ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELİM ERTAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
SELİM ERTAN
e-Posta:
selim.ertan@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1491
Çalışma Alanları:

Muhasebe

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)
Tez Adı : DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARINA GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞE KATKISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
2015-
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Hizmet sektöründe kısıtlar teorisi ve katkı muhasebesi: Bir otel işletmesinde uygulama
2012-2014
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2006-2011
Uluslararası Makaleler
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-1026 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN PERFORMANS PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE NEGATİFLİĞE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2015 Sayı: 38 Cilt: 8 UYSAL HASAN TEZCAN,AKBULUT HALİM,ERTAN SELİM

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9581

HİZMET SEKTÖRÜNDE KISITLAR TEORİSİ VE KATKI MUHASEBESİ:BİR OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 8 AKBULUT HALİM,ERTAN SELİM

Endeks:EBSCO ISSN:1308-3740

Uluslararası Bildiriler
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6

Website

TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETÇİLİK VE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU

(Tam metin bildiri)

3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 12.05.2016 14.05.2016 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,ERTAN SELİM

Website

Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Kitaplar
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak Ekonomisine Etkisi
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Cumhuriyet Birikimi - Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Defter ve Belgeler Editör: Cengiz Toraman, İbrahim Aksu, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Muhsin Aslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::95 114 Yayınevi:: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü ISBN: 978-975-7590-44-6 Tarih: 2019