DOÇENT DR. MURAT İNCE
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MURAT İNCE
e-Posta:
muratince@beun.edu.tr
Telefon:
3233872
Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Öğrenim Bilgileri
Doktora
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME (DR)
Tez Adı : Türkçe 6, 7, 8. sınıf öğretim programının uluslararası öğrenci değerlendirme programı’xxnda (PISA) yoklanan ”Okuma becerileri” açısından analizi (Zonguldak örneği)
2011-2016
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisinin incelenmesi
2008-2011
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
2001-2005
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık, Öz Yeterlik ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiler

UTKU ASLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeyleri ile mobil telefon yoksunluğu korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi

MUSTAFA TURGUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde web 2.0 araçlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve motivasyonel stratejilerine etkisi

PINAR KAMAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik motivasyon, tutum ve öz yeterlilik inançlarının akademik başarılarına etkisi

SERAP KARATAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanmasına ilişkin görüşleri

ELİF BURUNSUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yabancı dil ağırlıklı ortaokul 5.sınıf öğretim programının öğrencilerin akademik başarılarına, İngilizce dersine yönelik tutumlarına ve öz yeterlik inançlarına etkisi

TUĞBA YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri

HİLAL ASLANTÜRK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Investigation of the Relationship Between Teachers’ Use of Educational Technologies and Nomophobia
European Journal of Alternative Education Studies

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 7 TURGUT MUSTAFA, İNCE MURAT

Endeks:ERIC ISSN:2501-5915 doi:10.46827/ejae.v7i1.4199

Website

YETİŞKİNLERİN OLUMLU ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ZfWT Journal of World of Turks

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 251-264 BİLGİN OKAN, İNCE MURAT, ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT, YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:Ebsco, Index Copernicus ISSN:1868-8934 doi:10.46291/ZfWT/130315

Website

The Effects of University Students’ School Climate on Their Motivation Levels
International Journal of Psychology and Education Studies [IJPES]

Tarih: 4/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 112-121 BİLGİN OKAN, İNCE MURAT, YEŞİLYURT ERHAN

Endeks:ERIC ISSN:2148-9378 doi:10.52380/ijpes.2021.8.2.370

Website

Preschool Teachers’ Opinions Regarding In-Service Training Needs: A Phenomenological Research
International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 3/2020 Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 381-417 İNCE MURAT

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

Website

Teacher Opinions on Use of Self-Regulation Strategies at Science and Art Centers: Turkey Sample
Universal Journal of Educational Research

Tarih: 7/2018 Sayı: 7 Cilt: 6 Sayfa: 1486-1496 EKER CEVAT,İNCE MURAT

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2018.060709

Website

The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2016)
European Scientific Journal

Tarih: 6/2017 Sayı: 16 Cilt: 13 Sayfa: 305-312 TAŞ İLKAY DOĞAN,YETKİNER ALPER,İNCE MURAT

Endeks:Google Scholar ISSN:1857-7431 doi:10.19044/esj.2017.v13n16p305

Website

The Investigation of Instructors’ Views on Using Technology in English Language Teaching
Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 8/2014 Cilt: 141 Sayfa: 670-674 İNCE MURAT

Endeks:(Scopus, ScienceDirect, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index) ISSN:1877-0428 doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.117

Website

The Investigations of Using Web 2 0 Technologies on English Writing Skills of Students with Different Learning Styles
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research

Tarih: 10/2013 Sayı: 13 Cilt: 53 Sayfa: 93-106 İNCE MURAT,AKDEMİR ÖMÜR

Endeks:SSCI ISSN:1302-597X

Website

Ulusal Makaleler
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 27-41 BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

A Study On Developing A Cyberbullying Scale For High School Students
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Cilt: 15 Sayfa: 4723-4738 ARSLAN ALİ,BİLGİN OKAN,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527 doi:10.26466/opus.684140

Website

İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 71 Cilt: 13 Sayfa: 724-731 Aslantürk Hilal,İNCE MURAT

Endeks:SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi ISSN:1307-9581

Website

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri
Mediterranean Journal of Educational Research

Tarih: 3/2020 Sayı: 31 Cilt: 14 Sayfa: 530-544 Burunsuz Elif,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682

Website

Yabancı Dil Ağırlıklı Ortaokul 5. Sınıf Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 169-179 Yılmaz Tuğba,İNCE MURAT

Endeks:Asos ISSN:2148-2888

Website

Branş Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 18 Cilt: 11 Sayfa: 2140-2164 İNCE MURAT,Karataş Serap,Çiftçi Asuman

Endeks:TR DİZİN ISSN:2528-9527 doi:10.26466/opus.563913

Website

Kanada ve Türkiye 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 154-162 İNCE MURAT,Yıldırım Ceren

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eisner Eğitsel Eleştiri Modeline göre Değerlendirilmesi
Mediterranean Journal of Educational Research

Tarih: 12/2018 Sayı: 26 Cilt: 12 Sayfa: 407-426 İNCE MURAT,Kuuk Yavuz Özlem

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0682 doi:10.29329/mjer.2018.172.20

Website

İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabının Okunabilirlik ve Yaş Düzeyine Uygunluk Açılarından Değerlendirilmesi
Eğitimde Kuram ve Uygulama

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 404-416 EKER CEVAT,İNCE MURAT,SAĞLAM DUYGU

Endeks:EBSCOhost Education Research Complete ISSN:1304-9496 doi:10.17244/eku.414512

Website

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)
Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 5 Cilt: 26 Sayfa: 1613-1621 İNCE MURAT,Gözütok F Dilek

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811 doi:10.24106/kefdergi.2186

Website

Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
Journal of Research in Education and Teaching

Tarih: 8/2018 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 112-120 İNCE MURAT,Bingöl Hüseyin

Endeks:ASOS, OAJI ISSN:2146-9199

Website

Effect of Parental Education and Home Educational Resources to Students’ Results of PISA Reading Skills Test
İlköğretim Online

Tarih: 5/2018 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 947-958 İNCE MURAT,Gözütok F Dilek

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-3515 doi:10.17051/ilkonline.2018.419346

Website

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Okunabilirlik Seviyesi ve Yaş Düzeyine Uygunluk Açılarından Değerlendirilmesi
Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2018 Sayı: Volume 13 Issue 11 Cilt: 13 Sayfa: 1139-1151 SAĞLAM DUYGU,İNCE MURAT,EKER CEVAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.13622

Website

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının PISA Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi
Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2017 Sayı: Volume 12 Issue 33 Cilt: 12 Sayfa: 213-225 İNCE MURAT,GÖZÜTOK DİLEK

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.12782

Website

Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 377-388 YETKİNER ALPER,İNCE MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2016.174

Website

Uluslararası Bildiriler
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

(Özet bildiri)

VII. International Congress on Education and Social Sciences 01.09.2021 Sözlü Sunum KAMAR PINAR, İNCE MURAT

Website

TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ STAKE’İN İHTİYACA CEVAP VERİCİ DEĞERLENDİRME MODELİ'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 15.10.2020 Sözlü Sunum İNCE MURAT, Kamar Pınar, Kamar Murat

Website

Türkiye ve Şangay (Çin) 9. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 28.04.2018 01.05.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,TOMBAK ZEYNEP

Türkiye ve Singapur 3.4.5.6. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) 28.04.2018 01.05.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Turgut Mustafa

Türk Arabesk Müziğinin Varoluşçu Terapinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 10.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,SARICI HASAN

Website

Almanya ve Türkiye 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

9th International Congress on New Trends in Education 10.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,Bingöl Hüseyin

Website

Türkiye ve Estonya 4. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Özenir Üren Esra

Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,yıldırım mustafa

Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium 26.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,BİLGİN OKAN,SARICI HASAN,Demir Tuba

The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005 - 2016)

(Özet bildiri)

International Conference on Interdisciplinary Research in Education 29.10.2014 31.10.2014 Sözlü Sunum TAŞ İLKAY DOĞAN,YETKİNER ALPER,İNCE MURAT

INVESTIGATION OF 2015 - 2018 TURKISH COURSE CURRICULUM ACCORDING TO ELEMENTS OF CURRICULUM DEVELOPMENT

(Özet bildiri)

International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT) 06.11.2019 10.11.2019 Sözlü Sunum İNCE MURAT,Bolat Ümmü Sena

Website

The Investigation of Instructors Views on Using Technology in English Language Teaching

(Özet bildiri)

4th WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP 27.10.2013 29.10.2013 Sözlü Sunum İNCE MURAT Cilt: 141 Sayfa:670-674

Website

5. Sınıf 2017 Fen Bilimleri Öğretim Programının Oliva’nın Tasarım Ölçütlerine göre Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Bilge Kagan International Science Congress 26.10.2018 29.10.2018 Sözlü Sunum İNCE MURAT,Yıldırım Ceren

Problems Encountered in Postgraduate Education

(Özet bildiri)

The Third International Congress on Curriculum and Instruction 22.10.2015 24.10.2015 Sözlü Sunum YETKİNER ALPER,İNCE MURAT

Asya ve Uzakdoğuda Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları Hindistan ve Filipinler Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı 12.12.2013 14.12.2013 Sözlü Sunum BİÇER DİNÇER,İNCE MURAT Sayfa:134-145

Website

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının PISA Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 26.10.2017 28.10.2017 Sözlü Sunum İNCE MURAT,GÖZÜTOK DİLEK

Educational Trends in Curriculum Development

(Özet bildiri)

Scofola 2017- Fostering 21st Century Skills in Language Studies 08.09.2017 10.09.2017 Sözlü Sunum İNCE MURAT

İş Hayatında İletişim Sertifika Programının CIPP Modeline göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

II. International Academic Research Congress 2017 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum İNCE MURAT

Website

Ulusal Bildiriler
Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeyinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusuna (Nomofobi) Etkisi

(Özet bildiri)

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi 27.03.2021 Sözlü Sunum İNCE MURAT, TURGUT MUSTAFA

Website

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyon, Tutum, Öz Yeterlilik İnançlarının Akademik Başarılarına Etkisi

(Özet bildiri)

FSMVU Eğitim Araştırmaları Kongresi 27.03.2021 28.03.2021 Sözlü Sunum Karataş Serap, İNCE MURAT

Website

Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Eğitim Programı Değerlendirilmesi ve Bir Ünite İçin Örnek Program Geliştirme Çalışması

(Özet bildiri)

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 27.09.2012 29.09.2012 Sözlü Sunum BİÇER DİNÇER,İNCE MURAT

Akademik Görevler
DOÇENT
2020
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2017-2020
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2006-2017
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ / TEMEL İNGİLİZCE ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Dış İlişkiler Genel Koordinatörü
2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2020

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu Üyeliği
2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu Üyeliği
2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Müdür Yardımcısı
2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Birim Koordinatörü
2007

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Öğretim Modelleri: Kuram ve Uygulama
(Yüksek Lisans)
Öğrenme Kuramları ve Öğretim
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Yüksek Lisans)
SEMİNER
(Yüksek Lisans)
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
(Yüksek Lisans)
Nitel Araştırma Yöntemleri
(Yüksek Lisans)
Hizmetiçi Eğitim Programları
(Yüksek Lisans)
Farklı Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
(Yüksek Lisans)
Farklı Ülkelerin Eğitim Programlarının Karşılaştırılması
(Yüksek Lisans)
FARKLI ÜLKELERİN EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(Yüksek Lisans)
Eğitimde Program Değerlendirme
(Yüksek Lisans)
Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
(Yüksek Lisans)
EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği
Dersler - Lisans
(Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması II
(Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması I
(Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Lisans)
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
(Lisans)
Çağdaş Öğrenme Kuramları
(Lisans)
ÇAĞDAŞ ÖĞRENME KURAMLARI
(Lisans)
Yaratıcı Düşünme ve Eğitim
(Lisans)
Karşılaştırmalı Eğitim
(Lisans)
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
(Lisans)
Eğitimde Program Geliştirme
(Lisans)
Eğitimde Güncel Konular
(Lisans)
Eğitim Bilimine Giriş
(Lisans)
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
(Lisans)
EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR
(Lisans)
EĞİTİM FELSEFESİ
(Lisans)
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
(Lisans)
AB Ülkelerinin Eğitim Sistemleri
(Lisans)
AB ÜLKELERİNİN EĞİTİM SİSTEMLERİ
Kitaplar
Eğitimde Güncel Konular ve Yeni Yaklaşımlar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hedef Odaklı Öğrenme Yaklaşımları ve Okul Temelli Eğitim Editör: Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::43 54 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-7846-93-8 Tarih: 2019

Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öğretimin Planlanması ve Genel Öğretim İlkeleri Editör: Ali Arslan, Cevat Eker Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 27 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-320-988-1 Tarih: 2018

Gelecek İçin Eğitim FarklıÜlkelerde Program Geliştirme Çalışmaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 5.Bölüm Finlandiya Eğitim Sistemi Editör: Özcan Demirel Basım Sayısı::(2) Sayfa::67 82 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-364-041-7 Tarih: 2012

Projeler
Investigation of 2015 - 2018 Turkish Course CurriculumAccording to Elements of Curriculum Development
(Yurtdışı Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 19.09.2019 - 19.03.2020

5. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Oliva’nınTasarım Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
(Yurtdışı Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.08.2018 - 08.02.2019

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi
(Bağımsız Araştırma Projesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 28.06.2018

3. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı Bildiriler Kitabının Yayımlanması
(GreenMetric, her yıl ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek modern dünyanın başlıca sorunları arasında yer alan doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre bilinci konularında küresel farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Hatırlanacağı üzere, Bülent Ecevit Üniversitesi, GreenMetric sıralamasındak iüstün başarısı ve çevre ve sürdürülebilirlik alanında attığı önemli adımlar dikkate alınarak bu platformunTürkiye koordinatörü seçilmiş, GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı ise 3 Ekim 2016 tarihinde BEÜ evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda sunuan çalışmalar ve 20 ülkeden katılım sağlayanakademisyenlerin deneyimlerinin paylaşılmasının sağlanarak tüm dünyada ve Türkiye’de çevreciüniversite anlayışını geliştirmek amacıyla bir çalıştay bildirileri kitabı yayımlanması planlanmaktadır. Bu yılki teması “Sürdürülebilir Gelecek için Küresel Kampüs Ortaklığı” olan 3. Uluslar arası GreenMetric Çalıştayının ilk gününde tüm ülke temsilcilerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda GreenMetric stratejik çerçevesi ile ilgili bir sunum yapılırken tüm ülke temsilcilerinin GreenMetric platformunun yakın gelecekte izleyeceği stratejilerle ilgili görüşler paylaşılmış ve önümüzdeki birkaç yılda düzenlenecek toplantı ve çalıştaylarla ilgili planlama yapılmıştır.Çalıştayın ikinci gününde ise dünyanın dört bir yanından 30’a yakın akademisyen çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamalar ve mevcut sorunlara çözüm önerilerini içeren çalışmalarını sunmuştur. Bu çalışmaların çevreci üniversite anlayışını geliştirerek tüm dünyada doğal kaynakların korunması ve çevreye karşı duyarlılığın gelişmesine değerli katkılar yapması beklenmektedir. Organizasyonun fikri çıktılarını yaygınlaştırmak ve uluslar arası boyutunu güçlendirmek amacıyla tüm çalışmaların bir bildiriler kitabında toplanarak yayımlanması, katılımcı ve ilgili akademisyenlerin bu çalışmaya erişiminin sağlanması planlanmaktadır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 18.05.2017 - 27.12.2017

Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuarlarının Teknik Altyapısının Yenilenerek Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin ve Enerji Verimliliğinin Artırılması
(BAP Altyapı Projesi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 17.06.2015 - 17.06.2016

The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal 2005 2014
( BAP Destek Patent Uluslararası toplantı Makale basımı Analiz Projesi )

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 17.09.2014 - 03.11.2014

Ödüller
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Ödülü Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler
İspanya Granada Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019-2019

Misafir Öğretim Üyesi (Erasmus Ders Verme Hareketliliği)

Misafir Öğretim Üyesi

İngiltere Leeds Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2014-2014

Misafir Araştırmacı (Doktora Tez Dönemi)

Misafir Araştırmacı

MEB Kocaeli Gölcük Rheinland Pfalz İlköğretim Okulu

2005-2005

İngilizce Öğretmeni

İngilizce Öğretmenliği