PROFESÖR DR. HAMİT AYDIN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
HAMİT AYDIN
e-Posta:
haydin@beun.edu.tr
Telefon:
03722911517
Çalışma Alanları:

Maden Mühendisliği

Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi

Kazı Mekaniği

Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
Economics and Business Division - Mineral Economics
Tez Adı : Labor Productivity Growth in the U.S. Copper Industry.”
1994-1998
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MADEN PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (YL)
Tez Adı : Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Güney Ege Linyit İşletmelerinin üretim maliyetlerinin yıllar itibariyle değişiminin ve mali yapısının analizi
1990-1993
Lisans
MADEN FAKÜLTESİ / MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1986-1990
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Kayaç delinebilirliğinin ve mekanik özelliklerinin spesifik delme enerjisine olan etkisinin araştırılması

UTKU SAKIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
TTK'da toplam faktör verimliliğindeki değişimin analizi

PINAR YILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Bor madenciliğimizin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi

UĞUR CEM KİBAROĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Fifty years of copper mining: the US labor productivity
MINERAL ECONOMICS

Tarih: 7/2020 Cilt: 33 Sayfa: 11-19 AYDIN HAMİT

Endeks:ESCI ISSN:2191-2203 doi:10.1007/s13563-018-00167-y

Website

Investigating the effects of various testing parameters on Cerchar abrasivity index and its repeatability
WEAR

Tarih: 1/2019 Sayı: 2019 Cilt: 418 Sayfa: 61-74 AYDIN HAMİT

Endeks:SCI ISSN:0043-1648 doi:j.wear.2018.11.001

Modal Stress Analysis of Bottom Ash/Epoxy Composites
Advanced Materials and Technologies Environmental Sciences

Tarih: 12/2017 Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 118-125 YETMEZ MEHMET,YILDIRIM YILMAZ,AYDIN HAMİT

ISSN:2559-2637

Website

Predicting performance of EPB TBMs by using a stochastic model implemented into a deterministic model
Tunnelling and Underground Space Technology

Tarih: 5/2014 Cilt: 42 Sayfa: 1-14 Copur Hanifi, Aydin Hamit, Bilgin Nuh, Balci Cemal, Tumac Deniz, Dayanc Can

Endeks:SCI-Expanded ISSN:08867798 doi:10.1016/j.tust.2014.01.006

Website

ISRM Suggested Method for Determining the Abrasivity of Rock by the CERCHAR Abrasivity Test
Rock Mechanics and Rock Engineering

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 261-266 Alber Michael, Yaralı Olgay, Dahl Filip, Bruland Amund, Käsling Heiko, Michalakopoulos Theodore N., Cardu Marilena, Hagan Paul, Aydın Hamit, Özarslan Ahmet

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0723-2632 doi:10.1007/s00603-013-0518-0

Website

Pneumoconiosis and quartz content of respirable dusts in the coal mines in Zonguldak Turkey
International Journal of Coal Geology

Tarih: 5/2013 Sayı: 117 Cilt: 116 Sayfa: 26-35 I. Erol, H. Aydin, V. Didari, S. Ural,

Endeks:SCI doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2013.05.008

Statistical Modeling of the Effect of Rank Temperature and Particle Size on Low Temperature Oxidation of Turkish Coals
COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY

Sayı: 183 Cilt: 183 Sayfa: 105-121 K. Baris, H. Aydin, V. Didari

Endeks:SCI ISSN:0010-2202

Website

Evaluation of the risk of coal workers pneumoconiosis CWP A case study for the Turkish hardcoal mining
ScientificResearchandEssays

Tarih: 11/2010 Sayı: 21 Cilt: 5 Sayfa: 3289-3297 AYDIN HAMİT

Endeks:SCI-Expanded

Website

Principal Component Analysis of the Annual Precipitation of West Black Sea Hydrological Basin in Turkey
Fresenius Environmental Bulletin

Tarih: 1/2009 Sayı: 5 Cilt: 18 Sayfa: 776-782 İ.H. Özölçer, H. Aydın, B. Aksoy, M.İ. Kömürcü,

Endeks:SCI-Expanded

Website

The Evaluation of the Effect of Air Pollution on the Health Status of Children in Zonguldak City Turkey
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION

Sayı: 3 Cilt: 39 Sayfa: 352-364 L. H. Tecer, N. Tomac, F. Karaca, A. Kaplan, T. Tuncer, H. Aydin

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0957-4352

Website

Mineral Endowment Labor Productivity and Comparative Advantage in Mining
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS

Tarih: 1/2000 Sayı: 22 Cilt: 22 Sayfa: 281-293 H. Aydın, J. Tilton

Endeks:SSCI ISSN:0928-7655

Website

Ulusal Makaleler
S20 KIRILGANLIK İNDEKSİNİN KAYAÇLARIN PARÇALANABİLİRLİĞİAÇISINDAN İNCELENMESİ
Bilimsel Madencilik Dergisi

Tarih: 12/2018 Cilt: 57 Sayfa: 73-83 KÖKEN EKİN,AYDIN HAMİT,ÖZARSLAN AHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-7024

Kayaçların Aşındırıcılıklarının Üç Farklı Deney Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Madencilik

Tarih: 3/2018 Sayı: 1 Cilt: 57 Sayfa: 45-56 YARALI OLGAY,AYDIN HAMİT,SAKIZ UTKU,DURU HAŞİM,Servet Bulut

Endeks:TR DİZİN

Effects of Disinfection on Accuracy of Orthodontic Stone Models
Clinical Dentistry and Research

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 41 Sayfa: 27-35 ÖZKALAYCI NURHAT,AYDIN HAMİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3964

Website

Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Kayaç Delinebilirliğinin Yapay Sinir Ağları (YSA) Metodu ile Tahmini
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 12-22 SAKIZ UTKU,YARALI OLGAY,AYDIN HAMİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

The effects of specimen surface conditions and type of test apparatus on Cerchar Abrasivity Index
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 293-298 AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,DURU HAŞİM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v6i2.259

Website

Zonguldak Taşkömürü Havzası Kömür İşletmelerinde Verimlilik Analizi
Madencilik

Sayı: 1 Cilt: 50 Sayfa: 33-41 H. Aydın, G. Önsoy

Endeks:IMM Abstracts

Uluslararası Bildiriler
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda galeri ilerlemelerinde kollu galeri açma makinası kullanımının analizi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ICCET 2018 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum YARALI OLGAY,SAKIZ UTKU,DURU HAŞİM,AYDIN HAMİT,SU OKAN,GENİŞ MELİH ISBN:978-605-01-1196-5

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda kollu galeri açma makinası kullanımının analizi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum YARALI OLGAY,SAKIZ UTKU,DURU HAŞİM,AYDIN HAMİT,SU OKAN,GENİŞ MELİH

S20 kırılganlık indeksinin kayaçların parçalanabilirliği açısından değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

6th International Congress of Mining Machinery Technologies 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum KÖKEN EKİN,AYDIN HAMİT,ÖZARSLAN AHMET Sayfa:105-115 ISBN:978-605-01-1102-6

Cerchar Asınma Indeksi’ne Etki Eden Parametrelerin Incelenmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum DURU HAŞİM,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,SAKIZ UTKU

Laboratuvar Kosullarında Rötari Delicilerde Ilerleme Hızına Etki Eden Faktörlerin Incelenmesi

(Tam metin bildiri)

PROCEEDINGS OF6th INTERNATIONAL CONGRESS OFMINING MACHINERY TECHNOLOGIES 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum SAKIZ UTKU,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,DURU HAŞİM

Sedimanter Kayaçlar için Laboratuvarda Bilgisayar Kontrollü Döner Delik Delme Deney Aleti ile Spesifik Delme Enerjisinin Degerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum SAKIZ UTKU,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,DURU HAŞİM

S20 KIRILGANLIK INDEKSİNİN KAYAÇLARIN PARÇALANABİLİRLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 17.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum KÖKEN EKİN,AYDIN HAMİT,ÖZARSLAN AHMET Sayfa:105-115 ISBN:978-605-01-1102-6

Website

Laboratuvar Koşullarında Rötari Delicilerde İlerleme Hızına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

PROCEEDINGS OF6th INTERNATIONAL CONGRESS OFMINING MACHINERY TECHNOLOGIES 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum SAKIZ UTKU,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,DURU HAŞİM ISBN:978-605-01-1102-6

Uç Sertliğindeki Değişimin CAI’ya Etkisi

(Tam metin bildiri)

PROCEEDINGS OF6th INTERNATIONAL CONGRESS OFMINING MACHINERY TECHNOLOGIES 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum DURU HAŞİM,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,SAKIZ UTKU

Sedimanter Kayaçlar için Laboratuvarda Bilgisayar Kontrollü Döner Delik Delme Deney Aleti ile Spesifik Delme Enerjisinin Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 25. UluslararasıMadencilik Kongresi 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum SAKIZ UTKU,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,DURU HAŞİM ISBN:978-605-01-1008-1

Cerchar Aşınma İndeksi’ne Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 25. UluslararasıMadencilik Kongresi 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum DURU HAŞİM,AYDIN HAMİT,YARALI OLGAY,SAKIZ UTKU ISBN:978-605-01-1008-1

Effect of scratch length on the Cerchar abrasivity index

(Tam metin bildiri)

Proc. Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment-EUROCK 2013 21.09.2012 26.09.2012 AYDIN HAMİT Cilt: 2013 Sayfa:369-375

Ulusal Bildiriler
Waste Management in a Coal Preparation Plant

(Tam metin bildiri)

6th International GAP Engineering Conference – GAP2018 08.11.2018 10.11.2018 Sözlü Sunum YILDIRIM YILMAZ,AYDIN HAMİT Sayfa:480-485 ISBN:978-975-7113-68-3

Website

Proje Maliyeti Risk Analizi Madencilikten Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

Türkiye 15. Kömür Kongresi 09.06.2006 AYDIN HAMİT Cilt: 15 Sayfa:209-None

Zonguldak Taşkömürü Havzasında Rödevans Uygulamasına Genel Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

Türkiye 15. Kömür Kongresi 09.06.2006 AYDIN HAMİT Cilt: 15 Sayfa:517-None

TTK Ocaklarındaki Rijit Çelik Bağlar ile Kaya Saplaması Püskürtme Beton Tahkimat Maliyetlerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

Türkiye 14. Kömür Kongresi 07.06.2009 AYDIN HAMİT Cilt: 14 Sayfa:41-None

Türkiye de Taşkömürü Madenciliğinde Toplam Faktör Verimliğindeki Değişimin Analizi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 16. Kömür Kongresi 26.05.2009 28.05.2009 AYDIN HAMİT Cilt: 16 Sayfa:303-None

Akademik Görevler
PROFESÖR
2019-2020
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DOÇENT
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2000-2014
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1993-2000
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR.

İdari Görevler
Dekan Yardımcısı
2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2003

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte İstatistiksel Metotlar
(Yüksek Lisans)
Müh. İstatistiksel Metotlar
(Yüksek Lisans)
MAD823 Proje Yönetimi
(Yüksek Lisans)
MAD727 Madencilikte Proje ve Yatırım Değerlendirmesi
(Yüksek Lisans)
INS729 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK METOTLAR
Dersler - Lisans
(Lisans)
YDL286 Yabancı Dil IV
(Lisans)
YDL285 Yabancı Dil III
(Lisans)
Mühendislikte İstatistik Metotlar
(Lisans)
Mühendislik Ekonomisi
(Lisans)
Maden Fizibilitesi ve Planlaması
(Lisans)
MINE452 Mine Feasibility and Planning
(Lisans)
MINE427 Engineering Economics
(Lisans)
MINE325 Principles of Economics
(Lisans)
MAD427 Mühendislik Ekonomisi
(Lisans)
MAD325 Ekonomi İlkeleri
(Lisans)
MAD218 İş Güvenliği Analiz Teknikleri
(Lisans)
INS213 Mühendislikte İstatistik Metodları
(Lisans)
Ekonomi İlkeleri
(Lisans)
CIV286 Professional Foreign Lang. II
(Lisans)
CIV286 Professional Foreign Lang II
(Lisans)
CIV285 Professional Foreign Lang. I
(Lisans)
CIV285 Professional Foreign Lang I
(Lisans)
CEV401 Çevre Ekonomisi
Kitaplar
The ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: 2007-2014 Orange Book
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ISRM Suggested Method for Determining the Abrasivity of Rock by the CERCHAR Abrasivity Test Editör: Ulusay R. Basım Sayısı::(1) Sayfa::101 106 Yayınevi:: springer ISBN: 978-3-319-07712-3 Tarih: 2015

Projeler
Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Avgamasya 7 Projesi

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 22.03.2018 - 30.05.2018

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesinde Uygulanmakta Olan İşletme Prjesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.02.2018 - 01.02.2019

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) SİLOPİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AVGAMASYA (ŞIRNAK) FİLONUNDA 30.000.0000 TON KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK YENİ AÇIK OCAK İŞLETME PROJESİNİN VE AÇIK İŞLETME EKONOMİK SINIRI DIŞINDA KALAN REZERVLER İÇİN YERALTI İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.02.2018 - 01.02.2019

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesi’nde Uygulanmakta Olan İşletme Projesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması ve Ömerler-B Sahasının İşletme Projesinin Hazırlanması
(TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesi’nde Uygulanmakta Olan İşletme Projesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması ve Ömerler-B Sahasının İşletme Projesinin Hazırlanması)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 25.01.2018 - 25.02.2019

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) ŞIRNAK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ AVGAMASYA (ŞIRNAK) FİLONUNDA AÇIK İŞLETME NİHAİ SINIRININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ VE BU SINIRIN DIŞINDA KALAN REZERVLER İÇİN YERALTI ÜRETİM PROJESİNİN HAZIRLANMASI
(TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) ŞIRNAK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ AVGAMASYA (ŞIRNAK) FİLONUNDA AÇIK İŞLETME NİHAİ SINIRININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ VE BU SINIRIN DIŞINDA KALAN REZERVLER İÇİN YERALTI ÜRETİM PROJESİNİN HAZIRLANMASI)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Devam Ediyor) 25.01.2018

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ (GLİ) MÜDÜRLÜĞÜ ÖMERLER-A YERALTI İŞLETMESİNDE UYGULANMAKTA OLAN İŞLETME PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE ÖMERLER-B SAHASININ İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI
(TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ (GLİ) MÜDÜRLÜĞÜ ÖMERLER-A YERALTI İŞLETMESİNDE UYGULANMAKTA OLAN İŞLETME PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE ÖMERLER-B SAHASININ İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 25.01.2018 - 25.02.2019

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Şırnak Kontrol Müdürlüğü Bünyesindeki Avgamasya Asfaltit Filonu Açık İşletmesinin Nihai ve Ekonomik Kazı Oranlarının Belirlenmesi ve Kalan Rezervin Yeraltı İşletme Projesi ile Üretilebilirliğinin Araştırılması
(Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Şırnak Kontrol Müdürlüğü Bünyesindeki Avgamasya Asfaltit Filonu Açık İşletmesinin Nihai ve Ekonomik Kazı Oranlarının Belirlenmesi ve Kalan Rezervin Yeraltı İşletme Projesi ile Üretilebilirliğinin Araştırılması)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.01.2018 - 01.02.2019

Farklı Deney Yöntemleriyle Kayaçların Aşındırıcılıklarının Araştırılması
(Farklı deney yöntemleriyle kayaçların aşındırıcılıklarının araştırılması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.06.2015 - 20.12.2016

Spesifik Enerjinin, Kayaçların Delinebilirliğine ve Aşındırıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi
(Bu çalışmanın amacı, kayaçların delinebilirliğinde kullanılan makinanın kazı performansının bir göstergesi olan ilerleme hızına (PR) etki eden, değiştirilebilir makine parametreleri ve kayaç özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla, üzerinden veri alınabilecek enstrümanlarla donatılmış laboratuvar ölçekli rötari delik delme düzeneği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, farklı bölgelerden alınan sedimanter ve magmatik kökenli beş farklı kayaç türü üzerinde elmas uçlu karotiyerler ile üç farklı dönme hızı ve dört farklı baskı koşulunda delik delme işlemleri gerçekleştirilmiş ve her kayaç türü için PR ve spesifik delme enerjisi (SDE) değerleri ölçülmüştür. Kayaç özelliklerinin belirlenmesi amacıyla da her kayaç türü için mekanik deneyler (σc, σt, E ve υ) ve delme oranı indeksi (DRI) deneyleri yapılmıştır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 30.03.2015 - 27.12.2017

Spesifik enerjinin kayaçların delinebilirliğine ve aşındırıcılığına olan etkisinin incelenmesi
(Spesifik enerjinin kayaçların delinebilirliğine ve aşındırıcılığına olan etkisinin incelenmesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 30.03.2015 - 27.12.2017

Katar Doha Musaimeer Pumping Station and Outfall Project

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 02.03.2015 - 10.10.2015

Cerhar aşınma indeks deneyi için standart deney aletinin geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

TTK ocaklarında taşta sürülen galerilerde püskürtme beton ve kaya saplamalarının kullanımının araştırılması
(Taşta sürülen galerilerde püskürtme beton ve kaya saplamalarının uygulanabilirliğinin araştırılması)

BAP 6 (Tamamlandı)

Kaya malzemesinin tek eksenli basınç dayanımına şekil etkisinin araştırılması
(Tek eksenli basınç dayanımına şekil etkisinin araştırılması)

BAP 6 (Tamamlandı)

Cerhar aşınma indeks deneyi için standart deney yönteminin geliştirilmesi
(standart deney yönteminin geliştirilmesi )

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

TTK işletmelerinde toza maruz kalan işçilerin pnömokonyoza yakalanma risklerinin analizi
(Meslek hastalığına yakalanma riski)

BAP 6 (Tamamlandı)