PROFESÖR DR. MELTEM MARAŞ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MELTEM MARAŞ
e-Posta:
melmaras@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Biyoloji

Biyoteknoloji

Genetik

Biyokimya

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ (DR)
Tez Adı : Türkiyenin Batısında yetişen Ferulago W Koch L. cinsi türlerinin moleküler Filogenisi
1998-2005
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Defibrinasyon sendromlu hastalarda vitronektin plazma düzeyinin ölçülmesi ve elektroforetik analizi
1994-1999
Lisans
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
1990-1995
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Mitoz-mayoz bölünmeler konusunda laboratuvar destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve modellemelerine etkilerinin incelenmesi

SELDA BAHADIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM uygulamaları ile ilgili görüşleri

HÜSEYİN SAÇILIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki uyumun akademik başarıya etkisi

ELVAN KURTMAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM Uygulamaları ile ilgili görüşleri

Hüseyin SAÇILIK
None None None

Uluslararası Makaleler
ASSESSMENT OF PROTECTIVE EFFECT OF WATER EXTRACT PROPOLIS AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF DROSHOPHYLA MELANOGASTER EXPOSED UV IRRADIATION
PONTE International Scientific Researchs Journal

Tarih: 1/2018 Sayı: 5 Cilt: 74 Sayfa: 30-36 MARAŞ MELTEM,KEKİLLİOĞLU AYSEL,Sayılı Yasemin,Bahadır Selda

Endeks:SCI ISSN:0032-423X

Elemental content profiles in propolis from several cities of Turkey
Functional Foods in Health and Disease

Tarih: 8/2017 Sayı: 8 Cilt: 7 Sayfa: 661-670 AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index

The NMR quantification of propolis constituents from North region of Turkey
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS

Tarih: 7/2017 Cilt: 46 Sayfa: 336-None SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,AKPOLAT FERAH MERYEM,GÜLLE KANAT

Endeks:SCI-Expanded

Determination of radioactivity in the propolis samples collected from Blacksea region in Turkey
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS

Tarih: 7/2017 Cilt: 46 Sayfa: 332-None ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,AKPOLAT FERAH MERYEM,GÜLLE KANAT

Endeks:SCI-Expanded

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ANALİZİ
The journal of international education science

Tarih: 3/2017 Sayı: 10 Sayfa: 115-125 ATABAY MELTEM,BAHADIR SELDA,ERGİN SEMA

Endeks:sobiad

Elementery analysis and anti-tumor activity on glioblastoma cell lines of propolis samples from Giresun province of Turkey”
Journal of US-China Medical Science, USA

Cilt: 14 Sayfa: 157-163 ATABAY MELTEM,SEZGİN ORHAN,TAŞPINAR MEHMET,YÜKSEL VEYSEL

Endeks:EBSCO

The Fluorescence Intensity Ratios of Superconducting FeySe1-XTeX Thin Films
Cumhuriyet Science Journal

Cilt: 7 Sayfa: 845-850 AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2680 doi:10.17776/csj.363587

Website

Modern biotechnologies products ethical issues
The FEBS Journal

Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 357-None KEKİLLİOĞLU AYSEL,KOÇAL Zeynep,ATABAY MELTEM

Endeks:SCI-Expanded

Apitherapy with the Venom of Apis sp Insecta Hymenoptera Apidae
The FEBS Journal

Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 152-None KEKİLLİOĞLU AYSEL,Çalışkan Mehtap,ATABAY MELTEM

Endeks:SCI-Expanded

Determining the amount of ellagic acid extracted from Eregli Ottoman strawberry and histopathological evaluation of possible protective effect of ellagic acid in streptozotocin induced diabetic rat
The FEBS Journal

Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 309-None SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,GÜLLE KANAT,AKPOLAT FERAH MERYEM

Endeks:SCI-Expanded

Risk effect of polymorphisms of serotonin transporter gene and the dopamine D4 receptor gene in undergraduate students for negative life events
THE FEBS JOURNAL

Sayı: 1 Cilt: 282 Sayfa: 177-None ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,KURTMAN ELVAN

Endeks:SCI-Expanded

Assocıatıon Between 5 HTTLPR Gen Polymorphısms of Serotonın Transporter Gene and Threatıng Life Events in Undergraduate Students
International Journal of New Technologu and Research

Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 13-16 ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,KURTMAN ELVAN

Endeks:SCI-Expanded

The association between dopamine receptor DRD4 gene polymorphisms and second language learning style and behavioral variability in undergraduate students in Turkey
Molecular Biology Reports

Tarih: 8/2014 Sayı: 8 Cilt: 41 Sayfa: 5215-5220 Maras Atabay Meltem, Safi Oz Zehra, Kurtman Elvan

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0301-4851 doi:10.1007/s11033-014-3389-x

Website

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğretmenlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar
Karaelmas journal of educational science

ATABAY MELTEM,KURTMAN ELVAN

Endeks:EBSCO

Heavy metal accumulations of Allium cepa L As a bioindicator for air pollution in Ereğli Turkey
African Journal of Agricultural research

Tarih: 1/2011 Sayı: 30 Cilt: 6 Sayfa: 6432-6439 MARAŞ ATABAY MELTEM,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ARSLAN METİN

Endeks:SCI-Expanded

The Cytotoxic and haemotological effect of coal dust to underground miners
American Journal of Biochemistry

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 4-8 M Maraş Atabay

Endeks:SCI-Expanded

Website

The in vivo acute effect of n nitrosomorpholine on the activity levels of some enzymes in rat blood serums and liver homogenates
African Journal of Biotechnology

Sayı: 15 Cilt: 9 Sayfa: 2201-2209 ATABAY MELTEM Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded

The osmoprotectant effect of L Carnitine factor on the bacterial growth of Streptococcus agalactiae and Esherichia coli
African Journal of Microbiology Research

Sayı: 30 Cilt: 6 Sayfa: 6432-6439 M Maraş, Y Akman, E Yula, T Gökmen

Endeks:SCI-Expanded

Biosorption of Pb II and Cu II Metal Ions on Cladophora glomerata L Kütz Chlorophyta Algae Effect of Algal Surface Modification
Acta Chimica Slovenica

Sayı: 1 Cilt: 55 Sayfa: 228-232 YALÇIN EMİNE,ÇAVUŞOĞLU KÜLTİĞİN,MARAŞ MELTEM,BIYIKOĞLU MUTLUHAN Atıf Sayısı: 22

Endeks:SCI-Expanded

An ITS DNA sequence based phylogenic study of some Heracleum L Umbelliferae species from Turkey s partial flora
Turkish Journal of Biochemistry

Sayı: 4 Cilt: 33 Sayfa: 163-168 Meltem Maraş Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded

The structural features and phylogenetic utiliti of the ITS in Ferulago genus W Koch Umbelliferae
International Journal of Botany

Tarih: 1/2006 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 17-22 M Maraş, E Aksöz, Y Menemen

Endeks:Asian network for scientific information

Ulusal Makaleler
Maras M Akman Y
National education

Maras Meltem,Akman Yıldız

Endeks:Education Index (EI)

A morphological study of the venom apparatus of spider Larinioides cornutus Araneae Araneidae
Turkish Journal of Zoology

Cilt: 29 Sayfa: 351-356 ÇAVUŞOĞLU KÜLTİĞİN,BAYRAM ABDULLAH,MARAŞ MELTEM,ÇAVUŞOĞLU KÜRŞAT Atıf Sayısı: 4

Endeks:EBSCHO

Pektin Poligalakturonik asit ve liyofilize edilmiş bakteriyel Pektinaz enziminin yapısal ve elementer analizi
İTÜ Dergisi/C Fen Bilimleri

Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 3-10 MARAŞ MELTEM,ÇAVUŞOĞLU KÜLTİĞİN,AKSÖZ EROL,KIRINDI TALİP Atıf Sayısı: 4

Endeks:EBSCHO

Uluslararası Bildiriler
Öğretmen Adaylarının Biyoloji Laboratuvarı Uygulamaları Kapsamında Üç Boyutlu Tasarımları ve Görüşleri: DNA Modeli Örneği

(Özet bildiri)

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 27.04.2018 30.04.2018 Sözlü Sunum KAHRAMAN EMİNE,MARAŞ MELTEM

Website

YUMURTA PARAZİTOİTİ TRICHOGRAMMA (HYMTRICHOGRAMMATIDAE) TÜRLERİNE BESİNLERİNETKİSİ

(Özet bildiri)

International Science and Technology Conference 18.07.2018 21.07.2018 Sözlü Sunum KODAN MÜNEVVER,MARAŞ MELTEM,SAÇTI Zuhal,KEKİLLİOĞLU AYSEL Sayfa:695-None

“Eğitsel Oyunla Öğretimin Fen Bilgisi Dersi Akademik Başari Üzerine Etkisi

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu 21.09.2017 23.09.2017 Sözlü Sunum ATABAY MELTEM,Bahadır Selda,KEKİLLİOĞLU AYSEL,Aktaş Dilek Sayfa:186-None

Türkiye’xxnin Batısında Yetişen Ferulago W. Koch. (Umbelliferae) cinsi türlerinin tohum yapılarının karşılaştırılması

(Özet bildiri)

International Science and Technology Conference 17.07.2017 19.07.2017 Sözlü Sunum ATABAY MELTEM,MENEMEN YUSUF,AKALIN URUŞAK EMİNE

Determination of radioactivity in the propolis samples collected from Blacksea region in Turkey

(Özet bildiri)

EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 16.06.2017 20.06.2017 Sözlü Sunum ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,AKPOLAT FERAH MERYEM,GÜLLE KANAT

Website

The NMR quantification of propolis constituents from Northern Turkey.

(Özet bildiri)

6th International Congress of Molecular Medicine, 22-25 May 2017 22.05.2017 27.05.2017 Poster ATABAY MELTEM,SAFİ ÖZ ZEHRA,AKPOLAT FERAH MERYEM

Determination of Radioactivity in the propolis samples collected from blacksea region in Turkey.

(Özet bildiri)

6th International Congress of Molecular Medicine, 22.05.2017 27.05.2017 Poster SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,AKPOLAT FERAH MERYEM

Chemical Components Profiles in Propolis from several cities of Turkey

(Tam metin bildiri)

International Multidisciplinary Congress of Eurasia 23.08.2017 25.08.2017 Sözlü Sunum AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Chemical Components Profiles in Propolis From Several Cities of Turkey

(Tam metin bildiri)

Natural Science,Engineering and Architecture (IV. IMCOFE 17), Roma, ITALYA 23.08.2017 25.08.2017 Poster AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

ANTI-TUMOR ACTIVITY ON GLIOBLASTOMA CELL LINES OF PROPOLIS SAMPLES,PROVIDED BY GIRESUN CITY, A RAINY AND TEMPERATE REGION OF TURKEY

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 24.04.2017 28.04.2017 Poster ATABAY MELTEM,SEZGİN ORHAN,TAŞPINAR MEHMET,YÜKSEL VEYSEL,KEKİLLİOĞLU AYSEL Sayfa:140-None

ITS GENE REGION POLYMORPHISMS OF MALOPE MALACOIDESL. (MALVACEAE)

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 24.04.2017 28.04.2017 Sözlü Sunum ATABAY MELTEM,TAN SEÇİL,KEKİLLİOĞLU AYSEL,YILDIZ KEMAL Sayfa:128-None

Economically Important Post-Harvest Insect Pests

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu 21.09.2017 23.09.2017 Poster KEKİLLİOĞLU AYSEL,Nazlıer ÜMMÜHAN,ATABAY MELTEM Sayfa:185-None

Prevention Effect on Iron Absorbtion of Tanen, Polyfenol Compound in Tea and Coffee

(Tam metin bildiri)

IV. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress Of Eurasıa IMCOFE 23.08.2017 25.09.2017 Sözlü Sunum ATABAY MELTEM,AKMAN YILDIZ Sayfa:80-82

Türkiye’nin Batısında Yetişen Ferulago W. Koch (Umbellıferae) Cinsi Türlerinin Tohum Yapılarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

International Science and Technology Conference 2017 17.07.2017 19.07.2017 Sözlü Sunum ATABAY MELTEM,MENEMEN YUSUF,AKALIN URUŞAK EMİNE Sayfa:591-None

Biotechnology Teaching With Virtual Laboratory Application

(Sözlü Bildiri)

International conference on new horizons in education 13.07.2016 15.07.2016 ATABAY MELTEM,ŞEN Harun

Elemental content of propolis in several cities of Turkey

(Özet bildiri)

Propolis in Human and bee health Conference 16.06.2016 17.06.2016 ATABAY MELTEM,AKSOY CANAN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,DOĞAN MUHAMMET

Osmanlı çileğinden elde edilen elajik asitin streptozotozin ile diyabet oluşturan sıçanlarda olası koruyucu etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

(Poster)

XIV. uluslararası katılımlı ulusal Tıbbi Biyoloji ve genetik kongresi 27.10.2015 30.10.2015 SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,AKPOLAT FERAH MERYEM,GÜLLE KANAT

Apitherapy with the Venom of Apis sp Insecta Hymenoptera Apidae

(Özet bildiri)

4. ULUSLAR ARASI MOLEKÜLER BİYOLOJİ KONGRESİ 27.11.2015 29.11.2015 KEKİLLİOĞLU AYSEL,ÇALIŞKAN MEHTAP,H KÜBRA KEKİLLİOĞLU,ATABAY MELTEM

Sequence Comparısons Of Pyruvate Decarboxylase Genes Among Two Fragarıa Vesca Strawberry Varıetıes Havıng Great Aroma

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Moleküler Biyoloji Kongresi 27.11.2015 29.11.2015 SAFİ ÖZ ZEHRA,ATABAY MELTEM,GÜLLE KANAT,AKPOLAT FERAH MERYEM Sayfa:215-None

Phylogenetics of Daphnia genus from lakes

(Poster)

28th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS) 08.05.2002 12.05.1998 M Maraş, E Aksöz

The phylogenetic and biogeographic analysis of Heracleum L Umbelliferae observed from ITS DNA sequence data

(Poster)

International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19.02.2002 25.02.2002 M Maraş, A Kekillioğlu

Vitronectin Prufication by heparin affinity chromatography and electrophoretic analyses in patients with defibrination syndrome

(Poster)

Balkan Journal of Clinical Laboratory 05.05.1998 11.03.1998 M Maraş, E Aksöz

Akademik Görevler
PROFESÖR
2021
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT
2014-2021
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2006-2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1999-2006
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte temsilcisi senato üyesi
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Fen eğitiminde laboratuvar uygulamaları
(Yüksek Lisans)
FEN EĞİTİMİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI
Dersler - Lisans
(Lisans)
Çevre Bilimi
(Lisans)
Yaratıcılığın geliştirilmesi
(Lisans)
Genetik ve Biyoteknoloji
(Lisans)
Genel Biyoloji Lab
(Lisans)
Genel Biyoloji
(Lisans)
Evrim
(Lisans)
Davranışların biyolojik nedenleri
(Lisans)
Biyolojide Özel Konular
Kitaplar
Biyoloji II
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sinir Sistemi Editör: Gülden Dönel AKGÜL, Ayşe Birhanlı Basım Sayısı::(1) Sayfa::249 275 Yayınevi:: LİSANS YAYINCILIK ISBN: 978-605-9498-66-1 Tarih: 2019

Biyoloji II
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Bölüm 7. Boşaltım Sistemi Editör: Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Birhanlı Basım Sayısı::(1) Sayfa::209 248 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-9498-66-1 Tarih: 2019

Eğitim Bilimlerinde güncel Akademik çalışmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Editör: Harun Şahin Abidin Temizer Fatma Erdoğan Basım Sayısı::(1) Sayfa::557 759 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-540-47-0 Tarih: 2018

Biyolojide Özel Konular
(Bilimsel Kitap)

Editör: Prof Dr. Gülay EKİCİ Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma Yayıncılık ISBN: 9786052292495 Tarih: 2018

iNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi Editör: M. Nisa Ünaldı, İsmail Zararsız Basım Sayısı::(1) Sayfa::269 295 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2017

Evrim
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Biyolojik tür kavramı ve türleşmenin mekanizmaları Editör: Cansu Filik İşçen, Lütfullah Türkmen Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Lisans yayıncılık Tarih: 2016

Biyolojide özel konular
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Hazır gıdalar, Hazırlanma süreçleri ve tehlikeleri Editör: Cansu Filik İşçen, Semra İlhan Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2016

Genel Biyoloji

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2010

Projeler
Karadeniz Bölgesindeki çeşitli illerden toplanan Propolis örneklerinde radyoaktivite tayini, kafeik asitin organik yapısının ve miktarının belirlenmesi
(Çalışmamızda, Karadeniz bölgesindeki 10 ilden (Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane) toplanan propolis örneklerinin analizleri sonucunda gama radyoaktivitesi en düşük, kafeik asit miktarı ise en yoğun olan propolis örneklerini belirlemek ve halkımızın uygun propolisi kullanması yönünde bilgilendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca temin edilen örneklerinin analizi ile yöreye ait propolisin radyoaktif, biyo-ekolojik, biyokimyasal ve biyofiziksel karakteristik yapısının tespiti yapılabilecektir. Böylece başta Karadeniz bölgesi olmak üzere, ülke genelinde sağlıklı ve kaliteli propolis ve propolis ürünlerinin diğer arı ürünleriyle birlikte kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanabilinecektir.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 03.04.2016

Öğrencilerin öğrenme stillerine ve davranış özelliklerine Dopamin D4 Reseptör DRD4 geninin etkisi Öğrenme üzerine gen ve çevre etkisi Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.10.2012 - 12.02.2014

Ereğli çileğindeki ellajik asit ve askorbik asitin HPLC ile miktar tayini kokuya neden olan pürivat dekarboksilaz genlerinin polimorfizm analizi ve diabetik ratlarda ellajik asitin koruyucu etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 05.04.2012 - 04.05.2015

Yaban arılarından Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis alt türlerinin RFLP analizi
(Arıların DNA sındaki polimorfizmler)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Heracleum L cinsi üzerine moleküler filogenetik taksonomik sitogenetik ve antifungal çalışmalar
(Bitki filogenetiği)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Ödüller
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT) Tarih: 2009
(TÜBİTAK)
(Diğer)
Bilim adamı yetiştirme grubu tarafından ortaöğretim öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasına katkılarından dolayı teşekkür belgesi Tarih: 2008
(TÜBİTAK)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler
Kırıkkale Üniversitesi

1998-2006

Araştırma Görevlisi

Biyoloji Bölümünde öğrenim süreci sırasında araştırma görevlisi olarak çalıştım.