DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEDA ÖZMEN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
SEDA ÖZMEN
e-Posta:
ozmenseda@beun.edu.tr
Telefon:
2912902
Çalışma Alanları:

Ortaçağ Tarihi

Avrupa Tarihi

İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi

Ortaçağ Halk Kültürü

Öğrenim Bilgileri
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
17/09/2004 - Bitiş Tarihi 24/07/2007
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
01/10/2007 - Bitiş Tarihi 23/01/2014
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT
21/09/2000 - Bitiş Tarihi 14/06/2004
Uluslararası Makaleler
ORTA ÇAĞ YAHUDİ KARŞITLIĞINA BİR ÖRNEK OLARAK TALMUD’UN YARGILANMASI VE YAKILMASI
19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 432- ÖZMEN SEDA

Endeks:ASOS İNDEKS, SIS ISSN:2717-736X

Website

Schum Yahudi Topluluğu Bağlamında Birinci Haçlı Seferi Öncesi Aşkenaz Yahudiliği ne Bakış
MESOS Disiplinlerarasi Ortacag Calismalari Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: None- ÖZMEN SEDA

Endeks:Asos index, open access, iThenticate, Doi ISSN:2687-6108 doi:10.37223/mesos.2019.2

Website

Frank İdaresi Altında Yahudiler
Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 52- ÖZMEN SEDA

Endeks:Scientific indexing services, COSMOS IF, İSAM, Journal Factor, Google Scholar, Rootind exing, Eurasian Scientific Journal İndex, Research Bib, Index Copernicus, ISSN:2667-4882

Website

Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı
İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: None Sayfa: 82- ÖZMEN SEDA

ISSN:2645-890X

Website

BATIDA YAHUDİLERE YÖNELİK KAN İFTİRALARI
Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 13 Cilt: 4 Sayfa: 154- ÖZMEN SEDA

Endeks:Sobiad, Research Bible, Sicientific Indexing services, Türk Eğitim İndeksi ISSN:None

Website

Ortaçağ ve Yeniçağdan Bazı Örnekler BağlamındaAvrupa daki Yahudi Algısının Edebiyata Etkisi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 3054- ÖZMEN SEDA

Endeks:EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, J-Gate, DRJI, ProQuest, Open Access Library (oalib), DOAJ, TR Dizin, Cite Factor ISSN:2147-1185

Website

Muhafazakârlık Ve Reform Arasında Bir Hareket: NeologYahudilik
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 159- ÖZMEN SEDA

Endeks:DOAJ, Pro Quest,Cite Factor, Index Islamicus, EBSCO, ASOS Index, J-Gate, DRJI, TR Dizin, Open Access Library, ISSN:None doi:10.15869/itobiad.64249

Website

Moses Mendelssohn ve Martin Luther’in Karşılaştırılmasına Dair Bir İnceleme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Tarih: 7/2014 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 554- ÖZMEN SEDA

Endeks:EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, J-Gate, DRJI, ProQuest, Open Access Library (oalib), DOAJ, TR Dizin, Cite Factor ISSN:None doi:10.15869/itobiad.49227

Website

Ulusal Makaleler
Ortaçağ Avrupasında İnsan Hakları
Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi

Tarih: 2/2023 Sayı: 10 Cilt: 6 Sayfa: 143- ÖZMEN SEDA

Endeks:Asos indeks ISSN:2667-4599 doi:10.59162/tihek.1213968

Website

ORTA ÇAĞ’DA PAPA-İMPARATOR ÇATIŞMASINA BİR ÖRNEK: IV. LUDWİG VE XXII. JOHANNES
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 1- ÖZMEN SEDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-732X doi:10.48145/gopsbad.1100384

Website

Uluslararası Bildiriler (6)
ORTA ÇAĞ'DA ANTİSEMİTİZM

(Özet bildiri)

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-10-20 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Basım Tarihi : 26.10.2022

Website

Vizigot İspanyası’nda Yahudiler

(Özet bildiri)

İnternational Management and Social Sciences Conference 2019-11-02 2019-11-04 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA ISBN:978-605-65197-4-1 Basım Tarihi : 25.11.2019

Website

Erken Orta Çağ Kilise Konsillerinde Yahudiler

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III 2018-10-17 2018-10-21 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Sayfa:65- Basım Tarihi : 21.10.2018

Website

Avrupa’da Yahudi Yaşamı

(Özet bildiri)

XI. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART and PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY “TURKEY-BELARUS RELATIONS” III 2017-10-22 2017-10-27 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Basım Tarihi : 25.12.2017

Website

Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı

(Özet bildiri)

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017 2017-12-16 2017-12-17 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Basım Tarihi : 20.12.2017

Website

Getto'dan Schtetl'e: Doğu Avrupa'da Yahudi Yerleşimi

(Özet bildiri)

VI. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi 2023-05-04 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA

Ulusal Bildiriler
M.Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu
(Tam metin bildiri)

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 2015-05-14 2015-05-17 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Sayi: 3 Cilt: 4 Sayfa:221- Basım Tarihi : 19.11.2015

Website

Kitaplar
Prof Dr M Cemal SOFUOĞLU na Armağan
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Orta Çağ Avrupası'nda Yahudiler Editör: Aynur Çınar (Yıldız) Basım Sayısı::(1) Sayfa::843 855 Yayınevi:: Tibyan Yayıncılık Basım Yayım Matbaacılık San.Tic.Ltd. Şti. ISBN: 978-605-9174-45-9 Tarih: 2016

Yahudi Modernizasyonu Haskala ve Moses Mendelssohn
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ayışığı Kitapları ISBN: 9756336250 Tarih: 2014

Projeler
Reform Yahudiliğinin İki Temel Dokümanı: Pittsburgh ve Columbus Platformları
(None)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2006-07-06 - 2007-07-06