DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HASAN ÖZER
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
HASAN ÖZER
e-Posta:
hasanozer@beun.edu.tr
Telefon:
2912835
Çalışma Alanları:

Türk Dili

Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)
Tez Adı : Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi Tercüme-i Risale-i Vasiyyet (inceleme-cümle bilgisi-metin-gramatikal dizin)
2007-2011
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi Usul-ı Vusul-ı İlahiyye (metin-inceleme-gramatikal dizin)
2003-2007
Lisans
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1999-2003
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Ömer Fuâdî Risâle-i Virdiyye (İnceleme-metin-gramatikal dizin)

BURAK BAYINDIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Romanların Toplumsal Yaşamda Kimlik İnşaasına Dair Sosyokültürel Bir Çalışma-Gökçebey Örneği

KAMİL EFE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Şirvanlı Mahmud'un Tarih-i İbn-i Kesir tercümesinde fiiller

ENGİN YAVUZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda Romanının Metin Dil Bilimi Açısından İncelenmesi

AYSUN ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Ebubekir Eroğlu'nun seçme şiirlerinde kelime dünyası

BURCU KESKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Haydar Ergülen'in Seçme Şiirlerinde Kelime Dünyası

DUYGU GİRGİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Zonguldak yöresi türbe, yatır ve ziyaret yerleri etrafında oluşan inanış ve uygulamalar

AYKUT GÜNAYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Mekteb Müzesi (Resimli Dünya) Dergisi inceleme-indeks-seçme metinler

GÜLŞAH UZAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Tarık Dursun K.nın çocuk hikâyelerinin atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi

MEHTAP DURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Muvakkit Mustafa b. Ali Rûmî Teshîlü'l-Mîkât fî İlmi'n-Evkât (giriş-inceleme-metin-gramatikal dizin)

SEMRA SEVER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sofyalı Bali Efendi Mecmū'atü'n-Nesāyih (Giriş-inceleme-metin-gramatikal dizin)

KÜBRA AKGÜN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Âşık Paşa'nın Garib-Nâme'sinde fiiller

ÖZGE ÇORUK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BENİ KÖR KUYULARDA ROMANINDA GÖRÜLEN BAĞDAŞIKLIK UNSURLARI
Journal of World of Turks

Tarih: 4/2022 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 1-25 ÖZER HASAN, ARSLAN AYSUN

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1868-8934 doi:10.46291/ZfWT/140101

Website

TÜRK HALK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNDE KULLANILAN BAZI BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNDE BİR KÖK SIKLIĞI İNCELEMESİ
International Journal of Language Academy

Tarih: 12/2020 Sayı: 35 Cilt: 8 Sayfa: 84-103 ÖZER HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:2342-0251 doi:10.29228/ijla.46438

Website

TARİH-İ İBN-İ KESiR TERCÜMESİ’NDE KULLANILAN BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE
ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences

Tarih: 8/2020 Sayı: 107 Cilt: 8 Sayfa: 58-78 ÖZER HASAN,ERGÜZEL M MEHDİ,YAVUZ ENGİN

Endeks:OAJI ISSN:2148-2489 doi:http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.43909

Website

AZERBAYCANLI ŞAİR REFİK ZEKÂ HANDAN’IN TÜRKİYE TEMALI ŞİİRLERİ VE BUNLARIN KELİME KADROSU ÜZERİNE
Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 17-36 ÖZER HASAN,MEMMEDOV RÖVŞEN

Endeks:EBSCO ISSN:1868-8934

Website

TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARINDA KATALOGLAMA SORUNU: TABİRÜ’R-RÜYA MI, VASAYA TERCÜMESİ Mİ?
TÜRÜK International Language, Literature and Folklore Researchers Journal

Tarih: 5/2020 Sayı: 22 Cilt: 8 Sayfa: 150-173 ÖZER HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-8872 doi:http://dx.doi.org/10.12992/TURUK991

Website

EBUBEKİR EROĞLU’NUN SEÇME ŞİİRLERİNDE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEYİMLER
Asos Journal

Tarih: 9/2019 Sayı: 96 Cilt: 7 Sayfa: 121-134 ÖZER HASAN,KESKİN BURCU

Endeks:OAJI ISSN:21482489 doi:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.36667

Website

REFİK HALİT KARAY’IN HİKÂYELERİNDEN TÜRKÇE SÖZLÜK’E KATKILAR
Sobider

Tarih: 8/2019 Sayı: 39 Cilt: 6 Sayfa: 323-333 ÖZER HASAN,ŞENER MERVE

Endeks:OAJI ISSN:21490821 doi:http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5132

Website

MEKTEB MÜZESİ (RESİMLİ DÜNYA) DERGİSİNİN İLAN, REKLAM VE GÖRSELLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞINA BAKIŞ
The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 6/2019 Sayı: 75 Cilt: 2 Sayfa: 171-188 ÖZER HASAN,UZAN GÜLŞAH

Endeks:DOAJ ISSN:2147-2971 doi:10.9761/JASSS8059

Website

YİĞİTBAŞI AHMED ŞEMSEDDİN MARMARAVÎ’NİN TERCÜME-İ RİSALE-İ VASİYYET’İ
The Journal of International Social Research

Tarih: 4/2019 Sayı: 63 Cilt: 12 Sayfa: 161-167 ÖZER HASAN

Endeks:EBSCO ISSN:13079581 doi:dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3217

Website

YAZIM KILAVUZUNDA BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELERİN İMLASI ÜZERİNE
Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 66-84 ÖZER HASAN,ODA Arzu

Endeks:EBSCO ISSN:1868-8934

Website

YUNUS EMRE DİVANINDA GEÇEN İKİLEMELER ÜZERİNE
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 60 Cilt: 11 Sayfa: 163-172 ÖZER HASAN,DEMİRTAŞ Yağmur

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9581 doi:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2771

Website

İSTANBUL FATİH SEMTİ SULTANAHMET CAMİSİCİVARINDAKİ OTEL ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 10/2018 Sayı: 71 Sayfa: 187-199 ÖZER HASAN,KESKİN BURCU

Endeks:DOAJ ISSN:2147-2971 doi:dx.doi.org/10.9761/JASSS7846

Website

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940) - Zonguldak mining operation (başçavuş) school in the history of higher education (1937-1940)
Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2017 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 185-191 ÖZER HASAN,KARABALIK KAMURAN

Endeks:Asos, Ulakbim ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2017.197

Website

Ulusal Makaleler
OSMANLI DÖNEMİNDE YAZILMIŞ BİR ASTRONOMİ ESERİ: MUVAKKİT MUSTAFA BİN ALİ’NİN TESHİLÜ’L-MİKAT’I
Sosyal Bilimler Arşatırmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 141-145 ÖZER HASAN,SEVER SEMRA

Endeks:ULAKBİM ISSN:2564-680X doi:http://dx.doi.org/10.19129/sbad.349

Website

ZONGULDAK’IN YÖRESEL YEMEK İSİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Turkish Studies

Tarih: 4/2018 Sayı: 12 Cilt: 13 Sayfa: 341-362 ÖZER HASAN,TURAN Özlem,YENER Semanur

Endeks:ULAKBİM ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13692

Website

ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDAKULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 1334-1352 ÖZER HASAN,GÜNAYDIN AYKUT

Endeks:ULAKBİM ISSN:2147-0146 doi:10.7884/teke.3879

Website

AHMEDÎ’NİN FÎ KÂFİYETÜ’S-SÎN DER MEDH-İ EMÎR SÜLMÂN ADLI METHİYESİNİN DİL ÖZELLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 39 Sayfa: 79-94 ÖZER HASAN,ÇAM HATİCE

Endeks:ulakbim ISSN:1300-9435

Website

Hamdullah Hamdî Divanı Üzerinde Durum Biçimbirimleri Açısından Bir İnceleme
TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Tarih: 4/2016 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 783-794 ÖZER HASAN,DAVULCU SİNAN

Endeks:ULAKBİM ISSN:1308-2140 doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9408

Website

Uluslararası Bildiriler
Yeni Bir Spor Organizasyonu Teklifi Türk Dünyası Spor Olimpiyatları

(Tam metin bildiri)

9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 16.06.2011 17.06.2011 Sözlü Sunum KAYA MUSTAFA, KÖSE ABDUSSELAM, ÖZER HASAN

TÜRK DİLİNİN TANINMAYAN BİR YADİGARI: YİĞİTBAŞI AHMED ŞEMSEDDİN MARMARAVİ'NİN USUL-I VUSUL-I İLAHİYYE'Sİ

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 02.06.2016 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:395-405

Türk Dilinin Sadeleşmesi Hususunda Şemsettin Sami’nin Fikirleri

(Tam metin bildiri)

İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Uluslararası Sempozyumu 18.05.2016 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:111-121 ISBN:9789753742078

11. Asır Fars Şairi Ömer Hayyam’ın Rubailerinde Meyhane Anlayışının Linguistik Tahlili

(Tam metin bildiri)

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION: LINGUODIDACTIC,LINGUOCULTURAL AND PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS 19.12.2019 20.12.2019 Sözlü Sunum ÖZER HASAN,BAYINDIR BURAK Sayfa:443-447

Teaching Turkish and Foreign Languages in Higher Education

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics 04.05.2012 06.05.2012 Sözlü Sunum ÖZER HASAN

XV Asır Sûfîlerinden Zeyneddîn Hâfî nin Arapça Eserlerinin Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Yansıma ve Tesirleri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk - Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu 12.05.2013 15.05.2013 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:221-228 ISBN:4016/8/2014

MUTASAVVIF ZEYNEDDİN HAFİ’NİN ESERLERİ IŞIĞINDA NEFS TERBİYESİ EĞİTİMİ

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 05.04.2018 06.04.2018 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayfa:41-42

Website

Ulusal Bildiriler
Yiğitbaşılık Makamı ve Bir Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravi

(Tam metin bildiri)

2. Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 10.12.2007 14.12.2007 Sözlü Sunum ÖZER HASAN Sayı: 166 Cilt: 1 Sayfa:221-225 ISBN:978-975-6478-50-9

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

OKUTMAN
2007-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2003-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İnsan Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Kurulu Üyeliği
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2012

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bilim Dalı Başkanı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Basın Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
TDL 799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
TDL 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
TDL 711 TÜRK DİLİNİN GÜNCEL SORUNLARI
(Yüksek Lisans)
TDL 708 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II
(Yüksek Lisans)
TDL 707 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I
(Yüksek Lisans)
TDL 706 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II
(Yüksek Lisans)
TDL 705 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ
(Yüksek Lisans)
TDE 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
TDE 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
TDE 799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
TDE 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
TDE 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
TDE 707 Eski Anadolu Türkçesi I
(Yüksek Lisans)
TDE 707 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I
(Yüksek Lisans)
TDE 705 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I
(Yüksek Lisans)
TDE 705 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I
(Yüksek Lisans)
KUL 799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
KUL 798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
KUL 797 SEMİNER
Dersler - Lisans
(Lisans)
TUR 182 Türk Dili II
(Lisans)
TUR 181 Türk Dili I
(Lisans)
TDE301 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ III
(Lisans)
TDE 434 Türk Halk Şiiri II
(Lisans)
TDE 406 BİTİRME PROJESİ II
(Lisans)
TDE 406 Bitirme Projesi II
(Lisans)
TDE 405 BİTİRME PROJESİ I
(Lisans)
TDE 405 Bitirme Projesi I
(Lisans)
TDE 402 Tarihi Türk Lehçeleri VI
(Lisans)
TDE 402 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ VI
(Lisans)
TDE 401 Tarihi Türk Lehçeleri V
(Lisans)
TDE 401 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ V
(Lisans)
TDE 341 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI
(Lisans)
TDE 318 TÜRK DİLİ COĞRAFYASI
(Lisans)
TDE 309 Türk Halk Edebiyatı I
(Lisans)
TDE 302 Tarihi Türk Lehçeleri IV
(Lisans)
TDE 302 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ IV
(Lisans)
TDE 301 Tarihi Türk Lehçeleri III
(Lisans)
TDE 301 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ III
(Lisans)
TDE 203 Osmanlı Türkçesi Grameri I
(Lisans)
TDE 146 SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM II
(Lisans)
TDE 145 SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM I
(Lisans)
TDE 145 SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM
(Lisans)
TDE 112 Bilgisayara Giriş II
(Lisans)
TDE 111 Bilgisayara Giriş I
(Lisans)
TDE 107 Klasik Türk Edebiyatı I
(Lisans)
TDE 105 Türk Dili Tarihi
(Lisans)
TDE 104 Osmanlı Türkçesine Giriş II
(Lisans)
TDE 103 Osmanlı Türkçesine Giriş I
(Lisans)
TDE 101 Türkiye Türkçesi I
(Lisans)
SSP 900 Sosyal Sorumluluk Projesi I
Kitaplar
SOFYALI BÂLÎ EFENDİ VÂRİDÂT GİRİŞ – METİN – GRAMATİKAL DİZİN - TIPKIBASIM
(Bilimsel Kitap)

Editör: . Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Kriter ISBN: 978-605-7890-95-5 Tarih: 2020

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

Zonguldak'tan Almanya'ya Göç Hikayeleri
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678070 Tarih: 2017

İnsan Kimlik Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu Bildirileri
(Bilimsel Kitap)

Editör: Hasan Özer, Nurettin Hatunoğlu, Ahmet Efiloğlu, Hasan Sankır, Tayyar Gürdal Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678025 Tarih: 2016

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim 1924-1992
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Editör: Hasan Özer, İsmet Türkmen Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678049 Tarih: 2016

Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Editör: Hasan Özer, Musa Demir, Hüseyin Alpsoy Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786058430105 Tarih: 2015

Deve Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye Türkçesinde Deve ile İlgili Atasözü ve Deyimler Editör: Emine Gürsoy Naskali, Erkan Demir Basım Sayısı::(1) Sayfa::321 328 Yayınevi:: Kitabevi ISBN: 978-605-5397-86-9 Tarih: 2014

Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım El Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yazım ve Noktalama Editör: Mustafa Durmuş Basım Sayısı::(1) Sayfa::147 167 Yayınevi:: Grafiker ISBN: 978-605-4692-43-9 Tarih: 2013

Projeler
LEARN TO LIVE TOGETHER
(Big Brothers Big Sisters of Bulgaria’xxnın yürütücülüğünde Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Litvanya, Portekiz, Ürdün ve Mısır’xxın katılımıyla kültürler arası tanışıklığı artırarak her türlü ayrımcılığa karşı farkındalık düzeylerini yükseltmek ve bu sayede birlikte yaşama kültürüne katkı sağlamak.)

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 01.01.2019 - 31.07.2019

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri
(Zonguldak merkez ve ilçelerinde yaşayan insan hazinelerinin saptanması projemizin konusudur. Projede belirlenen insanlar kaybolmakta olan mesleklerin son ustaları durumundadır. Proje Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından desteklenmekte Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmektedir.)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 20.12.2016 - 20.12.2019

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri
(Zonguldak’tan Almanya’ya göç eden vatandaşların göç hikayelerinin yüzyüze görüşmeler yoluyla derlenmesi)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 25.08.2015 - 27.12.2017

Zonguldak’ta Mesleki ve Teknik Eğitim (1924-1992)
(Zonguldakta mesleki ve teknik eğitim tarihçesinin araştırılması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 09.07.2014 - 20.12.2016

Üniversite Dışı Deneyimler