DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERVE MENTEŞE
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MERVE MENTEŞE
e-Posta:
mervementese@beun.edu.tr
Telefon:
2912836
Çalışma Alanları:

Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

None

Öğrenim Bilgileri
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / İLAHİYAT
20/11/2009 - Bitiş Tarihi 30/01/2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / İLAHİYAT
20/11/2009 - Bitiş Tarihi 30/01/2012
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
07/09/2007 - Bitiş Tarihi 14/06/2011
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
05/10/2016 - Bitiş Tarihi 08/12/2021
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
04/09/2013 - Bitiş Tarihi 05/08/2016
Uluslararası Makaleler
Divan Şiirinde Şeyhülislam Ebûishakzâde Mehmed Esad Efendi'nin Devlet Adamlığı Özellikleri: Nef'î Divanı Örneği
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 8/2022 Sayı: 8 Cilt: None Sayfa: 462- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2687-5675 doi:10.51531/korkutataturkiyat.1144874

Website

Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa
TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 29 Cilt: None Sayfa: 249- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2147-8872

Divan Şairinin Zihin Dünyasında Komşuluk Biçimleri
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 4/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 1692- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2149-892X doi:10.20322/littera.1089520

Website

Bir Devlet Adamı Olarak Reisülküttapların Klasik Türk Şiirindeki İzleri
KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 16 Cilt: None Sayfa: 141- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2587-117X doi:10.51592/kulliyat.1093104

Website

Klasik Türk Şiirinde 18. Yüzyıl Şeyhülislamlarının Güzel Ahlak Vasfı
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2022 Sayı: 27 Cilt: None Sayfa: 525- MENTEŞE MERVE

Endeks:Alan Endeksi ISSN:2148-7782 doi:10.29000/rumelide.1105410

Website

Karşılaştırmalı Edebiyat Örneği Olarak Hayâlî Bey İle Nedîm’in Birer Gazeli Üzerine İnceleme
ASOS JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2020 Sayı: 110 Cilt: None Sayfa: 287- MENTEŞE MERVE

Endeks:SOBİAD, Cite Factor, İSAM ISSN:2148-2489 doi:http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.46384

Website

Şeyhülislâm Yahyâ’nın ”Dirler” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2020 Sayı: 73 Cilt: 13 Sayfa: 145- MENTEŞE MERVE

Endeks:EBSCO, SOBİAD, Proquest CSA, MLA, Index Copernicus,EuroPub Database ISSN:1307-9581

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Tipler
TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 22 Cilt: None Sayfa: 189- MENTEŞE MERVE

Endeks:Ebsco Host Index, ProQuest, Dergipark Akademik, Open Academic ISSN:2147-8872

Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri: Avnî Divanı Örneği
International Journal of Social Sciences and Education Research

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 314- MENTEŞE MERVE

Endeks:Eski Türk Edebiyatı ISSN:2149-5939

Uluslararası Bildiriler (15)
18. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak İ'tizâriyye

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Rumeli Dil, Edebiyat ve Çeviri Sempozyumu 2022-05-14 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:1- ISBN:978-605-71225-6-8 Basım Tarihi : 31.08.2022

Website

Süheylî Divanı’nda Maddî Kültür Unsuru Olarak Mûsikî Âletleri ve Makamları

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2022-05-13 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:553- ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 15.05.2022

Website

Klasik Türk Şiirinde Edebî Bir Tarz Olarak Manzum Mektuplar

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2022-05-13 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:539- ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 15.05.2022

Website

Divan Şiirinde 17. Yüzyıl Sadrazamlarının Devlet Adamlığı Özelliği Olarak Akıllılık

(Tam metin bildiri)

9 th International Management and Social Research Conference 2022-04-23 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:180- ISBN:978-625-00-9323-8 Basım Tarihi : 24.04.2022

Website

Klasik Türk Şiirinde Devlet Adamlığı Yönüyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

(Tam metin bildiri)

9 th International Management and Social Research Conference 2022-04-23 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:188- ISBN:978-625-00-9323-8 Basım Tarihi : 24.04.2022

Website

Sosyal Çevre Ekseninde Şeyh Gâlib’in “Ney” Redifli Gazeli Üzerine Birİnceleme

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 2020-09-28 2020-09-30 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-7813-17-4 Basım Tarihi : 30.09.2020

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî ve Mitolojik Kişilikler

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 2020-09-28 2020-09-30 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-7813-17-4 Basım Tarihi : 30.09.2020

İhsan Oktay Anar’ın “Amat” Romanında Gerçek ve Kurmaca Kaynaklar

(Tam metin bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 2020-09-17 2020-09-18 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 18.09.2020

Klasik Türk Şiirinde Aşk Kahramanlarının Yeri: Sünbülzâde Vehbî Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

5th International Management and Social Research Conference 2020-09-17 2020-09-18 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-605-65197-8-9 Basım Tarihi : 18.09.2020

Klasik Türk Şiirinde Kaynak Eserler: Nev’î Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu 2020-08-28 2020-08-29 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE ISBN:978-625-44303-1-2 Basım Tarihi : 15.09.2020

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Efsanevî Tipler

(Özet bildiri)

Uluslararası Filolojide Akademik Çalışmalar Kongresi 2019-09-26 2019-09-28 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Sayfa:42- ISBN:978-605-69052-7-8 Basım Tarihi : 28.09.2019

Klasik Türk Şiirinde Ye’cûc ve Me’cûc

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2017-05-18 2017-05-20 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Basım Tarihi : 20.05.2017

Alp Er Tunga’nın Klasik Türk Şiirindeki İzi: Efrâsiyâb

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türk Dünyası ve Araştırmaları Sempozyumu 2017-04-26 2017-04-28 Sözlü Sunum MENTEŞE MERVE Basım Tarihi : 26.04.2017

Sultan Şairlerin Üslûbunda Dini Unsurların Yeri Avnî Divanı Örneği

(Tam metin bildiri)

ICSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı 2015-10-29 2015-10-31 MENTEŞE MERVE Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa:384- Basım Tarihi : 05.01.2016

Website

Klasik Türk Edebiyatı İle İran Edebiyatı Arasındaki Etkileşim Bağlamında Fantastik İnsan Tasavvurlarından Âfet Âfet i Âb ve Şâh ı Mârân Örnekleri

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu 2014-05-08 2014-05-10 MENTEŞE MERVE Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:129- ISBN:978-605-84301-0-5 Basım Tarihi : 01.05.2015

Kitaplar
Komşuluk
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Divan Şiirinde Yüce Bir Temenni Olarak Hz. Muhammed'e Komşu Olmak Editör: GÜRSOY NASKALİ, Emine Basım Sayısı::(1) Sayfa::337 357 Yayınevi:: Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 9786258118506 Tarih: 2022

Klasik Türk Şiirinde Divanıhümayun Tip ve Kişilikleri
(Bilimsel Kitap)

Editör: GÜLTEKİN İbrahim Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları ISBN: 978-625-7698-86-3 Tarih: 2022

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikâyeleri
(Bilimsel Kitap)

Editör: Dr. Hasan ÖZER, Dr. Osman ARICAN Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-07-0 Tarih: 2017

Dem İle Semâ Arasında / Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 171 Numaralı Mecmua Editör: Prof. Dr. Bayram Ali KAYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 235 Yayınevi:: Sakarya Yayıncılık ISBN: 978-605-4229-53-6 Tarih: 2016

Projeler
Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi nde Bulunan Şiir Mecmuâlarının Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuâların Çeviri Yazıya Aktarımı Proje No 2014 02 06 001
(Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi nde Bulunan Şiir Mecmuâlarının Sistematik Tasnifi ve Belli Mecmuâların Çeviri Yazıya Aktarımı)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2014-07-15 - 2016-07-12

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri
(Zonguldak’tan Almanya’ya göç eden vatandaşların göç hikayelerinin yüzyüze görüşmeler yoluyla derlenmesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2015-08-25 - 2017-12-27

Ödüller
TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu Tarih: 2016
(TÜBİTAK)
(Diğer)
TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Diğer)