PROFESÖR DR. KEMAL BÜYÜKGÜZEL
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
KEMAL BÜYÜKGÜZEL
e-Posta:
kemal.buyukguzel@beun.edu.tr
Telefon:
3722911731
Çalışma Alanları:

Biyoloji

Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi

Moleküler Biyoloji

Biyokimya

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOLOJİ (DR)
Tez Adı : Bazı antimikrobiyal ajanların endoparazitoid pimpla truionellae L. (hymenoptera: ichneumonidae)’xxnın yaşama, gelişimi ve total protein sentezine etkileri
1993-2000
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’xxnın yaşama ve gelişimine etkileri
1991-1993
Lisans
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
1987-1991
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Oksfendazolün yapay besin ile beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: pyralidae) larvalarının oksidatif, antioksidatif seviyeleri ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri

SERKAN SUGEÇTİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Doktora)
Sodyum tetraboratın Drosophila melanogaster'in bazı biyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisi

MELTEM ERDEM
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Mitokondriyal türevli peptid (MOTS-C)'in insan kolon kanseri hücre hattında sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması

SEVİLAY GÜNAY
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Drosophila melanogaster'de trifluraline karşı aleo vera uygulamasının koruyucu ekisinin çeşitli parametrelerle belirlenmesi

ÖZGE ÇELİKTAŞ KÖSTEKÇİ
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Biyoetanol üretimi için Thermotoga naphthophila'dan β-ksilanazın moleküler klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu

ÖZGENUR DİNÇER
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Bartın iline ait tıbbi öneme sahip bazı bitki türlerinden yeşil sentez yöntemi ile elde edilen nanomalzemelerin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi

BİRGÜTAY ŞAHİN
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yeşil sentez yöntemiyle Ruscus aculeatus L. bitkisi kullanılarak gümüş nanopartiküllerin sentezi ve antibiyofilm, antimikrobiyal, antikanser aktivitelerinin incelenmesi

FUNDA KARAKAYA
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Anadolu florasına ait bazı endemik türlerin antimikrobiyal, antioksidan ve antibiyofilm aktivitelerinin incelenmesi

VEDAT TOZYILMAZ
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de yetiştirilen ketencik bitkisinin [Camelina Sativa (L.) Crantz] antioksidan, antimikrobiyal, antifungal, antibiyofilm özelliklerinin ve tohum morfolojisinin araştırılması

HATİCE ÜLGEN
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de yetiştirilen pelemir bitkisinin [Cephalaria syriaca (L.)] antioksidan, antimikrobiyal, antifungal, antibiyofilm özelliklerinin ve tohum morfolojisinin araştırılması

ESRA ATALAN
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de yayılış gösteren Acanthophyllum C. A. Mey (Caryophyllaceae) türlerinin polen ve tohum morfolojisi

KADER VARLIK
Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Piperazinin Galleria mellonella'nın bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi

NUR EMİNE SEFER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yapay besin ile beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının yaşama ve gelişimine triklabendazolun etkisi

ALİ KILIÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zooloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Oksfendazolün yapay besin ile beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera:Pyralidae) larvalarının bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi

SERKAN SUGEÇTİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Mebendazolun Galleria mellonella L. (Lepidoptera:Pyralidae)'nın yaşama ve gelişimi üzerine etkileri

GÜLŞAH ÇALIK
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın bazı biyolojik özellikleri ve biyokimyasal parametrelerine etkisi

PINAR HIZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Diritromisinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın bazı biyolojik ve biyokimyasal özelliklerine etkisi

MURAT HAMZAOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Ornidazolun Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın bazı biyolojik ve biyokimyasal parametrelerine etkisi

ERCAN VURAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sodyum tetraboratın büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L.(Lepidoptera:Pyralıdae)'nın yaşama, gelişimi ve bazı enzimlerinin aktivitesi üzerine etkisi

YONCA DURMUŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Antiviral ajan ansiklovirin büyük balmumu güvesi Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın büyüme, yaşama ve gelişimine etkileri

ENDER İÇEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Physiological and Biochemical effects of Klebsiella oxytoca infection on model organism Galleria mellonella L:
JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY

Tarih: 11/2021 Sayı: 3 Cilt: 23 Sayfa: 279-286 SUGEÇTİ SERKAN, ÇELİK CİHAT, BÜYÜKGÜZEL ENDER, BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1302-0250 doi:10.51963/jers.v23i3.2069

Website

Effects of Copper Oxide Nanoparticles on Immune and Metabolic Parameters of Galleria mellonella L
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Tarih: 9/2021 Sayı: 3 Cilt: 107 Sayfa: 412-420 TUNÇSOY BENAY, SUGEÇTİ SERKAN, BÜYÜKGÜZEL ENDER, ÖZALP SAADET PINAR, BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0007-4861 doi:10.1007/s00128-021-03261-0

Website

The effect of streptomycin on survival, development, and some biochemical aspects of Drosophila melanogaster
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY

Tarih: 1/2021 Cilt: 45 Sayfa: 432-441 KELEŞ VOLKAN, BÜYÜKGÜZEL KEMAL, BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-0179 doi:10.3906/zoo-2101-14

Website

Ecotoxicological effects of dietary titanium dioxide nanoparticles on metabolic and biochemical parameters of model organism Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS

Tarih: 1/2021 Sayı: 4 Cilt: 39 Sayfa: 423-434 SUGEÇTİ SERKAN, TUNÇSOY BENAY, BÜYÜKGÜZEL ENDER, ÖZALP SAADET PINAR, BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI ISSN:1059-0501 doi:10.1080/26896583.2021.1969846

Website

Oxidative impact of dietary triclabendazole in Galleria mellonella
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 3 Cilt: 27 Sayfa: 301-306 BÜYÜKGÜZEL ENDER, BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI ISSN:1300-6045 doi:10.9775/kvfd.2020.25000

Website

Effects of Ni (II) p-hydroxybenzoate with caffeine on metabolic, antioxidant and biochemical parameters of model insect Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)
Turkish Journal of Zoology

Tarih: 1/2021 SUGEÇTİ SERKAN, BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-0179 doi:10.3906/zoo-2110-6

Website

Penicillin Impact on Survivorship, Development and Adult Longevity of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)
JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE

Tarih: 11/2020 Sayı: 4 Cilt: 55 Üstündağ G,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0749-8004 doi:https://doi.org/10.18474/0749-8004-55.4.560

Drosophila melanogaster Response to Feeding with Neomycin-Based Medium Expressed in Fluctuating Asymmetry
Insects

Tarih: 6/2020 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 378-None BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER,Chudzinska E,Lewandowska Wosik A,Gaj R,Adamski Z

Endeks:SCI-Expanded ISSN:- doi:10.3390/insects11060378

Website

The Use of Dietary Antifungal Agent Terbinafine in Artificial Diet and Its Effects on Some Biological and Biochemical Parameters of the Model Organism Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY

Tarih: 4/2020 Sayı: 3 Cilt: 113 Sayfa: 1110-1117 Kastamonuluoğlu Suzan,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0022-0493 doi:https://doi.org/10.1093/jee/toaa039

Barsak Mikrobiyotasının Nörodejeneratif Hastalıklar Üzerindeki Patofizyolojik Rolü
Journal of Immunology and clinical Microbiology

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 152-157 SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:ScopeMed, CrosRef, cros Mark, Directory of Research Journals Indexing, Index Scholar, Index Journal, Academic Index, Academic Research Index ISSN:2528-9470

Website

The effects of oxyclozanide on survival, development and total protein of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)
JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 21 Sayfa: 95-108 Çelik cihat,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1302-0250

Website

Effects of a DNA Gyrase Inhibitor, Novobiocin, on the Biological Parameters of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae
JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 54 Sayfa: 79-86 BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0749-8004

Website

The effects of niclosamide on certain biological and biochemical properties of Drosophila melanogaster
European Journal of Biology

Tarih: 5/2019 Sayı: 1 Cilt: 78 Sayfa: 29-39 Üstündağ G,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2618-6144 doi:0.26650/EurJBiol.2019.0003

The effect of neomycin on survival and development ofPimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)reared on a natural host
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY

Tarih: 5/2019 Sayı: 3 Cilt: 112 Sayfa: 1081-1088 Cumhur Harmancı,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:SCI ISSN:0022-0493 doi:10.1093/jee/toy419

Oxidative Effects of Gemifloxacin on Some BiologicalTraits of Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)
ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY

Tarih: 4/2019 Sayı: 3 Cilt: 48 Sayfa: 667-673 Aslan Nilay,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI ISSN:0046-225X doi:10.1093/ee/nvz039

Effects of Oxfendazole on Metabolic Enzymes in Hemolymph of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae Reared on Artificial Diet
Karaelmas fen ve Mühendislik dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 590-594 SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

Usage of Detoxification enzyme glutathione-S-transferases over Galleria mellonella L: (Lepidoptera: Pyralidae) as biomarkers of insecticide resistance
International Anatolia Academic Online Journal

Tarih: 7/2018 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 1-10 SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index, ReserachBib, OpenAIRE, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) ISSN:2148-3183

Website

Diaquabis(N,N-dietilnikotinamid- N1)bis(4-formilbenzoato- O)kobalt(II) Kompleksinin Model Organizma Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Üzerindeki Toksikolojik ve Fizyolojik Etkileri
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 359-364 SERTÇELİK MUSTAFA,SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,NECEFOĞLU HACALİ,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

Piperazinin Galleria mellonella’nın yaşama ve gelişimi üzerine etkisi
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 365-372 Sefer Nur Emine,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Leptin ve Metabolik düzenlenmedeki rolü
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

Tarih: 5/2018 Cilt: 1 Sayfa: 17-22 Keleş V,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:Google Akademik, Ulakbim Dergipark, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) adreslerinde görülmektedir. DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulakbim TR ISSN:2587-0572 doi:10.25048/tjdo.2018.XX

Inhibition of eicosanoid signaling leads to increased lipid peroxidation in a host parasitoid system
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular Integrative Physiology

Tarih: 2/2017 Cilt: 204 Sayfa: 121-128 BÜYÜKGÜZEL ENDER,ERDEM MELTEM,TUNAZ HASAN,Küçük Ceyhun,Atılgan Utku Can,Stanley David,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI ISSN:10956433 doi:10.1016/j.cbpa.2016.11.013

Website

Zonguldak İlinde Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadelede Parazitoid Böcek Pimpla turionellae’nın Kullanılması
Karaelmas Fen Ve Mühendislik Dergisi

Cilt: 71 Sayfa: 341-348 BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Kıymet Senan Çoşkuncu,BÜYÜKGÜZEL ENDER,ERDEM MELTEM,Küçük C

Endeks:Ulakbim

Website

Ingestion of the anti bacterial agent gemifloxacin mesylate leads to increased gst activity and peroxidation products in hemolymph of Galleria mellonella l lepidoptera pyralidae title
Archives of Insect Biochemistry and Physiology

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 93 Sayfa: 202-209 ERDEM MELTEM,Küçük C,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:07394462 doi:10.1002/arch.21352

Website

Effects of antiviral agent acyclovir on the biological fitness of Galleria mellonella Lepidoptera Pyralidae adults
Journal of Economic Entomology

Tarih: 12/2016 Sayı: 5 Cilt: 109 Sayfa: 2090-2095 BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0022-0493 doi:10.1093/jee/tow174

Website

Effect of dietary sodium tetraborate on adult longevity and fecundity of Drosophila melanogaster Diptera Drosphilidae
Journal of Entomological Science

Tarih: 11/2016 Sayı: 4 Cilt: 51 Sayfa: 305-313 ERDEM MELTEM,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0749-8004

Sublethal Effects of Solanum tuberosum and Lycopersicon esculentum Leaf Extracts on Tenebrio molitor and Harmonia axyridis
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 59-66 Adamski Z,Kabziska M,Pruskaya A,Konwerski S,Marciniak P,Szymczak M,Chowaski S,Spochacz M,Scrano L,Bufo S,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi

Website

Solanum tuberosum and Lycopersicon esculentum Leaf Extracts and Single Metabolites Affect Development and Reproduction of Drosophila melanogaster
PLOS ONE

Tarih: 5/2016 Sayı: 5 Cilt: 11 Sayfa: 155958-None Ventrella E,Adamski Z,Chudziska E,MidowiczKobielska M,Marciniak P,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Erdem M,Falabella P,Scrano L,SA Bufo

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1932-6203 doi:10.1371/journal.pone.0155958

Website

Gemifloksasinin Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae erginlerinin bazı biyolojik özelliklerine etkisi
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Tarih: 5/2016 Sayı: 5 Cilt: 22 Sayfa: 777-784 HIZ PINAR,ERDEM MELTEM,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-6045 doi:10.9775/kvfd.2016.15393

Laboratory Assays of the Effects of Oxfendazole on Biological Parameters of Galleria mellonella Lepidoptera Pyralidae
Journal of Entomological Science

Tarih: 4/2016 Sayı: 2 Cilt: 51 Sayfa: 129-137 Sugeçti S,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0749-8004 doi:10.18474/JES15-36.1

A Review of Bioinsecticidal Activity of Solanaceae Alkaloids
Toxins

Tarih: 3/2016 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 60-None Chowaski S,Adamski Z,Marciniak P,Rosinski G,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Falabella P,Scrano L,Ventrella E,Lelario F,Bufo SA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-6651 doi:10.3390/toxins8030060

Website

Reduced fitness in adults from larval Galleria mellonella Lepidoptera Pyralidae Reared on media amended with the antihelmintix Mebendazol
Journal of Economic Entomology

Tarih: 2/2016 Sayı: 1 Cilt: 109 Sayfa: 182-187 Çalık G,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0022-0493 doi:10.1093/jee/tov305

Website

Antihelmintik triklabendazolun yapay besin ile beslenen Galleria mellonella Lepidoptera Pyralidae larvalarının yaşama ve gelişimine etkisi
KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

Tarih: 7/2015 Sayı: 6 Cilt: 21 Sayfa: 841-847 Kılıç Ali,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Büyükgüzel Ender Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded doi:10.09775/kvfd.2015.13731

Potato leaf extract and its component solanine exert similar impacts on development and oxidative stress in Galleria mellonella L
Archives of Insect Biochemistry and Physiology

Tarih: 5/2014 Sayı: 1 Cilt: 87 Sayfa: 26-39 Adamski Z,Marciniak P,Ziemnicki K,Büyükgüzel E,Erdem M,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Ventrella E,Flabella P,Cristallo M,Salvia R,SA Bufo,Scrano L Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded

Effect of Boric Acid on Antioxidant Enzyme Activity Lipid Peroxidation and Ultrastructure of Midgut and Fat Body of Galleria mellonella
Cell Biol. Toxicol.

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 29 Sayfa: 117-129 Büyükgüzel E,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Snela M,Erdem M,Radtke K,Ziemnicki K,Adamski Z Atıf Sayısı: 3

Endeks:SCI-Expanded

The influence of dietary solanine on the waxmoth Galleria mellonella L
Archives of Insect Biochemistry and Physiology

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 83 Sayfa: 15-24 Büyükgüzel E,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Erdem M,Adamski Z,Marciniak P,Ziemnicki K,Ventrella E,Scrano L,Sabino Aurelio Bufo Atıf Sayısı: 4

Endeks:SCI-Expanded

The influence of chronic eicosanoid biosynthesis inhibition on life history of the Greater waxmoth Galleria mellonella and its ectoparasitoid Bracon hebetor
J. Insect Physiol

Tarih: 1/2011 Sayı: 4 Cilt: 57 Sayfa: 501-507 E Büyükgüzel, H Tunaz, D W Stanley, K Büyükgüzel Atıf Sayısı: 4

Endeks:SSCI

Effect of eicosanoid biosynthesis inhibitors on the haemolymph protein profile of Galleria mellonella Linnaeus larvae
Turk J. Entomol.

Tarih: 1/2011 Sayı: 3 Cilt: 35 Sayfa: 397-406 P Hyrsl, E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

Endeks:SCI-Expanded

Eicosanoids mediate hemolymph oxidative and antioxidative response in larvae of Galleria mellonella L
Comp.Biochem. Physiol

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 156 Sayfa: 176-183 BÜYÜKGÜZEL ENDER,Hyrsl P,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 14

Endeks:SCI-Expanded

Eicosanoids mediate melantoic nodulation reactions to viral infection in larvae of the parasitic wasp Pimpla turioinellae
J. Insect Physiol

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 54 Sayfa: 17-24 Durmuş Y,Büyükgüzel E,Terzi B,Tunaz H,Stanley D,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 28

Endeks:SCI-Expanded

Biological and Immune Response of Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae to Sodium Tetraborate
J. Econ Entomol.

Tarih: 1/2008 Sayı: 3 Cilt: 101 Sayfa: 777-783 Y Durmuş, K Büyükgüzel Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI

Boric acid induced effects on protein profiles of G mellonella hemolymph and fat body
Acta Biologica Hungarica

Tarih: 1/2008 Sayı: 3 Cilt: 59 Sayfa: 281-288 P Hyrsl, E Büyükgüzel, K Büyükgüzel Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded

Eicosanoids mediate Galleria mellonella cellular immune response to viral infection
J. Insect Physiol.

Tarih: 1/2007 Sayı: 1 Cilt: 53 Sayfa: 99-105 BÜYÜKGÜZEL ENDER,Tunaz H,Stanley D,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 46

Endeks:SCI-Expanded

The Effects of Boric Acid Induced Oxidative Stres on Antioxidant Enzymes and Survivorship in Galleria mellonella
Archives of Insect Biochemistry and Physiology

Tarih: 1/2007 Sayı: 1 Cilt: 66 Sayfa: 23-31 Hyrsl P,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 24

Endeks:SCI-Expanded

Malathion induced oxidative stress in a parasitoid wasp Effect on adult emergence longevity fecundity oxidative and antioxidative response of the Pimpla turionellae
J. Econ Entomol.,

Tarih: 1/2006 Sayı: 4 Cilt: 99 Sayfa: 1225-1234 BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 19

Endeks:SSCI

Biochemical stress indicators of greater wax moth Galleria mellonella L exposure to organophosphorus insecticides
J. Econ Entomol

Tarih: 1/2005 Sayı: 2 Cilt: 98 Sayfa: 358-366 İçen E,Armutçu F,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Gürel A Atıf Sayısı: 32

Endeks:SCI-Expanded

Effects of gyrase inhibitors on the total protein content of Pimpla turionellae Hymenoptera Ichneumonidae larvae reared on an artificial Diet
J. Entomol. Sci.

Tarih: 1/2003 Sayı: 1 Cilt: 39 Sayfa: 108-116 BÜYÜKGÜZEL KEMAL, E İçen Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded

Eicosanoids in Insect Immunity Bacterial Infection Stimulates Hemocytic Phospholipase A2 Activity in Tobacco Hornworms
Arch. Insect Biochem. Phyisol

Tarih: 1/2003 Sayı: 1 Cilt: 52 Sayfa: 1-6 Tunaz H,Park Y,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Bedick JG,Aliza ARN,Stanley D Atıf Sayısı: 43

Endeks:SCI-Expanded

Prostaglandin Biosynthesis by Midgut Tissue Isolated from the Tobacco Hornworm Manduca sexta
Insect Biochem. Mol. Biol.

Tarih: 1/2002 Sayı: 4 Cilt: 32 Sayfa: 435-443 K Büyükgüzel, H Tunaz, S M Putnam, DW Stanley Atıf Sayısı: 27

Endeks:SCI-Expanded

Positive Effects of Some Gyrase Inhibitors on Survival and Development of Pimpla turionellae Hymenoptera Ichneumonidae Larvae Reared on an Artificial Diet
J. Econ. Entomol.

Tarih: 1/2001 Sayı: 1 Cilt: 94 Sayfa: 21-26 BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 12

Endeks:SCI-Expanded

DNA Gyrase Inhibitors Novobiocin Enhances the Survival of Pimpla turionellae Larvae Reared on an Artificial Diet but Other Antibiotics do not
J. Appl. Entomol.

Tarih: 1/2001 Sayı: 9 Cilt: 125 Sayfa: 583-587 BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 3

Endeks:SCI-Expanded

Ulusal Makaleler
Effect of Acyclovir on the Microbial Contamination in the Artifical and Natural Diets for Rearing of Galleria mellonella L larvae
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 105-110 BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi ISSN:21-46-4987 doi:10.72.12/zkufbd.v6.1.272

Website

Bazı böcek türlerinde kimyasal iletişimi sağlayan proteinlerin moleküler yapıları ve biyokimyasal fizyolojileri
Türk Biyokimya Dergisi

Tarih: 1/2006 Sayı: 4 Cilt: 31 Sayfa: 194-206 E Büyükgüzel, H Tunaz, K Büyükgüzel

Endeks:SCI-Expanded

Antimicrobial Agents Their Combined Effects on Total Protein Content of the Endoparasitoid Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae
Turk. J. Zool.

Tarih: 1/2002 Sayı: 1 Cilt: 26 Sayfa: 229-237 BÜYÜKGÜZEL KEMAL Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded

Effects of Antimicrobial Agents on Survival and Development of Larvae of Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae Reared on an Artificial Diet
Tr. J. of Zoology

Tarih: 1/2002 Sayı: 1 Cilt: 26 Sayfa: 111-119 K Büyükgüzel, Ş Yazgan Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded

Eikosanoidlerin omurgasızlardaki biyokimyasal fizyolojisi
Türk Biyokimya Dergisi

Tarih: 1/2002 Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 175-186 E İçen, K Büyükgüzel

Endeks:SCI-Expanded

Effects of Some Antimicrobial Agents on the Total Protein Content of the Endoparasitoid Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae
Turk. J. Zool.,

Tarih: 1/2002 Sayı: 1 Cilt: 26 Sayfa: 101-109 BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded

Combinational Effects of Some Antimicrobial Agents on the Survival and Development of the Endoparasitoid Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae
Communications (séries C)

Tarih: 1/1999 Sayı: 1 Cilt: 48 Sayfa: 1-14 K Büyükgüzel, Ş Yazgan

Endeks:SCI-Expanded

Ökaryotlardaki Transkripsiyonu Düzenleyici Proteinler
Turk. J. Biol.

Tarih: 1/1999 Sayı: 1 Cilt: 24 Sayfa: 521-531 BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endeks:SCI-Expanded

Bazı Antibiyotiklerin Endoparazitoid Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae nın yaşama ve Gelişimine Etkileri
Turk. J. Zool.

Tarih: 1/1996 Sayı: 1 Cilt: 20 Sayfa: 1-7 K Büyükgüzel, Ş Yazgan Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded

Ribozomlarda Sentezlenen Peptid Antibiyotikler
Türk Biyokimya Dergisi

Tarih: 1/1996 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 55-72 K Büyükgüzel, Ş Yazgan

Endeks:SCI-Expanded

Ribozom Dışında Sentezlenen Peptid Antibiyotikler
Türk Biyokimya Dergisi

Tarih: 1/1995 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 29-42 K Büyükgüzel, Ş Yazgan

Endeks:SCI-Expanded

Uluslararası Bildiriler
Klinik Patojen Klebsiella oxytoca’nın Model Organizma Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvaları Üzerinde Oluşturduğu Biyokimyasal Hasar ve İmmüno-fizyolojik Adaptasyon

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 12.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,Çelik C,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Use of transaminase enzymes as oxidative damage indicators in tissue and cell damage.

(Özet bildiri)

7. International Congress on Molecular Biology and Biotechnology 25.04.2018 27.04.2018 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Effects of pesticides on antioxidant defense mechanisms and lipid peroxidation products of insects

(Özet bildiri)

7. International Congress on Molecular Biology and Biotechnology 25.04.2018 27.04.2018 Poster SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Effects of antihelminthic drugs with clinical importance on agricultural pests

(Özet bildiri)

7. International Congress on Molecular Biology and Biotechnology 25.04.2018 27.04.2018 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Investigation of protein carbonyl groups as oxidative stress indicator on biological systems

(Özet bildiri)

7. International Congress on Molecular Biology and Biotechnology 25.04.2018 27.04.2018 Poster SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Zirai Zararlı Böcekler ile Mücadele çalışmalarında model organizma Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) ve Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae)’in kullanılması.

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 12.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,Çelik Cihat,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Enfeksiyon hastalıklarının patogenezinin araştırılmasında omurgasız model Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)’nin kullanılması

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 04.04.2019 07.04.2019 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Sayfa:156-158 ISBN:978-605-7875-60-0

Website

Bor ve bor türevlerinin sağlık, ekoloji ve biyomühendislik alanlarında kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Bor sempozyumu 17.04.2019 19.04.2019 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Sayfa:19-22 ISBN:978-605-9516-61-7

Biochemical Effects of Dietary Oxfendazole on Oxidative and Antioxidative Levels in Hemolymph of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvae Reared on Artificial Diet

(Özet bildiri)

1st International Molecular Plant Protection Congress 10.04.2019 13.04.2019 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Evaluation of insecticides used in agricultural areas in Turkey and investigation of alternative biotechnological products

(Tam metin bildiri)

8th Molecular biology and biotechnology Congress 17.12.2019 20.12.2019 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Sayfa:57-59 ISBN:978-605-69803-9-8

Drosophila melanogaster as a Model Organism for Understanding to Molecular Mechanisms of Diseases

(Özet bildiri)

VI. ınternational Congress of Molecular Medicine 22.05.2017 25.05.2017 Poster SUGEÇTİ SERKAN,Keleş V,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Deteriorated life table parameters of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) reared on artificial diet with gemifloxacin mesylate.

(Özet bildiri)

Ecology 2017 International Symposium 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum HIZ PINAR,ERDEM MELTEM,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Effects of Antiviral Agent Acyclovir on Thymidine Kinase Activity of Galleria mellonella L.

(Özet bildiri)

42nd Congress of The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS), ”From molecules to cells and back”, 10.09.2017 14.09.2017 Sözlü Sunum BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,ERDEM MELTEM,Küçük C,Atılgan UC

Drosophila Melanogaster'in yaşama, gelişme ve ergin ömür uzunluğu üzerine penisilinin etkisi (Diptera: Drosophilidae)

(Özet bildiri)

8. Uluslararası katılımlı Bitki Koruma Kongresi 24.08.2021 Sözlü Sunum ÜSTÜNDAĞ GÖKÇE, BÜYÜKGÜZEL KEMAL, BÜYÜKGÜZEL ENDER

Website

Oksfendazolün Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Yağ Cisimciğindeki Metabolik Enzimler Üzerindeki Etkileri

(Özet bildiri)

8. Uluslararası katılımlı Bitki Koruma Kongresi 24.08.2021 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN, BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Website

Ekolojik unsur olarak Anıt Ağaç kavramı ve Zonguldak’ın Anıt ağaçları

(Tam metin bildiri)

Conference on Managing Tourism Across Continents-Tourism for a better World (MTCON-2020) 02.09.2020 05.09.2020 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,Civelek M,GÜRGE MERVE,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Sayfa:1676-1689 ISBN:978-605-254-280-4

Effects of diaquabis(N,N-diethylnicotinamide- N1)bis(4-formylbenzoato O)cobalt(II) complex on enzyme activity of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) as a model organism

(Tam metin bildiri)

Azerbaycan Cumhuriyeti, Eğitim Bakanlığı, Gence Üniversitesi, Tabiat ve İktisat ilimleri Güncel sorunları hakkında Uluslararası Bilimsel Konferans 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum SERTÇELİK MUSTAFA,SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,NECEFOĞLU HACALİ,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Usage of Detoxification enzyme glutathione-S-transferases over Galleria mellonella L: (Lepidoptera: Pyralidae) as biomarkers of insecticide resistance

(Tam metin bildiri)

International symposium, ECOLOGY 2018 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Assessment of Zonguldak province’s potential scope of ecotourism by GIS Method

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Kızılırmak İsmail

The effects of different altitudes on some biochemical parameters of Ricania japonica (Melichar, 1898) (Hemiptera: Ricaniidae) eggs

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum Yazıcı F,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Importance of immun system in Galleria mellonella

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Üstündağ G,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Advantage of insect cell culture in entomological research.

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Poster BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Üstündağ G,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Comparison to pathways of lipid metabolism between model organism Drosophila melanogaster with mammals

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Poster BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Keleş V,BÜYÜKGÜZEL ENDER

Physiological Interactions of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) and Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) in Biological Control Studies

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Poster SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Gene transfer in insects and transgenetically improved biological control agents

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Poster SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Usage of Detoxification Enzyme Glutathione-S-Transferases over Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) as Biomarkers of Insecticide Resistance

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Toxicological effects of antibacterial and antiviral drugs on model organism Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

The effect of Gemifloxacin mesylate on oxidative and antioxidative levels of larval midgut of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)

(Özet bildiri)

Ecology 2017 International Symposium 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum HIZ PINAR,ERDEM MELTEM,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Oksfendazolün Yapay Besin İle Beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Hemolenf Enzim Aktivitesi ve Total Protein Miktarı Üzerindeki Etkileri

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararsı Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 12.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Using Drosophila melanogaster as a nonmammalian Model Organism for Understanding to Molecular Mechanisms of clinically important antibiotics

(Özet bildiri)

VI. International congress of Moelcular Medicine, Molecular Medicine from the updates till the future 22.05.2017 25.05.2017 Sözlü Sunum Keleş V,ERDEM MELTEM,Küçük Ceyhun,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Piperazinin Galleria mellonella’nın bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararassı katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 12.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum Sefer E,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Zararlı Böceklerle Mücadelede Parazitoidlerin Kullanımı ve Parazitoid – Konak Etkileşimi

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 12.09.2017 15.09.2017 Poster SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Endoparazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarında Oluşturduğu Biyokimyasal Stres ve Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri

(Özet bildiri)

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 12.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum SUGEÇTİ SERKAN,çelik C,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Effects of Mikiola fagi Hartig Diptera Cecidomyiidae galls on oxidative stress biomarkers and some antixidant enzymes in leaves of Fagus orientalis Lipsky

(Özet bildiri)

5. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 25.08.2016 29.08.2016 Sözlü Sunum KAPLAN AYŞE,BÜYÜKGÜZEL ENDER,Erdem M,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

The effect of sodium tetraborate on some biological parameters of Drosophila melanogaster

(Tam metin bildiri)

International Conference on biopesticides 7 (ICOB 7) 19.10.2014 25.10.2014 Erdem M,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Some biological fitness and biochemical parameters of Pimpla turionellae adults reared on hosts exposed to malathion

(Poster)

20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Kyoto, Japan, 2006. BÜYÜKGÜZEL KEMAL

The influence of eicosanoid biosynthesis inhibitos on oxidative and antioxidative response of thr geater wax moth Galleria mellonella and its parasitoid Bracon hebetor

(Davetli konuşmacı)

Drug Discvery and Therapy World Congress E Büyükgüzel, M Erdem, H Tunaz, D Stanley, K Büyükgüzel

The effects of ornidazole on bilogical and biochemical parameters of Galleria mellonella L

(Poster)

Drug Discvery and Therapy World Congress E Vuran, M Erdem, E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

The effects of gemiflxacin on hemolymph oxidative and antixidative response of Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae

(Poster)

Drug Discvery and Therapy World Congress 3- June 2013 Boston/USA M Erdem, C Küçük, E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

Eicosanoids mediate hemolymph oxidative and antioxidative response of Galleria mellonella

(Davetli konuşmacı)

XXIV International Congress of Entomology E Büyükgüzel, P Hyrsl, K Büyükgüzel Sayı: 1 Cilt: 156 Sayfa:176-183

The effects of eicosanoid biosynthesis inhibitors on oxidative stress antioxidant response and protein profiles in hemolymph of Galleria mellonella larvae

(Poster)

Society of Experimental Biology (SEB) Marseille Meeting E Büyükgüzel, P Hyrsl, K Büyükgüzel Sayı: 1 Cilt: 35 Sayfa:397-406

Hemocyte mediated immune response to biological and chemical agents in insects

(Davetli konuşmacı)

Joint Meeting of COST Action B35-Work Groups 2  3, III. “European Workshop on the analysis of Phagocyte functions” May 22-24, 2008, Brno, Czech Republic K Büyükgüzel, P Hyrsl, E Büyükgüzel

Effects of sodium tetraborate on some biological fitness parameters of Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae

(Poster)

),” Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, The Physiological Scociety and The Federation of European Physiological Society-FEPS, Bratislava, Slovakia, Y Durmuş, K Büyükgüzel

Effects of esculetin on activities of some antioxidant enzymes of Galleria mellonella and its parasitoid Bracon hebetor

(Davetli konuşmacı)

8th European Congress of Entomology E Büyükgüzel, B Terzi, Y Durmuş, K Büyükgüzel, D Stanley

Changes in the protein profiles and activities of antioxidant enzymes in fat body of G mellonella in response to boric acid

(Davetli konuşmacı)

The VIII th European Congress of Entomology İzmir, Turkey P Hyrsl, E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

Biochemical changes in greater wax moth Galleria mellonella L reared on artificial diet with acyclovir

(Poster)

29th Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS 2004), Warsaw, Poland E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

Effects of some antibiotics on the total protein content of the endoparasitoid Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae pupae

(Poster)

29th Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS 2004) K Büyükgüzel, E Büyükgüzel

Biochemical responses in whole body of the greater wax moth Galleria mellonella L larvae on exposure to organophosphates insecticides methyl and ethyl parathion

(Poster)

5th ınternational Congress of Turkish Society of Toxicology E İçen, F Armutçu, K Büyükgüzel, A Gürel Sayı: 2 Cilt: 98 Sayfa:358-366

Ulusal Bildiriler
Oksidatif Hasarın biyobelirteci 8-Hidroksi 2-Deoksiguanozinin belirlenmesinde kullanılan kromatografik yöntemler ve oksidatif hasarın yaşlanma ve kanser ile ilişkisi.

(Özet bildiri)

VI. National Congress of Molecular Biology and Biotechnology 05.10.2017 07.10.2017 Poster SUGEÇTİ SERKAN,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

The pathogenicity of different EPN species to Drosophila larvae Bülent Ecevit Üniversitesi

(Tam metin bildiri)

20. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi Poster hamarat Yasin,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Tıp ve Biyolojinin çeşitli alanlarında model organizma olarak kullanılan böcekler Drosophila melanogaster ve Galleria mellonella

(Tam metin bildiri)

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 21.08.2015 24.08.2015 Erdem M,Küçük C,BÜYÜKGÜZEL ENDER,BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Yapay Besine İlave Edilen Oksfendazolün Galleria mellonella L Larvalarının Yaşama Oranı ve Gelişme Süresi Üzerine Etkisi

(Sözlü Bildiri)

22. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2014 Eskişehir 23.06.2014 27.06.2014 Serkan Sugeçti., Kemal Büyükgüzel

Diritromisinin Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın biyokimyasal özelliklerine etksi

(Davetli konuşmacı)

2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi. M Hamzaoğlu, M Erdem, E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

Bazı fungal izolatların eikosanoid biyosentezi inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında Lahana Kelebeği Pieris brassicae Lepidoptera Pieridae larvaları üzerindeki ölüm etkisi

(Poster)

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi H Tunaz, M Kubilay, K Büyükgüzel

Boric asitin G mellonella Lepidoptera Pyralidae nın hemolenf protein profili lipid peroksidasyon seviyesi ve antioksidan savunma sistemine etkisi

(Davetli konuşmacı)

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası katılımlı P Hyrsl, E İçen Büyükgüzel, K Büyükgüzel

Galleria mellonella larvalarında virus kontaminasyonuna karşı hücresel savunma Nodülasyon

(Poster)

” 1. Multidisipliner Kanser Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı) E Büyükgüzel, H Tunaz, K Büyükgüzel

Eikosanoidlerin biyosentezi karşılaştırmalı fizyolojisi ve böceklerdeki moleküler rolleri

(Davetli konuşmacı)

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası katılımlı K Büyükgüzel, H Tunaz, E İçen Büyükgüzel, D W Stanley

Effects of organophosphate insecticides methyl and ethyl parathion on lipid peroxidation level in whole body of the Greater wax moth Galleria mellonella L Larvae

(Poster)

XVIII. Ulusal Biyokimya Kongresi E İçen, F Armutçu, K Büyükgüzel, A Gürel

Asiklovirin büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nin biyolojik özelliklerine etkisi

(Davetli konuşmacı)

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi E Büyükgüzel, K Büyükgüzel

İnsan çevre ve tarım açısından borik asitin zararlı böceklerin ve diğer artropodların mücadelesindeki önemi

(Davetli konuşmacı)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında) II. Bor Çalıştayı K Büyükgüzel, E Büyükgüzel

Bazı Nükleik Asit İnhibitörlerinin Endoparazitoid Pimpla turionellae L Hymenoptera Ichneumonidae nın Yaşama Gelişimi ve Pup Evresindeki Total Protein Miktarına Etkisi

(Davetli konuşmacı)

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi BÜYÜKGÜZEL KEMAL

Akademik Görevler
PROFESÖR
2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ZOOLOJİ ANABİLİM DALI

DOÇENT
2003-2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ZOOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2000-2003
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Rektör Yardımcısı
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü
2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
BİY899 Doktora Tez Çalışması
(Doktora)
BİY899 Doktora Tez Çalışması
(Doktora)
BİY838 Karşılaştırmalı Sindirim Fizyolojisi II
(Doktora)
BİY837 Karşılaştırmalı Sindirim Fizyolojisi I
(Doktora)
BİY808 İleri Biyokimya II
(Doktora)
BİY808 İleri Biyokimya II
(Doktora)
BİY806 Hücre Fizyolojisi II
(Doktora)
BİY806 Hücre Fizyolojisi II
(Doktora)
BİY805 İleri Biyokimya I
(Doktora)
BİY803 Hücre Fizyolojisi I
(Doktora)
BİY 897 Doktora Seminer
(Doktora)
BIY898 Doktora uzmanlık alanı
(Doktora)
BIY898 Doktora uzmanlık alanı
(Doktora)
BIY842 Ekotoksikoloji II
(Doktora)
BIY841 Ekotoksikoloji I
(Doktora)
BIY840 İleri Moleküler Biyoloji II
(Doktora)
BIY839 İleri Moleküler Biyoloji I
(Doktora)
BIY830 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler II
(Doktora)
BIY829 Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler I
(Doktora)
BIY829 - Serbest Radikaller ve Antioksidant Sistemleri I
(Doktora)
BIY808 - İleri Biyokimya II
(Doktora)
BIY806 - Hücre Fizyolojisi II
(Doktora)
BIY805 - İleri Biyokimya I
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
BİY803 HÜCRE FİZYOLOJİSİ I
(Yüksek Lisans)
BİY736 İleri Hücre Biyolojisi II
(Yüksek Lisans)
BİY736 İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ II
(Yüksek Lisans)
BİY735 İleri Hücre Biyolojisi I
(Yüksek Lisans)
BİY735 İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ I
(Yüksek Lisans)
BİY 799 Yüksek Lis. Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
BİY 799 Yüksek Lis. Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
BİY 798 Yüksek Lis. Uzman. Alanı
(Yüksek Lisans)
BİY 798 Yüksek Lis. Uzman. Alanı
(Yüksek Lisans)
BİY 797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
BİY 797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
BİY 730 İleri Böcek Fizyolojisi-II
(Yüksek Lisans)
BİY 729 İleri Böcek Fizyolojisi- I
(Yüksek Lisans)
BİY 719 Moleküler Metabolizma
(Yüksek Lisans)
BİY 719 Moleküler Metabolizma
(Yüksek Lisans)
BİY 718 Doku ve Sistem Fizyolojisi
(Yüksek Lisans)
BİY 717 Sağlık Biyokimyası
(Yüksek Lisans)
BİY 716 Biyoteknoloji
(Yüksek Lisans)
BİY 710 İleri Böcek Biyokimyası-II
(Yüksek Lisans)
BİY 709 İleri Böcek Biyokimyası-I
(Yüksek Lisans)
BIY806 - HÜCRE FİZYOLOJİSİ II
(Yüksek Lisans)
BIY799 - Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
BIY799 - Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
BIY799 - YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
BIY798 - Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
BIY798 - Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
BIY798 - YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
BIY797 - Yüksek Lisans seminer
(Yüksek Lisans)
BIY719 - Moleküler Metabolizma
(Yüksek Lisans)
BIY719 - Moleküler Metabolizma
(Yüksek Lisans)
BIY719 - MOLEKÜLER METABOLİZMA
(Yüksek Lisans)
BIY718 - Doku ve Sistem Fizyolojisi
(Yüksek Lisans)
BIY718 - DOKU VE SİSTEM FİZYOLOJİSİ
(Yüksek Lisans)
BIY717 - Sağlık Biyokimyası
(Yüksek Lisans)
BIY717 - SAĞLIK BİYOKİMYASI
(Yüksek Lisans)
BIY716 - BİYOTEKNOLOJİ
(Yüksek Lisans)
BIY716 - Biyoteknoloji
(Yüksek Lisans)
BIY 717 Sağlık Biyokimyası
(Yüksek Lisans)
BİY 716 Biyoteknoloji
Dersler - Lisans
(Lisans)
Öğrencilikte Fizyolojik Stres
(Lisans)
YDL285 Yabancı Dil III
(Lisans)
YDL 286 Yabancı Dil IV
(Lisans)
Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik (Serbest Seçmeli)
(Lisans)
BİY469 Genel Endokrinoloji
(Lisans)
BİY463 Enzimoloji
(Lisans)
BİY436 Böcek Fizyolojisi
(Lisans)
BİY434 Genel Viroloji
(Lisans)
BİY368 İmmunoloji
(Lisans)
BİY 471 Tıbbi Biyoloji
(Lisans)
BİY 467 İnsan Biyokimyası
(Lisans)
BİY 467 İnsan Biyokimyası
(Lisans)
BİY 461 Temel Biyoteknoloji
(Lisans)
BİY 371 Solunum Fizyolojisi
(Lisans)
BİY 371 Solunum Fizyolojisi
(Lisans)
BİY 370 Kromozomlar
(Lisans)
BİY 366 Biyokimya Lab
(Lisans)
BİY 348 Biyokimyasal Fizyoloji
(Lisans)
BİY 329 Hayvan Fizyolojisi Lab
(Lisans)
BİY 327 Hayvan Fizyolojisi
(Lisans)
BİY 236 Hayvan Histolojisi Lab
(Lisans)
BİY 236 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LAB
(Lisans)
BİY 234 Hayvan Histolojisi
(Lisans)
BİY 234 HAYVAN HİSTOLOJİSİ
(Lisans)
BİY 223 Sitoloji Lab
(Lisans)
BİY 221 Sitoloji
(Lisans)
BİY 162 Moleküler Biyoloji
(Lisans)
BIY467 - İnsan Biyokimyası
(Lisans)
BIY467 - İnsan Biyokimyası
(Lisans)
BIY463 - Enzimoloji
(Lisans)
BIY452 Ekotoksikoloji
(Lisans)
BIY451 Genel Patoloji
(Lisans)
BIY434 - Genel Viroloji
(Lisans)
BIY402 - BİYOLOJİ ARAŞTIRMA PROJESİ II
(Lisans)
BIY402 - Biyoloji Araştırma Projesi II
(Lisans)
BIY401 - Biyoloji Arş. Projesi I
(Lisans)
BIY372 Moleküler Hücre Fizyolojisi
(Lisans)
BIY372 - Moleküler Hücre Fizyolojisi
(Lisans)
BIY371 - Solunum Fizyolojisi
(Lisans)
BIY368 - İmmünoloji
(Lisans)
BIY367 Histofizyoloji
(Lisans)
BIY366 - BİYOKİMYA LAB.
(Lisans)
BIY366 - Biyokimya Lab.
(Lisans)
BIY364 - BİYOKİMYA
(Lisans)
BIY364 - Biyokimya
(Lisans)
BIY329 - Hayvan Fizyolojisi Lab.
(Lisans)
BIY329 - Hayvan Fizyolojisi Lab.
(Lisans)
BIY327 - Hayvan Fizyolojisi
(Lisans)
BIY323 - Hayvan embriyolojisi
(Lisans)
BIY 494 İnsan Fizyolojisi
(Lisans)
BIY 460 Beslenme Biyokimyası
(Lisans)
BIY 434 GENEL VİROLOJİ
(Lisans)
BIY 401 Biyoloji Araş Proj. I
(Lisans)
BIY 364 Biyokimya
(Lisans)
BIY 347 Böcek Moleküler Biyolojisi
(Lisans)
BIY 323 Hayvan Embriyolojisi
(Lisans)
BIY 323 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ
(Lisans)
BIO451 Deney Hayvanlarının Biyokimyasal Fizyolojisi (Omurgasız ve Omurgalı Modeller)
(Lisans)
BIO448 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik
(Lisans)
BIO437 Yaşlanma Biyolojisi
(Lisans)
BIO432 Kanser Biyolojisi
(Lisans)
BIO407 - İnsan Biyokimyası
(Lisans)
BIO407 - İNSAN BİYOKİMYASI
(Lisans)
BIO335 Hücre Siklusu ve Apoptoz
(Lisans)
BIO318 Sinir Fizyolojisi ve Hastalıkları
(Lisans)
BIO315 - Solunum Fizyolojisi
(Lisans)
BIO315 - SOLUNUM FİZYOLOJİSİ
(Lisans)
BIO314 - İmmünoloji
(Lisans)
BIO314 - İMMÜNOLOJİ
(Lisans)
BIO313 - Moleküler Biyoloji
(Lisans)
BIO313 - Moleküler Biyoloji
(Lisans)
BIO313 - Molecular Biology
(Lisans)
BIO313 - MOLEKÜLER BİYOLOJİ
(Lisans)
BIO313 - MOLECULAR BİOLOGY
(Lisans)
BIO311 - Hayvan Fizyolojisi Lab.
(Lisans)
BIO311 - HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB.
(Lisans)
BIO309 - Hayvan Fizyolojisi
(Lisans)
BIO309 - HAYVAN FİZYOLOJİSİ
(Lisans)
BIO306 - Hayvan Embriyolojisi
(Lisans)
BIO306 - Animal Embryology
(Lisans)
BIO306 - ANİMAL EMBRYOLOGY
(Lisans)
BIO304 - BİYOKİMYA LAB.
(Lisans)
BIO304 - Biyokimya Lab.
(Lisans)
BIO302 - BİYOKİMYA
(Lisans)
BIO302 - BİOCHEMİSTRY
(Lisans)
BIO302 - Biyokimya
(Lisans)
BIO 435 Klinik Embriyoloji
(Lisans)
BIO 434 Moleküler Biyoteknoloji
(Lisans)
BIO 314 İmmünoloji
(Lisans)
BIO 313 Molecular Bio.
(Lisans)
BIO 306 Animal Embr.
(Lisans)
BIO 304 Biyokimya Lab.
(Lisans)
BIO 302 Biochemistry
Kitaplar
Zonguldak Ekosistemi
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: Zonguldak İlinde Ekolojik ve ekonomik öneme sahip bazı böcek Türleri Editör: Kemal Büyükgüzel, Ayşe Kaplan, Şenol Alan Basım Sayısı::(1) Sayfa::203 232 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 978-6059678056 Tarih: 2017

Biyokimya Laboratuvarı
(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri ISBN: 978-975-92847-3-2 Tarih: 2013

Projeler
Klinik Öneme Sahip Antibakteriyel İlaç Nalidiksik Asitin Galleria mellonella L’nın Yaşama ve Gelişme Üzerine Etkisi
(Hayvan Fizyolojisi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 31.12.2021

Niasin'in Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın yaşama ve gelişimi üzerine etkileri
(Hayvan Fizyolojisi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Devam Ediyor) 05.11.2021

D Vitamininin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın yaşama ve gelişimi üzerine etkileri
(Hayvan Fizyolojisi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Devam Ediyor) 03.05.2021

Klinik öneme sahip bazı ilaç etken maddelerinin Drosophila melanogaster (Meigen)’in yaşama, gelişme ve bazı ergin özelliklerine etkileri
(Hayvan Fizyolojisi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.11.2019 - 31.12.2021

Oksfendazolün yapay besin ile beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının oksidatif, antioksidatif seviyeleri ve bazı biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri
(Hayvan Fizyolojisi, Biyokimyası ve Moleküler Biyoloji)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 26.06.2018 - 26.12.2019

Piperazinin Galleria mellonella L.’nın bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi
(Hayvan Fizyolojisi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 15.01.2018

Gemifloksasinin Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın hemolenf oksidatif ve antioksidatif tepkisine etkisi
(Hayvan Fizyolojisi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 30.03.2015 - 20.12.2016

Yapay besin ile beslenen Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae larvalarının yaşama ve gelişimine triklabendazolun etkisi
(Hayvan Fziyolojisi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 20.01.2014 - 15.12.2015

Biyoloji Bölümü Öğrenci Laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarına yönelik eğitim alt yapısının iyileştirilmesi
(Hayvan Fizyolojisi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 17.01.2014 - 01.12.2014

Biyoloji Bölümü Öğrenci Laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarına yönelik eğitim alt yapısının iyileştirilmesi
(Alt yapı)

BAP 6 (Tamamlandı)

Mebendazolun Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın yaşama ve gelişimine etkileri
(Hayvan Fizyolojisi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Oksfendazolün Yapay Besin İle Beslenen Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae Larvalarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
(HAyvan Fizyolojiis ve Biyokimyası)

BAP 6 (Tamamlandı)

Sodyum tetraboratın Drosophila melanogaster in bazı biyolojik özellikleri ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi
(Moleküler Biyoloji)

BAP 6 (Tamamlandı)

Gemifloksasinin Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın bazı biyolojik özellikleri ve biyokimyasal paramaterlerine etkisi
(Moleküler Biyoloji)

BAP 6 (Tamamlandı)

Ornidazolun Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın bazı biyolojik ve biyokimyasal parametrelerine etkisi
(Hayvan Fizyolojiis ve Biyokimyası)

BAP 6 (Tamamlandı)

Diritromisinin Galleria mellonella L Lepidoptera Pyralidae nın bazı biyolojik ve biyokimyasal özelliklerine etkisi
(Hayvan Fizyolojisi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Ülkemiz bor rezervlerinden üretilen borik asitin zararlı böceklerin kimyasal mücadelesinde ucuz ve çevre dostu inorganik insektisit olarak değerlendirilmesi
(Borik asitin inorganik insektisit olarak denenmesi)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ülkemiz bor rezervlerinden üretilen borik asitin mıısr kurdu Ostrinia nubilalis Hübner in mücadelesinde ucuz ve çevre dostu inorganik insektisit olarak değerlendirilmesi
(Borik asitin inorganik insektisit olarak denenmesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Çeşitli Yüzeylerde Protein Adsorbsiyonunun İncelenmesi
(Protein adsorbsiyonu)

BAP 6 (Tamamlandı)

Eicosanoids in insect immunity Bacterial infection stimulates hemocytic phospholipase
(Böceklerde hücresel bağışıklığa eikosanoidlerin aracılık etmesi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Prostaglandin biosynthesis by midgut tissue isolated from the tobacco hornworm Manduca sexta
(Böceklerde prostaglandin biyosentezi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Prostaglandin biosynthesis by testes of the cricket Acheta domesticus
(Böceklerin testislerinde prostaglandin biyosentezi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid Pimpla turionellae L Hym Ichneumonidae nın toplam protein sentezine etkileri
(kimyasal insektisit geliştirilmesine yönelik fizyolojik çalışma)

BAP 6 (Tamamlandı)

Bazı nükleozid türevlerinin büyük bal mumu güvesi Galleria mellonella L lepidoptera Lepidoptera nin yaşama ve gelişimine etkileri
(Antiviral maddelerin insektisit olarak denenmesi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Ödüller
Yol ücreti Ödülü (Travel Award, Society of Experimental Biology ve Company of Biologist COB) Tarih: 2014
(SEB Marseille Meeting, Parc Chanot, Marseille, France )
(Diğer)
Nebraska Üniversitesi-Lincoln, USA: Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Böcek Biyokimyasal Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı Tarih: 2011
(TÜBİTAK (NATO-B1) )
(Kamu)
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2010
(TÜBİTAK )
(Kamu)
Yol ücreti Ödülü (Travel Award, SOT/AstraZeneca tarafından verildi) Tarih: 2008
(47. Toksikoloji Kongresi, Amerika Toksikoloji Topluluğu, Seattle, Washington)
(Diğer)
Genç Bilim adamı ödülü Tarih: 2006
(20. IUBMB Uluslar arası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Kongresi ve 11. FAOBMB Asya ve Okyanus ülkeleri Biyokimyacı ve Moleküler Biyologlar Federasyonu Kongresi)
(Diğer)
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünden tebrik yazısKyoto, Japonyadaki 20. IUBMB Uluslar arası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Kongresi ve 11. FAOBMB Asya ve Okyanus ülkeleri Biyokimyacı ve Moleküler Biyologlar Federasyonu Kongresinden alınan Genç Bilim adamı ödülü için Tarih: 2006
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Poster mansiyon ödülü Tarih: 2004
(XVIII. Ulusal Biyokimya Kongresi Trabzon)
(Diğer)
Yeni kurulan Üniversitelerin Öğretim Elemanı İhtiyacını karşılamak amacıyla Yüksek öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Yurt Dışı Yüksek Lisans ve doktora sınavını Balıkesir Üniversitesi adına Moleküler Biyoloji Dalında Araştırma Görevlilisi Tarih: 1993
(Yüksek öğretim Kurumu (YÖK) )
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler
USDA-ARS Amerika

2014-2014

Visiting scientist

kIsa süreli araştırma (1 ay)

Nebraska Üniversitesi-Lincoln, USA: Böcek Biyokimyasal Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı

2001-2001

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırmacı

TÜBİTAK (NATO-B1) Yurt Dışı Doktora Sonrası Burslu Araştırmacı

Milli Eğitim Bakanlığı, Rize Anadolu Lisesi (İngilizce-Biyoloji)

1992-1992

Öğretmen

İngilizce Byoloji Öğretmeni

Şap Enstitüsü Hayvan Hastalıkları Aşı üretim Merkezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

1991-1992

Biyolog

Çift tırnaklı hayvanların şap aşısının üretimi

Şap Enstitüsü Hayvan Hastalıkları Aşı üretim Merkezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

1986-1991

Laborant

Viral aşı üretimi, süspanse ve monolayer doku kültürü