DOÇENT DR. TEZCAN ABASIZ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
TEZCAN ABASIZ
e-Posta:
tezcan.abasiz@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1692
Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Para Politikası

Enflasyon

İstihdam

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)
Tez Adı : İş Çevrimlerinde Asimetrik İlişkilerin Araştırılması ve Türkiye’de Devresel Hareketler İçin Öncü Gösterge Endeksinin Oluşturulması
2007-2013
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Büyüme ve Verimlilik: Türkiye Örneği (1968-2006)
2003-2006
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1999-2003
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Emek piyasasında geçici ve kalıcı şokların analizi ve işsizlik oranlarının genişleme ve daralma rejimlerine göre asimetrik tepkisi: Türkiye örneği

ÖZDE ÖZYÜNSEL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Volatility of the alternative energy input prices and spillover effects: a VAR [MA]-MGARCH in BEKK approach for the Turkish economy
Environmental Science and Pollution Research

Tarih: 2/2019 KATIRCIOĞLU SALİH,ABASIZ TEZCAN,SEZER SEVGİ,katırcıoğlu seterah

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0944-1344 doi:10.1007/s11356-019-04531-5

Website

Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 74 Sayfa: 183-199 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,ABASIZ TEZCAN

Endeks:EBSCO, Index Copernicus ISSN:2146-3042

Website

The Impact of Logistics Industry on Economic Growth: An Application in OECD Countries
Eurasian Journal of Social Sciences

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 11-23 SEZER SEVGİ,ABASIZ TEZCAN

Endeks:ebsco ISSN:21480214 doi:10.15604/ejss.2017.05.01.002

Website

Determinants Of Economic Growth An Applicatıon With Unbalanced Panel Analysis in OECD Countries
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VİZYONER DERGİSİ

Tarih: 12/2016 Sayı: 16 Cilt: 7 Sayfa: 89-99 SEZER SEVGİ,ABASIZ TEZCAN

Endeks:ebsco ISSN:1308-9552

Testing The Validity Of Exchange Rate Determination Approaches For Turkey
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 38 Sayfa: 125-142 GÖZEN MEHMET ÇAĞRI,KOÇ SELÇUK,ABASIZ TEZCAN

Endeks:ebsco ISSN:2149-1844

The Effect Of Information And Communicatıon Technologies On Economic Growth In OECD Countries
Annals - Economy Series

Tarih: 12/2016 Sayı: 6 Sayfa: 31-36 SEZER SEVGİ,ABASIZ TEZCAN

Endeks:ebscho ISSN:2344-3685

Feldstein Horioka Puzzle in Turkey
Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 45-63 DURSUN GÜLTEN,ABASIZ TEZCAN

Endeks:EBSCO ISSN:1302-6739

Energy Consumption and Economic Growth Relationship in the E7 Countries
International Research Journal of Finance and Economics

Tarih: 2/2013 Cilt: 105 Sayfa: 129-137 PEHLİVANOĞLU FERHAT,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,ABASIZ TEZCAN

Endeks:Scopus ISSN:1450-2887

Türkiye ve Seçili AB Ülkeleri Açısından Enflasyon Sürekliliğinin Analizi
Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 103-114 KOÇ SELÇUK,ABASIZ TEZCAN

Endeks:EBSCO ISSN:1302-6739

Asimetrik etkiler altında Okun Yasası’nın Eşik Hata Düzeltme Modeli ile sınanması: Türkiye örneği
İktisat İşletme ve Finans

Tarih: 6/2010 Sayı: 291 Cilt: 25 Sayfa: 53-77 TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN

Endeks:SSCI ISSN:1308-4658 doi:10.3848/iif.2010.291.2600

Website

Frequency Domain Approach and Short Run and Long Run Causality Test Evidences from Turkey for Relationship between Interest and Exchange Rate
ODTÜ Gelişme Dergisi

Tarih: 12/2009 Sayı: 2 Cilt: 36 Sayfa: 405-421 TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1010-9935

Ulusal Makaleler
Cari Açığın Finansmanı ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: BRICS-T Ülkeleri için Nedensellik Analizi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 660-672 ÇEŞTEPE HAMZA,ABASIZ TEZCAN,ŞIK ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Emek Piyasasında Geçici ve Kalıcı Şokların Analizi ve İşsizlik Oranlarının Genişleme ve Daralma Rejimlerine Göre Asimetrik Tepkisi: Türkiye Örneği
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)

Tarih: 12/2017 Sayı: 34 Sayfa: 217-242 ABASIZ TEZCAN,ÖZYÜNSEL ÖZDE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6658

Petrol Fiyatlarındaki Belirsizliğin Sanayi Üretimi Üzerine Etkileri
Atılım Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 89-103 GÖZEN MEHMET ÇAĞRI,ABASIZ TEZCAN,KOÇ SELÇUK

Endeks:TR DİZİN

TEFE (ÜFE)- TÜFE Fiyat Endeksleri Arasindaki Nedensellik İlişkisi: Frekans Alanı Yaklaşımı
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 24 Cilt: 12 Sayfa: 1-15 TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN,PEHLİVANOĞLU FERHAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-9975

Toplam Faktör Verimliliği Hesaplanması ve Büyüme İlişkisi: Collins Bostworth Varyans ayrıştırması
Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi

Tarih: 6/2008 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 160-188 VERGİL HASAN,ABASIZ TEZCAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6658

Gelir ve Bölge Ayrımına Göre Uluslar arası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 19-33 KARACA COŞKUN,ABASIZ TEZCAN

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler
Kamu ve Özel Kesim Borçlanma Tercihinin Enflasyon Üzerine Etkisi: Nedensellik Ve Eşbütünleşme Testlerinden Kanıtlar

(Özet bildiri)

International Congress on Afro-Eurasian Research IV 27.04.2018 29.05.2018 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,BEŞER BERNA

Cari Açığın Finansmanında Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 23.03.2018 25.03.2018 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,ABASIZ TEZCAN,ŞIK ALPER Sayfa:468-487

Döviz Kuru Şoklarının Dış Ticaret Akımları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Kırgızistan Örneği

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU PROGRAMI 17.04.2018 20.04.2018 Sözlü Sunum TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN

Faiz Oranlarındaki Değişimin Enflasyon Oranını Yansıtır mı? Kırgızistan Ekonomisi İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizinden Kanıtlar

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU PROGRAMI 17.04.2018 20.04.2018 Sözlü Sunum TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN

Enerji Fiyatlarındaki Değişimin Sanayi Üretimi Üzerine Etkisi

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu 03.10.2018 05.10.2018 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN

Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyon ve BüyümeÜzerine Asimetrik Etkileri

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues II 16.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,aycan can

Website

Döviz Kuru Belirsizliğininin Pörtfoy Akımları ÜzerineEtkileri

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues II 16.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN

Website

İşsizlik Oranları Arasındaki Şokların Asimetrik Yayılımı

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues I 30.03.2017 01.04.2017 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN

Website

Asymmetric Effects of Oil Price Changes

(Özet bildiri)

Econworld 2017 25.01.2017 27.01.2017 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,SEZER SEVGİ

Website

Döviz Kuru Dalgalanmalarının Dış Ticaret Açığı Üzerine Etkileri: Frekans Alanında Asimetrik Nedensellik Testi: Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN

Website

Kur Belirsizliğinin Dış Ticaret Üzerine Etkileri: VAR-MGARCH Yaklaşımı ve Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,sevgi duran

Website

The Turkish Term Structure of Interest Rates: Long-Run Relationship with Parameter Instability

(Özet bildiri)

Eurasia Business and Economics Society 09.01.2014 11.01.2014 Sözlü Sunum GÖZEN MEHMET ÇAĞRI,ABASIZ TEZCAN

Relationship Between Current Account and Fiscal Deficits: Testing Twin Deficits

(Tam metin bildiri)

International Conferance on Business and Information BAI-2011 04.07.2011 06.07.2011 Sözlü Sunum TARI RECEP,KOÇ SELÇUK,ABASIZ TEZCAN

Investigating Long Run Relationship Between Interest Rate And Inflation With Panel Bootstrap Stability Test Under The Structural Break

(Tam metin bildiri)

European Economicsand Finance Society 04.06.2009 07.06.2009 Sözlü Sunum KOÇ SELÇUK,ABASIZ TEZCAN,YILDIRIM DURMUŞ ÇAĞRI

Interaction Between the Volatility of the Alternative Energy Input Price and Spillover Effects A VAR[MA]-GARCH in BEKK Approach to Turkish Economy

(Özet bildiri)

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,KATIRCIOĞLU SALİH,SEZER SEVGİ

Türkiye de Enflasyon Faiz Oranı İlişkisi Nedensellik Analizi

(Özet bildiri)

3.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 12.05.2016 14.05.2016 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,CURAL MEHMET,AKTÜRK LEVENT NECMİ

The Validity of Purchasing Power Parity TAR Panel Unit Root Approach

(Tam metin bildiri)

XIV Spring Meeting of Young Economists SMYE2009 23.04.2009 25.04.2009 Sözlü Sunum KOÇ SELÇUK,ABASIZ TEZCAN,YILDIRIM DURMUŞ ÇAĞRI

Ulusal Bildiriler
Frekans Alani Yaklaşimi İle TEFE-ÜFE/TÜFE Arasindaki Nedensellik İlişkisi

(Tam metin bildiri)

X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 27.05.2009 29.05.2009 Sözlü Sunum TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN,PEHLİVANOĞLU FERHAT

Türkiye’de Feldstein Horioka Hipotezi’nin İki Rejimli Eşik Koentegrasyon ve Gregory-Hansen ve Hatemi-J Modelleri ile Test Edilmesi

(Tam metin bildiri)

X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 27.05.2009 29.05.2009 Sözlü Sunum ABASIZ TEZCAN,DURSUN GÜLTEN

Asimetrik Etkiler Altinda Okun Yasasi’nin Eşik Hata Düzeltme Modeli ile Sinanmasi: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 27.05.2009 29.05.2009 Sözlü Sunum TARI RECEP,ABASIZ TEZCAN

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2007-2013
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005-2007
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
İstatistiksel Analiz ve Karar Verme Yöntemleri
(Yüksek Lisans)
Mikroekonomik Analiz II
(Yüksek Lisans)
Mikroekonomik Analiz I
(Yüksek Lisans)
Matematiksel İktisat
Dersler - Lisans
(Lisans)
İktisat Politikası
(Lisans)
İktisadi Düşünce Tarihi
(Lisans)
İktisada Giriş
(Lisans)
Zaman Serileri Analizi
(Lisans)
Sosyal Sorumluluk Projesi
(Lisans)
Politik İktisat
(Lisans)
Mikro İktisat
(Lisans)
Ekonomiye Giriş
Kitaplar
Ekonometri
(Bilimsel Kitap)

Editör: * Basım Sayısı::(14) Yayınevi:: Umuttepe ISBN: 978-605-5100-25-4 Tarih: 2019

Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: A Heterogeneous Panel Causality Test: Research and Development Expenditures and Economic Growth in OECD Countries Editör: Hasan Dinçer,Ümit Hacıoğlu,Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::293 310 Yayınevi:: Springer ISBN: 9783319776217 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economy
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: “The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns in Transition Economies: Panel Causality and Panel VAR Analysis” Editör: Tayfur BAYAT Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 134 Yayınevi:: Aurel Vlaicu University of Arad Publications ISBN: 9789737527806 Tarih: 2017

Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: “Foreign Direct Investment, Technological Innovation, and Export Performance Empirical Evidence from Developing Asia Editör: Venkataramanaiah Malepati, Mangala Gowri C. Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Hershey, PA: IGI Global ISBN: doi:10.4018/978-1-5225-3026-8 Tarih: 2017

Projeler
Emek Piyasasında Geçici ve Kalıcı Şokların Analizi ve İşsizlik Oranlarının Genişleme ve Daralma Rejimlerine Göre Tepkisi: Türkiye Örneği
(İşgücü piyasasında mevcut çalışanların cinsiyet yaş ve eğitim durumlarına göre işsizlik oranlarının ekonominin genişleme ve daralma rejimlerine gösterdiği tepkinin analiz edilmesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 22.06.2017