PROFESÖR DR. ŞENOL HAKAN KUTOĞLU
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ŞENOL HAKAN KUTOĞLU
e-Posta:
shakan.kutoglu@beun.edu.tr
Telefon:
291 18 00- 2612
Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Ölçme Tekniği

Uzaktan Algılama

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : GPS ağlarının ülke nirengi ağlarına entegrasyonu
1997-2001
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : WGS 84 koordinat sisteminden ülke koordinat sistemine dönüşümler
1994-1997
Lisans
İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1989-1994
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Türkiye'deki sürekli GNSS gözlemlerinin otomatik değerlendirilmesi ve analizi

GÖKHAN GÜRBÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Sea level changes in the Black Sea and its impacts on the coastal areas

NEVİN BETÜL AVŞAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Zemin hareketlerinin coğrafi bilgi sistemi destekli analizi: Kozlu örneği

DENİZ ARCA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Kuzey anadolu fayı İsmetpaşa segmentindeki krip hızı değişiminin izlenmesi

KURTULUŞ SEDAR GÖRMÜŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Şehir altı madenciliği ve tasman etkilerinin diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: Zonguldak metropolitan alanı örneği

HÜSEYİN KEMALDERE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Yüzey deformasyonlarının diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: İsmetpaşa örneği

ERAY KÖKSAL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Spatial data services via mobile phone: Case study-seismicity data service

ABDUL MATIN MURADZADA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Monitoring of air pollution change via satellite observation including the COVID-19 pandemic duration over Turkey

FATEMEH GHASEMPOUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Afşin-Elbistan linyitleri Kışlaköy açık maden işletmesindeki şev kaymalarının ve heyelanların GB-InSAR ile izlenmesi

SABİT NAZIM AKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Madencilik kaynaklı tasman zararlarının karşılanmasına yönelik ulusal/uluslararası mevzuata bir bakış

İLYAS ASLAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Çok kriterli karar analizi ile orman yangını risk haritalarının oluşturulması: Karabük örneği

MERCAN HACISALİHOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Uzaktan algılama verileri ile bölgesel çevre etkilerinin belirlenmesi: Zonguldak örneği

ALİİHSAN ŞEKERTEKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İnternet üzerinden jeodezik noktaların koordinat ve röper bilgilerinin sunulması

EMRE SOYER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
GPS ile bağıl konumlamada, değişen baz uzunlukları, ölçü süreleri ve yörünge bilgileri arasındaki ilişkinin araştırılması

TURGAY RENKLİ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
GPS ile jeodezik belirlemede değerlendirme yazılımlarından kaynaklanan çözüm farklılıklarının araştırılması

HÜSEYİN KEMALDERE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Investigation of Possible MODIS AOD Anomalies as Earthquake Precursors for Global Earthquakes
Advances in Space Research

Tarih: 1/2021 Cilt: 68 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, Ghasempour Fatemeh, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1177 doi:10.1016/j.asr.2021.06.036

Website

Assessment of precipitable water vapor over Turkey using GLONASS and GPS
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics

Tarih: 1/2021 Cilt: 222 GÜRBÜZ GÖKHAN, AKGÜL VOLKAN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1364-6826 doi:10.1016/j.jastp.2021.105712

Website

Identifying Land Subsidence Using Global Digital Elevation Models
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

Tarih: 1/2021 Cilt: 14 BECEK KAZIMIERZ, İbrahim Kharunnisa, BAYIK ÇAĞLAR, ABDİKAN SAYGIN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, Glabicki Dariusz, Blackowski Jan

Endeks:SCI ISSN:1939-1404 doi:10.1109/JSTARS.2021.3110438

Website

Statistical reinterpretation of the long term creep behaviour of the Ismetpasa segment of North Anatolian Fault, Turkey
Tectonophysics

Tarih: 1/2021 Cilt: 814 GÜRBÜZ GÖKHAN, BAYIK ÇAĞLAR, ABDİKAN SAYGIN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0040-1951 doi:10.1016/j.tecto.2021.228947

Website

Analysis of Ocean Bottom Pressure Anomalies and Seismic Activities in the MedRidge Zone
Remote Sensing

Tarih: 1/2021 Cilt: 13 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, BECEK KAZIMIERZ

Endeks:SCI ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs13071242

Website

Google Earth Engine based spatio-temporal analysis of air pollutants before and during the first wave COVID-19 outbreak over Turkey via remote sensing
Journal of Cleaner Production

Tarih: 1/2021 Cilt: 319 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Ghasempour Fatemeh, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0959-6526 doi:10.1016/j.jclepro.2021.128599

Website

A GNSS-based near real time automatic Earth Crust and Atmosphere Monitoring Service for Turkey
Advances in Space Research

Tarih: 12/2020 Sayı: 12 Cilt: 66 Sayfa: 2854-2864 GÜRBÜZ GÖKHAN,AKTUĞ BAHADIR,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1177 doi:10.1016/j.asr.2020.07.026

Website

Effects of the High-Order Ionospheric Delay on GPS-Based Tropospheric Parameter Estimations in Turkey
Remote Sensing

Tarih: 10/2020 Sayı: 21 Cilt: 12 Sayfa: 3569-None AKGÜL VOLKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs12213569

Website

Producing forest fire susceptibility map via multi-criteria decision analysis and frequency ratio methods
NATURAL HAZARDS

Tarih: 10/2020 Sayı: 1 Cilt: 104 Sayfa: 73-89 ARCA DENİZ,HACISALİHOĞLU Mercan,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-020-04158-7

Recent Sea Level Change in the Black Sea from Satellite Altimetry and Tide Gauge Observations
ISPRS International Journal of Geo-Information

Tarih: 3/2020 Sayı: 3 Cilt: 9 AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2220-9964 doi:10.3390/ijgi9030185

Website

SUBSİDENCE DETERMİNATİONS İN ZONGULDAK/TURKEY USİNG INSAR BETWEEN 2005 AND 2013
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 22 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,BERBER MUSTAFA,KEMALDERE HÜSEYİN

Endeks:Zoological Record ISSN:15050297 doi:10.30825/5.ejpau.171.2019.22.2

Website

Landslide susceptibility mapping in an area of underground mining using the multicriteria decision analysis method
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Tarih: 11/2018 ARCA DENİZ,Becek Kazimierz,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:https://doi.org/10.1007/s10661-018-7085-5

Vertical land motion along the Black Sea coast from satellite altimetry, tide gauges and GPS
Advances in Space Research

Tarih: 12/2017 Sayı: 12 Cilt: 60 Sayfa: 2871-2881 AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1177 doi:10.1016/j.asr.2017.08.012

Website

Positive and negative ionospheric responses to the March 2015 geomagnetic storm from BDS observations
Journal of Geodesy

Tarih: 6/2017 Sayı: 6 Cilt: 91 Sayfa: 613-626 JIN SHUANGGEN,jin rui,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0949-7714 doi:10.1007/s00190-016-0988-4

Website

Assessment of geo-environmental properties depressing urban development with GIS: a case study of Kozlu settlement, Turkey
Natural Hazards

Tarih: 5/2017 Sayı: 1 Cilt: 87 Sayfa: 307-322 ARCA DENİZ,KESKİN ÇITIROĞLU Hülya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,Deguchi Tomonori

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-017-2765-y

Website

Assessment of geo-environmental properties depressing urban development with GIS: a case study of Kozlu settlement, Turkey
Natural Hazards

Tarih: 5/2017 Sayı: 1 Cilt: 87 Sayfa: 307-322 ARCA DENİZ,Çıtıroğlu keskin Hülya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,deguchi Tomonori

Endeks:SSCI ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-017-2765-y

Website

Vertical land motion along the Black Sea coast from satellite altimetry, tide gauges and GPS
Advances in Space Research

JIN SHUANGGEN,AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Endeks:SCI-Expanded

Evaluation of Vertical Accuracy of the WorldDEM Using the Runway Method
Remote Sensing

Tarih: 11/2016 Sayı: 11 Cilt: 8 Sayfa: 934-None Becek Kazimierz,Koppe Wolfgang,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs8110934

Website

The 3 D strain patterns in Turkey using geodetic velocity fields from the RTK CORS TR network
Journal of African Earth Sciences

Tarih: 3/2016 Cilt: 115 Sayfa: 246-270 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,TOKER MUSTAFA,MEKİK ÇETİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1464343X doi:10.1016/j.jafrearsci.2015.12.002

Website

Evaluation of spatio temporal variability in Land Surface Temperature A case study of Zonguldak Turkey
Environmental Monitoring and Assessment

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 188 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:10.1007/s10661-015-5032-2

Website

Sea level change along the Black Sea coast from satellite altimetry tide gauge and GPS observations
Geodesy and Geodynamics

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 50-55 AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:16749847 doi:10.1016/j.geog.2016.03.005

Website

Snow Depth Variations Estimated from GPS Reflectometry A Case Study in Alaska from L2P SNR Data
Remote Sensing

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 63-None JIN SHUANGGEN,QIAN XIAODONG,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs8010063

Website

Contribution of simulated space VLBI to the Chang E 1 orbit determination and EOPs estimation
Aerospace Science and Technology

Cilt: 46 Sayfa: 256-263 Erhu Weia,Wei Yanc,Shuanggen Jin,Jianan Weif,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Xuechuan Li,Jozsef Adam,Sandor Frey,Jiangnan Liu Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded

Optimal number of reference points in deformation monitoring
Acta Geodaetica et Geophysica

Sayı: 4" Cilt: 50 Sayfa: 437-447 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Mustafa Berber

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2213-5812 doi:07/s40328-015-0104-x

Temporal analysis of coastal erosion in Turkey a case study Karasu coastal region
Journal of Coastal Conservation

Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 399-414 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ŞEKER DURSUN ZAFER,ORUÇ MURAT,AKSOY BERNA

Endeks:SCI-Expanded

Discovering a pull apart basin using InSAR in Bursa Turkey
Natural Hazards

Cilt: 71 Sayfa: 871-880 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,tomonori deguchi,Mustafa Berbert

Endeks:SCI-Expanded

Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes
Natural Hazards

Sayı: 1 Cilt: 65 Sayfa: 2161-2173 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Combining surface deformation parameters referred to different terrestrial coordinate systems
Survey Review

Sayı: 324 Cilt: 44 Sayfa: 23-29 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

New findings on the effects of İzmit Mw 7 4 and Düzce Mw 7 2 earthquakes
Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 267-272 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks
Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 2653-2657 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,gündoğdu oğuz,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KÖKSAL ERAY

Endeks:SSCI

GPS network adjustment regarding active fault lines in Bursa Metropolitan Area
Scientific Research and Essays

Sayı: 20 Cilt: 5 Sayfa: 3114-3120 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration
Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 9 Cilt: 10 Sayfa: 1807-1814 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI

Georeferencing accuracy assesment of high resolution satellite images using figure condition method
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Sayı: 4 Cilt: 47 Sayfa: 1256-1261 TOPAN HÜSEYİN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SSCI

Direct Determination of Local Coordinates from GPS without Transformation
Survey Review

Sayı: 312 Cilt: 41 Sayfa: 162-173 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Alternative methods for Improving Transformation Consistency between Geocentric and Non Geocentric Local Coordinate Systems
Survey Review

Sayı: 314 Cilt: 41 Sayfa: 408-418 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Triggered creep rate on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault
Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1369-1373 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Endeks:SSCI

Comments on Kavzoglu and Saka 2005 Modelling local GPS levelling geoid undulations using artificial neural networks
Journal of Geodesy

Sayı: 1 Cilt: 82 Sayfa: 177-178 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI

Geometric correction accuracy of different satellite sensor images application of figure condition
International Journal of Remote Sensing

Sayı: 1 Cilt: 28 Sayfa: 4685-4692 SERTEL ELİF,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ Atıf Sayısı: 26

Endeks:SCI-Expanded

Integrating GPS with National Networks by Collocation Method
Appl. Math. and Computation

Sayı: 1 Cilt: 177 Sayfa: 508-514 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,tevfik ayan

Endeks:SSCI

The Role of Common Point Distribution in Obtaining Reliable Parameters for Coordinate Transformation
Applied Mathematics and Computation

Sayı: 1 Cilt: 176 Sayfa: 751-758 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,tevfik ayan

Endeks:SSCI

Determination of 30 Year Creep on The Ismetpaşa Segment of the North Anatolian Fault Using an Old Geodetic Network
Earth Planet and Space

Sayı: 1 Cilt: 58 Sayfa: 937-942 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN

Endeks:SSCI

Effect of common point selection on coordinate transformation parameter determination
Stadia Geophysica et Geodaetica

Sayı: 1 Cilt: 50 Sayfa: 525-536 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Figure Condition in Datum Transformation
Journal of Surveying Engineering

Sayı: 3 Cilt: 130 Sayfa: 138-141 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Effect of Errors in Coordinates on Transformation Parameters
Journal of Surveying Engineering

Sayı: 3 Cilt: 129 Sayfa: 91-94 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

A Comparison of Two Well Known Models for 7 Parameter Transformation
The Australian Surveyor

Tarih: 1/2001 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 24-30 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:Engineering

Ulusal Makaleler
TAŞKÖMÜR HAVZASINDAKİ TASMAN OLUŞUMLARININ YERYÜZÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN CBS İLE BELİRLENMESİ
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 2/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 31-39 ARCA DENİZ,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.7212/zkufbd.v1i1.468

Website

Uluslararası Bildiriler
INSAR ANALYSIS OF AYVACIK 2017 (MW 5.3) EARTHQUAKE SWARM (CANAKKALE, NW-TURKEY)

(Tam metin bildiri)

ISPRS Geospatial Week 2019 10.06.2019 14.10.2019 Sözlü Sunum ABDİKAN SAYGIN,İmamoğlu Mümin,Alasağ Tolga,TOKER MUSTAFA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ŞAHİN ŞAKİR Sayı: XLII-2/W13 Sayfa:1907-1911

Website

Creep monitorings at Ismetpasa segment of North Anatolian Fault Kurtulus Sedar Gormus

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Globall Navigation Satellite Systems (ISGNSS) 2013 22.10.2013 25.10.2013 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,KEMALDERE HÜSEYİN,KÖKSAL ERAY

GNSS levelling data in assessing the fit of the recent global geoids in Turkey

(Tam metin bildiri)

İnternational Symposium on Global Navigation satellite System 22.10.2012 25.10.2012 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,EROL BİHTER

DETERMINATION OF FLOODING AREAS IN ÇAYCUMA REGION OF FİLYOS BASIN

(Tam metin bildiri)

Advancements in Civil Engineering and Architecture 17.04.2019 20.04.2019 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,AKSOY BERNA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Kuru Kubilay ISBN:978-605-81854-3-2 (Tk)

Website

INSAR ANALYSIS OF AYVACIK 2017 (MW 5.3) EARTHQUAKE SWARM (CANAKKALE, NW-TURKEY)

(Tam metin bildiri)

ISPRS Geospatial Week 2019 10.06.2019 14.10.2019 Sözlü Sunum ABDİKAN SAYGIN,İMAMOĞLU MÜMİN,ALASAĞ TOLGA,TOKER MUSTAFA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ŞAHİN ŞAKİR Sayı: XLII-2/W13 Sayfa:1907-1911

Estimation of sea level trend in the Black Sea from satellite and in-situ data

(Tam metin bildiri)

XXIX International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields” 05.11.2019 06.11.2019 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,JIN SHUANGGEN

Analysis of Seasonal Cycle of Sea Level Variations in the Black Sea

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS 07.11.2019 09.11.2019 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

RELATIVE SEA LEVEL CHANGE ALONG THE BLACK SEA COAST FROM TIDE-GAUGE OBSERVATIONS

(Tam metin bildiri)

Gi4DM 2019 Conference 03.09.2019 06.09.2019 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Cilt: 38 Sayfa:43-47

Website

An analysis of Terrestrial Water Storage change in the basins of Turkey using GRACE satellite mission and global hydrology model data

(Özet bildiri)

ESA Living Planet Symposium 2019 13.05.2019 17.05.2019 Poster AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

İmar Planlarına Esas Zemin Etütlerinin CBS Tabanlı Yorumlanması

(Özet bildiri)

Engineers of Future International Student Symposium-EFIS 2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum ATAKAN METEHAN,YILMAZ EMRAH,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Vertical Movement Estimates along the Black Sea Coast from GPS and Satellite Altimetry - Tide Gauge

(Özet bildiri)

19th General Assembly of WEGENER, on earth deformation the study of earthquakes using geodesy and geodynamics 10.09.2018 13.09.2018 Poster AVŞAR NEVİN BETÜL,GÜRBÜZ GÖKHAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Website

Sea level rise in the Black Sea and its manifestation in coastal erosion along the Karasu coast

(Özet bildiri)

ERA.Net RUS Plus Initiative, BS STEMA – Changes in Storminess and Coastal Erosion Induced by Climate Variability along the Black Sea Coast: Management and Adaptation Workshop 14.08.2018 14.08.2018 Sözlü Sunum KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AVŞAR NEVİN BETÜL,GÜRBÜZ GÖKHAN

Interannual Variations of Sea Surface Temperature in the Black Sea

(Tam metin bildiri)

IGARSS 2018 - 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 22.07.2018 27.07.2018 Poster AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Sayfa:5617-5620 ISBN:978-1-5386-7150-4

Website

An evaluation of present-day sea level change in the Black Sea by considering of steric and mass components

(Özet bildiri)

11th Coastal Altimetry Workshop 12.06.2018 15.06.2018 Poster AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Website

Recent sea level changes in the Black Sea from satellite gravity and altimeter measurements

(Tam metin bildiri)

Geoinformation for Disaster Management (Gi4DM 2018) 18.03.2018 21.03.2018 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Sayı: XLII-3/W4 Sayfa:83-85

Website

A MULTIDISCIPLINARY LANDSLIDE CASE STUDY: DEVREK LANDSLIDE

(Tam metin bildiri)

Gİ4DM 2018 Geolnformation For Disaster Management 18.03.2018 21.03.2018 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN,ÇAPAR ÖMER FARUK,AKGÜL VOLKAN

Determining the tourism potential of Zonguldak with Mapping Services

(Özet bildiri)

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS 2017) 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum Mwale Kachizya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AVŞAR NEVİN BETÜL

Determining the Tourism Potential of Zonguldak with Web Mapping Services

(Özet bildiri)

Engineers of Future International Student Symposium - EFIS 2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum Mwale Kachizya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AVŞAR NEVİN BETÜL

Website

Evaluating GRACE-derived terrestrial water changes in Turkey basins using GLDAS land hydrology model data

(Özet bildiri)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,EROL BİHTER,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN ISBN:978-605-4222-55-1

Website

Analysis of sea level rise along the Black Sea coast using open source GIS

(Özet bildiri)

nternational Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,ATALAY CAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN ISBN:978-605-4222-55-1

Website

GPS HIZ VERİLERINI KULLANARAK, TÜRKİYEDEKI SİSMİKDEFORMASYONLARIN ÜÇ BOYUTLU DEFORMASYON-GERİLİM TENSÖR ANALİZI (RTK-CORS VERİ AĞI)

(Özet bildiri)

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ 07.12.2017 10.12.2017 Sözlü Sunum TOKER MUSTAFA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Sayfa:212-212 ISBN:978-975-93505-6-7

Website

Sources of GPS seismo ionospheric disturbances A case study of the 2012 Gwaii earthquake

(Özet bildiri)

AGU 2016 12.12.2016 16.12.2016 Sözlü Sunum JIN SHUANGGEN,JIN RUI,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Regional temporal gravity field variations from GRACE products with a special look on to Turkey

(Tam metin bildiri)

First Joint Commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 (GGHS 2016) 19.09.2016 23.09.2016 Poster AVŞAR NEVİN BETÜL,EROL BİHTER,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Vertical land motion along the Black Sea coast from tide gauge satellite altimetry and GPS

(Özet bildiri)

IAG/CPGPS Joint 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016) 27.07.2016 30.07.2016 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Monitoring of mining induced land subsidence using L and C band SAR interferometry

(Tam metin bildiri)

2007 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 23.07.2007 28.07.2007 Sözlü Sunum DEGUCHI TOMONORI,KATO MASATANE,AKÇIN HAKAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN ISBN:978-1-4244-1211-2

Website

The Surface Heat Island Effect of Urbanization Spatial Temporal Analysis

(Tam metin bildiri)

4th International Geography Symposium 23.05.2016 26.05.2016 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,KAYA ŞİNASİ Sayfa:74-81 ISBN:978-605-66576-1-0

Monitoring the Surface Heat Island shi Effects of Industrial Enterprises

(Tam metin bildiri)

ISPRS 2016 12.07.2016 19.07.2016 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT Cilt: 6 Sayfa:289-293

Website

WebGeoinformatics for Creating Schema Interface for MappingWith Distributed GIS Geomatics For Sustainable Societies

(Tam metin bildiri)

14th International Conference on Software Engineering, Parallel and Distributed Systems 22.02.2015 24.02.2015 devanjan bhattacharya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,nikos matorakis

An analysis of strain accumulation in the western part of Black Sea Region in Turkey

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2015 17.05.2015 21.05.2015 DENİZ İLKE,AVŞAR NEVİN BETÜL,DENİZ RASİM,MEKİK ÇETİN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

3D Strain Estimation and Velocity Analysis of Turkey from GPS data

(Tam metin bildiri)

SEVENTH NATIONAL CONFERENCE ON GEOPHYSICS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 20.05.2015 23.05.2015 TOKER MUSTAFA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Coastal risk analysis of the Black Sea under the sea level rise

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2015 17.05.2015 21.05.2015 AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,EROL BİHTER,shuanggen jin

Sea Level Changes in the Black Sea UsingSatellite Altimetry and Tide Gauge Observations

(Özet bildiri)

26th IUGG General Assembly 2015 22.06.2015 02.07.2015 AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,EROL BİHTER

GeoSpatial Data Processing in Distributed Environment GIS For Smart City

(Tam metin bildiri)

14th International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES 10.01.2015 12.01.2015 Devanjan Bhattacharya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Nikos Mastorakis ISBN:978-1-61804-277-4

INVESTIGATON OF SEA LEVEL CHANGE ALONG THE BLACK SEA COAST FROM TIDE GAUGE AND SATELLITE ALTIMETRY

(Tam metin bildiri)

The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 23.11.2015 25.11.2015 AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Shuanggen Jin,EROL BİHTER Cilt: 15

Website

ANALYSING THE EFFECTS OF DIFFERENT LAND COVER TYPES ON LAND SURFACE TEMPERATURE USING SATELLITE DATA

(Tam metin bildiri)

International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & Photogrammetry 23.11.2015 25.11.2015 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT Cilt: 15 Sayfa:665-667

Website

Automatic Processing of Interferometric SAR and Accuracy of Surface Deformation Measurement

(Tam metin bildiri)

Remote Sensing Europe 2006 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Artificial Neural Networks versus Surface Polynomials for Determination of Local Geoid

(Tam metin bildiri)

1st International Gravity Symposium KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Monitoring of Mining Induced Land Deformation by Interferometry using L and C band SAR data

(Tam metin bildiri)

Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Detecting illegal mining activities using DInSAR

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2008-Integrating Generations KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Datum issue in deformation monitoring using GPS

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2010-Facing the challenges KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Monitoring of Mining Induced Land Subsidence by InSAR Time Series Analysis

(Tam metin bildiri)

32nd EARSeL Symposium KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Finding evidence of a pull apart basin related to strike slip faults using InSAR

(Tam metin bildiri)

American geophysical Union Fall Meeting KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Monitoring of mining induced land subsidence by PALSAR and TerraSAR X

(Tam metin bildiri)

The International Society for Optical Engineering KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Cilt: 1 Sayfa:8156-None

Investigating Local Climate Change Effects of Thermal Power Plants By Remote Sensing A case study of Zonguldak Turkey

(Özet bildiri)

Environmental Health 2013 Science and Policy to Protect Future Generations 03.03.2013 06.03.2013 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, KAYA ŞİNASİ

Ulusal Bildiriler
Correlation between INS and GPS Based on Sea Surface Vehicle Motion

(Tam metin bildiri)

2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU) 15.10.2020 17.10.2020 Sözlü Sunum AKGÜL VOLKAN,BELGE EGEMEN,HACIOĞLU RIFAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KARTAL SEDA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,LEBLEBİCİOĞLU MEHMET KEMAL ISBN:978-1-7281-9136-2

Website

Improvement of Filter Estimates Based on Data from Unmanned Underwater Vehicle with Machine Learning

(Tam metin bildiri)

2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU) 15.10.2020 17.10.2020 Sözlü Sunum erol b,cantekin rf,KARTAL SEDA,HACIOĞLU RIFAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,LEBLEBİCİOĞLU MEHMET KEMAL ISBN:978-1-7281-9136-2

Website

DInSAR Tekniği İle Kar Kalınlığının Belirlenmesi: Antarktika Örneği

(Özet bildiri)

III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı 05.09.2019 06.09.2019 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,ABDİKAN SAYGIN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ÖZSOY ÇİÇEK BURCU

Karadeniz’de uzun dönemli ve mevsimsel deniz seviyesi değişimleri

(Tam metin bildiri)

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK) – 2018 30.05.2018 02.06.2018 Sözlü Sunum AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Sayfa:365-368 ISBN:978-605-82558-8-3

Frekans Oranı Metodu ile Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi

(Tam metin bildiri)

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 03.05.2017 06.05.2017 Sözlü Sunum ARCA DENİZ,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Website

BUSAGA BUSKİ Sabit GNSS Ağı

(Tam metin bildiri)

TUJK 02.11.2017 03.11.2016 Davetli Konuşmacı GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,Bulut Serkan

Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 14.05.2013 17.05.2013 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, KAYA ŞİNASİ

Akademik Görevler
PROFESÖR
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇENT
2006
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / JEODEZİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2001-2006
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler
Kalite Kurulu Üyeliği
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ÖYP Koordinatörü
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kalite Kurulu Üyeliği
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Rektör Yardımcısı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Farabi Koordinatörü
2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı
2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Yapay Sinir Ağları
(Yüksek Lisans)
Jeodezide Koordinat Sistemleri
Dersler - Lisans
(Lisans)
Proje Yönetim Bilgisi
(Lisans)
Mühendisliğe Giriş
(Lisans)
Fiziksel Jeodezi
(Lisans)
Dengeleme Hesabı II
(Lisans)
Dengeleme Hesabı I
(Lisans)
Deformasyon Ölçmeleri
Kitaplar
A Multidisciplinary investigation of subsidence effect induced by underground coal mining
(Bilimsel Kitap)

Editör: Şenol Hakan Kutoğlu, Mustafa Berber Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Shaker publishing Tarih: 2016

Earthquake Soil Interaction
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Historical Account Of Monitoring The North Anatolian Fault At The Ismetpasa Segment And The Latest Findings Editör: S. Syngellakis Yayınevi:: WIT Press ISBN: 978-1-84564-978-4 Tarih: 2015

Projeler
Depremlerde Binalar İçin Hızlı Zarar Görebilirlik Testi Uygulaması

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 15.08.2020 - 26.05.2021

İzotropik Olmayan Deformasyon Vektörüne Maruz Kalmış Topoğrafik Yüzeylerin Dijital Gösterimlerinin Geliştirilmesi
(Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)’nin büyük redundans seviyesinden kaynaklanan çeşitli nedenlerle topoğrafyanın raster bazlı gösterimi uygun bir yöntem değildir. Bunun yerine, piksel boyutu ve arazi eğimini SYM’nin yükseklik hatası ile ilişkilendiren, Q-ağacı yöntemi topografyanın gösteriminde son derece etkili bir yoldur. Bunun yerine Bir SYM’nin yükseklik hatasını piksel boyutu ve arazi eğimi ile ilişkilendiren Q-ağacı gösterimi topoğrafyanın sunumu için son derece uygun bir yol olacaktır.Önerilen bu çalışmayla, topoğrafyanın Q-ağacı gösterminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma arazi deformasyon verisi ile bir dizi uygulamalı testini, bunun yanı sıra Q-ağacı objelerini esas alan bazı formal matematik operatörlerin testini de içermektedir. Böyle bir matematiksel yaklaşım deformasyon ölçmelerinin sonuçlarını da analiz etmeye yardımcı olacaktır.)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 27.07.2015 - 26.07.2016

Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2014 - 23.11.2017

Kaya düşmesi ve heyelan gibi ani gelişen doğal afetlere müdahalede AB Mesleki Eğitimi

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 03.04.2015

Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Harita Üretimi Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 28.08.2011 - 28.08.2013

ZONGULDAK İNCİVEZ VE BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ ZEMİN HAREKETLERİ ARŞTIRMASI

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2011 - 04.09.2011

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 18.01.2008 - 18.02.2011

Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümünde Doğruluk Araştırması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 18.08.2004 - 18.09.2005

Kültürel Mirasın Kaydı Analizi Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Örnek Uygulama Safranbolu Tarihi Kenti

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)