DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN KEMALDERE
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
HÜSEYİN KEMALDERE
e-Posta:
kemaldere@beun.edu.tr
Telefon:
291 2561
Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Ölçme Tekniği

Uzaktan Algılama

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Şehir altı madenciliği ve tasman etkilerinin diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: Zonguldak metropolitan alanı örneği
2006-2011
Lisans
İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1997-2002
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : GPS ile jeodezik belirlemede değerlendirme yazılımlarından kaynaklanan çözüm farklılıklarının araştırılması
1950-2005
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Açık maden işletmeciliğinin geomatik mühendisliği özelinde incelenmesi: Narman\ Erzurum örneği

SERAP ÖZADA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Geleneksel fotogrametrik yöntemle üretilen haritaların 3 boyutlu konum doğruluğu analizi: Çağlayan/Erzincan örneği

GÖKHAN KARA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
SUBSİDENCE DETERMİNATİONS İN ZONGULDAK/TURKEY USİNG INSAR BETWEEN 2005 AND 2013
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 22 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,BERBER MUSTAFA,KEMALDERE HÜSEYİN

Endeks:Zoological Record ISSN:15050297 doi:10.30825/5.ejpau.171.2019.22.2

Website

Comparison of Mobile LIDAR Technique with Terrestrial Methods in Digital Map Production
International Journal of Scientific and Technological Research

Tarih: 4/2019 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 192-200 KARA GÖKHAN,KEMALDERE HÜSEYİN

Endeks:Open Academic Journals Index ISSN:2422-8702

Discovering a pull apart basin using InSAR in Bursa Turkey
NATURAL HAZARDS

Tarih: 3/2014 Sayı: 1 Cilt: 71 Sayfa: 871-880 Şenol Hakan KUTOĞLU, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHI, Mustafa BERBER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X

Unsustainable urban development for Zonguldak metropolitan area NW Turkey
International Journal of Sustainable Development & World Ecology

Tarih: 1/2014 Sayı: 5 Cilt: 21 Sayfa: 398-405 Arca Deniz, Keskin Citiroglu Hulya, Kutoglu Hakan S., Kemaldere Huseyin, Mekik Cetin, Sarginoglu Serkan, Arslanoglu Murat

Endeks:SCI ISSN:1350-4509 doi:10.1080/13504509.2014.959457

Website

Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes
NATURAL HAZARDS

Tarih: 2/2013 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 2161-2173 Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Tomonori DEGUCHI, Eray KÖKSAL, Hüseyin KEMALDERE, Oğuz GÜNDOĞDU

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES

Tarih: 9/2010 Sayı: 9 Cilt: 10 Sayfa: 1807-1814 Hakan AKÇIN, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHI, Eray KÖKSAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633

Triggered creep rate on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES

Tarih: 12/2008 Sayı: 6 Cilt: 8 Sayfa: 1369-1373 Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Hüseyin KEMALDERE, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1561-8633

Ulusal Makaleler
Zonguldak Maden Alanlarında Meydana Gelen Yer Yüzeyi Hareketlerinin InSAR Zaman Serileri ile Belirlenmesi
Harita Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 149 Cilt: 1 Sayfa: 1-6 Saygın ABDİKAN, Mahmut ARIKAN, Füsun BALIK ŞANLI, Ziyadin ÇAKIR, Hüseyin KEMALDERE

İllegal Madencilik Faaliyetlerinin DInSAR İle Belirlenmesi
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

Sayı: 101 Cilt: 1 Sayfa: 103-109 Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHI, Masatane KATO

Uluslararası Bildiriler
Mermer Ocaklarında Meydana Gelen Deformasyonun DINSAR İle Belirlenmesi

(Özet bildiri)

4th Engineers of Future International Student Symposium 07.05.2020 08.05.2020 Sözlü Sunum PARLAK EMİNE,KEMALDERE HÜSEYİN

Monitoring Surface Deformations in Zonguldak by DINSAR

(Özet bildiri)

3. Engineers of Future International Student Symposium (EFIS) 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum ALTINDAĞ RABİA,KEMALDERE HÜSEYİN

Investigation of Surface Deformation Caused by Volcanic Activity of Santa Caterina Do Fogo with InSAR Technique

(Özet bildiri)

2. Engineers of Future International Student Symposium (EFIS) 07.06.2018 09.06.2018 Sözlü Sunum AKGÜL VOLKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,ATALAY CAN,MWALE KACHIZYA

Geodetic Applications of “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal” Tunnel Construction

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KEMALDERE HÜSEYİN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Website

Creep Monitorings at Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Global Navigation Satellite System (ISGNSS) 2013 22.10.2013 25.10.2013 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,KEMALDERE HÜSEYİN,KÖKSAL ERAY

InSAR Time Series Analysis of Coal Mining in Zonguldak City Northwestern Turkey

(Poster)

Fringe 2011 Workshop Saygın ABDİKAN, Andrew HOOPER, Mahmut ARIKAN, Füsun BALIK ŞANLI, Ziyadin ÇAKIR, Hüseyin KEMALDERE

Investigation on Accuracies of Some of GNSS Methods for GIS Applications

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Global Navigation Satellite System (ISGNSS) 2013 Hüseyin KEMALDERE, Çetin MEKİK, Mehmet ALKAN

Finding evidence of a pull apart basin related to strike slip faults using InSAR

(Tam metin bildiri)

AGU Fall Meeting Şenol Hakan KUTOĞLU, Tomonori DEGUCHI, Hüseyin KEMALDERE

Temporal Investigation of Effects on Coastal Structures of Subsidence Caused by Undersea Mining in Zonguldak Hardcoal Basin Using InSAR and GNSS Approach

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2012 Hakan AKÇIN, Eray CAN, Hüseyin KEMALDERE, Şenol KUŞÇU

Detecting Illegal Mining Activities Using DInSAR

(Tam metin bildiri)

FIG Working Week 2008 Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHI, Masatane KATO

Ulusal Bildiriler
Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Yapımının Doğruluk Analizi

(Tam metin bildiri)

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum KARA GÖKHAN,KEMALDERE HÜSEYİN

Radar İnterferometri Tekniği İle Kıyı Yapılarındaki Deformasyonların İzlenmesi

(Tam metin bildiri)

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 15.10.2014 17.10.2014 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KEMALDERE HÜSEYİN

Website

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel Radar İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

(Tam metin bildiri)

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Hüseyin KEMALDERE, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

InSAR Zaman Serileri İle Yer Yüzeyi Hareketlerinin İzlenmesi Zonguldak Kozlu Maden Alanı Örneği

(Tam metin bildiri)

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012) Füsun BALIK ŞANLI, Saygın ABDİKAN, Mahmut ARIKAN, Ziyadin ÇAKIR, Hüseyin KEMALDERE

Şehirlerdeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu (Kentsel Dönüşüm 2012) Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Hüseyin KEMALDERE, Eray KÖKSAL, Tomonori DEGUCHI

Zonguldak Taşkömürü Havzasında Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının DInSAR İle İzlenmesi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 2011 Hüseyin KEMALDERE, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinde Gerçekleştirilen Jeodezik Çalışmalar

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Hüseyin KEMALDERE

İllegal Madencilik Faaliyetlerinin DInSAR İle Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Şenol Hakan KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHI, Masatane KATO

Zonguldak Taşkömürü Havzasında Düşey Hareketlerin İzlenmesine Yönelik InSAR Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Hakan AKÇIN, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hüseyin KEMALDERE, Tomonori DEGUCHI

GPS Ölçümlerinin Değerlendirilmesinde Farklı Faz Kombinasyonlarının Kullanılması

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Hüseyin KEMALDERE, Şenol Hakan KUTOĞLU, Çetin MEKİK

Interforemetrik SAR ve GPS Kombinasyonu ile Madencilikten Kaynaklanan Yüzey Deformasyonlarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Hakan AKÇIN, Tomonori DEGUCHI, Şenol Hakan KUTOĞLU, Hüseyin KEMALDERE, Murat ORUÇ, Serkan KARAKIŞ, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2003-2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
JDF898 DOKTORA UZMANLIK ALANI
(Doktora)
JDF897 DOKTORA SEMİNER
(Doktora)
JDF825 Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi ve Jeodezik Uygulamaları
(Doktora)
JDF825 YAPAY AÇIKLIKLI RADAR İNTERFEROMETRİSİ VE JEODEZİK UYGULAMALARI
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
JDF799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
JDF799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
JDF798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
JDF798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
JDF797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
JDF797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER
(Yüksek Lisans)
JDF724 Jeodezik Ağların Tasarımı
(Yüksek Lisans)
JDF724 JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI
(Yüksek Lisans)
JDF709 Elipsoid Üzerinde Jeodezik Hesaplamalar
Dersler - Lisans
(Lisans)
JDF441 Staj
(Lisans)
JDF430 Ölçme Uygulama II
(Lisans)
JDF430 ÖLÇME UYGULAMA II
(Lisans)
JDF414 DİPLOMA ÇALIŞMASI
(Lisans)
JDF414 Diploma Çalışması
(Lisans)
JDF344/448 Koordinat Sistemleri
(Lisans)
JDF320 Staj II
(Lisans)
JDF318 Jeodezik Ölçmeler
(Lisans)
JDF242 Jeodezik Ölçmeler
(Lisans)
JDF242 JEODEZİK ÖLÇMELER
(Lisans)
JDF223 Olasılık ve İstatistik
(Lisans)
JDF223 OLASILIK VE İSTATİSTİK
(Lisans)
JDF220 Staj I
(Lisans)
JDF217 Yükseklik Ölçmeleri
(Lisans)
JDF217 YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
(Lisans)
JDF205 Programlama
(Lisans)
JDF120 Ölçme Bilgisi II
(Lisans)
JDF116/120 Ölçme Tekniği/Bilgisi II
(Lisans)
JDF116/120 ÖLÇME TEKNİĞİ/BİLGİSİ II
(Lisans)
JDF115 Ölçme Bilgisi I
(Lisans)
JDF115 ÖLÇME BİLGİSİ I
(Lisans)
JDF113 Tem. Bilg. Tek. Kullanımı
(Lisans)
JDF111 Lineer Cebir
(Lisans)
JDF109/115 Ölçme Tekniği/Bilgisi I
(Lisans)
JDF106 Analitik Geometri
(Lisans)
GEO494 BİTİRME PROJESİ
(Lisans)
GEO223 Olasılık-İstatistik
(Lisans)
GEO217 Yükseklik Ölçmeleri
(Lisans)
GEO120 Ölçme Bilgisi II
(Lisans)
GEO120 ÖLÇME BİLGİSİ II
Kitaplar
A Multidisciplinary Investigation of Subsidence Effects Induced by Underground Coal Mining
(Bilimsel Kitap)

Editör: Şenol Hakan Kutoğlu, Mustafa Berber Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Shaker Publishing ISBN: 978-90-423-0442-0 Tarih: 2016

Projeler
x
(xxx)

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.11.2017 - 13.12.2017

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği
(Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4))

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 02.01.2013 - 04.03.2014

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler