PROFESÖR DR. MEHMET HALUK GÜVEN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MEHMET HALUK GÜVEN
e-Posta:
m.haluk_guven@beun.edu.tr
Telefon:
03722911738
Çalışma Alanları:

Fizik

Genel Fizik

Atom, Molekül ve Lazer Fiziği

Optoelektronik

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Tez Adı : Improved synthesis of computer generated digital amplitude holograms
1986-1991
Yüksek Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
Tez Adı : Realization of off-line holograms by using 6328A laser light
1983-1986
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
1978-1983
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Omega-6 yağ asitlerinin moleküler yapılarının ve titreşim spektrumlarının deneysel ve teorik olarak incelenmesi

TUĞBA GÖCEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Bazı antioksidan moleküllerin moleküler etkileşimlerinin kuantum kimyasal metotlarla incelenmesi

SERTAN KURNALI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

(Doktora)
İkili kurşunsuz lehim alaşımı (Sn-Ag) sistemlerinin Cu altlık üzerindeki ıslatma özelliklerinin incelenmesi

AHMET MUSTAFA ERER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Simülasyon yöntemleriyle kümelerin termodinamik niceliklerinin belirlenmesi

MERAL ERYÜREK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Sutton-Chen model potansiyeli ile NiN AgN ve AuN (N=6-30, 38, 55) atom yığınlarının yapısal ve dinamik özelliklerinin incelenmesi

HAYDAR ARSLAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Urasil ve 5-sübstitüye türevlerinin yapılarının kuantum kimyasal yöntemlerle incelenmesi ve bazı termodinamik niceliklerinin hesaplanması

TUĞBA GÖCEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
X-ışını laseri elde edilen plazma ortamlarında, ışının kırılmasının ışın izleme algoritmasıyla modellenmesi

SERTAN KURNALI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)
Moleküler dinamik simülasyonu ile NiN (N=4,5,6 ) kümelerinin katı-sıvı faz geçişleri

MERAL ERYÜREK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Effects of chemical structures of omega-6 fatty acids on the molecular parameters and quantum chemical descriptors
Journal of Molecular Structure

Tarih: 12/2018 Cilt: 1174 Sayfa: 142-150 GÖCEN TUĞBA,BAYARI SEVGİ,GÜVEN MEHMET HALUK

Endeks:SCI ISSN:0022-2860 doi:10.1016/j.molstruc.2018.04.075

Website

Conformational and vibrational studies of arachidonic acid, light and temperature effects on ATR-FTIR spectra
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Tarih: 10/2018 Cilt: 203 Sayfa: 263-272 ,BAYARI SEVGİGÖCEN TUĞBA,GÜVEN MEHMET HALUK

Endeks:SCI ISSN:1386-1425 doi:10.1016/j.saa.2018.05.100

Website

Linoleic acid and its potassium and sodium salts: A combined experimental and theoretical study
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

Tarih: 12/2017 Cilt: 1150 Sayfa: 68-81 GÖCEN TUĞBA,BAYARI SEVGİ,GÜVEN MEHMET HALUK

Endeks:SCI ISSN:0022-2860 doi:10.1016/j.molstruc.2017.08.065

Website

Measurment and prediction of contact angles of Pb free Sn Ag solder alloys on Cu substrate
European Physical Journal Applied Physics

Sayı: 1 Cilt: 54 Sayfa: 11302-11302 A M Erer, E Candan, MH Güven, Y Türen

Endeks:SCI-Expanded

Website

Peculiar thermodynamic properties of LJN N 39 55 clusters
European Physical Journal D

Tarih: 7/2008 Sayı: 2 Cilt: 48 Sayfa: 221-228 M Eryürek, MH Güven

Endeks:SCI

Website

Thermodynamic properties of Ar39 cluster
AIP Conference Proceedings

Tarih: 8/2007 Sayı: 899 Cilt: 899 Sayfa: 171-172 GÜVEN MEHMET HALUK

Endeks:SCI-Expanded

Website

Modeling of Ni like molybdenum X ray laser by ray tracing algorithm
AIP Conference Proceedings

Tarih: 8/2007 Sayı: 899 Cilt: 899 Sayfa: 325-326 S Kurnalı, MH Guven, A Demir

Endeks:SCI-Expanded

Website

Negative heat capacity of Ar55 cluster
Physica A

Tarih: 4/2007 Sayı: 2 Cilt: 377 Sayfa: 514-522 M Eryürek, MH Güven

Endeks:SCI

Website

Melting of AuN N 12 13 14 microclusters
Acta Physica Slovaca

Tarih: 8/2006 Sayı: 4 Cilt: 56 Sayfa: 511-520 H Arslan, MH Güven

Endeks:SCI-Expanded

Website

Melting dynamics and isomer distribution of small metal clusters
New Journal of Ohysics

Tarih: 2/2005 Sayı: 60 Cilt: 7 Sayfa: 1-24 H Arslan, MH Güven

Endeks:SCI

Website

Valence shell electron loss spectra of formic acid and acetic acid
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

Tarih: 6/2000 Sayı: 1 Cilt: 106 Sayfa: 29-35 T Arı, MH Güven

Endeks:SCI

Website

Molecular dynamics simulations of super heated Ni4 cluster
Turkish Journal of Physics

Tarih: 1/2000 Sayı: 24 Cilt: 24 Sayfa: 607-615 GÜVEN MEHMET HALUK

Endeks:Engineering Index

Website

Dynamical and structural properties of the Ni4 cluster
Physica Status Solidi B

Tarih: 6/1999 Sayı: 1 Cilt: 213 Sayfa: 283-295 MH Güven, M Eryurek

Endeks:SCI

Website

Dynamical and structural properties of Au6 cluster
ARI

Sayı: 51 Cilt: 51 Sayfa: 145-148 H Arslan, MH Güven

Endeks:Engineering Index

Website

Sampling effects in reconstruction for digital amplitude holograms
Tr J Phys

Tarih: 1/1996 Sayı: 20 Cilt: 20 Sayfa: 232-237 MH Güven, T Arı

Endeks:Engineering Index

Website

Reconstruction from digital amplitude holograms and recording the hologram on Al layer by photolithography
Tr. J.Phys.

Tarih: 1/1996 Sayı: 20 Cilt: 20 Sayfa: 238-243 MH Güven, FN Ecevit, İ Atılgan, T Arı

Endeks:Engineering Index

Website

Electron energy loss spectroscopy in monosubstituted benzenes
J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom.

Sayı: 73 Cilt: 73 Sayfa: 13-23 T Arı, MH Güven, FN Ecevit

Endeks:SCI

Website

Synthesis of computer generated digital amplitude holograms
Doğa Tr. J. Phys.

Tarih: 1/1992 Sayı: 16 Cilt: 16 Sayfa: 447-457 MH Güven, T Arı, R Aydın

Endeks:Engineering Index

Website

Investigation of surface deformations by double exposure holograpic interferometry
Doğa Tr. J. Phys.

Tarih: 1/1990 Sayı: 14 Cilt: 14 Sayfa: 285-291 R Aydın, FN Ecevit, MH Güven, T İncesu

Endeks:Engineering İndex

Website

Production of diffraction gratings by holographic interferometry and determination of the Rydberg constant
Tr. J. Phys

Tarih: 1/1989 Sayı: 13 Cilt: 13 Sayfa: 223-228 R Aydın, T İncesu, MH Güven, FN Ecevit

Endeks:Engineering Index

Website

Ulusal Makaleler
Palmitoleik Asidin Moleküler Yapısı, Titreşim Spektrumları ve Elektronik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 7 GÖCEN TUĞBA,GÜVEN MEHMET HALUK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-7575

Website

Uluslararası Bildiriler
THE THEORETICAL INVESTIGATION OFSTRUCTURAL, SPECTROSCOPIC ANDTHERMODYNAMIC PROPERTIES OF PALMITOLEICACID

(Özet bildiri)

4thInternational Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2019) 05.08.2019 09.08.2019 Poster GÖCEN TUĞBA,GÜVEN MEHMET HALUK Sayfa:78-None

Effects of chemical structures of omega-6 fatty acids on the molecularparameters and quantum chemical descriptors

(Özet bildiri)

TURCMOS2017 26.08.2017 29.08.2017 Poster GÖCEN TUĞBA,BAYARI SEVGİ,GÜVEN MEHMET HALUK Sayfa:243-None

Website

Al13 Na13 ve Ni13 Metal Kümelerinin Termodinamiği

(Özet bildiri)

24th Physical Conference 28.08.2007 31.08.2007 M Eryürek, MH Güven

Modeling of Ni like molybdenum x ray laser by ray tracing algorithm

(Özet bildiri)

6. Uluslararası Balkan Fizik Kongresi 22.08.2006 26.08.2006 S Kurnalı, MH Güven, A Demir

Thermodynamic properties of Ar39 cluster

(Özet bildiri)

6. Uluslararası Balkan Fizik Kongresi 22.08.2006 26.08.2006 M Eryürek, MH Güven

Ray trace modelling of Ni like molybdenum x ray laser

(Özet bildiri)

World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physical Conference 13.09.2005 16.09.2005 S Kurnalı, MH Güven, A Demir

AuN N 4 13 Kümelerinin ikiboyutlu geometrik yapıları

(Özet bildiri)

World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Conference 13.09.2005 16.09.2005 M Eryürek, MH Güven

The melting dynamics of silver clusters

(Poster)

Royal Society of Chemistry Theoretical Group Theoretical Cemistry Summer School 2000 29.08.2000 06.09.2000 H Arslan, MH Güven

The fragmentation simulation of Ni6 cluster

(Özet bildiri)

4th General Conference of The Balkan Physical Union 22.08.2000 25.08.2000 GÜVEN MEHMET HALUK

The energetics and structural properties of Ni microclusters

(Özet bildiri)

Metal Ligand Interactions in Chemistry, Physics and Biology NATO Advanced Study Institute 01.09.1998 12.09.1998 M Eryürek, MH Güven, H Arslan

Dynamical and structural properties of Au6 cluster

(Özet bildiri)

International Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, LAMP 97 16.09.1997 20.09.1997 H Arslan, MH Güven

Ulusal Bildiriler
Antikanser İlaç 5 Florourasilin Yapısının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi ve Bazı Termodinamik Niceliklerinin Hesaplanması

(Poster)

10. Kimyasal Fizik Kongresi 10.10.2012 12.10.2012 T Göcen, MH Güven

Çeşitli Metal Kümelerinin Katı Sıvı Faz Geçişleri

(Özet bildiri)

15. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu 24.11.2011 26.11.2011 MH GÜven, M Eryürek

Sınırlı simülasyon yöntemiyle Ar7 kümesinin incelenmesi

(Poster)

TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 M Eryürek, MH güven, SF Chekmarev

Bazı atom yığınlarının yapı faktörleri ve normal mod analizleri

(Özet bildiri)

TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 H Arslan, MH Güven

Pd n n 6 14 Atom yığınlarının global ve lokal minimum yapılarının Basin Hopping ve Eigenvector following yöntemleriyle elde edilmesi

(Özet bildiri)

TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 H Arslan, MH Güven

Füzyon ve Endüstriyel Uygulamalar için x ışını lazerlerinin tasarımı ve yapılması

(Davetli konuşmacı)

TFD 22. Fizik Kongresi 14.09.2004 17.09.2004 S Bilikmen, A Demir, H Göktaş, A Alaçakır,A Esendemir, G Öke,O Pervan, MH Güven,Ş Yaltkaya,Ö Kuşdemir, N Ünal, R Aydın

Ar13 kümesinin termodinamik niceliklerinin Monte Carlo yöntemiyle incelenmesi

(Poster)

TFD 21. Fizik Kongresi 11.09.2002 14.09.2002 M Eryürek, MH Güven

Au n n 6 7 mikrokümelerinin Sutton Chen potansiyeli ve moleküler dinamik simülasyonu ile incelenmesi

(Poster)

Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu 2000 25.05.2000 27.05.2000 H Arslan, MH Güven

Au 14 mikrokümelerinin dinamik özelliklerinin moleküler dinamik simülasyonu ile incelenmesi

(Özet bildiri)

Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu 2000 25.05.2000 27.05.2000 H Arslan, MH Güven

Moleküler dinamik simülasyonu ile Au n n 4 5 6 kümelerinin katı sıvı faz değişimlerinin incelenmesi

(Özet bildiri)

TFD 16. Ulusal Fizik Kongresi 26.08.1997 29.08.1997 H Arslan, MH Güven

Moleküler dinamik simülasyonu ile Ni n n 4 5 6 kümelerinin katı sıvı faz değişimlerinin incelenmesi

(Özet bildiri)

I. Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Atom ve Molekül Fiziğinde Son Gelişmeler 24.06.1996 26.06.1996 M Eryürek, MH Güven

Bilgisayar ile sayısal genlik hologramların üretilmesi

(Özet bildiri)

TFD 12. Ulusal Fizik Kongresi 19.09.1990 21.09.1990 MH Güven, FN Ecevit, R Aydın

Holografik girişim tekniği ile optik ağı elde edilmesi

(Özet bildiri)

TFD 9. Ulusal Fizik Kongresi 16.09.1987 18.09.1987 FN Ecevit, MH Güven, T İncesu, R Aydın

Çift çekim holografi tekniği ile katı numunelerde yüzeysel deformasyonun incelenmesi

(Özet bildiri)

TFD 9. Ulusal Fizik Kongresi 16.09.1987 18.09.1987 MH Güven, FN Ecevit, T İncesu, R Aydın

Akademik Görevler
PROFESÖR
2001
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

DOÇENT
1995-2001
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
1994-1995
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1984-1994
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ / FİZİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Rektör Yardımcısı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı
1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
1994

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
Fiz899 Doktora Tez Çalışması
(Doktora)
Fiz898 Doktora Uzmanlık Çalışması
(Doktora)
Fiz898 Doktora Uzmanlık Alanı
(Doktora)
Fiz897Doktora Seminer
(Doktora)
Fiz813 Moleküler Dinamik Simülasyonu
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Fiz799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
Fiz798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
Fiz797 Seminer
(Yüksek Lisans)
Fiz705 Moleküler Fizik
Dersler - Lisans
(Lisans)
Fiz472 Fizik Araştırma Projesi
(Lisans)
Fiz472 Fiz Araştırma Projesi
(Lisans)
Fiz471 Seminer
(Lisans)
Fiz311 Modern Physics Laboratory
(Lisans)
Fiz311 Modern Physics Lab
(Lisans)
Fiz309 Mod.Fiz.Lab.
(Lisans)
Fiz214 Dalgalar ve Optik Lab
(Lisans)
Fiz214 Dalgalar Optik Lab
(Lisans)
Fiz212 Physics IV
(Lisans)
Fiz212 Fizik IV
(Lisans)
Fiz211 Physics III
(Lisans)
Fiz211 Fizik III
(Lisans)
Fiz210 FizikIV
(Lisans)
Fiz210 Fizik210
(Lisans)
Fiz210 Fizik IV
(Lisans)
Fiz209 FizikIII
(Lisans)
Fiz191 Fizik I Lab
(Lisans)
Fiz191 Fizi I Lab
(Lisans)
Fiz114 Fizik II Lab
(Lisans)
Fiz113 FizikI Lab
Kitaplar
Fizikokimya Cilt2
(Ansiklopedi Maddesi)

Yayınevi:: Palme ISBN: 9789758624980 Tarih: 2004

Fizikokimya Cilt1
(Ansiklopedi Maddesi)

Yayınevi:: Palme ISBN: 9799758924934 Tarih: 2004

Projeler
Nükleer füzyon ve endüstriyel uygulamaları için X ışını laserinin tasarımı ve yapılması
(X ışını laser yapımı)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Bazı antioksidan moleküllerin etkileşimlerinin kuantum kimyasal methodlarla incelenmesi
(Antioksidan moleküllerin suyla etkileşimlerinin kuantum kimyasal methodlarla simülasyonu)

BAP 6 (Tamamlandı)

Atom yığınlarının kaotik davranışlarının incelenmesi
(Atom yığınlarının kaotik davranışlarının incelenmesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Moleküler Dinamik Simülasyonu ile Geçiş ve Soy Metal Bulutlarının Faz Değişiminin İncelenmesi
(Moleküler Dinamik Simülasyonu ile Geçiş ve Soy Metal Bulutlarının Faz Değişiminin İncelenmesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Laser Atomik Spektroskopi ve Holografik İnterferometri
(Laser Atomik Spektroskopi ve Holografik İnterferometri)

BAP 6 (Tamamlandı)

Holografi tekniği ile optik ağı yapılması ve katı numunelerde yüzeysel deformasyonun incelenmesi
(Holografi tekniği ile optik ağı yapılması ve katı numunelerde yüzeysel deformasyonun)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler