PROFESÖR DR. NECLA AYAŞ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
NECLA AYAŞ
e-Posta:
necla.ayas@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1271
Çalışma Alanları:

Bölgesel Çalışmalar

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Bölgesel İktisat

Ekonomik Coğrafya

Öğrenim Bilgileri
Doktora
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1998-2003
Yüksek Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1995-1998
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1990-1994
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Sermayenin organik bileşiminin evrimi üzerine disiplinler arası bir tartışma

SERKAN KEÇELİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Türk tarım sektörünün Avrupa Birliği karşısındaki rekabet gücünün açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yöntemi kullanılarak analizi

NURİYE ERUYGUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye kule vinç sektörünün Michael E. Porter elmas modeli ile rekabet analizi

EMRAH ERKAHRAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İşgücü verimliliğinin yatay kesit verileri ile analizi: Ana metal sanayi örneği

CANAN YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Bireysel kredilerin hanehalkı ekonomisi üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması: Zonguldak örneği

MÜNEVVER ESRA KÜÇÜKMOTOR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının Theil ve Gini-2 Endeksleri ile Analizi

Murat Ak
None None None

(Yüksek Lisans)
Hizmetler sektöründe çarpan katsayılarının girdi-çıktı analiz yöntemiyle belirlenmesi: Türkiye üzerine bir uygulama

İZZET ÖZIŞIK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Doğrudan yabancı yatırımların istihdam üzerindeki olası etkileri : Türkiye örneği

MEHMET ATEŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Ana Metal Sanayinde İşgücü Verimliliği ve Belirleyicileri
Ekonomik Yaklasim

Tarih: 5/2018 Sayı: 109 Cilt: 29 Sayfa: 25-53 AYAŞ NECLA

Endeks:Econ Lit ISSN:1300-1868 doi:10.5455/ey.16700

Website

Import Dependency of Sectors and Major Determinants: An Input Output Analysis
European Journal of Sustainable Development Research

Tarih: 2/2017 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1-16 AYAŞ NECLA

Endeks:taranmıyor ISSN:2458-8091

Ekonomik Büyümenin Talep Unsurlarına Göre Analizi: Yapısal Ayrıştırma Modeli
Ekonomik Yaklasim

Tarih: 1/2017 Sayı: 102 Cilt: 28 Sayfa: 1-30 AYAŞ NECLA

Endeks:EconLit, RePEc, EconPapers ISSN:1300-1868 doi:doi: 10.5455/ey.36100

Website

Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi (1995-2011)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 89-102 AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:13021966 doi:10.5578/jeas.33166

Website

Türk İmalat Sanayi Sektörlerinin Stratejik Önem Analizi
Ege Akademik Bakış Dergisi

Tarih: 10/2011 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 525-535 AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:1303-099X

Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher Ohlin Modelinin Testi
Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 7/2011 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 187-199 AYAŞ NECLA,VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO ISSN:1302-6739

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindek etkiler Türkiye İmalat Sanayi Örneği
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi

Tarih: 10/2010 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 259-281 AYAŞ NECLA,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO ISSN:3333

Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği
İşletme Finans Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 275 Cilt: 24 Sayfa: 89-114 VERGİL HASAN,AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:1300-610X

Turizm Bölgelerinde Fiyat Rekabet Gücünün Belirleyenleri Marmaris Fethiye Turizm Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi
İşletme Finans Dergisi

Tarih: 8/2005 Sayı: 233 Cilt: 20 Sayfa: 122-131 BAYDUR CEM MEHMET,AYAŞ NECLA

Endeks:Econlit ISSN:1300-610X

Bölgesel Rekabet gücünün Geliştirilmesinde Verimliliğin Rolü
Muğla Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2002 Sayı: 9 Cilt: 9 Sayfa: 18-41 AYAŞ NECLA

Endeks:OAJI ISSN:2149-5858

Ulusal Makaleler
Çevresel Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 150-175 AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:1302-2024

Uluslararası Bildiriler
Türkiye Ana Metal Sanayisinde Verimliliğin Bileşenleri

(Özet bildiri)

UEK, TEK, 2016 Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı 20.10.2016 22.10.2016 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,AYAŞ NECLA

Üretimin Girdi Yapısı ve Verimlilik İlişkisi Ana Metal Sanayi için TR81 Zonguldak TR42 Kocaeli ve TR63 Hatay Bölgeleri İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz

(Özet bildiri)

UEK, TEK, 2016 Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı 20.10.2016 22.10.2016 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Üretimin Girdi Çıktı Yapısı ve Ekonomik Etkileri: Ana Metal Sanayi Örneği (1973-2012)

(Tam metin bildiri)

1. International Congress On Political, Economics And Financial Analysis-2018 (pefa 2018 ), April 26-28, 2018 Nazilli 26.04.2018 28.04.2018 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA

An Alternative Approach To Develop Competitive Adventage OF the Tourizm Destination Environmentally Sustaineble Tourism Development

(Tam metin bildiri)

Advences in Tourism Economics Conference 13.04.2007 14.04.2007 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,CENGİZ SİBEL

An Analysis of Multiplier Coefficients in Service Sector of Turkey

(Tam metin bildiri)

Public ad Private Services in the new global Economy 24.09.2009 25.09.2009 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA

Sources of the Sectoral Growth in Turkish Economy

(Tam metin bildiri)

International Inpu Output Conference 24.06.2012 29.06.2012 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA

Measuring the Sectoral Employment Effects of Changes in Final Demand in Turkey

(Tam metin bildiri)

20. International Input Output Conference 24.06.2012 29.06.2012 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,SARAÇ ŞENAY

“Measuring Structural Change with Syrquin Decomposition Model”

(Özet bildiri)

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference 28.03.2015 02.04.2015 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA

“Servıce Structure and Change of Productıon in the Turkısh Economy”

(Özet bildiri)

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference 28.03.2015 02.04.2015 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,AYAŞ NECLA

Ekonomik Faaliyetlerde Yerelleşme Olgusu ve Sektörel Yığılma

(Özet bildiri)

2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA

Ana Metal Sanayinde Yığılma Verimlilik İlişkisi ve Bölgesel Farklılaşmalar

(Özet bildiri)

2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA

“Effects of Changes in Service Trade on Capital Intensity: An Input-Output Analysis for Turkey”

(Tam metin bildiri)

XIX. International Conference of RESER 24.09.2009 26.09.2009 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,VERGİL HASAN,AYAŞ NECLA

Input Output Linkages and Agglomeration Evidence from Turkey with Panel Data Analysis

(Tam metin bildiri)

24. Input Output Conference 04.08.2016 08.08.2016 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT

Sectoral Linkages and Labor Productivity Panel Data Analysis for Turkey

(Tam metin bildiri)

24. Input Output Conference 04.08.2016 08.08.2016 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,AYAŞ NECLA

Import Dependency of Turkish Economy and Major Determinants in SectoralLevel An Input Output Analysis

(Tam metin bildiri)

24th IIOA Conference in SEOUL, Korea 04.08.2016 08.08.2016 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA

Akademik Görevler
PROFESÖR
2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

DOÇENT
2012-2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2004-2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü
2007

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2004

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
Uluslararası Kalkınma sorunları
(Doktora)
Sektörel Analiz
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
İktisadi Kalkınma Sorunları
(Yüksek Lisans)
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Birleşmeler
(Yüksek Lisans)
Güncel Büyüme Kuramları
(Yüksek Lisans)
Girdi Çıktı Modelleri
(Yüksek Lisans)
Büncel Büyüme Kuramları
Dersler - Lisans
(Lisans)
İktisada Giriş
(Lisans)
İktisada Giriş
(Lisans)
Türkiye'de Kalkınma Politikaları
(Lisans)
Türkiye Ekonomisi
(Lisans)
Mikro İktisat
(Lisans)
Gelir Dağılımı Politikaları
(Lisans)
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
(Lisans)
Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
(Lisans)
Bölgesel İktisat
(Lisans)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kitaplar
Rekabet Gücü Stratejisi Olarak Kümeler ve Yığılma Ekonomileri
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Akademisyen ISBN: 978-605-2396--04-9 Tarih: 2017

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Gümrük Birliğinin Türkiye’xxnin Taş ve Toprağa Dayalı Üretimin Rekabet Gücüne Etkileri Editör: Selahattin Bekmez Basım Sayısı::(1) Sayfa::181 197 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 976-605-395-161-2 Tarih: 2008

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Çok Kriterli Puanlama Modeli ile Karşılaştırılması Editör: Selahattin Bekmez Basım Sayısı::(1) Sayfa::443 459 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 976-605-395-161-2 Tarih: 2008

Projeler
İmalat Sanayinde Verimliliğin Temel Belirleyicisi Olarak içsel ve Dışsal Ölçek Ekonomilerinin Dinamik Panel Veri Analizi

-Tübitak 1001 20 13.11.2019

Ana Metal Sanayinde Mekânsal Yığılmanın Temel Belirleyicileri ve Bölgesel Farklılıklar TR42 Kocaeli TR81 Zonguldak ve TR63 Hatay Bölgeleri Karşılaştırmalı Alan Analizi
(Ana metal sanayinin en fazla yığılma gösterdiği TR81 Zonguldak TR42 Kocaeli TR63 Kocaeli bölgelerinde firma yığılmasını etkileyen içsel ve dışsal faktörler araştırılmaktadır)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.04.2016 - 15.06.2018

Ana Metal Sanayinde Yığılma Ekonomileri Verimlilik İlişkisinin Girdi Çıktı Modeli İle Analizi
(Batı Karadeniz TR81 Kocaeli TR42 ve Hatay TR63 bölgelerinde faaliyet gösteren ana metal işletmelerinin bu bölgelerde yığılma düzeyi ile verimlilikleri arasındaki ilişkinin analizi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 15.09.2015 - 15.07.2017

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİNİN SEKTÖREL YAPI VE REKABET GÜCÜNÜN GİRDİ ÇIKTI MODELİ İLE ANALİZİ
(Bölgesel düzeyde rekabet gücünün girdi çıktı yaklaşımıyla analizi)

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.11.2013 - 15.02.2014

Öğrenci Memnuniyet Analizi: Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örnek Uygulaması
(Bu araştırmada, Bülent Ecevit üniversitesi (BEÜ) iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde lisans öğrenimi gören öğrencilerin akademik faaliyetler, idari faaliyetler, fiziksel olanaklar, sosyal faaliyetler ve sosyal çevre olmak üzere beş memnuniyet unsuru çerçevesinde üniversiteden memnuniyetleri araştırılmıştır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.07.2012 - 10.07.2013

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Memnuniyetinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi Pilot Uygulaması
(Bilimsel ilerlemenin temel dinamikleri olarak üniversitelerde akademik personelin rolü çok önemlidir. Üniversitelerin başarısı akademik personelin performansı ile ilişkilidir. Akademik personelin çalıştığı kurumda rahat bir şekilde çalışmasını sağlamak bir başka ifade ile onların memnuniyetini sağlamak gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Bülent Ecevit Üniversitesi akademik personelinin yönetim ve organizasyon, eğitim ve akademik faaliyetler, sosyal ve altyapı olanakları ve mali olanaklar çerçevesinde memnuniyet düzeyi tek örnek t testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara gore özellikle mali olanaklara ilişkin katılımcıların memnuniyet düzeyinin diğer alanlara gore daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Memnuniyet düzeyinin düşük olduğu alanlar ise akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması ve beraberinde öğretim üyesi başına düşen ders yükünün çok olması gelmektedir.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.07.2012 - 10.07.2013

Denizli Tekstil Kümesinde Bölgesel Rekabet Gücünün Belirleyenleri
(Denizli organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinde yığılmanın verimlilik üzerindeki etkileri analiz edilmiştir)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.11.2001 - 17.11.2003

Üniversite Dışı Deneyimler