PROFESÖR DR. ÖZLEM KORAY
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ÖZLEM KORAY
e-Posta:
okoray@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Fen Bilgisi Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
03/09/1993 - Bitiş Tarihi 30/06/1997
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
12/09/1997 - Bitiş Tarihi 15/09/2000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
12/09/2000 - Bitiş Tarihi 14/11/2003
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Tasarlanmış Fen Bilimlerine İlişkin Yaratıcılık Değerlendirme Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

ADNAN AKYÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmenlerinin pandemi sürecinde uzaktan ve yüz yüze yürüttükleri fen bilimleri derslerindeki görüşlerinin belirlenmesi

SEYDANUR KARAAHMETOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uzaktan eğitimde öğretmen adaylarının geribildirim odaklı materyal hazırlama süreçlerinin incelenmesi

DAMLA KALEALİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen temelli eleştirel okuma etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğretmenler tarafından değerlendirilmesi

GAMZE YİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi sürecindeki deneyimlerinin ve pandemi sonrası sürece ilişkin önerilerinin belirlenmesi

SERPİL DELİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeki Aslan'ın değerlendirmeleriyle Türkiye'de astronomi eğitimi

YEŞİM YAVUZ ÇİV
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde yaratıcı zıt düşünme (creact) tekniğinin ortaokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi

HALE HİTİT AKDENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde eleştirel okuma uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi

DİDEM BORAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ortaöğretim öğrencilerinin değerlendirme deneyimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

SEÇİL TURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fizik eğitiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin kullanılmasının öğrenme ürünleri üzerine etkisi

VELİ ÇAKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde argümantasyon yönteminin kullanılmasının akademik başarı, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi

ÖZGE YILDAN ASLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde eleştirel okuma uygulamalarının kullanılmasının akademik performans ve problem çözme becerisi üzerine etkisi

SERCAN ÇETİNKILIÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen öğretiminde yaratıcı zıt düşünme (YAZID) tekniğinin kullanılmasının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme becerileri üzerine etkisi

TÜLİN KARACA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eleştirel okuma uygulamalarının kullanıldığı fen öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisi

FERDİ AKIN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve teknoloji dersinde (7. sınıf) beyin temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarı, derse yönelik tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi

ÖZKAN YILDIRIM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve Teknoloji dersinde Birleştirme II (Jigsaw II) Yönteminin kullanılmasının ve sosyo-ekonomik düzeyin öğrencilerin akademik başarı, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi

CEVAT AYNA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından eleştirel düşünme eğilimleri, problem çözme becerileri ve akademik başarı düzeylerinin incelenmesi

GÜLNUR CANDAN GÜRLEYÜK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Materyal tasarımı ve geliştirilmesinde proje tabanlı öğrenmenin kullanılmasının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi

ESRA BİRİNCİ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve öğrenmenin kalıcılık düzeylerine etkisi

NURİYE AZAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Çevre eğitiminde küresel ısınmanın öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi

GÜLÇİN ERDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

Fen bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi

KORAY TAVUKCU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen eğitiminde yaratıcı düşünme temelli bilimsel yöntem sürecinin öğrenme ürünlerine etkisi

GÜLPINAR AKSOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Experiences of Science Teachers during the Pandemic-Based Distance Learning Process and Their Recommendations about the Post-Pandemic Process
Journal of Education in Science, Environment and Health

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 144- Deli Serpil, KORAY ÖZLEM, KAHRAMAN EMİNE

Endeks:ERIC ISSN:2149-214X doi:10.55549/jeseh.01113677

Website

The Use of Critical Reading in Understanding Scientific Texts on Academic Performance and Problem-solving Skills
Science Education International

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 31 Sayfa: 400- KORAY ÖZLEM,Çetinkılıç Sercan

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2077-2327 doi:10.33828/sei.v31.i4.9

Website

The Use of Standardized Feedback for Teaching Material Preparation: The Opinions of Preservice Science Teachers
Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 11/2020 Sayı: 90 Cilt: 20 Sayfa: 1- KAHRAMAN EMİNE,KORAY ÖZLEM

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1302-597X doi:10.14689/ejer.2020.90.5

Website

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Değerlendirme Deneyimi Ölçeğini Uyarlama Çalışması
Turkish Studies (Elektronik)

Tarih: 1/2020 Sayı: None Cilt: 151 Sayfa: 283- KAHRAMAN EMİNE,KORAY ÖZLEM,TURAN SEÇİL,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

ALTERNATIVE ASSESSMENT TOOLS BASED ON A FEEDBACK PROCESS: PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
Malaysian Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 50- PEKBAY CANAY,KORAY ÖZLEM

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2289-3024

Website

High School Students’ Opinions About Using The Flipped Classroom In Physics Teaching
Turkish Online Journal ofEducational Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 619- KORAY ABDULLAH, Çakar Veli, KORAY ÖZLEM

Endeks:ERIC ISSN:2146-7242

Website

Pre-Service Preschool Teachers’ Opinions About The FormativeAssessment
Turkish Online Journal ofEducational Technology

Tarih: 11/2018 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 346- KORAY ÖZLEM,KAHRAMAN EMİNE

Endeks:ERIC ISSN:2146-7242

Website

The Effect of Using the Creative Reversal Act in Science Education on Middle  School Students’ Creativity Levels
Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 67 Cilt: 17 Sayfa: 199- KARACA Tulin,KORAY ÖZLEM

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1302597X doi:10.14689/ejer.2017.67.12

Website

Pre service science teachers opinions about using thefeedback process in the preparation of teaching materials
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: None- KORAY ÖZLEM

Endeks:ERIC ISSN:1609-4913

Website

AN ANALYSIS OF PRE SERVICE TEACHERS OPINIONS ABOUT THE FEEDBACK AND CORRECTION PROCESS IN THE PREPARATION OF TEACHING MATERIALS
Journal of Theory and Practice in Education

Tarih: None/2016 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 844- KORAY ÖZLEM,KAYA BENGİSU,PEKBAY CANAY

Endeks:EBSCO ISSN:1304-9496

Website

How Effective is Critical Reading in the Understanding of Scientific Texts
Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 2/2015 Sayı: None Cilt: 174 Sayfa: 2444- Ferdi Akın,KORAY ÖZLEM,Koray Tavukçu

Endeks:Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.915

Website

The Effectiveness of Problem-based Learning Supported with Computer Simulations on Reasoning Ability
Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 1/2013 Sayı: None Cilt: 106 Sayfa: 2746- KORAY ÖZLEM, KORAY ABDULLAH

Endeks:CROSSREF ISSN:1877-0428 doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.315

Website

The effectiveness of problem based learning supported with computer simulations on academic performance about buoyancy
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies

Tarih: 1/2011 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 293- KORAY ÖZLEM

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Simple production experiment of poly 3 hydroxy butyrate for science laboratories and its importance for science process skills of prospective teachers
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 39- Özlem Koray, Serdar Köksal

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on creative and logical thinking abilities of prospective teachers
Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Tarih: 1/2009 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 1- KORAY ÖZLEM,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR

Endeks:ERİC ISSN:None

Website

Enhancing problem solving skills of pre service elementary school teachers through problem based learning
Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Tarih: 1/2008 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 1- KORAY ÖZLEM,Presley Arzu,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,ÖZDEMİR MUHAMMET

Endeks:ERİC ISSN:None

Website

The effect of creative and critical thinking based laboratoryapplications on academic achievement and science process skills
İlköğretim Online Dergisi

Tarih: 6/2007 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 377- KORAY ÖZLEM,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,ÖZDEMİR MUHAMMET,Presley Arzu İrfan

Endeks:Ulakbim ISSN:None

Website

İlköğretim Öğrencilerinin Kütle ve Ağırlık ile İlgili Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların 6 7 ve 8 Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2003 Sayı: 13 Cilt: 1 Sayfa: 187- KORAY ÖZLEM,TATAR NİLGÜN

Endeks:Ebsco ISSN:None

Website

İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları
Hacettepe Eğitim Dergisi

Tarih: 6/2002 Sayı: 23 Cilt: 23 Sayfa: 67- BOZKURT ORÇUN,KORAY ÖZLEM

Endeks:Ulak bilim ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler
Prof. Dr. Zeki Aslanın Değerlendirmeleri ile Türkiyede Astronomi Eğitimi
Cumhuriyet University

Tarih: 6/2022 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 500- Çiv Yeşim Yavuz, SAKA YAVUZ, KORAY ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.1026092

Website

Ortaöğretim Öğrencilerinin Geribildirim Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 34 Cilt: 14 Sayfa: 215- TURAN SEÇİL, KORAY ÖZLEM, KAHRAMAN EMİNE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-4990 doi:10.29329/mjer.2020.322.10

Website

Ortaöğretim Öğretim Öğrencilerinin Değerlendirme Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Değişkeni Açısından İncelenmesi
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 34 Cilt: 14 Sayfa: 215- TURAN SEÇİL, KORAY ÖZLEM, KAHRAMAN EMİNE

Endeks:EBSCO ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2020.322.10

Website

Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Eleştirel Okumanın Bilimsel Metinlerin Anlaşılmasında Kullanılması
Anadolu Öğretmen Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 57- ÇETİNKILIÇ SERCAN, KORAY ÖZLEM

Endeks:ESJI ISSN:2587-1706

Website

An Investigation of The Convenience of Cartoon Films In Terms of Developmental Levels of Pre-School Children
The Online Journal of New Horizons in Education

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 13- ZORLU FULYA, YEŞİLYURT ERHAN, KORAY ÖZLEM, GÜNGÖR BAHRİYE, TOM ELİF

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7374

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi
Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2008 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 125- KORAY ÖZLEM,AZAR ALİ

Endeks:ASOS

Lise Öğrencilerinin Çözünürlük Konusunda Günlük Yaşamla İlgili Olaylarda Gözlenen Kavram Yanılgıları
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2007 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 241- Özlem Koray, N Akyaz, Serdar Köksal

Endeks:ASOS

Bilimsel Süreç Becerilerinin 10 ve 11 Sınıf Kimya Ders Kitapları ve Kimya Ders Müfredatında Temsil Edilme Durumları
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 59- KORAY ÖZLEM,Bahadır Habibe,KÖKSAL MUSTAFA SERDAR

Bilimsel süreç becerilerinin 9 sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2006 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 147- KORAY ÖZLEM,Bahadır Habibe,Geçgin Fethiye

İlköğretim Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı ve Teknoloji Temelli Materyallerin Yaratıcılık Boyutları Açısından İncelenmesi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Tarih: 6/2006 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 129- Tuğba Yanpar, Özlem Koray, Ramazan Parmaksız, Ali Arslan

Altı düşünme şapkası ve nitelik sıralama tekniklerinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik öğrenci görüşleri
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Tarih: 6/2005 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 379- KORAY ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-4832

İlköğretim öğrencilerinin birimler hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları kütle ve ağırlık örneği
İlköğretim Online Dergisi

Tarih: 6/2005 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 24- KORAY ÖZLEM,ÖZDEMİR MUHAMMET,TATAR NİLGÜN

Endeks:Ulak bilim

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genetik Ünitesi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2005 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 415- TATAR NİLGÜN,KORAY ÖZLEM

Endeks:asos

Öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma Kastamonu İli Örneği
Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2005 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 93- ALTUNÇEKİÇ ALPER,YAMAN SÜLEYMAN,KORAY ÖZLEM

Endeks:ASOS

Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 17 Cilt: 1 Sayfa: 38- Özlem Koray, A Altunçekiç, Süleyman Yaman

Endeks:ulak bilim

Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerine etkisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Tarih: 9/2004 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 580- KORAY ÖZLEM

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2004 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 355- YAMAN SÜLEYMAN,KORAY ÖZLEM,ALTUNÇEKİÇ ALPER

İlköğretim 5 ve 6 Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Işığın Hızı İle İlgili Yanlış Kavramları Ve Bu Kavramları Oluşturma Şekilleri
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2002 Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 1- Özlem Koray, Şenol Bal

Endeks:EBSCO

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejisi
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 3/2002 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 83- KORAY ÖZLEM,Bal Şenol

Endeks:ASOS

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2002 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 317- KORAY ÖZLEM, YAMAN SÜLEYMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811

Uluslararası Bildiriler (22)
Fizik Eğitiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin (Flıpped Classroom) Kullanılmasının Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Performans Düzeyine Etkisi

(Özet bildiri)

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2019-06-19 2019-06-22 Sözlü Sunum Çakar Veli,KORAY ÖZLEM,KORAY APDULLAH ISBN:978-605-170-282-7 Basım Tarihi : 12.07.2019

Öğretim materyali hazırlamada standartlaştırılmış geribildirim sürecinin kullanılması: fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri

(Özet bildiri)

V. International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress 2018) 2018-05-02 2018-05-05 Sözlü Sunum KAHRAMAN EMİNE,KORAY ÖZLEM Basım Tarihi : 15.06.2018

Fen Bilimleri Dersinde (4. Sınıf) Robotik Kodlama Uygulamalarının Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi

(Özet bildiri)

10.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2018-04-27 2018-04-30 Sözlü Sunum Çakır Serkan,KORAY APDULLAH,KORAY ÖZLEM ISBN:978-605-68379-0-6 Basım Tarihi : 27.04.2018

Öğretmen adaylarının materyal geliştirme sürecinde rubrik kullanılmasına ilişkin görüşleri

(Özet bildiri)

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2018-04-27 2018-04-30 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,KAHRAMAN EMİNE Basım Tarihi : 16.03.2018

Website

Geribildirim süreci kullanılarak hazırlanan alternatif değerlendirme araçları: fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri

(Özet bildiri)

IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum PEKBAY CANAY,KORAY ÖZLEM Basım Tarihi : 11.05.2017

Website

Okul Öncesi Sınıflarında Yaratıcı Düşünme Tekniklerinin Uygulanmasıyla İlgili Öğretmen Adaylarının Görüşleri

(Tam metin bildiri)

The 26th International Congress on Educational Sciences 2017-04-20 2017-04-23 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,Kapan Gülsüm ISBN:978-605-318-797-4 Basım Tarihi : 23.04.2017

Pre-Service Teachers’ Opinions About The Use Of Rubrics In The Development Of Teaching Materials Based On A Feedback Process

(Özet bildiri)

26. International Conference on Education Sciences (ICES), Antalya. 2017-04-20 2017-04-23 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,PEKBAY CANAY,KORAY APDULLAH ISBN:978-605-318-835-3 Basım Tarihi : 20.04.2017

Fen Öğretiminde Argümantasyon Yönteminin Kullanılmasının Akademik Başarı Bilimsel Süreç ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2016-05-31 2016-06-03 Aslan Özge Yıldan,KORAY ÖZLEM,KORAY APDULLAH Sayfa:387- ISBN:978-605-140-127-1 Basım Tarihi : 15.11.2016

Website

Fen Öğretiminde Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniğinin Uygulanmasının Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi

(Özet bildiri)

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 2016-05-31 2016-06-03 Sözlü Sunum KORAY ÖZLEM,Karaca Tülin ISBN:978-605-170-098-4 Basım Tarihi : 15.06.2016

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE RUBRİK KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ FEN UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2016-05-05 2016-05-08 KORAY ÖZLEM Sayfa:2000- ISBN:978-605-60682-8-7 Basım Tarihi : 01.06.2016

Website

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi Verilmesi Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

International Teacher Education Conference 2015 2015-09-02 2015-09-04 KORAY ÖZLEM,Kızılca Öznur,ÖREN IŞIL,KARABAŞ VİLDAN,SELVİ AYŞENUR Basım Tarihi : 01.11.2015

Website

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Tekniklerinin Uygulanmasıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

EJER CONGRESS 2015 2015-06-08 2015-06-10 KORAY ÖZLEM,YILDIRIM DİLEK,şeker Arzu,KILIÇ BÜŞRA,KORKMAZ GÜLBEYAZ,DÜZENLİ GÜLDANE Basım Tarihi : 01.11.2015

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt Düzeltme Süreci İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

EJER CONGRESS 2015 2015-06-08 2015-06-10 KORAY ÖZLEM,PEKBAY CANAY,KAYA BENGİSU Basım Tarihi : 01.11.2015

Website

Geleceğin Bilim Eğitimcileri İçin Güncel Bilim Ve Bilim Eğitimi Ii Etkinliği Hakkinda Öğretmen Adaylarinin Görüşlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

International Teacher Education Conference 2015 2015-09-02 2015-09-04 KORAY APDULLAH,KORAY ÖZLEM Basım Tarihi : 01.11.2015

Website

Pre Service Science Teachers Opinions About Using The Rubrics In The Feedback Process

(Özet bildiri)

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2016) 2016-10-19 2016-10-24 KORAY ÖZLEM,KORAY APDULLAH

How Effective is Critical Reading in the Understanding of Scientific Texts

(Tam metin bildiri)

INTE-2014 2014-06-25 2014-06-27 AKIN F, KORAY ÖZLEM, TAVUKÇU K

What are the opinions of pre service Science Teachers about the class materials they have prepared

(Tam metin bildiri)

INTE-2014 2014-06-25 2014-06-27 KORAY ÖZLEM

Challenging Adventure of Science Up to date Science and Science Education for Future Science Educators

(Tam metin bildiri)

INTE-2014 2014-06-25 2013-06-27 KORAY ÖZLEM, KORAY ABDULLAH, BİRİNCİ GÜRKAY

Influence Of Science Laboratory Applications Based On Critical Creative Thinking On Preservice Elementary Teachers Self efficacy Perceptions And Attitudes Towards Science

(Özet bildiri)

The European Conference on Educational Research 2013-09-09 2013-09-13 Canay Pekbay, Özlem Koray, Hamdi Çağlar Göksel, Abdullah Koray

Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Öğretim Materyalleri Ne Derece Yaratıcı

(Tam metin bildiri)

The International Conference of New Horizons in Education-2013 (INTE-2013) 2013-06-25 2013-06-27 Gürkay Birinci, Özlem Koray

The Effectiveness of Instruction Based on Interactive Computer Simulatıons on Academic Achievement and Reasoning Ability

(Tam metin bildiri)

International Educational Technology Conference 2010-04-26 2010-04-28 S Uzunel, Özlem Koray

The Effectiveness of Instructıon Based on Interactive Simulations Supported by Computer on Academic Achievement ın Physics Course Balkan Physics Letters BPL

(Tam metin bildiri)

Uluslar arası Fizik Kongresi 2008-08-25 2008-08-29 A Gökdemir, Özlem Koray, Abdullah Koray, S Uzunel Sayı: 1 Cilt: 15

Ulusal Bildiriler
Sera Etkisi ve Küresel Isınma İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Sonuçların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Poster)

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi KORAY ÖZLEM

Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenme Stillerinin İşbirlikçi Grup Atamalarında Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı Tutum Bilimsel Süreç Becerileri Ve Öğrenmenin Kalıcılık Düzeylerine Etkisi
(Tam metin bildiri)

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2008-08-27 2008-08-29 N AZAR, ÖZLEM KORAY

Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Ayrılıp Birleştirme II Jıgsaw II Tekniğinin Öğrenme Ürünlerine Etkisi
(Tam metin bildiri)

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2008-08-27 2008-08-29 C AYNA, M AKTAŞ, ÖZLEM KORAY

Genetik Konusunun Ele Alındığı Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarı ve Yaratıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi
(Tam metin bildiri)

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2008-08-27 2008-08-29 K TAVUKÇU, ÖZLEM KORAY

Öğretim Materyali Geliştirmede Portfölyo Ve Rubrik Değerlendirmenin Eleştirel Ve Yaratıcı Düşünme Üzerine Etkisi
(Tam metin bildiri)

15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi 2006-09-13 2006-09-15 SERDAR KÖKSAL, ÖZLEM KORAY, Ö ÖZSOY, H BAĞÇE

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ve Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Tam metin bildiri)

15. Eğitim Bilimleri Kongresi 2006-09-13 2006-09-15 H ÇİL, ÖZLEM KORAY

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Teknoloji ve Toplum Konusuna Bakış Açılarının İncelenmesi
(Tam metin bildiri)

VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2004-09-09 2004-09-10 Süleyma Yaman, Alper Altunçekiç, Özlem Koray

Üniversite Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Konularında Sahip Oldukları Bilgi Düzeyleri Ve Bilgi Kaynaklarının Araştırılması
(Tam metin bildiri)

VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2004-09-09 2004-09-10 O Arslan, N Keskin, Ç Özel, Özlem Koray

Yaratıcı Ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Laboratuar Yönteminin Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnancı Algısı Ve Akademik Başarı Düzeylerine Etkis
(Tam metin bildiri)

VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2004-09-09 2004-09-10 ÖZLEM kORAY, SÜLEYMAN YAMAN, Alper Altunçekiç

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Temelli Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamalarının Problem Çözme ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi
(Tam metin bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2012-06-27 2012-06-30 Canay Pekbay, Hamdi Çağlar Göksel, Özlem Koray, aBDULLAH kORAY

İlköğretim 1 Kademe Öğrencilerinin Örnek Olaya Yöntemi Hakkındaki Görüşleri
(Tam metin bildiri)

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2009-05-02 2009-05-04 Özlem Koray, H Arıcan

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elştirel Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Tam metin bildiri)

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2009-05-02 2009-05-04 G Gürleyük, Özlem Koray

İlköğretim I Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007-09-05 2007-09-07 H Pehlivan, Özlem Koray

Hizmetiçinde Görevli Öğretmenlerin Yeni Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Nitel Bir Çalışma
(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007-09-05 2007-09-07 D Metin, Özlem Koray

Bilimsel Süreç Becerilerinin 10 ve 11 Sınıf Kimya Ders Kitapları ve Kimya Ders Müfredatında Temsil Edilme Durumları
(Tam metin bildiri)

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi 2006-09-07 2006-09-09 H Bahadır, Özlem Koray, Serdar Köksal

Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının genetik mühendisliği ile ilgili bilgi düzeylerine etkisi
(Tam metin bildiri)

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2005-09-28 2005-09-30 Serdar Köksal, Arzu Presley, Özlem Koray, Muhammet Özdemir, Tamer Özsoy

Lise öğrencilerinin madde ve özellikleri konusu ile ilgili günlük yaşamdaki olaylarda gözlenen kavram yanılgıları
(Tam metin bildiri)

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2005-09-28 2005-09-30 N Akyaz, Özlem Koray, Ali azar

Yaratıcı düşünme tekniklerinden beyin fırtınası tekniğinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik öğrenci görüşleri
(Tam metin bildiri)

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 2005-09-28 2005-09-30 Özlem Koray, G Erdoğan

Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Laboratuar Yönteminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı Problem Çözme ve Laboratuar Tutum Düzeylerine Etkisi
(Tam metin bildiri)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2004-07-06 2004-07-09 Özlem Koray, Süleyman Yaman, Alper Altunçekiç

Yaratıcı Düşünme Tekniklerinden Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
(Tam metin bildiri)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2004-07-06 2004-07-09 KORAY ÖZLEM

İlköğretim Öğrencilerinin Işık Hakkındaki Yanlış Kavramları Oluşturma Şekilleri Üzerine Bir Araştırma
(Tam metin bildiri)

Hacettepe Üniversitesi IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000-10-06 2000-10-08 Özlem Koray, Şenol Bal

Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı Ve Teknoloji Temelli Materyallerin Yaratıcılık Boyutu Açısından İncelenmesi
(Tam metin bildiri)

Marmara Üniversitesi VI. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 2004-09-09 2004-09-11 Tuğba Yanpar, Özlem Koray

Kitaplar
Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: FEN ÖĞRETIMI VE ELEŞTIREL OKURYAZARLIK Editör: Prof. Dr. Şehriban KOCA Basım Sayısı::(1) Sayfa::343 362 Yayınevi:: Serüven Publishing ISBN: 978-625-7276-06-1 Tarih: 2022

Fen Bilimleri Öğretimi Sistematik ve Kanıt Odaklı Öğretim
(Bilimsel Kitap)

Editör: Köksal, Mustafa Serdar, Koray, Özlem, Açıkgül Fırat Esra Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-402038-4 Tarih: 2020

IPCEDU 2020 E-Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERİBİLDİRİMSÜRECİNDE HAZIRLADIKLARI ÜRÜN DOSYASINA(PORTFOLYO) YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ Basım Sayısı::(1) Sayfa::329 345 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-7228-61-9 Tarih: 2020

Etkinlik Örnekleriyle ÇEVRE EĞİTİMİ
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevre EğitimindeBeyin Fırtınası Editör: Mustafa Hamalosmanoğlu Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Eğiten Kitap ISBN: 978-605-7754-06-6 Tarih: 2019

Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YARATICI ZIT DÜŞÜNME(CREACT) TEKNİĞİNİN UYGULANMASININ ORTAOKULDÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNEETKİSİ Editör: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-7749-08-6 Tarih: 2019

Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 21. Değerlendirmede Geribildirim Sürecinin Kullanılması Editör: Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Prof. Dr. Özden Tezel, Prof. Dr. Uğur Sarı Basım Sayısı::(1) Sayfa::449 572 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-241-258-9 Tarih: 2018

Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: 18. Bölüm Beyin Fırtınası Editör: Özgül Keleş Basım Sayısı::(1) Sayfa::359 382 Yayınevi:: PEGEM Akademi ISBN: 978-605-364-841-3 Tarih: 2014

Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: 17. Bölüm Nitelik Sıralama Basım Sayısı::(1) Sayfa::349 358 Yayınevi:: PEGEM Akademi ISBN: 978-605-364-841-3 Tarih: 2014

Fen ve Teknoloji Öğretimi
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Fen ve Teknoloji Eğitiminde Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2006

Projeler
Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi II
(None)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 2015-02-02 - 2015-02-07

Düşten Gerçeğe
(Genç Kadınlara yönelik sosyal yaşam ve girişimcilik eğitimleri)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 2014-01-16 - 2014-07-16

Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi
(Bilim Eğitimi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Basit Laboratuar Araçları İle Biyobozunur Polimer Üretiminin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Çevre Bilincini Geliştirmeye Etkisi
(Polimer Üretimi)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı için fizik kimya ve biyoloji laboratuarının kurulması
(Laboratuvar)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Kimyanın Yedi Rengi
(Kimya)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

İlköğretim Öğrencilerinin 5 6 7 Sınıflar Işık Ve Işıkla İlgili Kavramları Algılama Şekillerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
(Kavram Yanılgıları)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi
(Yaratıcı Düşünme)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ödüller
Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü Tarih: 2010
(TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler
MilLi EĞitim Bakanlığı

1997-0

Öğretmen

Fen Bilgisi Öğretmeni