PROFESÖR DR. MEHMET PEKKAYA
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MEHMET PEKKAYA
e-Posta:
mehmet.pekkaya@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 2911693
Çalışma Alanları:

Nicel Karar Yöntemleri

İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar

Çok Kıstaslı Karar Verme

Yöneylem Araştırması

Öğrenim Bilgileri
Lisans
İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2005-2009
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Kriz dönemlerinde hisse senedi portföylerinin riske maruz değerlerinin hesaplanması: İMKB-30 endeks uygulaması
1999-2002
Lisans
EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1990-1995
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)
Tez Adı : ARFIMA modeli ve FIGARCH yöntemlerinin Markowitz ortalama varyans portföy optimizasyonunda kullanılması: IMKB-30 endeks hisseleri üzerine bir uygulama
1950-2011
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Türkiye'de lojistik köy yeri seçiminin çok kriterli karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi

NUH KELEŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Mobilya endüstrisinde ihracat performansının belirleyicilerinin analizleri: Bulanık AHP ve karar ağacı modellemesi

ALPER AYTEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Bankaların iflas riski üzerinde etkili olan faktörlerin önem derecelerinin belirlenmesi: Türk bankacılık sektörünün iflas risklilikleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz

FİGEN EROL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)
CAMELS yaklaşımıyla finansal performansta etkili rasyolar: Türkiye'de ticari bankalarda panel regresyon uygulaması

HAKKI YAVUZ TOPLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
İş hayatındaki örgütsel adalet ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Samsun Valiliği örneği

SEVGİ GEMİCİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
AHP-DEMATEL yaklaşımı ile OSB yer seçiminde dikkate alınan kriterlerin değerlendirilmesi

BÜŞRA ASLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Servqual boyutlarıyla hastanedeki hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi: Bir hastane üzerinde uygulama

ÖZNUR PULAT İMAMOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Meslek seçiminde etkili olan faktörler: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çalışan memurlar üzerine bir anket uygulaması

YUSUF YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile vergi tutum ve davranışları arasındaki ilişki

ERDEM DİBEK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Bankaların ticari kredi değerlendirme aşamasında dikkate aldıkları kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi

VOLKAN ZİLİFLİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Vergi bilinci ve vergiye bakış açıları: Zonguldak ilinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler üzerine uygulama

ELİF CEREN ÇELEBİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Hava yolcu taşımacılığında hizmet kalitesi: İstanbul yolcuları üzerine bir uygulama

FATMA AKILLI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Determining criteria interaction and criteria priorities in the freight village location selection process: the experts' perspective in Turkey
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

Tarih: 10/2021 PEKKAYA MEHMET, KELEŞ NUH

Endeks:SSCI ISSN:1355-5855 doi:10.1108/APJML-05-2021-0338

Website

LOJİSTİK KÖY YER SEÇİMİNDE DİKKATE ALINAN DEĞİŞKENLERİN KIYASLAMA YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 5/2021 Sayı: 23 Cilt: 12 Sayfa: 15-38 KELEŞ NUH, PEKKAYA MEHMET

Endeks:EBSCO ISSN:1309-954X doi:10.47129/bartiniibf.840819

Website

PANDEMİ DÖNEMİNDE DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİNDE SATIŞ DEĞERLENDİRMESİ VE SATIŞ MODELLEMESİ
International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 1/2021 Sayfa: 69-83 PEKKAYA MEHMET, Uysal Zafer

Endeks:EBSCO, Index copernicus ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.837159

Website

OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU ÜZERİNE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 1/2021 Sayfa: 1-19 PEKKAYA MEHMET, Gümüş Fatma Hilal

Endeks:EBSCO, Index copernicus ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.842905

Website

Determining the Competencies Necessary for Exporting in Furniture Industry with Decision Tree Models
Drvna industrija

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 72 Sayfa: 13-30 AYTEKİN ALPER, PEKKAYA MEHMET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1847-1153","0012-6772 doi:10.5552/drvind.2021.1952

Website

Evaluating air quality monitoring stations in Turkey by using multi criteria decision making
Atmospheric Pollution Research

Tarih: 1/2021 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 1-9 ZEYDAN ÖZGÜR, PEKKAYA MEHMET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1309-1042 doi:10.1016/j.apr.2021.03.009

Website

Türk Bankaları İflas Riskliliklerinin Gri İlişkiler Analizi ile Değerlendirilmesi
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 21 Cilt: 11 Sayfa: 264-297 TOPRAKDELEN FİGEN, PEKKAYA MEHMET

Endeks:EBSCO ISSN:1309-954X

Website

Determination of Interaction Between Criteria and the Criteria Priorities in Laptop Selection Problem
International Journal of Fuzzy Systems

Tarih: 5/2020 Sayı: 4 Cilt: 22 Sayfa: 1177-1190 SÖNMEZ ÇAKIR FATMA,PEKKAYA MEHMET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1562-2479 doi:https://doi.org/10.1007/s40815-020-00857-2

Website

Generating priority series via AHP for conducting statistical tests on CAMELS dimension priorities in evaluating bank failure risk
Journal of Intelligent Fuzzy Systems

Tarih: 12/2019 Sayı: 6 Cilt: 37 Sayfa: 8131-8146 PEKKAYA MEHMET,EROL DEMİR FİGEN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1064-1246 doi:10.3233/JIFS-190574

Website

OECD ülkeleri kamu sağlık harcamalarının ÇKKV yöntemleri ile performans değerlendirmesi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 15 Sayfa: 923-950 PEKKAYA MEHMET,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.2019456391

Website

Evaluation of healthcare service quality via Servqual scale: An application on a hospital
International Journal of Healthcare Management

Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 340-347 PEKKAYA MEHMET,PULAT İMAMOĞLU ÖZNUR,Koca Hayriye

Endeks:Scopus ISSN:2047-9700 doi:10.1080/20479700.2017.1389474

Website

Sigara Bağımlılığı ve Devletin Sigara Tüketimi ile Mücadele Yöntemleri Arasındaki İlişki
Maliye Dergisi

Sayı: 176 Sayfa: 599-623 DÖKMEN GÖKHAN,PEKKAYA MEHMET,Saymaz Nurseda

Endeks:ESCI ISSN:1300-3623

Website

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASETE KATILMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME:ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Tarih: 12/2018 Sayı: 60 Cilt: 11 Sayfa: 294-305 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:EBSCO, MLA ISSN:1307-9581

Memurların Meslek Seçiminde Belirleyici Faktörler: Bir Üniversite’de Uygulama
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 1045-1063 PEKKAYA MEHMET,Yıldırım Yusuf

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.2018445669

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algısının Siyasal Katılma Açısından İncelenmesi
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Tarih: 10/2018 Sayı: 59 Cilt: 11 Sayfa: 392-405 PEKKAYA MEHMET,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE

Endeks:EBSCHO, MLA ISSN:1307-9581

Website

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki SMMM`ler Üzerine Bir Uygulama
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Tarih: 2/2018 Sayı: 22 Cilt: 9 Sayfa: 46-64 CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,Albayrak Elif Ceren

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-7423

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Bölgesel Liman Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz’de Bir Uygulama
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayfa: 253-268 PEKKAYA MEHMET,BUCAK UMUR

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9832 doi:10.18092/ulikidince.353653

Website

ÇKKV Yöntemleriyle Bölgesel Liman Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz’de Bir Uygulama
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayfa: 253-308 PEKKAYA MEHMET,BUCAK UMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

OSB Yer Seçiminde Dikkate Alınan Kriterler Arası Etkileşimin ve Kriter Önem Derecelerinin Belirlenmesi
International Journal of Economic and Administrative Studies

Tarih: 1/2018 Sayfa: 293-308 PEKKAYA MEHMET,Aslan Büşra

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

OSB YER SEÇİMİNDE DİKKATE ALINAN KRİTER ÖNEM DERECELERİNİN VE KRİTERLER ARASI ETKİLEŞİMİN BELİRLENMESİ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayfa: 293-268 PEKKAYA MEHMET,Aslan Büşra

Endeks:Econlit ISSN:1307-9832 doi:10.18092/ulikidince.353378

Website

Siber Saldırıların Firmalara Etkileri: Zonguldak Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 534-546 ÖZTÜRK ZAFER, PEKKAYA MEHMET, TEMLİ MUHAMMED

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735470

Website

Hastane Hizmet Kalitesinde Servqual Boyutlarının Önem Derecelerinin Belirlenmesi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 607-616 PEKKAYA MEHMET,PULAT İMAMOĞLU ÖZNUR

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, İndexCopernicus

Mesleki Streste Etkili Unsurların Önem Derecelerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitede Uygulama
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 962-974 YAVAN ÖZNUR,PEKKAYA MEHMET

Endeks:Ulakbim, Ebsco ISSN:2147-9208

SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB17) Özel Sayısı,

Tarih: 12/2017 Sayfa: 1066-1078 PEKKAYA MEHMET,CURAL MEHMET,ELİF CEREN ALBAYRAK

Endeks:ASOS, ULAKBİM, INDEXCOPERNICUS, PROQEST doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735464

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-1026 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

Panel causality analysis between exchange rates and stock indexes for fragile five
Theoretical and Applied Economics

Tarih: 6/2017 Sayı: 2(611) Cilt: 24 Sayfa: 33-44 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN,YILANCI VELİ

Endeks:EconLit, Econpapers, DOAJ ISSN:1844-0029

Website

Determining the Priorities of Criteria in Assessing the Bankruptcy Risk of the Banks via AHP
International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2016 Sayfa: 40-45 PEKKAYA MEHMET,TOPRAKDELEN FİGEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Website

Bankaların Ticari Kredi Değerlendirme Aşamasında Dikkate Aldıkları Kriterlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi
International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2016 Sayfa: 201-210 PEKKAYA MEHMET,Zilifli Volkan

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Website

Yerel Seçimlerde Genç Seçmenlerin Siyasal Davranışlarına İlişkin Bir İnceleme
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2016 Sayı: 29 Cilt: 12 Sayfa: 17-40 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Yükseköğretimde öğrenci harcama ve maliyetleri Bülent Ecevit Üniversitesi örneği
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 21-44 CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,Oral İlknur

Endeks:EBSCO

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile vergi tutum ve davranışları arasındaki ilişki
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2016 Sayı: 27 Cilt: 12 Sayfa: 83-104 CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,Dibek Erdem

Endeks:EBSCO

Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Tercihine Etkisi Zonguldak Örneği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 91-115 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:Econlit, EBSCOhost

Activity Based Costing Application in Turkish Hardcoal Authority
The Online Journal of Science and Technology

Tarih: 7/2015 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 1-13 AKBULUT HALİM,PEKKAYA MEHMET,VARGÜN HAKAN,Cumhur Açıkgöz

Endeks:Index Copernicus

Career Preference of University Students An Application of MCDM Methods
Procedia Economics and Finance

Tarih: 5/2015 Sayı: 23 Sayfa: 249-255 PEKKAYA MEHMET

Endeks:ISI, sciencedirect

Estimating and Forecasting Volatility of Financial Markets Using Asymmetric GARCH Models An Application on Turkish Financial Markets
International Journal of Economics and Finance

Tarih: 4/2014 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 23-35 GÖKBULUT RASİM İLKER,PEKKAYA MEHMET

Endeks:Econlit, Ebscohost ISSN:1916-9728 doi:10.5539/ijef.v6n4p23

Website

Meslek Mensuplarının Bakış Açısıyla Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitimi Bursa İli Üzerine Bir Uygulama
MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2014 Sayı: 62 Sayfa: 73-91 AKBULUT HALİM,PEKKAYA MEHMET,Hakan Aksakaloğlu

Endeks:Ebscohost, Index Copernius

Dizüstü Bilgisayar Seçimi DEA TOPSIS ve VIKOR ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2014 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 157-178 PEKKAYA MEHMET,AKTOGAN MESUT

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus

The Evaluation of Domestic Violence The Case of Zonguldak
Advances in Applied Sociology

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 5-14 İÇLİ TÜLİN,PEKKAYA MEHMET,Hanifi Sever

Endeks:EBSCO

ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması İMKB 30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama
İstanbul University Journal Of The School Of Business Administration

Tarih: 4/2013 Sayı: 1 Cilt: 42 Sayfa: 93-112 PEKKAYA MEHMET,ALBAYRAK ALİ SAİT

Endeks:ESCI ISSN:1303-1732

Kesirli Bütünleşme Parametresi Tahmini ve Türkiye deki Başlıca Finansal Zaman Serilerine Bir Uygulama
Business And Economics Research Journal (BERJ)

Tarih: 4/2013 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 91-107 PEKKAYA MEHMET

Endeks:Econlit, EBSCO

Hava Yolu Hizmet Kalitesinin SERVPERF SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirmesi ve İstatistiksel Analizi
AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2013 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 75-96 PEKKAYA MEHMET,Akıllı Fatma

Endeks:EBSCO

Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi
The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 2/2013 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 797-818 PEKKAYA MEHMET,ÇOLAK NURDAN

Endeks:EBSCO

Determining of stock investments with grey relational analysis
Expert Systems with Applications

Tarih: 8/2011 Sayı: 8 Cilt: 38 Sayfa: 9186-9195 HAMZAÇEBİ COŞKUN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:SSCI

Website

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri
Journal of Accounting and Finance (Muhasebe Finansman Dergisi)

Tarih: 1/2010 Sayı: 45 Cilt: 1 Sayfa: 200-215 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,PEKKAYA MEHMET

Endeks:EBSCO

Website

Ulusal Makaleler
Konaklama İşletmeleri Hizmet Kalitesi Boyutları Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi ve İşletmelerin Hizmet Kalitesine Göre TOPSIS ile Sıralanması
Mali Ufuklar

Tarih: 7/2011 Sayı: 15 Cilt: 5 Sayfa: 111-136 PEKKAYA MEHMET,Sabire Başaran

Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi YTL-USD İMKB100 VE SP500 Üzerine Bir Uygulama
MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 1/2008 Sayı: 38 Cilt: 1 Sayfa: 163-176 PEKKAYA MEHMET,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:Ebsco ISSN:1304-0391

Website

Examining the Relationship between Price of Equity and Dividend Policy of Firms Operate in Service and Industry Sectors of ISE
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Tarih: 1/2008 Sayı: 1-2 Cilt: 11 Sayfa: 137-156 ALBAYRAK ALİ SAİT,PEKKAYA MEHMET

Endeks:*

Spot ve Vadeli İşlem Fiyatlarının Varyansları Arasındaki Nedensellik Testi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 1-2 Cilt: 2 Sayfa: 49-66 ÇEVİK EMRAH İSMAİL,PEKKAYA MEHMET

Endeks:Asos

Website

Kâr Payı Dağıtımının Şirket Değeri Üzerine Etkisi İMKB 30 Endeks Hisselerine Bir Analiz
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 183-209 PEKKAYA MEHMET

Endeks:Ebsco

Website

Uluslararası Bildiriler
ÇKKV Yöntemleriyle Bölgesel Liman Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz’de Bir Uygulama

(Özet bildiri)

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 05.10.2017 07.10.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,BUCAK UMUR Sayfa:282-282 ISBN: 978-875-6983-98-0

Website

Mobilya Sektöründe İhracatı Etkileyen Faktörlerin Belirleyicileri

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,AYTEKİN ALPER,SÖNMEZ ÇAKIR FATMA Sayfa:204-None

Siber Saldırıların Firmalara Etkileri: Zonguldak Örneği

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,PEKKAYA MEHMET,TEMLİ MUHAMMED

ENGELLİ BİREYLER AÇISINDAN YEREL KAMU HİZMETLERİNE AİT KONULAR: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,PEKKAYA MEHMET,KIRIKOĞLU ELİF

ZONGULDAK’TAKI ENGELLI BIREYLERIN ALDIĞI YEREL HIZMET BOYUTLARININ BELIRLENMESI VE BOYUTLAR ARASINDAKI İLIŞKILER

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,DÖKMEN GÖKHAN,KIRIKOĞLU ELİF

SİGARA TÜKETİMİNİ AZALTMAYA YÖNELİK KAMUPOLİTİKALARINA TÜKETİCİLERİNİN ALGISI

(Tam metin bildiri)

IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,PEKKAYA MEHMET,saymaz nurseda ISBN:978-605-2012-90-1

HİSSE SENEDİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN KRİTERLERİN ÖNEM DERECELERİNİN VE KRİTERLER ARASI ETKİLEŞİMİN BELİRLENMESİ.

(Tam metin bildiri)

22. FİNANS SEMPOZYUMU 10.10.2018 13.10.2018 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,TOPALOĞLU GÜLTEKİN ISBN:978-605-327-751-4

SMMM`lerin Vergi Bilinci Boyutları ve Boyutlara Göre Vergiye Bakışları: Zonguldak`ta Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,CURAL MEHMET,ÇELEBİ ELİF CEREN

Website

Vergi Bilinci ve Vergiye Bakış Açıları: Zonguldak`taki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi 24.03.2017 25.03.2017 Sözlü Sunum CURAL MEHMET,PEKKAYA MEHMET,ELİF CEREN ALBAYRAK Sayfa:74-75

Website

OSB Yer Seçiminde Dikkate Alınan Kriterler Arası Etkileşimin ve Kriter Önem Derecelerinin Belirlenmesi

(Özet bildiri)

EYİ’17 05.10.2017 07.10.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,Aslan Büşra

Website

Determining the Priorities of Camels Dimensions With Respect To Bank Performance

(Özet bildiri)

ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,EROL DEMİR FİGEN Sayfa:267-267

Website

Bankaların İflas Risklilikleri Açısından TOPSIS İle Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,EROL DEMİR FİGEN Sayfa:268-268

Website

Mesleki Streste Etkili Unsurların Önem Derecelerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitede Uygulama

(Özet bildiri)

ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR,PEKKAYA MEHMET Sayfa:73-73

Website

Hastane Hizmet Kalitesinde Servqual Boyutlarının Önem Derecelerinin Belirlenmesi

(Özet bildiri)

ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,PULAT İMAMOĞLU ÖZNUR Sayfa:70-70

Website

Meslek Seçiminde Belirleyici Faktörler: Bülent Ecevit Üniversite’xxsinde Çalışan Memurlar Üzerine Bir Uygulaması

(Özet bildiri)

ICMEB’17 07.09.2018 09.09.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,Yıldırım Yusuf Sayfa:69-69

Website

PANEL CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN EXCHANGE RATES AND STOCK INDEXESFOR NON-EURO EU COUNTRIES

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II 17.04.2017 20.04.2017 Sözlü Sunum PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:99-99 ISBN: 978-605-4931-30-9

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6

Website

Ticari Bankaların Hizmet Kalitesi ve MüşteriMemnuniyetinin SERVQUAL Ölçeği ileDeğerlendirilmesi Zonguldak Uygulaması

(Özet bildiri)

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) 14.07.2016 16.07.2016 PEKKAYA MEHMET,Şenay Güzin Zeynep,Aktürk Beyza Sayfa:173-173

SERVQUAL Ölçeği ile Sağlık Hizmet KalitesininDeğerlendirilmesi Bir Hastane Üzerine Uygulama

(Özet bildiri)

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) 14.07.2016 16.07.2016 PEKKAYA MEHMET,PULAT İMAMOĞLU ÖZNUR Sayfa:174-174

Kırılgan Beşli için Borsa Endeksi ile Döviz Kuru Arasında Asimetrik Panel Nedensellik Analizi

(Tam metin bildiri)

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) 14.07.2016 16.07.2016 PEKKAYA MEHMET Sayfa:1175-1185

Website

Konaklama İşletmelerinin SERVQUAL Hizmet KalitesiBoyutlarına Göre Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2016) 02.06.2016 04.06.2016 PEKKAYA MEHMET,Başaran Sabire Sayfa:592-593

Hizmet Kalite Standartları Temelli Hastanelerin ÇKKV İle Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2016), 02.06.2016 04.06.2016 PEKKAYA MEHMET Sayfa:974-982 ISBN:978-605-4561-47-6

Website

Bankaların Ticari Kredi Değerlendirme Aşamasında Dikkate Aldıkları Kriterlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

3rd International Congress On Accounting And Finance Research (ICAFR’2016) 12.05.2016 14.05.2016 PEKKAYA MEHMET,Zilifli Volkan Sayfa:201-210

Website

Determining the Priorities of Criteria in Assessing the Bankruptcy Risk of the Banks via AHP

(Tam metin bildiri)

3rd International Congress On Accounting And Finance Research (ICAFR’2016) 12.05.2016 14.05.2016 PEKKAYA MEHMET,EROL DEMİR FİGEN Sayfa:40-45

Website

Panel Causality Analysis between Exchange Rates and Stock Indexes for Fragile Five

(Özet bildiri)

International Congress on Economics, Finance and Energy (EFE’2016) 16.05.2016 18.05.2016 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:68-68

Dividend Payment Affect On Stock Prices A Panel Regression Analysis On BIST 30 Equites

(Tam metin bildiri)

3rd International Congress On Accounting And Finance Research (ICAFR’2016) 12.05.2016 14.05.2016 PEKKAYA MEHMET,AÇIKGÖZ ERSİN Sayfa:358-368

Website

Kamuoyu Araştırmalarının Siyasal Tercih Üzerinde Etkisi Zonguldak Örneği

(Tam metin bildiri)

IMCOFE - International Multidisciplinary Congress of Eurasian, Üsküp, Makedonya 01.09.2015 05.09.2015 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET Sayfa:443-455

Website

Determining The Priorities Of Factors That Affecting Online Consumer Behavior Via Fuzzy AHP

(Sözlü Bildiri)

. European Conference on Social and Behavioral Sciences 11.09.2014 14.09.2014 PEKKAYA MEHMET,Irmak Göksu Çağlı

Dizüstü Bilgisayar Satın Alımındaki Kriterlerin Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi ve TOPSIS ile Dizüstü Bilgisayar Seçimi

(Özet bildiri)

XIV th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2013), 24.05.2013 28.05.2013 MEHMET PEKKAYA, MESUT AKTOĞAN Cilt: 1

Hava Yolu İşletmelerinin Sundukları Hizmet Kalitelerine Göre Sıralanması

(Özet bildiri)

XIV th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2013) 24.05.2013 28.05.2012 MEHMET PEKKAYA, ÇOŞKUN HAMZAÇEBİ Cilt: 1

An Analysis Job Satisfaction And Distributive Justice On Organizational Commitment Engineers In A Large Manufacturing Firm In Turkey

(Özet bildiri)

IMRA International 2012 Emerging Markets Conference 17.05.2012 18.05.2012 HALİL YILDIRIM, MEHMET PEKKAYA, TANER YAVUZDEMİR, NERMİN KAYA, FİLİZ KOÇER Cilt: 1

Ulusal Bildiriler
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Hisse Senedi Seçimi

(Özet bildiri)

YAEM 2008 Kongresi PEKKAYA MEHMET Cilt: 1

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinde Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

(Özet bildiri)

YAEM 2008 Kongresi MEHMET PEKKAYA, ÇOŞKUN HAMZAÇEBİ Cilt: 1

Yapay Sinir Ağları ile Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

YAEM 2007 Kongresi MEHMET PEKKAYA, COŞKUN HAMZAÇEBİ Cilt: 1

Zonguldak İlindeki Aile İçi Şiddet Vakalarının İstatistiksel Değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

Aile İçi Şiddet ve Polis Sempozyumu Kongresi 09.04.2012 TÜLİN İÇLİ, MEHMET PEKKAYA, HANİFİ SEVER Cilt: 1

Akademik Görevler
PROFESÖR
2021
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

DOÇENT
2019-2021
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DOÇENT
2015-2021
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DOÇENT
2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2011-2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2000-2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Dekan
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
İLERİ DÜZEYDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2
(Doktora)
İLERİ DÜZEYDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1-2
(Doktora)
İLERİ DÜZEYDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1
(Doktora)
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Uygulamalı Regresyon Analizi
(Yüksek Lisans)
UYGULAMALI İSTATİSTİK ANALİZ
(Yüksek Lisans)
KARAR ANALİZİ
(Yüksek Lisans)
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Dersler - Lisans
(Lisans)
İŞLETME MATEMATİĞİ 2
(Lisans)
İŞLETME MATEMATİĞİ 1-2
(Lisans)
İŞLETME MATEMATİĞİ 1
(Lisans)
İSTATİSTİK 2
(Lisans)
İSTATİSTİK 1-2
(Lisans)
İSTATİSTİK 1
(Lisans)
İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK 2
(Lisans)
İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK 1
(Lisans)
İKTİSATCILAR İÇİN MATEMATİK 1-2
(Lisans)
YABANCI DİL 3
(Lisans)
MATH FOR BUSINESS 2
(Lisans)
MATH FOR BUSINESS 1
(Lisans)
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
Kitaplar
Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evaluation of Cybercrime Economy via MCDM and Decision Tree Approaches: The Case of Zonguldak Editör: Umit Hacioglu Basım Sayısı::(1) Sayfa::521 554 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-030-29738-1 Tarih: 2020

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak Ekonomisine Etkisi
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Globalizatin, Institutions And Socio-Economic Performance Macro and Micro Perspective
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Determining Factors of Export Performance in Furniture Industry: An Application on Turkey Editör: Ertuğrul YILDIRIM, Hamza ÇEŞTEPE Basım Sayısı::(1) Sayfa::139 166 Yayınevi:: PETER LANG ISBN: 978 3 631 76852 5 Tarih: 2018

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Determining the Priorities of CAMELS Dimensions Based on Bank Performance Editör: Dincer H., Hacioglu Ü., Yüksel S. Basım Sayısı::(1) Sayfa::445 463 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-78493-9 Tarih: 2018

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Value Perceptions of University Students Editör: Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU Assist. Prof. Atilla ATIK Prof. Robert L. ELLIOTT Assoc. Prof. Edward TURGEON Basım Sayısı::(1) Sayfa::2131 2138 Yayınevi:: Gece kitaplığı Gece Publishing ISBN: 978-605-288-062-3 Tarih: 2017

İşletme ve İktisat için GENEL MATEMATİK ve Matematiksel Yöntemler
(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(5) Yayınevi:: Ekin Yayınevi Tarih: 2017

İşletme ve İktisat İçin Genel Matematik ve Matematiksel Yöntemler
(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(4) Yayınevi:: Ekin Yayınevi Tarih: 2016

TR81 Düzey 2 Bölgesinin Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli İle Analizi
(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: BAKKA Proje No: TR-81, DFD/013/004 ISBN: 978-975-92847-5-6 Tarih: 2014

İşletme ve İktisat için GENEL MATEMATİK ve Matematiksel Yöntemler 3 Baskı
(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(3) Yayınevi:: Ekin Yayınevi, Bursa ISBN: 978-605-5431-81-5 Tarih: 2014

Excel Ugulamalı Finans Matematiği 3 Baskı
(Ders Kitabı)

Basım Sayısı::(3) Yayınevi:: Ekin Yayınevi, Bursa ISBN: 978-975-8768-33-2 Tarih: 2012

Bilgisayara Giriş 2 Baskı
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Excel Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Ekin Yayınevi, Bursa ISBN: 978-605-4301-72-0 Tarih: 2009

Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri
(Bilimsel Kitap)

Editör: Selahattin Bekmez Basım Sayısı::(1) Sayfa::443 460 Yayınevi:: Nobel Yayınları, Ankara ISBN: 978-605-395-161-2 Tarih: 2008

Projeler
Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi: Son 5 Yıllık Projeksiyon 2012-2016

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 20.04.2017 - 01.08.2017

TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Yapı Ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli İle Analizi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 14.12.2013 - 14.02.2014

Ödüller
BİLDİRİ ÖDÜLÜ Tarih: 2017
(Eurasian research institute)
(Üniversite)
İşletme Alındaki en iyi bildiriler kategorisinde Tarih: 2016
(ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
SCI-SSCI'ye göre Sosyal Bilimler alanında 2011 yayın ödülü Tarih: 2012
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Yayın teşvik ödülü Tarih: 2011
(Tübitak)
(Kamu)
Yayın teşvik ödülü Tarih: 2011
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)