PROFESÖR DR. NECLA AYAŞ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
NECLA AYAŞ
e-Posta:
necla.ayas@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1271
Öğrenim Bilgileri
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT
17/09/1998 - Bitiş Tarihi 22/01/2004
Yönetilen Tezler - Doktora
Sermayenin organik bileşiminin evrimi üzerine disiplinler arası bir tartışma

SERKAN KEÇELİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Türk tarım sektörünün Avrupa Birliği karşısındaki rekabet gücünün açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yöntemi kullanılarak analizi

NURİYE ERUYGUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye kule vinç sektörünün Michael E. Porter Elmas Modeli ile rekabet analizi

EMRAH ERKAHRAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

İşgücü verimliliğinin yatay kesit verileri ile analizi: Ana metal sanayi örneği

CANAN YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Bireysel kredilerin hanehalkı ekonomisi üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması: Zonguldak örneği

MÜNEVVER ESRA KÜÇÜKMOTOR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının Theil ve Gini-2 Endeksleri ile Analizi

Murat Ak
None None None

Hizmetler sektöründe çarpan katsayılarının girdi-çıktı analiz yöntemiyle belirlenmesi: Türkiye üzerine bir uygulama

İZZET ÖZIŞIK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Doğrudan yabancı yatırımların istihdam üzerindeki olası etkileri : Türkiye örneği

MEHMET ATEŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Ana Metal Sanayinde İşgücü Verimliliği ve Belirleyicileri
Ekonomik Yaklasim

Tarih: 5/2018 Sayı: 109 Cilt: 29 Sayfa: 25- AYAŞ NECLA

Endeks:Econ Lit ISSN:1300-1868 doi:10.5455/ey.16700

Website

Import Dependency of Sectors and Major Determinants: An Input Output Analysis
European Journal of Sustainable Development Research

Tarih: 2/2017 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1- AYAŞ NECLA

Endeks:taranmıyor ISSN:2458-8091

Website

Ekonomik Büyümenin Talep Unsurlarına Göre Analizi: Yapısal Ayrıştırma Modeli
Ekonomik Yaklasim

Tarih: 1/2017 Sayı: 102 Cilt: 28 Sayfa: 1- AYAŞ NECLA

Endeks:EconLit, RePEc, EconPapers ISSN:1300-1868 doi:doi: 10.5455/ey.36100

Website

Türkiye Ekonomisinde Hizmetler Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi (1995-2011)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 89- AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:13021966 doi:10.5578/jeas.33166

Website

Türk İmalat Sanayi Sektörlerinin Stratejik Önem Analizi
Ege Akademik Bakış Dergisi

Tarih: 10/2011 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 525- AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:1303-099X

Website

Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher Ohlin Modelinin Testi
Doğuş Üniversitesi Dergisi

Tarih: 7/2011 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 187- AYAŞ NECLA,VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO ISSN:1302-6739

Website

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindek etkiler Türkiye İmalat Sanayi Örneği
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi

Tarih: 10/2010 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 259- AYAŞ NECLA,ÇEŞTEPE HAMZA

Endeks:EBSCO ISSN:3333

Website

Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği
İşletme Finans Dergisi

Tarih: 1/2009 Sayı: 275 Cilt: 24 Sayfa: 89- VERGİL HASAN,AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:1300-610X

Website

Turizm Bölgelerinde Fiyat Rekabet Gücünün Belirleyenleri Marmaris Fethiye Turizm Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi
İşletme Finans Dergisi

Tarih: 8/2005 Sayı: 233 Cilt: 20 Sayfa: 122- BAYDUR CEM MEHMET,AYAŞ NECLA

Endeks:Econlit ISSN:1300-610X

Website

Bölgesel Rekabet gücünün Geliştirilmesinde Verimliliğin Rolü
Muğla Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2002 Sayı: 9 Cilt: 9 Sayfa: 18- AYAŞ NECLA

Endeks:OAJI ISSN:2149-5858

Website

Ulusal Makaleler
Çevresel Sürdürülebilir Turizm Gelişmesi
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 150- AYAŞ NECLA

Endeks:EBSCO ISSN:1302-2024

Uluslararası Bildiriler (15)
Üretimin Girdi Çıktı Yapısı ve Ekonomik Etkileri: Ana Metal Sanayi Örneği (1973-2012)

(Tam metin bildiri)

1. International Congress On Political, Economics And Financial Analysis-2018 (pefa 2018 ), April 26-28, 2018 Nazilli 2018-04-26 2018-04-28 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 25.11.2018

Ekonomik Faaliyetlerde Yerelleşme Olgusu ve Sektörel Yığılma

(Özet bildiri)

2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences 2017-05-11 2017-05-13 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 11.06.2017

Ana Metal Sanayinde Yığılma Verimlilik İlişkisi ve Bölgesel Farklılaşmalar

(Özet bildiri)

2nd International Conference On Economics Business Management And Social Sciences 2017-05-11 2017-05-13 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 11.06.2017

Türkiye Ana Metal Sanayisinde Verimliliğin Bileşenleri

(Özet bildiri)

UEK, TEK, 2016 Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı 2016-10-20 2016-10-22 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 22.10.2016

Üretimin Girdi Yapısı ve Verimlilik İlişkisi Ana Metal Sanayi için TR81 Zonguldak TR42 Kocaeli ve TR63 Hatay Bölgeleri İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz

(Özet bildiri)

UEK, TEK, 2016 Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı 2016-10-20 2016-10-22 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT Basım Tarihi : 22.10.2016

Import Dependency of Turkish Economy and Major Determinants in SectoralLevel An Input Output Analysis

(Tam metin bildiri)

24th IIOA Conference in SEOUL, Korea 2016-08-04 2016-08-08 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 08.08.2016

Input Output Linkages and Agglomeration Evidence from Turkey with Panel Data Analysis

(Tam metin bildiri)

24. Input Output Conference 2016-08-04 2016-08-08 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT Basım Tarihi : 08.07.2016

Sectoral Linkages and Labor Productivity Panel Data Analysis for Turkey

(Tam metin bildiri)

24. Input Output Conference 2016-08-04 2016-08-08 Sözlü Sunum ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 08.07.2016

“Measuring Structural Change with Syrquin Decomposition Model”

(Özet bildiri)

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference 2015-03-28 2015-04-02 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 25.04.2015

“Servıce Structure and Change of Productıon in the Turkısh Economy”

(Özet bildiri)

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference 2015-03-28 2015-04-02 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 25.04.2015

Sources of the Sectoral Growth in Turkish Economy

(Tam metin bildiri)

International Inpu Output Conference 2012-06-24 2012-06-29 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 27.07.2012

Measuring the Sectoral Employment Effects of Changes in Final Demand in Turkey

(Tam metin bildiri)

20. International Input Output Conference 2012-06-24 2012-06-29 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 25.07.2012

“Effects of Changes in Service Trade on Capital Intensity: An Input-Output Analysis for Turkey”

(Tam metin bildiri)

XIX. International Conference of RESER 2009-09-24 2009-09-26 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,VERGİL HASAN,AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 27.10.2009

An Analysis of Multiplier Coefficients in Service Sector of Turkey

(Tam metin bildiri)

Public ad Private Services in the new global Economy 2009-09-24 2009-09-25 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA Basım Tarihi : 24.10.2009

An Alternative Approach To Develop Competitive Adventage OF the Tourizm Destination Environmentally Sustaineble Tourism Development

(Tam metin bildiri)

Advences in Tourism Economics Conference 2007-04-13 2007-04-14 Sözlü Sunum AYAŞ NECLA,CENGİZ SİBEL Basım Tarihi : 13.12.2007

Kitaplar
Rekabet Gücü Stratejisi Olarak Kümeler ve Yığılma Ekonomileri
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Akademisyen ISBN: 978-605-2396--04-9 Tarih: 2017

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Gümrük Birliğinin Türkiye’xxnin Taş ve Toprağa Dayalı Üretimin Rekabet Gücüne Etkileri Editör: Selahattin Bekmez Basım Sayısı::(1) Sayfa::181 197 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 976-605-395-161-2 Tarih: 2008

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Çok Kriterli Puanlama Modeli ile Karşılaştırılması Editör: Selahattin Bekmez Basım Sayısı::(1) Sayfa::443 459 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 976-605-395-161-2 Tarih: 2008

Projeler
İmalat Sanayinde Verimliliğin Temel Belirleyicisi Olarak içsel ve Dışsal Ölçek Ekonomilerinin Dinamik Panel Veri Analizi
(None)

-Tübitak 1001 20 2019-11-13

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİNİN SEKTÖREL YAPI VE REKABET GÜCÜNÜN GİRDİ ÇIKTI MODELİ İLE ANALİZİ
(Bölgesel düzeyde rekabet gücünün girdi çıktı yaklaşımıyla analizi)

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 2013-11-15 - 2014-02-15

Öğrenci Memnuniyet Analizi: Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örnek Uygulaması
(Bu araştırmada, Bülent Ecevit üniversitesi (BEÜ) iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde lisans öğrenimi gören öğrencilerin akademik faaliyetler, idari faaliyetler, fiziksel olanaklar, sosyal faaliyetler ve sosyal çevre olmak üzere beş memnuniyet unsuru çerçevesinde üniversiteden memnuniyetleri araştırılmıştır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2012-07-10 - 2013-07-10

Ana Metal Sanayinde Mekânsal Yığılmanın Temel Belirleyicileri ve Bölgesel Farklılıklar TR42 Kocaeli TR81 Zonguldak ve TR63 Hatay Bölgeleri Karşılaştırmalı Alan Analizi
(Ana metal sanayinin en fazla yığılma gösterdiği TR81 Zonguldak TR42 Kocaeli TR63 Kocaeli bölgelerinde firma yığılmasını etkileyen içsel ve dışsal faktörler araştırılmaktadır)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2016-04-15 - 2018-06-15

Denizli Tekstil Kümesinde Bölgesel Rekabet Gücünün Belirleyenleri
(Denizli organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinde yığılmanın verimlilik üzerindeki etkileri analiz edilmiştir)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2001-11-15 - 2003-11-17

Ana Metal Sanayinde Yığılma Ekonomileri Verimlilik İlişkisinin Girdi Çıktı Modeli İle Analizi
(Batı Karadeniz TR81 Kocaeli TR42 ve Hatay TR63 bölgelerinde faaliyet gösteren ana metal işletmelerinin bu bölgelerde yığılma düzeyi ile verimlilikleri arasındaki ilişkinin analizi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 2015-09-15 - 2017-07-15

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Memnuniyetinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi Pilot Uygulaması
(Bilimsel ilerlemenin temel dinamikleri olarak üniversitelerde akademik personelin rolü çok önemlidir. Üniversitelerin başarısı akademik personelin performansı ile ilişkilidir. Akademik personelin çalıştığı kurumda rahat bir şekilde çalışmasını sağlamak bir başka ifade ile onların memnuniyetini sağlamak gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Bülent Ecevit Üniversitesi akademik personelinin yönetim ve organizasyon, eğitim ve akademik faaliyetler, sosyal ve altyapı olanakları ve mali olanaklar çerçevesinde memnuniyet düzeyi tek örnek t testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara gore özellikle mali olanaklara ilişkin katılımcıların memnuniyet düzeyinin diğer alanlara gore daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Memnuniyet düzeyinin düşük olduğu alanlar ise akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması ve beraberinde öğretim üyesi başına düşen ders yükünün çok olması gelmektedir.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2012-07-10 - 2013-07-10