PROFESÖR DR. ÖZCAN SEZER
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ÖZCAN SEZER
e-Posta:
ozcan.sezer@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1668
Çalışma Alanları:

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Yerel Yönetimler

Çevre Yönetimi

Politik Ekoloji

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ (DR)
Tez Adı : Küreselleşme sürecinde Türkiye’xxde yerel yönetimlerin yapısal ve işlevsel dönüşümü
2002-2008
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : 1980 sonrası Türkiye`de siyasal yabancılaşma
1998-2001
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
1994-1998
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Örgütsel bağlılık ve görevde yükselme: Sağlık sektöründe çalışanların görevde yükselmeye ilişkin adalet algılarının Bartın ili örneğinde incelenmesi

MURAT AK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Türkiye'de yargının etik yapılanması ve yargıda meslek etiği

CENGİZ SARI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Yerelleşme ve yerel yönetim reformlarının Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) dönemleri karşılaştırmalı analizi

RABİA BÜYÜKPINAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yerel Yönetimlerde risk yönetimi

BÜŞRA ÖZFİDAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Belediyelerde stratejik planlama ve denetim

AYŞENUR GÜZEL KIRNAPCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türkiye'de Yerelleşme Politikaları
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 80-105 SEZER ÖZCAN, BÜYÜKPINAR RABİA

Endeks:Index Copernicus, Asos Index, International Scientific Indexing ISSN:2602-4594 doi:10.46452/baksoder.936073

Website

Örgütsel Bağlılık ve Görevde Yükselme (Kariyer): Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselmeye (Kariyer Sistemine) İlişkin Adalet Algılarının Bartın İli Örneğinde İncelenmesi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 57 Cilt: 11 Sayfa: 469-497 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat, SIOP SocIndex, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi, Acarindex, Global ImpactFactor ISSN:1307-9581 doi:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2465

Website

Kamu Sektöründe Örgütsel Bağlılık: 11.10.2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Kamu Sağlık Dektöründe Örgütsel Bağlılığın Analizi
Social Sciences Studies

Tarih: 5/2018 Sayı: 18 Cilt: 4 Sayfa: 3279-3286 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Index Copernicus ISSN:2587-1587 doi:http://dx.doi.org/10.26449/ssj.557

Website

Kamu Kurum ve kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın Unsurları: Teorik Bir değerlendirme
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)

Tarih: 3/2018 Sayı: 19 Cilt: 4 Sayfa: 266-272 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International Index Copernicus ISSN:2149-8598 doi:http://dx.doi.org/10.23929/javs.758

Website

Kamu Sektöründe Görevde Yükselme 11 10 2011 TARİH VE 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Kıdeme Göre Analizi
3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 53 Sayfa: 658-709 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:21481237 doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.957

Website

Kamu Personel Sisteminde Çalışanların Görevde Yükselmesinde Kayırmacılık Sorunu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2018 Cilt: 23 Sayfa: 739-757 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:Ebscohost ISSN:1301-0603

Website

OSMANLI DEVLETİ’NDEN GÜNÜMÜZE YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ VE REFORM
TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)

Tarih: 12/2017 Sayı: 36 Cilt: 9 Sayfa: 219-226 SEZER ÖZCAN

Endeks:ProQuest, ULRICHSWEB, Index Copernicus ISSN:13088041 doi:10.15189/1308-8041

Website

Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı Yönetim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)

Tarih: 12/2017 Sayı: 17 Cilt: 3 Sayfa: 165-181 SEZER ÖZCAN,AK MURAT

Endeks:Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ISSN:2149-8598 doi:10.23929/javs.655

Website

TÜRK KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ETKİLERİ
The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES)

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 111-119 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ TÜRK YARGI SİSTEMİNE ETKİLERİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 20 Cilt: 9 Sayfa: 196-215 SEZER ÖZCAN,SARI Cengiz

Endeks:Index Copernicus ISSN:1309-1387 doi:10.20875/makusobed.320516

Website

TÜRKİYE'DE SİYASET-SENDİKA İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRK-İŞ: BAYRAM MERAL VESALİH KILIÇ DÖNEMİ
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Sayı: 18 Cilt: 7 Sayfa: 166-183 SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:Ebsco, Tübitak, Asos ISSN:1309-7423

Website

Bilgi teknolojilerinin Kamu Politikası Oluşturma Sürecindeki Rolü
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 199-215 KIRIŞIK FATİH,SEZER ÖZCAN

Endeks:Ebsco, İndex Coprnicus, Cabels Directories ISSN:1306-2174

Transformation of the contradiction between sustainable development and environment to a consensus through green economy
Global Journal on Advances in Pure& Appied Sciences

Cilt: 3 Sayfa: 103-113 SEZER ÖZCAN

Website

Fuat Miras ın TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Döneminde TOBB Siyaset İlişkisi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sayı: 9 Cilt: 9 Sayfa: 167-193 Hüseyin Çavuşoğlu, Özcan Sezer

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell’s Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) ISSN:1306-2174

Sosyal Belediyecilik Bağlamında Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılımın İncelenmesi
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt: 12 Sayfa: 255-279 SEZER ÖZCAN,ÖNDER ÖZGÜR

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) ISSN:1303-0035

Küresel Ulusal ve Yerel Düzeyde Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkının Gelişimi
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayı: 14 Cilt: 2 Sayfa: 61-88 Erdal Abdulhakimoğulları, Özcan Sezer, Mahmut Akpınar

Endeks:Ebsco ISSN:1305-7774

Website

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı
Maliye Dergisi

Tarih: 7/2010 Sayı: 159 Cilt: 159 Sayfa: 203-21 SEZER ÖZCAN,VURAL TARIK

Endeks:Econlit ISSN:1300-3623

Website

Ulusal Makaleler
Kirleten Öder İlkesi Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri ve Negatif Dışsallıklar Sorunu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2018 Cilt: 57 Sayfa: 163-181 SEZER ÖZCAN,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-1842

Vatandaş ve İdare Arasında İletişimde Elektronik Kanallar
Yasama Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 37 Sayfa: 29-48 SEZER ÖZCAN,KARASOY HASAN ALPAY,KARA YILDIRIM ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-6250

BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ekonomi Maliye İşletme Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 54-78 SEZER ÖZCAN,KIRNAPCI Ayşenur

Endeks:Academic Resource Index, DRJI, ESJI ISSN:2667-4378

Website

BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 11/2017 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 205-226 SEZER ÖZCAN,AK MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-1279

Website

Kamu Hizmetlerinde Müşteri Vatandaş Odaklılık Türkiye de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 147-171 SEZER ÖZCAN

Endeks:TÜBİTAK-ULAKBİM ISSN:1303-9245

Website

Hizmette Halka Yakınlık İlkesi ve Yerelleşmeye Etkisinin Türkiye de Yerel Yönetim Reformları Açısından Değerlendirilmesi
Yerel Siyaset

Tarih: 1/2007 Sayı: 13 Cilt: 2 Sayfa: 22-27 ÖZCAN SEZER

ISSN:1306-5947

Website

Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler
Çağdaş Yerel Yönetimler

Tarih: 4/2006 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 5-30 KIRIŞIK FATİH,SEZER ÖZCAN

ISSN:1300-1825

Website

Çevre Korumacılıktan Radikal Ekolojiye
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi

Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 1-25 ÖZCAN SEZER

ISSN:1304-8287

Bireysel Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Yabancılaşma
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2001 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 467-486 özcan SEZER

ISSN:1302-1842

Website

Uluslararası Bildiriler
Belediylerde Stratejik Planlamanın Performans Denetimi Açısından Değerlendirilmesi: Zonguldak Belediyesi Örneği

(Tam metin bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Symposium 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,KIRNAPCI Ayşenur Sayfa:370-389 ISBN:978-605-7811-33-2

SANAYİSİZLEŞME SÜRECİNDE KENTLEŞME, KENTSELDÖNÜŞÜM VE MEKÂNSAL PLANLAMA SORUNLARI: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

International Black Sea Coastline Countries Symposium 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN Sayfa:390-407 ISBN:78-605-7811-33-2

Türkiye’de Yeni Büyükşehir Belediye Sisteminde Kırsal Alanların Yönetimi ve Ekolojik Sürdürülebirliği

(Tam metin bildiri)

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu 25.10.2018 27.10.2018 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,KARASOY HASAN ALPAY Sayfa:24-36 ISBN:978-605-84963-1-6

Kamu Yönetimindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajansları: BAKKA Örneği

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,DÖKMEN GÖKHAN Sayfa:353-369 ISBN:978-605-4931-65-1

Website

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Performanslarının MOORA Yöntemi ile Analizi: Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyeleri Örneği

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:719-733 ISBN:978-605-4931-65-1

Website

THE ISSUE OF ENVIRONMENTAL TAXATION AND NEGATIVE EXTERNALITIES IN TURKEY IN THE FRAMEWORK OF THE POLLUTER’xxS PAY PRINCIPLE

(Özet bildiri)

INTERNATONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III 19.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,SEZER ÖZCAN ISBN:978-605-67620-2-4

Website

KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SAĞLANMASI İÇİN GEREKEN FAKTÖRLER

(Tam metin bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum AK MURAT,SEZER ÖZCAN Sayfa:101-106 ISBN:ISBN: 978-605-82184-1-3

Website

KKTC’DE ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ HAKLARI

(Tam metin bildiri)

Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu 28.09.2017 30.09.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:1247-1259 ISBN:ISBN: 978-605-67575-8-7

MÜLTECİ POLİTİKALARI VE MÜLTECİLERE SUNULAN KAMU HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

(Tam metin bildiri)

Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu 28.09.2017 30.09.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:1002-1019 ISBN:ISBN: 978-605-67575-8-7

Website

Siyasal Meşruiyet Açısından Max Weber’de Otorite Tiplerinin Günümüz Açısından Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

ICOMEP 17 International Congress of Management Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:163-164

Website

Siyasal Partilerin Temel Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

ICOMEP 17 International Congress of Management Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:165-166

Website

Günümüz Yönetim Anlayışında Karizmatik Liderlik

(Özet bildiri)

ICOMEP 17 International Congress of Management Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:167-168

Website

Yerel Yönetimler arası İşbirliğini Geliştirmede Yerel Ağların Önemi Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimleri ile İşbirliğini Geliştirme Potansiyeli

(Tam metin bildiri)

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu 05.02.2015 20.02.2015 SEZER ÖZCAN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:85-99 ISBN:978-97592847-8-7

Çocukların Korunması Sürecinde Çocuk Dostu Kentler ve Yerel Yönetimlerin Rolü

(Tam metin bildiri)

International Urban Studies Congress. 16.04.2015 17.04.2015 BERKÜN SANEM,SEZER ÖZCAN

Kamu Harcamaları ile Bürokrasi Arasındaki İlişki Avrasya Ekonomileri Örneği

(Tam metin bildiri)

International Conference on Euroasian Economies 17.09.2013 18.09.2013 Gökhan DÖKMEN, Özcan SEZER

Public Service Change In The Process of European Union and Adaptation Problem of Turkish Public Administration

(Tam metin bildiri)

The Changes And Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within EU Negotiations 16.03.2006 18.03.2006 Özcan SEZER, Fatih KIRIŞIK, Özgür ÖNDER

Küresel Konferanslar ve Çevre Sorunları Çevre Kalkınma ve Etik Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

38. Uluslararasu Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongrresi 10.09.2007 15.09.2009 Özcan SEZER Sayfa:757-776

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL ETHICS RELATIONSHIP WITHIN EU ENVIRONMENTAL POLICIES

(Tam metin bildiri)

3rd İnternational Symposium on Sustainable Development 31.05.2012 01.06.2012 Özcan SEZER, Şenay IŞIN Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa:336-345

Ulusal Bildiriler
Çevre Sorunları Karşısında Batı ve İslam Düşüncesinin Çevre Etiği Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 05.04.2018 06.04.2018 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN Sayfa:37-50 ISBN:978-605-9678-18-6

NURETTİN TOPÇU’DA DEVLET VE DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİNİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ OLARAK AHLAK ANLAYIŞI

(Tam metin bildiri)

2. TÜRK-İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU 26.10.2017 28.10.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,GÜZEL Ayşenur Sayfa:403-418 ISBN:978-605-66524-4-8

Devlet Yönetimi Teorisi Olarak Nizamül Mülk ün Siyasetnamesi Çerçevesinde Adalet ve Meşruiyet

(Tam metin bildiri)

1. Türk-İslam Siyasi Düşünce Kongresi 08.10.2015 10.10.2015 SEZER ÖZCAN,SEZER ALİ OSMAN

Kamu Yönetiminde Açıklık ve Hesapverebilirliğin Birey Devlet İlişkilerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 11.09.2008 12.09.2008 Fatih KIRIŞIK, Özcan SEZER

Yerel Yönetim Reformunda Katılıma Yeni Bir Yaklaşım Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım

(Tam metin bildiri)

1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu 23.10.2008 24.10.2008 Özgür ÖNDER, Özcan SEZER

Küreselleşme Yerelleşme Etkileşimi Çerçevesinde Yerel Yönetimlerde Kalkınma Odaklı Yerel Sosyal Politikalar

(Tam metin bildiri)

4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu 19.10.2009 20.10.2009 Özcan SEZER, Tarık VURAL Sayfa:799-815

Küreselleşme Süreci ve Siyaset Yönetim Ayrımında Bir Sorun Alanı Bağımsız İdari Otoriteler Üst Kurullar

(Tam metin bildiri)

7. Kamu Yönetimi Forumu Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi 08.10.2009 10.10.2009 Özcan SEZER, Özgür ÖNDER Sayfa:362-384

Akademik Görevler
PROFESÖR
2019
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

DOÇENT
2014-2019
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2002-2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2001-2002
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1999-2001
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Yönetim Hukuku
(Yüksek Lisans)
YÖNETİM HUKUKU
(Yüksek Lisans)
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları
(Yüksek Lisans)
Türkiye’de Kamu Politikaları ve Analizi (Bahar)
(Yüksek Lisans)
TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI
(Yüksek Lisans)
Seminer (Bahar)
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Yüksek Lisans)
Kent ve Çevre (Ahmet Yesevi Üniversitesi)
(Yüksek Lisans)
Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar (Güz)
(Yüksek Lisans)
KAMUDA STRATEJİK PLANLAMA
(Yüksek Lisans)
HUKUK DEVLETİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİ (GÜZ)
(Yüksek Lisans)
HUKUK DEVLETİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
HUKUK DEVLETİ
Dersler - Lisans
(Lisans)
İdari Yargı
(Lisans)
İdare Hukuku (Yaz Okulu)
(Lisans)
İdare Hukuku (Maliye Bölümü)
(Lisans)
İdare Hukuku (Bahar)
(Lisans)
İdare Hukuku
(Lisans)
İDARİ YARGI
(Lisans)
İDARE HUKUKU (BAHAR DÖNEMİ)
(Lisans)
İDARE HUKUKU (2. ÖĞRETİM)
(Lisans)
İDARE HUKUKU (1. ÖĞRETİM)
(Lisans)
İDARE HUKUKU
(Lisans)
Çevre Hukuku
(Lisans)
YÖNETİM BİLİMİ (GÜZ)
(Lisans)
YÖNETİM BİLİMİ (GÜZ DÖNEMİ)
(Lisans)
Yerel Yönetimler (Güz)
(Lisans)
Yerel Yönetimler
(Lisans)
YEREL YÖNETİMLER (Güz)
(Lisans)
YEREL YÖNETİMLER
(Lisans)
Türk Yönetim Tarihi (Güz)
(Lisans)
Türk Yönetim Tarihi
(Lisans)
Türk Anayasa Hukuku (Yaz Okulu)
(Lisans)
TÜRK YÖNETİM TARİHİ
(Lisans)
TÜRK ANAYASA HUKUKU (güz)
(Lisans)
TEMEL HUKUK
(Lisans)
Medeni Hukuk (Güz)
(Lisans)
Medeni Hukuk
(Lisans)
MEDENİ HUKUK (Güz)
(Lisans)
MEDENİ HUKUK (GÜZ)
(Lisans)
MEDENİ HUKUK
(Lisans)
MAK355 İNSAN HAKLARI (2. ÖĞRETİM)
(Lisans)
MAK355 İNSAN HAKLARI (1. ÖĞRETİM)
(Lisans)
MAK315 TEMEL HUKUK (2. ÖĞRETİM)
(Lisans)
MAK315 TEMEL HUKUK (1. ÖĞRETİM)
(Lisans)
Kamu Yönetimine Giriş (Bahar)
(Lisans)
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM
(Lisans)
KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM (GÜZ DÖNEMİ)
(Lisans)
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (GÜZ)
(Lisans)
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
(Lisans)
KAM207 ANAYASA HUKUKU
(Lisans)
KAM110 ANAYASA HUKUKU (1. ÖĞRETİM)
(Lisans)
KAM101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2. ÖĞRETİM)
(Lisans)
KAM101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (1. ÖĞRETİM)
(Lisans)
KAM101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
(Lisans)
HUKUKUN TMEL KAVRAMLARI (GÜZ DÖNEMİ)
(Lisans)
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (YAZ OKULU)
(Lisans)
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (Güz)
(Lisans)
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
(Lisans)
DİPLOMA ÇALIŞMASI
(Lisans)
Diploma Çalışması
(Lisans)
DEVLET VE BÜROKRASİ KURAMLARI (Güz)
(Lisans)
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
(Lisans)
CEZA HUKUKU
(Lisans)
ANAYASA HUKUKUKU
(Lisans)
ANAYASA HUKUKU (bahar dönemi)
(Lisans)
ANAYASA HUKUKU (YAZ OKULU)
(Lisans)
ANAYASA HUKUKU (GÜZ DÖNEMİ)
Kitaplar
Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Smart Cities and Governance: Institutional, Fiscal, and Social Challenges for Turkey Editör: Babaoğlu, Cenay- Akman, Elvettin- Kulaç, Onur Basım Sayısı::(1) Sayfa::446 483 Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781799849780 Tarih: 2021

Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Portekiz'de Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı Editör: Akman, Çiğdem-Acar, İbrahim Attila Basım Sayısı::(1) Sayfa::759 794 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 978-625-406-935-2 Tarih: 2021

Farklı Boyutlarıyla CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Mali Yapının Yapısal ve Kurumsal Dönüşümü Editör: Akman, Elvettin Basım Sayısı::(1) Sayfa::331 363 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 978-625-439-137-8 Tarih: 2021

YEREL YÖNETİMLER: Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yerel Yönetimlerin Kuramsal ve Kavramsal Çerçevesi Editör: Özgür ÖNDER-Esra Banu SİPAHİ-Murat YAMAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 39 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7358-68-2 Tarih: 2021

Çevre Tartışmaları ve Çağdaş Gelişmeler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevre Sorunları Karşısında Batı ve İslam Düşüncesi Çevre Etiği Yaklaşımları Editör: Özcan SEZER-Ahmet KAYAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::270 295 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7727-19-8 Tarih: 2020

Türk İslam Siyasi Düşüncesi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Devlet Yönetimi Teorisi Olarak Nizam’ül-Mülk’ün Siyasetnamesi Çerçevesinde Adalet ve Meşruiyet Editör: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 198 Yayınevi:: Kadim Yayınları ISBN: 978-605-7629-09-8 Tarih: 2020

Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ekolojik Sürdürülebilirlik Açısından Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemi ve Kırsal Alanların Yönetimi Sorunu Editör: Levent Memiş-Oğuzhan Erdoğan-Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 253 Yayınevi:: Orion Yayınevi ISBN: 978-605-9524-95-7 Tarih: 2020

Comedy For Dinner and Other Dishes
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The place of political humor in Turkish politicalculture: democratic party period (1950-1960) Editör: Constantino Pereira Martins Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Universidade de Coimbra ISBN: 978-989-54328-1-3 Tarih: 2019

Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Küreselleşme ve Kentlerin Sürdürülebilirliği Bağlamında Yavaş Kent (Sakin Şehir) Editör: ÖZCAN SEZER-AHMET KAYAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::117 144 Yayınevi:: Orion Yayınevi ISBN: 978-605-9524-66-7 Tarih: 2019

Türk Kamu Yönetimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları Editör: Hamza Ateş Basım Sayısı::(1) Sayfa::307 333 Yayınevi:: Savaş Yayınevi ISBN: 978-605-7867-09-4 Tarih: 2019

Kent ve...
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kent ve Teknoloji Editör: Mehmet Akif ÖZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::423 455 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-605-7805-78-2 Tarih: 2019

Kamu ve İşletme Yönetiminde Yeni Perspektifler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi Editör: Özcan SEZER, Hüseyin ÇAVUŞOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::205 224 Yayınevi:: İksad Yayınevi ISBN: 978-625-7029-69-8 Tarih: 2019

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Sektöründe Görevde Yükselme (Kariyer) : 11 10 2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Statüye (Memur - Yönetici) Göre Analizi Editör: Yavuz Çobanoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::707 732 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-608-3 Tarih: 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt:2
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Sektöründe Görevde Yükselme (Kariyer): 11.10.2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Statüye (Memur-Yönetici) Göre Analizi Editör: Yavuz ÇOBANOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::701 731 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-608-3 Tarih: 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt:1
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Sektöründe Görevde Yükselme (Kariyer): 11.10.2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Gelir Seviyesine Göre Analizi Editör: Yavuz ÇOBANOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::551 582 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-607-6 Tarih: 2018

TÜRKİYE’DE KENTSEL ALAN VE ÇEVRE POLİTİKASI ANALİZLERİ
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kırsal Alan Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Politikaları Editör: Elvettin Akman, Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::199 242 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-605-327-764-4 Tarih: 2018

Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations: The Role of Business Culture and Risk Management
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessment of the Globalization and Local Economic Development Relationship in Terms of Political Risk Factors Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacioğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::349 371 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-77621-7 Tarih: 2018

YEREL HİZMETLER
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Su ve Kanalizasyon İdaresi Hizmetleri Editör: Hamza Ateş Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 193 Yayınevi:: Der Yayınları ISBN: 978-975-353-497-0 Tarih: 2017

YEREL YÖNETİMLER
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Köyler Editör: Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ Basım Sayısı::(1000) Sayfa::85 114 Yayınevi:: Orion Yayınevi ISBN: 9 786055 145590 Tarih: 2015

Zonguldak İlinde Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-92847-4-9 Tarih: 2014

Yönetim Sözlüğü
(Bilimsel Kitap)

Editör: M. Akif ÖZER Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Adalet Yayınevi ISBN: 9786051464640 Tarih: 2014

Siyasal Ekoloji
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Perspektifinden Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi Editör: Fatih KIRIŞIK-Özcan SEZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::171 195 Yayınevi:: Otorite ISBN: 978-605-63683-8-7 Tarih: 2013

Siyasal Ekoloji
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevre Korumacılıktan Radikal Ekolojiye Editör: Fatih KIRIŞIK-Özcan SEZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::17 48 Yayınevi:: Otorite ISBN: 978-605-63683-8-7 Tarih: 2013

Hukukun Temel Kavramları
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk Editör: Müslüm AKINCI-Bayram ÖZBEY Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-5044-01-5 Tarih: 2013

İdare Hukuku II
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Kamu Görevlileri Editör: M. Emin ÖZGÜL Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 120 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-4350-93-3 Tarih: 2013

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde Karar Verme
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Kamu Bürokrasisinde Karar Verme Editör: Özgür ÖNDER-Fatih KIRIŞIK Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 49 Yayınevi:: Orion ISBN: 978-9944-769-78-5 Tarih: 2012

İdare Hukuku I
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İdari Teşkilat Editör: Mehmet Emin ÖZGÜL Basım Sayısı::(1) Sayfa::127 184 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-4350-80-3 Tarih: 2012

Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Küreselleşme Süreci ve Siyaset-Yönetim Ayrımında Bir Sorun Alanı: Bağımsız idari Otoriteler (Üst Kurullar) Editör: AA. Hamdi AYDIN, İ. Ethem TAŞ,Meltem KILIÇ, Zehra GÜL Yayınevi:: K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ISBN: 978-975-6497-13-5 Tarih: 2010

Projeler
ZONGULDAK TAN GÖÇÜN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİRLER
(Göç İşsizlik Kentleşme Sorunları)

BAP 6 (Devam Ediyor)

Ödüller
Best Paper Award Tarih: 2017
(INTERNATIOANAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler