DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SERDAR DENİZ ÖZDEMİR
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
SERDAR DENİZ ÖZDEMİR
e-Posta:
sdeniz.ozdemir@beun.edu.tr
Telefon:
2912873
Çalışma Alanları:

Türk Halk Bilimi

Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi

None

Öğrenim Bilgileri
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
01/09/2014 - Bitiş Tarihi 23/05/2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
15/09/2011 - Bitiş Tarihi 09/07/2014
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
06/09/2004 - Bitiş Tarihi 02/06/2008
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
ANADOLU MASALLARINDA UYKU MOTİFİ

RUKİYE ALİNCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

AFGANİSTAN'DAN TOKAT'A GÖÇ EDEN TÜRKMENLERİN GEÇİŞ DÖNEMİ ÂDETLERİ

CİHAN MELİH BOZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Belagerdan Destanı'nın sembolik çözümlemesi

ŞULE KUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türk Saz Şiirinin Mizah Teorileri Bağlamında İncelenmesi (19.ve 20.yy)

GÖKHAN ATEŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Karadeniz Ereğli'de Posoflu Bir Halk Şairi: Erdal AVCI, Hayatı, Sanatı ve Eserleri

ANIL ERGİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Anadolu Sahası Türk Masal ve Efsanelerinde Çocuk Sembolü

MAKSUDE AYGÜN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Taşkömürü Madenciliğinin Toplumsal Hayata ve Halk Kültürüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Kandilli Örneği)

CANER KARABULUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Rabgûzî'nin "Kısasü'l-Enbiyâ" adlı eserinde yer alan mitolojik unsurlar

EMİNE GİZEM YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Zonguldak (Merkez İlçe) Halk Hekimliği Uygulamaları

BÜŞRA KOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türk Kültüründe Mavi Rengi ve Sembolik Yansımaları

ŞEYMANUR ÖZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Dalli Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi

BÜŞRA ERGÜL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Çaycuma Yöresi Doğum Adetleri

SİBEL DİKYOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Belagerdan Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi

ŞULE KUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Kahramanın Sembolik Serüveni Bağlamında Belagerdan Destanında Yer Alan Mekân Sembolleri
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 1/2023 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 149- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ, KUL ŞULE

Endeks:Sobiad, CiteFactor,İsam, Academic Keys, SIS vd. ISSN:2149-892X doi:10.20322/littera.1180919

Boston Destanı'nın Arketipsel Tahlili
Milli Folklor Dergisi

Tarih: 3/2021 Sayı: 129 Cilt: None Sayfa: 58- ŞİMŞEK ESMA, ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:AHCI ISSN:1300-3984

ALİYÂR, Zikri Alyar
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Tarih: 4/2019 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:Diğer endeksler ISSN:-

Âşık Veysel'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri
AKRA Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 16 Cilt: None Sayfa: 151- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:Sobiad ISSN:2148-0370

Kahramanın Sembolik Yolculuğu Bağlamında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES

Tarih: 9/2015 Sayı: 20 Cilt: None Sayfa: 242- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:EBSCO Host/ DOAJ/ OAJİ.net/aSOS/Akademik Dizin/Türk Eğitim İndeksi/Cite Factor/ ISSN:2146-1961

Ulusal Makaleler
Afganistan'dan Tokat'a Göç Eden Türkmenlerin Doğum Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme
Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2023 Sayı: 1 Cilt: 1 ÖZDEMİR SERDAR DENİZ, Bozdemir Cihan Melih

ISSN:2980-1044

Website

Uluslararası Bildiriler (4)
Âşık Sefil Ali'nin Uyuz Destanı Üzerine Rahatlama Kuramı Bağlamında Bir İnceleme

(Özet bildiri)

I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi 2023-11-16 2023-11-19 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ, ATEŞ GÖKHAN Sayfa:37- Basım Tarihi : 01.01.2024

Âşık Seyrânî'nin Şiirlerinde Yer Alan Peygamber Kıssaları Üzerine Sembolik Motifler Bağlamında Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi 2022-06-30 2022-07-02 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Cilt: 2 Sayfa:175- ISBN:978-605-9117-77-7 Basım Tarihi : 01.03.2023

Toplum, Mizah ve Kültürel Bellek Bağlamında İncili Çavuş Fıkraları

(Tam metin bildiri)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EDEBİYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU 2016-04-28 2016-04-30 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Cilt: 2 Sayfa:287- Basım Tarihi : 30.04.2016

Köroğlu Destanında Su ve Ateş Unsurları

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu 2013-10-26 2013-10-27 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Sayfa:417- ISBN:978-605-342-190-0 Basım Tarihi : 01.06.2015

Ulusal Bildiriler
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri
(Tam metin bildiri)

ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU 2015-05-24 2015-05-24 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Basım Tarihi : 01.04.2019

Kitaplar
Türk Halk Anlatılarında Devler
(Bilimsel Kitap)

Editör: Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma Akademi ISBN: 978-625-8069-94-5 Tarih: 2022

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Armağanı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Dev Motifi Basım Sayısı::(1) Sayfa::813 824 Yayınevi:: Kömen Yayınları ISBN: 978-605-2074-27-5 Tarih: 2019

Ödüller
Yayın Başarı Belgesi Tarih: 2023
(Üniversite)