DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM GÜNDOĞDU
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
İBRAHİM GÜNDOĞDU
e-Posta:
gundogdu@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1696
Çalışma Alanları:

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Kentsel / Yerel Siyaset

Kentleşme Politikaları

Sosyal Politika

Öğrenim Bilgileri
Doktora
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Tez Adı : Local Class Relations within the Dialectics of Value and Socialisation: The Case of Kayseri
2006-2015
Yüksek Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Tez Adı : Rescaling of social relations towards subnational regional space: An investigation of Turkish case
2004-2006
Lisans
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
1995-2000
Uluslararası Makaleler
Space, particularity and the socialisation of production
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society

Tarih: 1/None Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 543-558 GÜNDOĞDU İBRAHİM

Endeks:SSCI ISSN:1752-1378

Website

Ulusal Makaleler
Türkiye’nin Yeni Sanayi Coğrafyalarında Emek ve Sendikacılık: Kayseri Örneği
Uuslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 8/2019 Sayfa: 70-81 GÜNDOĞDU İBRAHİM

Endeks:TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ISSN:2147-9208 doi:https://orcid.org/0000-0001-7842-5111

Website

Sermayenin Bölgesel Kalkınma Eğilimleri: Kalkınma Ajansları Yasası Üzerine Bir İnceleme
Praksis

Tarih: 1/2009 Sayı: 19 Sayfa: 267-302 GÜNDOĞDU İBRAHİM

Endeks:Tubitak Ulakbim Sosyal Bilimler ISSN:1302-8618

Kentsel Dönüşüm ve TOKİ Yeniden Dağıtımcı Kentsel Politikalardan Birikim amaçlı Otoriter Devletçi Kentleşmeye Geçiş
İktisat

Sayı: 499 Sayfa: 70-77 GÜNDOĞDU İBRAHİM

Uluslararası Bildiriler
Containing Labour In The Rising Industrial Towns of Turkey: Class Contradictions, Religion and Locality

(Tam metin bildiri)

The 2017 International Labour Process Conference 04.04.2017 06.04.2017 Sözlü Sunum GÜNDOĞDU İBRAHİM

Ulusal Bildiriler
Neoliberal İyimserlik Geri Çekilirken ”Anadolu Kaplanları”: Kayseri’de Güncel Bir Saha Araştırmasının Sonuçları

(Tam metin bildiri)

16.Ulusal sosyal Bilimler Kongresi 25.11.2019 27.11.2019 Sözlü Sunum GÜNDOĞDU İBRAHİM

Yeni Sanayi Bölgelerinde Emek ve Sendikacılık

(Tam metin bildiri)

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum GÜNDOĞDU İBRAHİM

Kayseri de Yerel Emek Rejiminin Oluşumu

(Tam metin bildiri)

Türk Sosyal Bilimler Derneği Ulusal Kongre 04.12.2013 06.12.2013 Sözlü Sunum GÜNDOĞDU İBRAHİM

Emek Süreci Kuramını Tarihsel Coğrafi Bir Yaklaşımla Yeniden Düşünmek Kayseri de Emek Rejimi ve Çelişkileri

(Tam metin bildiri)

Türk Sosyal Bilimler Derneği Ulusal sosyal Bilimler Kongresi 23.11.2015 25.11.2015 Sözlü Sunum GÜNDOĞDU İBRAHİM

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2018
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2015-2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2004-2015
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
Türkiye'de Güncel Siyasal Tartışmalar
(Doktora)
Devlet Teorileri: Devlet-Toplum İlişkilerine Farklı Yaklaşımlar
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Sorunları
(Yüksek Lisans)
Türkiye Kentleşmesinin Sorunları
(Yüksek Lisans)
Kent ve Siyaset
(Yüksek Lisans)
Kamu Politikası Analizi
(Yüksek Lisans)
KENT VE SİYASET
Dersler - Lisans
(Lisans)
sosyoloji
(Lisans)
Yabancı Dil
(Lisans)
YABANCI DİL
(Lisans)
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
(Lisans)
SİYASİ TARİH
(Lisans)
Sosyoloji
(Lisans)
Siyasi Tarih
(Lisans)
SOSYOLOJİ
(Lisans)
Kent Sosyolojisi
(Lisans)
KENT SOSYOLOJİSİ
(Lisans)
Devlet ve Bürokrasi Kuramları
(Lisans)
DEVLET VE BÜROKRASİ KURAMLARI
Kitaplar
Rüzgara Karşı Emek Süreçleri ve Karşı Hegemonya Arayışları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yerel Emek Rejimi: Kayseri'de Emek Pazarı, Emek Süreci ve Yeniden Üretim Editör: Gamze Yücesan-Ozdemir Basım Sayısı::(1) Sayfa::195 224 Yayınevi:: NotaBene Tarih: 2015

Emeğin Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Anadolu Kaplanları veyahut İslamı burjuvazi Tarışmalarına Bir Katkı: Kayseri'den İşçi Hikayeleri Editör: Melda Yaman vd. Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: SAV Tarih: 2014

Whose Urban Renaissance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Class-cleansing in Istanbul's World-City Project Editör: Libby Porter and Kate Shaw Basım Sayısı::(1) Sayfa::16 25 Yayınevi:: Routledge ISBN: 978-0-415-45682-1 Tarih: 2009