Editör: Balkız Bekir, Öğütle Vefa Saygın Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 978-975-8717-63-7 Tarih: 2016

Türkiye de Orta Sınıfın Fotoğrafı Akışlar ve İlişkiler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sunuş Editör: Onur Uca Basım Sayısı::(1) Sayfa::5 10 Yayınevi:: NotaBene Yayınları ISBN: 978-605-9679-77-0 Tarih: 2016

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri Editör: Bekir Balkız ve Vefa Saygın Öğütle Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları Tarih: 2016

Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi
(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ayrıntı Yayınları ISBN: 978-605-314-125-9 Tarih: 2016

Teorinin Sefaleti
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Soyutlamanın Şiddetine Karşı Zanaatin Savunusu: Teorinin Sefaleti Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nika Yayınevi ISBN: 978-605-84776-5-0 Tarih: 2015

Sınıf Analizine Yaklaşımlar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Önsöz Editör: Eric Olin Wright Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: NotaBene Yayınları ISBN: 9786059020152 Tarih: 2014

Durkheim Öldü
(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Heretik Yayıncılık ISBN: 978-605-85333-4-9 Tarih: 2014

Saf Hoşgörünün Eleştirisi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Takdim: Evrensel Bir Erdemi Tarihselleştirmek Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Heretik Yayıncılık ISBN: 978-605-65224-0-6 Tarih: 2014

Sınıf Analizine Yaklaşımlar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Önsöz Editör: Erik Olin Wright Yayınevi:: NotaBene Yayınları ISBN: 978-605-9020-15-2 Tarih: 2014

Türkiye de Siyasal Şiddetin Boyutları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 1970-73 Türkiye'sindeki Devrimci Şiddet Momentinin Politik ve Sosyalbilimsel Bir Analizi Editör: Çeğin Güney, Şirin İbrahim Yayınevi:: İletişim Yayınları ISBN: 978-975-05-1444-9 Tarih: 2014

Gezi ve Sosyoloji
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Adına Layık Bir Sosyal Bilimin "Gezi" Gündemleri Editör: Öğütle Vefa Saygın, Göker Emrah Yayınevi:: Ayrıntı Yayınları ISBN: 978-975-539-803-7 Tarih: 2014

Sınıf Analizine Yaklaşımlar
(Kitap Tercümesi)

Editör: Erik Olin Wright Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Notabene Yayınları ISBN: 9786059020152 Tarih: 2014

Natüralizmin Olanaklılığı
(Kitap Tercümesi)

Yayınevi:: Pratika Kitap ISBN: 978-605-5668-36-5 Tarih: 2013

Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi Sosyal Bilimlerin Nesnesine Dair Realist Bir Girişim
(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Ayrıntı Yayınları ISBN: 978-975-539-755-9 Tarih: 2013

The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey Vol 2
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Religion and Sacred Places in Nomadic Societies: An Interdisciplinary Inquiry Editör: ed. Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Ordenbek Mazbaev, Assoc. Prof. Dr. Zdravka Kostova, Assoc. Prof. Dr. Rıza Sam, Assoc. Prof. Dr. Neslihan Sam, Assoc. Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Assoc. Prof. Dr. Emin Atasoy Yayınevi:: St. Kliment Ohridski University Press ISBN: 978-954-07-3605-1 Tarih: 2013

Sosyal Bilimler Metodolojisi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevirenin Önsözü Editör: Max Weber Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Küre Yayınları ISBN: 9786059125543 Tarih: 2012

Tözcülüğün Tasfiyesi: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Realizm ve Faillik Problemi Editör: Çeğin Güney, Göker Emrah Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nota Bene Yayınları ISBN: 978-605-5513-33-7 Tarih: 2012

Sosyal Bilimlerin Metodolojisi
(Kitap Tercümesi)

Yayınevi:: Küre Yayınları ISBN: 978-605-5383-13-8 Tarih: 2012

Karl Korsch Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Karl Korsch'ta Marksizm ve Sosyal Bilimler: Bir Paradoks İması mı? Editör: Öğütle Vefa Saygın Yayınevi:: NotaBene Yayınları ISBN: 978-605-5513-13-9 Tarih: 2011

Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği: Sosyo-Tarihsel Teorinin 'Sınıf'la İmtihanı
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Tan Kitabevi Yayınları ISBN: 9786055668099 Tarih: 2010

Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri Editör: Balkız Bekir, Öğütle Vefa Saygın Yayınevi:: Doğu Batı Yayınları ISBN: 978-975-8717-63-7 Tarih: 2010

Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi
(Kitap Tercümesi)

Yayınevi:: Paradigma Yayınları ISBN: 975-7819-44-1 Tarih: 2008

Sosyo-Tarihsel Teorinin 'Sınıf'la İmtihanı: İlişkisel Sosyolojik Perspektiften Yeni Bir Sınıf Kavrayışı Denemesi
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Duvar Yayınları ISBN: 9789750038730 Tarih: 2007

Felsefe Ansiklopedisi c 5
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Ekolojik Marksizm Editör: Cevizci Ahmet Yayınevi:: Ebabil Yayınları ISBN: 978-9944-446-27-3 Tarih: 2007

Sosyal Bilimler ve Marksizm Seçme Yazılar
(Kitap Tercümesi)

Yayınevi:: Salyangoz Yayınları ISBN: 975-6277-92-8 Tarih: 2007

Felsefe ve Sosyal Bilimler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilimlerde Psikolojizm: Psikolojik Bir Fenomen Olarak ”Birey” İdeolojisi Editör: Hoşgör Kubilay Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Vadi Yayınları ISBN: 975-6768-78-9 Tarih: 2006

Felsefe Ansiklopedisi c 4
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Disiplinlerarasılık İdeolojisi Editör: Cevizci Ahmet Yayınevi:: Ebabil Yayınları ISBN: 975-6360-54-2 Tarih: 2006

Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine
(Kitap Tercümesi)

Yayınevi:: Paragraf Yayınları ISBN: 975-6134-16-X Tarih: 2005

Felsefe Ansiklopedisi c 3
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Çernişevski, Nikolay Gavriloviç Editör: Cevizci Ahmet Yayınevi:: Ebabil Yayınları ISBN: 978-975-6330-30-5 Tarih: 2005

Projeler
Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak
(None)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2016-03-30 - 2017-11-30

Biyoloji Bliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak
(Biyoloji alanında yer alan akademisyenlerin toplumsal dünyaya ve sosyal bilimlere bakış açısını ortaya koymak)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 2016-06-01 - 2017-11-16

Enformel Sektörde Atık Kağıt İşçileri: Mersin Örneği
(None)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2017-05-15 - 2019-03-07

Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri
(Türkiye’nin yaşlanma sürecindeki dönüşümlere resmi verilerle bakıldığında, 2019 yılında %9.1 gibi bir orana yükseldiği görülmektedir. Yaşlı nüfusun yaklaşık %55.8’ini kadınlar oluştururken, tüm yaşlı nüfusunun yaklaşık üçte ikisini yaşlılığı yalnız deneyimleyen kadınlar oluşturmaktadır. Özellikle erkeklerle karşılaştırıldığında, bakım rolünün kadınlara isnat edilmesi, dul kalma veya yeniden evlilik konusunda tercih imkânlarının daha sınırlı oluşu gündelik yaşamı kadınlar için dezavantajlı hale getirmektedir. Projemizde sözü edilen gerekçeler önemli göstergeler olurken yaşlılığa da türdeş, homojen bir grup gibi yaklaşmamaktayız. Söz konusu önem ve aciliyetler dâhilinde projemizin üç özgün değeri bulunmaktadır. Birinci olarak, üzerine az sayıda çalışma yapılmış olan yaşlı ve yalnız yaşayan kadınların farklılaşan Covid-19 salgını deneyimlerine odaklanılacaktır. İkinci olarak projemiz, Covid 19 salgınına dair yerel bilgiyi yaşlılara yönelik bir sosyal politika önerisi geliştirmek için kullanacak öncü nitelikte bir çalışma olacaktır. Üçüncüsü ise Gaziantep, Muğla ve Zonguldak kentlerinde çok mevkili bir alan araştırması uygulanarak yaşlılık ve Covid-19’a dair farklılaşan yerel özgünlüklere ulaşılacaktır. Bu minvalde Covid-19 sürecinde yaşlı ve yalnız kadınlara yönelik ve Gaziantep, Muğla ve Zonguldak özelinde çok mevkili saha çalışması olarak kurgulanan bu projede; 65 yaş ve üstü yalnız kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik var olma/var kalma/baş etme olanak ve örüntülerini anlamak ve bu kapsamda ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Kesişimsellik kuramının sunduğu açılımdan faydalanarak farklı sınıf, etnisite, göçmenlik konumu, vatandaşlık, milliyet ve inanç gibi faktörleri analize dâhil edip, yaş ayrımcılığının çok katmanlı ve karmaşık yapısını keşfetmeyi ve anlamayı amaçlamaktayız. Bu anlamda proje temel olarak betimleyici ve keşfedici bir yöntemsellikle Covid-19 sürecinde yaşlı ve yalnız yaşayan kadınların her bir kentin dinamiğinden kaynaklanan farklı biçimlerde gerçekleşen baş etme stratejilerini incelemeyi hedeflemektedir. Bunun neticesinde de yaşlılık çalışmaları literatürüne dâhil edilecek bir biçimde yalnız yaşayan yaşlı kadınlara yönelik bir kent politikasının içerimlerini tespit etmek hedeflenmektedir.)

-Tübitak 1001 20 (Tamamlandı) 2020-07-01 - 2021-04-12

Üniversite Dışı Deneyimler
Ege Üniversitesi

2005-0

Araştırma Görevlisi

None