DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÜMİT BAŞARAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ÜMİT BAŞARAN
e-Posta:
umitbasaran@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1704
Çalışma Alanları:

Pazarlama

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Algılanan müşteri değeri bileşenlerinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisi
2008-2014
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : İMKB’xxde işlem gören otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmelerinin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin analizi
2006-2008
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2002-2006
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Reklam ilgilenimi, reklama yönelik tutum ve satın alma niyeti arasındaki ilişkilerin analizi: Markaya yönelik tutumun aracılık etkisi

MELİH YILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Marka denkliği bileşenlerinin algılanan değer üzerindeki etkisi

ADEM TANRIVERDİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İnternet bankacılığında elektronik hizmet kalitesinin analizi

FİLİZ AKSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Venedik'in destinasyon imajının turistler açısından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

AYBEN ŞEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
İnternet Bankacılığında E-Hizmet Kalitesinin Analizi Üzerine Bir Araştırma
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Cilt: 24 Sayfa: 93-114 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY FİLİZ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

The Effect of Perceived Value on Behavioral Intentions
Journal Management Marketing and Logistics

Tarih: 3/2017 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 1-16 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:EBSCO ISSN:2148-6670

Examining the Relationships of Cognitive Affective and Conative Destination Image A Research on Safranbolu Turkey
International Business Research

Tarih: 5/2016 Sayı: 5 Cilt: 9 Sayfa: 164-179 BAŞARAN ÜMİT

Endeks:EBSCO

The Effects of Utilitarian and Hedonic Values on Young Consumers Satisfaction and Behavioral Intentions
EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Tarih: 11/2015 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 1-18 BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN

Endeks:EBSCO

Algılanan Fayda ve Fedakarlık Bileşenlerinin Algılanan Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisi
EGE AKADEMİK BAKIŞ

Tarih: 7/2015 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 379-399 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN

Factors that Affect Online Purchasing Behavior An Analysis with Technology Acceptance Model Trust and Subjective Norms
Journal of Euromarketing

Tarih: 6/2013 Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 48-63 AKSOY RAMAZAN,BAŞARAN ÜMİT

Endeks:EBSCO

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi
Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 1139-1153 KORKMAZ TURHAN,BAŞARAN ÜMİT,ÇEVİK EMRAH İSMAİL

Endeks:TR DİZİN

İMKB de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Panel Veri Analizi
İktisat İşletme ve Finans Dergisi

Sayı: 277 Cilt: 24 Sayfa: 29-60 KORKMAZ TURHAN,BAŞARAN ÜMİT,GÖKBULUT RASİM İLKER

Endeks:SSCI ISSN:1300-610X

Ulusal Makaleler
İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 201-225 BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇEVİK EMRAH İSMAİL

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler
A Research on Factors that Affect Perceived Benefit, Perceived Risk and Purchase Intention in Online Shopping

(Özet bildiri)

7th Business Management Conference 05.06.2018 08.06.2018 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Examining the Effect of Perceived Risk on Purchase Intention of Private Label Brands

(Özet bildiri)

3rd International Conference on the Changing World and Social Research 08.08.2017 10.08.2017 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT

A Conceptualization for Evaluating Service Quality in Online Shopping

(Özet bildiri)

2017 International Academic Conference on Business New York 30.07.2017 03.08.2017 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT

Website

Factors Affecting the Intention to Purchase Hybrid Automobile as a Green Product: A Customer Value Perspective

(Özet bildiri)

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 12.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT

A Study on the Relationship between Environmental Attitudes and Green Consumerism

(Özet bildiri)

International Scientific Researches Humanity and Social Sciences Conference 19.05.2016 22.05.2016 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT

Ulusal Bildiriler
Bilişsel Destinasyon İmajının Turistler Açısından Farklılaşması: Safranbolu’xxda Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

14. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ 07.05.2015 09.05.2015 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN

İnternetten Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli ile Analizi

(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Pazarlama Kongresi 22.11.2011 25.11.2011 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN,BAŞARAN ÜMİT

Fast Food ve Fast Casual Restoran Sektöründe Hedonik ve Faydacı Değerin Genç Tüketicilerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi 02.05.2013 04.05.2013 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN

İçsel Pazarlamanın Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

(Tam metin bildiri)

10. Ulusal İşletmecilik Kongresi 05.05.2011 07.05.2011 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇEVİK EMRAH İSMAİL

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2015
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2008-2015
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Farabi Koordinatörü
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
Sosyal Pazarlama
(Doktora)
SOSYAL PAZARLAMA
(Doktora)
SATIŞ YÖNETİMİ
(Doktora)
Marka Yönetimi
(Doktora)
MARKA YÖNETİMİ
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
ULUSLARARASI PAZARLAMA
(Yüksek Lisans)
Tüketici Davranışı
(Yüksek Lisans)
TÜKETİCİ DAVRANIŞI
(Yüksek Lisans)
Pazarlama Yönetimi
(Yüksek Lisans)
PAZARLAMA YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
HİZMET PAZARLAMASI
(Yüksek Lisans)
Hizmet Pazarlaması
(Yüksek Lisans)
E-Ticaret
(Yüksek Lisans)
E-Pazarlama
Dersler - Lisans
(Lisans)
Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi
(Lisans)
YABANCI DİL IV
(Lisans)
Tüketici Davranışları
(Lisans)
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
(Lisans)
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
(Lisans)
Pazarlama II
(Lisans)
Pazarlama I
(Lisans)
Pazarlama
(Lisans)
PERAKENDECİLİK
(Lisans)
PAZARLAMA YÖNETİMİ II
(Lisans)
PAZARLAMA YÖNETİMİ I
(Lisans)
PAZARLAMA II
(Lisans)
PAZARLAMA I
(Lisans)
PAZARLAMA
(Lisans)
Marketing Management II
(Lisans)
Marketing Management I
(Lisans)
MARKETING MANAGEMENT I
(Lisans)
LOJİSTİK YÖNETİMİ
(Lisans)
GİRİŞİMCİLİK
(Lisans)
English IV
(Lisans)
English III
(Lisans)
E-PAZARLAMA
Kitaplar
Endüstri 4.0'ın Modern İşletmecilik Üzerine Etkileri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7315-29-6 Tarih: 2020

Current Perspectives on Consumer Psychology
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Self-Identity Thepry in Consumer Psychology and Behavior Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-83224-0 Tarih: 2020

Digital Marketing Applications
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Content Marketing as a Digital Marketing Strategy Editör: HATİCE AYDIN Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-80578-7 Tarih: 2019

Ödüller
Bölüm Birinciliği Tarih: 2006
(MARMARA ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler