DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ LEVENT KIYLIOĞLU
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
LEVENT KIYLIOĞLU
e-Posta:
levent.kiylioglu@beun.edu.tr
Telefon:
2912849
Çalışma Alanları:

Sosyal Psikoloji

None

Öğrenim Bilgileri
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYAL PSİKOLOJİ
08/09/2009 - Bitiş Tarihi 25/06/2015
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ
05/10/1987 - Bitiş Tarihi 25/01/1993
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÖREV ALAN 112 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK ANKSİYETESİ, KORONAVİRÜS FOBİSİ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

BİRCAN DEMİRCİ İLERİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Zonguldak'taki Mülteci Öğrencilerin Eğitim Hayatına Uyum süreci

BÜŞRA TIĞ YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Sosyal Medyanın Beden Algısı Ve Psikolojik Sağlamlıkla İlişkisi

MELİS AĞARTAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Beden İmaj Algısı ve Sosyal Medya İlişkisi

ELİFNUR KARAIŞIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Psikolojik İyi Oluş İle İlişkisi

FATMA GÜL YILDIRIM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Popüler kutlama ritüelleri ve toplumsal yansımaları: Çanakkale ili örneği

NURİYE AKYEL ILGIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Ulusal Makaleler
Türkiye'de Medya Okuryazarlığının Dini Boyutu: Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme
Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 15 Cilt: 5 Sayfa: 321- ONAY CEREN ZELİHA, KIYLIOĞLU LEVENT

Endeks:Monern Language Association, Index Copernicus ISSN:2651-3145 doi:10.46250/kulturder.1161707

Website

Risky Sexual Behavior Among Heterosexual Male Turkish University Students
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 405- KIYLIOĞLU LEVENT, DÖNMEZ ALİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035

Website

Dijital Oyunlarda Kadın ve Erkek Temsilinin Toplumsal Cinsiyet İşaretleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 41 Cilt: 22 Sayfa: 955- ONAY CEREN ZELİHA, KIYLIOĞLU LEVENT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-2423

Website

Kapitalizmle İlişkisi Bağlamında Boş Zaman ve Gençlik
Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2021 Cilt: 9 Sayfa: 338- ÖZTAŞ ŞEYDA, KIYLIOĞLU LEVENT

Endeks:MLA, Index Copernicus, DRJI, Ulrichsweb ISSN:2651-3145

Website

HIV/AIDS Riskini Artıran Cinsel Davranışlar
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Tarih: 1/2017 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 147- KIYLIOĞLU LEVENT,DÖNMEZ ALİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0658

Website

HIV/AIDS’e Yol Açan Riskli Cinsel Davranışla İlişkili Psikososyal ve Kültürel Etmenler
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Tarih: 1/2016 Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 367- KIYLIOĞLU LEVENT,DÖNMEZ ALİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-0658

Website

The Relationship Between Immigration Acculturation and Psychological Well Being The Case of Turkish Youth in Austria
Nesne Psikoloji Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 1- KIYLIOĞLU LEVENT,HEINZ WIMMER

Endeks:PILA, CEEOL, Türk Psikiyatri Dizini, DOAJ, ERIH PLUS ISSN:2147-6489 doi:10.7816/nesne-03-05-01

Website

Batı Toplumlarında Dindarlık ve Cinsel Risk Alma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Derleme
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 2 Cilt: 55 Sayfa: 195- KIYLIOĞLU LEVENT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-0522 doi:10.1501/IIhfak_00000001421

Website

Cinsel Heyecan Arama Ölçeği CHAÖ Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2013 Cilt: 2 Sayfa: 41- KIYLIOĞLU LEVENT

ISSN:4146-328X doi:10.1501/Asbd_0000000041

Website

Uluslararası Bildiriler (4)
Karşıt Cinsel Erkek Üniversite Öğrencilerinde Riskli Cinsel Davranış

(Özet bildiri)

Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi 2021-04-29 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT Basım Tarihi : 29.04.2021

Website

Kültürleşme Kuramı ve Suriyelilerin Psikososyal Uyumunda Profesyonellerin Rolü

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017-05-29 2017-05-31 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT Basım Tarihi : 31.05.2017

Sexual sensation seeking scale The study of adaptation to Turkish validity and reliability

(Özet bildiri)

Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence 2014-09-03 2014-09-06 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT

A Review about the Relationship Between Religiosity and Sexual Risk Taking in Western Societies

(Özet bildiri)

International Association for the Psychology of Religion Congress 2015-08-17 2015-08-20 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT

Ulusal Bildiriler
Kültürleşme Süreçleri ve kültürler Arası Eğitim
(Tam metin bildiri)

IMASCON (Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi) 2019-04-26 2019-04-28 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT Basım Tarihi : 28.04.2019

Disiplinle Arası Bir Çalışma Olarak Kültür ve Kültürleşme
(Özet bildiri)

USBIK (Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi) 2019-01-30 2019-02-02 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT Basım Tarihi : 02.02.2019

Kültürler Arası İlişkiler Bağlamında Suriyeliler
(Tam metin bildiri)

Sosyal Hizmet Kongresi 2018-05-11 2018-05-12 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT Basım Tarihi : 12.05.2018

Göç, Kültürleşme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İilişki: Avusturya’xxdaki Türk Ergenlerin Durumu
(Özet bildiri)

Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu 2018-03-03 2018-03-03 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT Basım Tarihi : 03.03.2018

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının HIV Riski
(Özet bildiri)

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015-11-26 2015-11-28 Sözlü Sunum KIYLIOĞLU LEVENT

Kitaplar
Medya ve Öteki
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Medyasında Suriyeli Sığınmacıların Temsili ve Kültürlenme ile İlişkisi: Sosyo-Psikolojik Değerlendirme Editör: Doç. Dr. Tuğba Akdal Basım Sayısı::(1) Sayfa::63 85 Yayınevi:: Eğitim Yayınevi ISBN: 978-625-8108-06-4 Tarih: 2022

Sosyal Psikolojide Çeşitlilik
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uluslararası Göç, Kültürlenme ve Kültürel Çeşitlilik Editör: Veysi Tanriverdi, Seydahmet Ercan Basım Sayısı::(1) Sayfa::79 114 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-427-568-5 Tarih: 2022

Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Media and Public Health in the Context of HIV/AIDS Editör: Gülşah SARI Basım Sayısı::(1) Sayfa::228 238 Yayınevi:: IGI global ISBN: 9781799868279 Tarih: 2021

Sosyal Psikoloji Kuramları - 1
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kültürlenme Kuramı Editör: Meryem Berrin Bulut Basım Sayısı::(1) Sayfa::325 349 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 9786254392443 Tarih: 2021

Multidisipliner Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadınlarda HIV/AIDS Riski Editör: Tuğba AKDAL Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Literatürk ISBN: 978-605-337-274-5 Tarih: 2020

Üniversite Dışı Deneyimler
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

2006-0

Psikolog

None