ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAMURAN KARABALIK
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
KAMURAN KARABALIK
e-Posta:
kamuran.karabalik@beun.edu.tr
Telefon:
2912873
Çalışma Alanları:

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (DR)
Tez Adı : Birinci Dünya Savaşı’xxnda Güney Azerbaycan
2014-2019
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Zonguldak’xxta yükseköğretim (1924-1992)
2011-2014
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
2007-2011
Uluslararası Makaleler
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA GÜNEY AZERBAYCAN'IN ÖNEMİ VE TEBRİZ'İN OSMANLI BİRLİKLERİ TARAFINDAN ZAPTI (1915)
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

Tarih: 11/2021 Sayı: 47 Sayfa: 157-173 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922 doi:10.30794/pausbed.901984

Website

BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA URMİYE, SALMAS VE HOY HAVALİSİNDE ERMENİ-NASTURİ OLAYLARI VE OSMANLI DEVLETİ (1917-1918)
Türk Dünyası Araştırmaları

Tarih: 10/2021 Sayı: 1254 Cilt: 129 Sayfa: 91-106 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:0255-0644

Website

Bolşevik İhtilali'nin İran'daki Yansımaları
Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 661-688 KARABALIK KAMURAN

Endeks:Alan endeksleri (Crossref, CEEOL, ERIH PLUS, Index Copernicus, SOBİAD, Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), Infobase Index, Citefactor, ResearchBib, Central and Eastern European Online Library, International Scientific Indexing, Advanced Sciences Index, Eurasian Scientific Journal Index, Academic Researches Index (AcarIndex), İSAM) ISSN:2149-9535 doi:10.24186/vakanuvis.928179

Website

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında İran da Rus İşgal Faaliyetleri ve Tepkiler
History Studies International Journal of History

Tarih: 9/2020 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2712-2732 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4688 doi:10.9737/hist.2020.939

Website

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940) - Zonguldak mining operation (başçavuş) school in the history of higher education (1937-1940)
Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 185-191 ÖZER HASAN,KARABALIK KAMURAN

Endeks:Asos, Ulakbim ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2017.197

Website

Ulusal Makaleler
Birinci Dünya Savaşı'nda İran'da Rusya Destekli Nasturi Olayları ve Osmanlı Devleti (1914-1917)
Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 450-463 KARABALIK KAMURAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-732X doi:10.48145/gopsbad.792653

Website

Uluslararası Bildiriler
Kazım Karabekir in Erzurum ve Sarıkamış Dolaylarındaki Yetim Çocukların Eğitimi İle İlgili Görüş ve Uygulamaları

(Tam metin bildiri)

ıV. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15 – 17 Mayıs 2015)” 15.05.2015 17.05.2015 KARABALIK KAMURAN Cilt: 2 Sayfa:835-849

Ahmet Nafiz Bey Özalp 1889 1955

(Tam metin bildiri)

III. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN/CANİK VE DEĞERLERİ 24.10.2013 26.10.2013 KARABALIK KAMURAN Cilt: 2 Sayfa:147-954 ISBN:978-605-65683-0-5

Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Dersler - Lisans
(Lisans)
TAR451 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Tarihi (İ.Ö)
(Lisans)
TAR451 Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Tarihi (N.Ö)
(Lisans)
Kariyer Planlama (İ.Ö)
(Lisans)
Kariyer Planlama (N.Ö)
(Lisans)
Bilgisayara Giriş II (II. Ö)
(Lisans)
Bilgisayara Giriş II
(Lisans)
Bilgisayara Giriş I (İ.Ö)
(Lisans)
Bilgisayara Giriş I (II.Ö)
(Lisans)
Bilgisayara Giriş I
Kitaplar
ZONGULDAK-Antik Çağ'dan Cumhuriyet'e Bir Kentin Tarihi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: RUSLARIN ZONGULDAK HAVZASI’NDAKİ KÖMÜR NAKLİYATINI SEKTEYE UĞRATMA GİRİŞİMLERİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN ALDIĞI ÖNLEMLER (1914-1916) Basım Sayısı::(1) Sayfa::235 257 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-30-8 Tarih: 2022

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH ARAŞTIRMALARI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İTTİHATÇILARIN İRAN MEŞRUTİYETİNDEKİ RÖLÜ Editör: Mutlu ADAK Basım Sayısı::(1) Sayfa::207 237 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7911-51-1 Tarih: 2020

Zonguldak ta Mesleki ve Teknik Eğitim 1924 1992
(Bilimsel Kitap)

Editör: ÖZER, Hasan; TÜRKMEN, İsmet Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-04-9 Tarih: 2016

Projeler
Savaş Sonrası Zonguldak ta Devlet Madenci ve Hayat 1946 1962

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.12.2015 - 05.01.2017

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992)
(Zonguldakta mesleki ve teknik eğitim tarihçesinin araştırılması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 09.07.2014 - 20.12.2016