DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM ALTUNORDU KALAYCI
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ÖZLEM ALTUNORDU KALAYCI
e-Posta:
ozlemakalayci@beun.edu.tr
Telefon:
03722911745
Çalışma Alanları:

Fizik

Nanoteknoloji

Malzeme Fiziği

Yoğun Madde Fiziği

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK (DR)
Tez Adı : Bazı yeni organik-inorganik polimer hibritlerin yapısal karakterizasyonu ve optik özellikleri
2006-2010
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Yarıiletken süper örgülerde ortaklaşa uyarımlar
2002-2005
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
1997-2001
Uluslararası Makaleler
High fluorescence emission silver nano particles coated with poly (styrene-g-soybean oil) graft copolymers: Antibacterial activity and polymerization kinetics
Materials Science and Engineering: C

Tarih: 5/2017 Cilt: 74 Sayfa: 259-269 HAZER BAKİ,ALTUNORDU KALAYCI ÖZLEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:09284931 doi:10.1016/j.msec.2016.12.010

Website

Effects of polymer-based, silver nanoparticle-coated silicone splints on the nasal mucosa of rats
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Tarih: 3/2017 Sayı: 3 Cilt: 274 Sayfa: 1535-1541 ŞEVİK ELİÇORA SULTAN,ERDEM DUYGU,DİNÇ AYKUT ERDEM,ALTUNORDU KALAYCI ÖZLEM,HAZER BAKİ,YURDAKAN GAMZE,KÜLAH CANAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0937-4477 doi:10.1007/s00405-016-4394-6

Website

Optical characterization of CdS nanoparticles embedded into the comb type amphiphilic graft copolymer
Journal of Nanoparticle Research

Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1355-1355 Özlem A Kalaycı, Özgür Duygulu, Baki Hazer Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1388-0764 doi:10.1007/s11051-012-1355-x

Synthesis characterization and antibacterial activity of metal nanoparticles embedded into amphiphilic comb type graft copolymers
POLYMER BULLETIN

Tarih: 1/2010 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 215-226 Özlem A Kalaycı, Füsun B Cömert, Baki Hazer, Turgay Atalay, Kevin Cavicchi, Mükerrem Çakmak Atıf Sayısı: 32

Endeks:SCI ISSN:0170-0839 doi:10.1007/s00289-009-0196-y

Website

Ulusal Makaleler
Yeni Bir Biyobozunur Ag-Soya Yağı Nanokompozit Polimerin ElektronikUygulaması
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 52-58 BAŞMAN NECATİ,UZUN ARSLAN RUKİYE,ALTUNORDU KALAYCI ÖZLEM,HAZER BAKİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-7277

Website

Uluslararası Bildiriler
Microscopic evaluation of the nanoalloys covered by an amphiphilic polymer

(Özet bildiri)

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 16.03.2014 20.03.2014 Poster HAZER BAKİ,ALTUNORDU KALAYCI ÖZLEM Sayı: null Cilt: 247

Preparation of the Nanocomposites From Inorganic Nano Particles and Some Novel Amphiphilic Comb Type Graft Copolymers

(Poster)

ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures 15.06.2015 18.06.2015 HAZER BAKİ,ALTUNORDU KALAYCI ÖZLEM

Optical Characterization of CdS nanoparticles embedded into the comb type amphiphilic graft copolymer

(Özet bildiri)

ISSTC 2014 International Semiconductor science and technology conference 13.01.2014 15.01.2014 Baki Hazer, Özlem A Kalaycı, Özgür Duygulu

The amphiphilic comb type graft copolymer containing inorganic nanoparticles Optical characteristics and medical applications

(Davetli konuşmacı)

ICAPM 2013 International Conference on Advanced Polymeric Materials 11.10.2013 13.10.2013 Baki Hazer, Özlem A Kalaycı, Derya B Hazer

Metal Nanoparticles Embedded Amphiphilic Graft Copolymers

(Poster)

2013 Advanced Materials World Congress 16.09.2013 19.09.2013 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer

Physical optical and mechanical characterization of organic inorganic hybrid nanocomposite

(Özet bildiri)

2013 Advanced Materials World Congress 16.09.2013 19.09.2013 Baki Hazer, Özlem A Kalaycı, Derya B Hazer

Electrical Properties and Characterization of Nanoparticles Embedded into PP g PEG Amphiphilic Graft Copolymer

(Poster)

8th Nanoscince and Nanotechnology Congress 25.06.2012 29.06.2012 Özlem A Kalaycı, Özgür Duygulu, Baki Hazer, Elif Keleş, Şadi Şen

Synthesis and Characterization of Amphiphilic Polymer Composites Containing Inorganic Nanoclusters

(Özet bildiri)

8th Hellenic Polymer Society Symposium 24.10.2010 29.10.2010 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer, Turgay Atalay

Synthesis Characterization of The Amphiphilic Polymer Composites Containing SiO2 Nanoparticles

(Poster)

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference 15.06.2010 18.06.2010 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer, Turgay Atalay

Synthesis Characterization of Nanodots Embedded into PP g PEG Amphiphilic Graft Copolymer

(Poster)

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference 15.06.2010 18.06.2010 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer, Turgay Atalay

Gümüş ve Altın Nanoparçacık İçeren Amfifilik Tarak Tipi Kopolimerlerin SPR Özellikleri

(Poster)

26. Uluslararası Fizik Kongresi 24.09.2009 27.09.2010 Özlem A KAlaycı, Baki Hazer, Turgay Atalay

Gümüş ve Altın Nanoparçacık İçeren Amfifilik Tarak Tipi Kopolimerlerin SEM Analizleri

(Poster)

26. Uluslararası Fizik Kongresi 24.09.2009 27.09.2009 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer, Turgay Atalay

Photocatalytic Activities of Nanoparticles Embedded into Amphiphilic Graft Copolymers

(Poster)

1st Joint Turkish - German Workshop on Polymeric Nanocomposites 29.08.2014 31.08.2014 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer

Ulusal Bildiriler
Au Pd Bimetalik Nanoparçacıkları İçeren PP g PEG Kopolimerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

(Poster)

26. Kimya Kongresi 01.10.2012 06.10.2012 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer

CuS Nanoparçacıkları İçeren Hibrid Polimer Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

(Poster)

24. Ulusal Kimya Kongresi 29.06.2010 02.07.2010 Özlem A Kalaycı, Baki Hazer, Turgay Atalay

Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ / KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

Dersler - Lisans
(Lisans)
SSP 900 Sosyal Sorumluluk Projesi
(Lisans)
MMM417 Kaplama Teknolojileri
(Lisans)
MMM416 Yarıiletken Malzemeler
(Lisans)
MMM413 Kompozit Malzemeler
(Lisans)
MMM406 Uzay ve Havacılık Malzemeleri
(Lisans)
MMM406 UZAY VE HAVACILIK MALZEMELERİ
Projeler
Bimetalik Nanoparçacık Yerleştirilmiş Amfifilik Graft Kopolimerlerin Yapısal Karakterizasyonu Optik ve Fotokatalitik özellikleri
(Farklı kombinasyonlar oluşturacak şekilde Au Pd formunda bimetallik nanoparçacıkları birbirinden farklı zincir uzunluklarına sahip amfifilik graft kopolimerlerinin içerisinde indirgeyerek nanokompozit yapılar elde edilmesi planlanmaktadır Alaşım veya core shell yapının grup 10 metallerine özgü olan SPR üzerindeki etkisi araştırılacak nanokristal yapıların örgü dizilimleri yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobu HRTEM ve Hızlı Fourier dönüşümleri FFT ile tespit edilecektir Floresans emisyon ve uyarma spektrumları kullanılarak nanoparçacık içerisindeki elektronik seviyeler arası geçişler çözelti içersindeki iyon durumları tartışılacaktır Farklı kristallografik optik yüzey ve polimer özelliklere sahip aynı metal nanoparçacıklardan sentezlenen nanokompozitlerin fotokatalitik aktivitelerinin karşılaştırması yapılarak umut vaad edici yeni bir malzeme tasarlanması hedeflenmektedir)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 18.12.2015 - 17.03.2017

İnorganik Organik Polimer Hibritlerin Elektrik ve Optik Özellikleri
(İnorganik nanoparçacık yerleştirilmiş polimerlerin elektrik ve optik özellikleri)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 23.12.2008 - 23.12.2010