DOÇENT DR. HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
e-Posta:
huseyin.cavusoglu@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1715
Çalışma Alanları:

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Türk Siyasal Hayatı

Anayasa ve Siyasal Kurumlar

Siyaset Sosyolojisi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH (DR)
Tez Adı : Türk siyasal yaşamında Doğru Yol Partisi
2005-2009
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Türk siyasal yaşamında Demokratik Parti (1970-1980)
2003-2005
Lisans
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
1997-2000
Uluslararası Makaleler
12 Temmuz Beyannamesi Süreci Ve Beyannamenin Türk Siyasal Hayatına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 23 Cilt: 12 Sayfa: 141-154 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:EBSCHO ISSN:1309-954X

Website

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASETE KATILMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME:ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Tarih: 12/2018 Sayı: 60 Cilt: 11 Sayfa: 294-305 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:EBSCO, MLA ISSN:1307-9581

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi Algısının Siyasal Katılma Açısından İncelenmesi
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Tarih: 10/2018 Sayı: 59 Cilt: 11 Sayfa: 392-405 PEKKAYA MEHMET,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE

Endeks:EBSCHO, MLA ISSN:1307-9581

Website

Öğrencilerin Üniversitenin Sosyo-Kültürel, Ekonomik Ve Bölgesel Fırsat Eşitliğine Katkısına İlişkin Algıları: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 58 Cilt: 11 Sayfa: 254-270 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,ÇEVİK EMRAH İSMAİL,KIRCI ÇEVİK NÜKET

Endeks:ProQuest, EBSCO ISSN:1307-9581

Üniversite Öğrencilerinin 16 Nisan 2017 Referandum Algısına Yönelik Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 50 Cilt: 10 Sayfa: 174-195 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:The Journal of International Social Research EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Acarindex, Citefactor, GlobalImpactFactor (GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb ISSN:1307-9581

Website

Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Siyasal Katılma İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 49 Cilt: 10 Sayfa: 79-96 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE

Endeks:The Journal of International Social Research EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Acarindex, Citefactor, GlobalImpactFactor (GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb ISSN:1307-9581

Website

Süleyman Demirel in Siyasal Hayatı ve Kişisel Özellikleri
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 21 Sayfa: 1045-1053 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:ebsco ISSN:1301-0603

Doğru Yol Partisi Açısından 24 Aralık 1995 Seçimlerinin Analizi
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2014 Sayı: 31 Cilt: 17 Sayfa: 19-36 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus ISSN:1301-5265

Fuat Miras ın TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Döneminde TOBB Siyaset İlişkisi
AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2013 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 167-193 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,SEZER ÖZCAN

Endeks:EBSCO, INDEX COPERNICUS ISSN:1306-2174

Website

Ali Coşkun un TOBB Başkanlığı Döneminde TOBB Siyaset İlişkisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 51-61 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:IBSS, EBSCO ISSN:1302-9703

Mehmet Yazar ın TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Dönemi
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 6/2010 Sayı: 23 Cilt: 13 Sayfa: 129-139 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:DOAJ, MLA, EBSCOHOST, INDEX COPERNICUS ISSN:1301-5265

Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin Karşılaştırmalı Analizi
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 19-33 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:Ebsco SOCINDEX, Index Copernicus, EBSCOhost ISSN:1303-0094

Merkez Sağda 27 Mayıs ve 12 Eylül Sonrası Partileşme
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2009 Sayı: 22 Cilt: 12 Sayfa: 165-178 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:DOAJ, MLA, EBSCOHOST, INDEX COPERNICUS ISSN:1301-5265

Doğru Yol Partisi Açısından 20 Ekim 1991 Seçimlerinin Analizi
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 4/2008 Sayı: 7 Cilt: 1 Sayfa: 115-130 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:EBSCO ASOS ISSN:1305-7774

Ulusal Makaleler
Yerel Seçimlerde Genç Seçmenlerin Siyasal Davranışlarına İlişkin Bir İnceleme Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2016 Sayı: 29 Cilt: 12 Sayfa: 17-40 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Türkiye de Siyaset Sendika İlişkisi Açısından TÜRK İŞ Bayram Meral ve Salih Kılıç Dönemi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Tarih: 9/2016 Sayı: 18 Cilt: 7 Sayfa: 166-183 SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-7423

Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Tercihine Etkisi Zonguldak Örneği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 91-115 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-6730

TOBB Siyaset İlişkisi Açısından Erbakan ın TOBB Başkanlığı Sürecinin Değerlendirilmesi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 7/2009 Sayı: 4 Cilt: 2009 Sayfa: 44-55 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Türk Siyasi Hayatında Merkez Sağ Çizginin Tarihi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2009 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 265-278 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Demirel in Veliahtı Neden Tansu Çiller oldu
Toplumsal Tarih

Tarih: 11/2008 Sayı: 179 Cilt: 30 Sayfa: 66-73 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

12 Eylül ve Merkez Sağ
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2007 Sayı: 6 Cilt: 2 Sayfa: 183-201 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Türkiye de Merkez Sağ Partiler TOBB İlişkisi
Bilgi ve Bellek

Tarih: 6/2007 Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 147-157 ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

ISSN:1304-4044

Uluslararası Bildiriler
Anavatan Partisi-Doğru Yol Partisi (Anap-Dyp) Koalisyon Hükümetinin İç Politikasına Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII, August 2-4, 2021 02.08.2021 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN, Alpsoy Yunus Emre Sayfa:739-746 ISBN:978-625-7464-03-1

Website

Sosyal Devlet Ve Sosyal İçerme İlişkisi

(Tam metin bildiri)

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI 20.09.2021 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN, ÖZYURT Sude Sayfa:167-174 ISBN:978-625-7464-25-3

Website

Türk Tipi Başkanlık Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

XIII. Internatıonal Congress On Socıal Scıences, Chına To Adrıatıc August 7-9, 2021 07.08.2021 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN, Başkan Muhammet Yasin Sayfa:180-200 ISBN:978-605-70611-3-3

Website

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin Önemli Nedenlerinden Biri Olarak GösterilenTahkikat Komisyonunun Amacı, Faaliyetleri Ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019) İstanbul. 18.06.2019 19.06.2019 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:139-146 ISBN:978-605-7602-58-9

Website

Türkiye’nin İlk Koalisyon Tecrübesi: Türk Siyasal Hayatında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)-Adalet Partisi (AP) Koalisyonu (1961-1962)

(Tam metin bildiri)

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019) İstanbul. 18.06.2019 19.06.2019 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:130-138 ISBN:978-605-7602-58-9

Website

Türkiye’de Merkez Sağın İlk Koalisyonu Ve Türk Siyasetinin İlk Siyasal Cepheleşmesi:I. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin İç Politikasına Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019) İstanbul. 18.06.2019 19.06.2019 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:122-129 ISBN:978-605-7602-58-9

Website

Demokrat Parti İktidarı Döneminde Politik Mizah

(Özet bildiri)

Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy 2018 Sprıng 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:90-90 ISBN:978-605-81728-1-4

Website

Baskı Gruplarının İşlevleri

(Tam metin bildiri)

Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy 2018 Sprıng 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum BAYRAM TUĞÇE,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:1025-1031 ISBN:978-605-81728-1-4

Website

Montesquieu’da Kuvvetler Ayrılığı

(Tam metin bildiri)

Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy 2018 Sprıng 28.04.1018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:1041-1047 ISBN:978-605-81728-1-4

Website

21. Yüzyılda Demokrasinin Temel Değerleri Üzerine Bir Çalışma

(Tam metin bildiri)

International Congress Of Management Economy And Policy 2018 Sprıng 28.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:1032-1040 ISBN:978-605-81728-1-4

Website

CUMHURİYET HALK PARTİSİ(CHP)-MİLLİ SELAMET PARTİSİ (MSP) HÜKÜMETİ DÖNEMİ

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP’xx18-Autumn 01.12.2018 02.12.2018 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:667-674 ISBN: 978-605-81728-1-4

Website

ROUSSEAU’NUN TOPLUM SÖZLEŞMESİ

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP’xx18-Autumn 01.12.2018 02.12.2018 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE ISBN: 978-605-81728-1-4

Website

DEMOKRASİ, DEMOKRASİ ÖLÇÜMLERİ VE DEMOKRATİKLEŞME

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP’xx18-Autumn 01.12.2018 02.12.2018 Sözlü Sunum BAYRAM TUĞÇE,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN ISBN: 978-605-81728-1-4

Website

Sosyal Medyadaki Politik Pazarlama Faaliyetlerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Çalışma

(Özet bildiri)

2nd International Scientific Researches Congress onHumanities and Social Sciences (IBAD-2017) 20.04.2017 23.04.2017 Sözlü Sunum OKUTAN MUHAMMET ERDAL,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:192-None ISBN:978-605-9496-35-3Publisher Certificate Number: 32712

Website

Siyasal İktidarın Klasik Meşruiyet Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) 20.04.2017 23.04.2017 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,OKUTAN MUHAMMET ERDAL Sayfa:198-None ISBN:ISBN: 978-605-9496-35-3Publisher Certificate Number: 32712

Website

Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Toplumsallaşmasına Etkisi: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

(Özet bildiri)

International Congress of Energy, Economy, and Security 25.03.2017 26.03.2017 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,OKUTAN MUHAMMET ERDAL Sayfa:71-None

Website

Kamuoyunun Oluşmasını Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

International Congress of Energy, Economy, and Security 25.03.2017 26.03.2017 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,OKUTAN MUHAMMET ERDAL Sayfa:72-None

Website

Siyasal Meşruiyet Açısından Max Weber’de Otorite Tiplerinin Günümüz Açısından Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

ICOMEP 17 International Congress of Management Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:163-164

Website

Siyasal Partilerin Temel Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

ICOMEP 17 International Congress of Management Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:165-166

Website

Günümüz Yönetim Anlayışında Karizmatik Liderlik

(Özet bildiri)

ICOMEP 17 International Congress of Management Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN Sayfa:167-168

Website

Kamuoyu Araştırmalarının Siyasal Tercih Üzerinde Etkisi Zonguldak Örneği

(Tam metin bildiri)

International Multidisciplinary Congress of Eurasian 01.09.2015 05.09.2015 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,PEKKAYA MEHMET Sayfa:496-510 ISBN:978-9944-0637-1-5

Ulusal Bildiriler
Bir Baskı Grubu Olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Rıdvan Budak ın DİSK Başkanlığı Dönemi 1994 1999

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13.10.2016 15.10.2016 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:892-901 ISBN:978-605-82968-0-0

Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışını Etkileyen Faktörler

(Tam metin bildiri)

ICOMEP 16 Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Politika Kongresi 26.11.2016 27.11.2016 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,OKUTAN MUHAMMET ERDAL,BAYRAM TUĞÇE Cilt: 3 Sayfa:3254-3260 ISBN:978-605-5100-85-8

İngiltere de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi 12.10.2016 14.10.2016 Sözlü Sunum ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN,BAYRAM TUĞÇE Sayfa:280-284

Akademik Görevler
DOÇENT
2019
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2011
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR.

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Türkiye’de Siyasal Partiler
(Yüksek Lisans)
Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi
Dersler - Lisans
(Lisans)
çağdaş devlet düzenleri
(Lisans)
Çağdaş Devlet Düzenleri
(Lisans)
ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
(Lisans)
uygarlık tarihi
(Lisans)
temel hukuk
(Lisans)
siyasi tarih
(Lisans)
siyaset bilimine giriş
(Lisans)
siyaset bilimi I
(Lisans)
siyaset Bilimi II
(Lisans)
hukukun temel kavramları
(Lisans)
anayasa hukukuna giriş
(Lisans)
anayasa hukuku
(Lisans)
TÜRK SİYASAL HAYATI II
(Lisans)
TÜRK SİYASAL HAYATI I
(Lisans)
TÜRK SYASAL HAYATI I
(Lisans)
SİYASİ TARİH
(Lisans)
SİYASET BİLİMİ II
(Lisans)
SİYASET BİLİMİ I
(Lisans)
Siyaset Bilimi II
(Lisans)
Siyaset Bilimi I
(Lisans)
Siyasal düşünceler tarihi
(Lisans)
Siyasal Düşünceler Tarihi
(Lisans)
Anayasa Hukukuna Giriş
(Lisans)
Anayasa Hukuku
Kitaplar
Sosyal Ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Emekli İnkılap Subayları Olayı Editör: Doç. Dr. Emrah Aydemir Dr. Sema Sağlık Basım Sayısı::(1) Sayfa::337 352 Yayınevi:: GECE KİTAPLIĞI ISBN: 978-625-8075-14-4 Tarih: 2021

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dokuz Subay Olayının Türk Siyasal Hayatındaki Yeri Editör: Prof. Dr. Bahir SELÇUK Doç. Dr. Serdar ÜNAL Doç. Dr. Yener Lütfü MERT Basım Sayısı::(1) Sayfa::339 349 Yayınevi:: Duvar yayınları ISBN: 978-625-7502-76-4 Tarih: 2021

Farklı Perspektiften Sosyal Bilimlere Bakış
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Demokrat Parti’nin İlk İcraatları Editör: Hasan Çiftçi Basım Sayısı::(1) Sayfa::165 178 Yayınevi:: İKSAD ISBN: 978-625-7562-57-7 Tarih: 2021

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar II Cilt: 3
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 12 MART 1971 MUHTIRASI SONRASI ARA REJİM DÖNEMİ: FERİTMELEN HÜKÜMETİ ÖRNEĞİ Editör: Hasan Selim KIROĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::105 116 Yayınevi:: Gece kitaplığı ISBN: 978-625-7884-40-2 Tarih: 2020

Sosyal Bilimlerde Analitik Çalışmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: CUMHURİYETÇİ KİMLİK BETİMLEMELERİ ÜZERİNE BİRİNCELEME Editör: Kazım KARTAL Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 22 Yayınevi:: İKSAD ISBN: 978-625-7914-39-0 Tarih: 2020

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar 1
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 12 Eylül 1980 Darbesi Sonrası Kurulan İlk Koalisyon: Süleyman Demirel-Erdal İnönü Hükümeti Editör: Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Doç. Dr. Adem KARA Basım Sayısı::(1) Sayfa::203 214 Yayınevi:: Duvar yayınları ISBN: 978-625-7680-00-4 Tarih: 2020

SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar veYeni Eğilimler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 28 ŞUBAT SÜRECİ ve NECMETTİN ERBAKANTANSU ÇİLLER KOALİSYON HÜKÜMETİNE BİRBAKIŞ Editör: Doç. Dr. Seda Topgül Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 188 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-46-044-0 Tarih: 2020

Comedy For Dinner and Other Dishes
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The place of political humor in Turkish politicalculture: democratic party period (1950-1960) Editör: Constantino Pereira Martins Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Universidade de Coimbra ISBN: 978-989-54328-1-3 Tarih: 2019

Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2019/2,
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Öncesi Ve Sonrasıyla 6-7 Eylül 1955 Olaylarının Türk Siyasal Hayatındaki Yeri Ve Önemi Editör: Prof. Dr. Zafer Gölen, Prof. Dr. Hasan Babacan Basım Sayısı::(1) Sayfa::744 762 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-540-90-6 Tarih: 2019

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Talat Aydemir’in DarbeGirişimleri’nin Türk SiyasalHayatına Etkileri Editör: Prof. Dr. Orhan ÇOBAN Prof. Dr. Serpil AĞACAKAYA Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU Öğr. Gör. Ayşe ÇOBAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 46 Yayınevi:: Gece kitaplığı ISBN: 978-605-7631-26-8 Tarih: 2019

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2019
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Üniversite Öğrencilerinin Siyasetçi Algıları Üzerine Bir İnceleme Editör: Prof. Dr. Zafer GÖLEN Doç. Dr. Sevilay ÖZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::555 571 Yayınevi:: Ivpe ISBN: 978-9940-540-76-0 Tarih: 2019

Kamu ve İşletme Yönetiminde Yeni Perspektifler
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi Editör: Özcan SEZER, Hüseyin ÇAVUŞOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::205 224 Yayınevi:: İksad Yayınevi ISBN: 978-625-7029-69-8 Tarih: 2019

Strategic Design and Innovative Thinking in Business Oprerations
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessment of the Globalization and Local Development Relationship in terms of Political Risk Factors Editör: Hasan Dinçer, Ümiy Hacıoğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::349 371 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-77621-7 Tarih: 2018

TÜRK SİYASAL HAYATI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: NEDENLERİ VE SONUÇLARIYLA TÜRK SİYASAL HAYATINDA VARLIK VERGİSİ KANUNU Editör: HASAN ACAR Basım Sayısı::(1) Sayfa::237 267 Yayınevi:: NOBEL ISBN: 978-605-7928-42-9 Tarih: 2018

TÜRK SİYASAL HAYATI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 27 MAYIS 1960 DARBESİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Editör: HASAN ACAR Basım Sayısı::(1) Sayfa::333 365 Yayınevi:: NOBEL AKADEMİK ISBN: 978-605-7928-42-9 Tarih: 2018

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Value Perceptions of University Students Editör: Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU Assist. Prof. Atilla ATIK Prof. Robert L. ELLIOTT Assoc. Prof. Edward TURGEON Basım Sayısı::(1) Sayfa::2131 2138 Yayınevi:: Gece kitaplığı Gece Publishing ISBN: 978-605-288-062-3 Tarih: 2017

Türk Siyasal Yaşamında Doğruyol Partisi
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Türkiye Alim kitapları ISBN: 978-3-639-67242-8 Tarih: 2015

Projeler
Öğrencilerin Üniversitenin Sosyo-Kültürel, Ekonomik veBölgesel Fırsat Eşitliğine Katkısına İlişkin Algıları: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 24.11.2017

Üniversite Dışı Deneyimler