ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİZEM TOKMAK DANIŞMAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
GİZEM TOKMAK DANIŞMAN
e-Posta:
gizem.tokmak@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 14 91
Çalışma Alanları:

Pazarlama

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)
2014-2020
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Marka sadakatini etkileyen faktörler ve markaya bağlılık noktaları: Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F öğrencileri üzerinde bir uygulama
2012-2014
Lisans-ÇiftAnadal
İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2008-2011
Lisans
İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007-2011
Uluslararası Makaleler
EVALUATION OF CELEBRITY ENDORSEMENT EFFECTIVENESS WITHIN THE CONTEXT OF VAMPIRE EFFECT BY USING EYE TRACKING TECHNIQUE
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2021 Sayı: 1 Cilt: 39 Sayfa: 149-172 TOKMAK DANIŞMAN GİZEM, AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.723099

Website

POINTS OF ATTACHMENT ON FOOTBALL CLUBS: AN APPLICATION ON ”THE BIG FOUR” SUPPORTERS IN TURKISH SUPER LEAGUE
Sp Soc Int J Ph Ed

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 25-36 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:DOAJ

FACTORS AFFECTING BRAND LOYALTY IN FOOTBALL AN APPLICATION ON THE BIG FOUR FOOTBALL CLUBS IN TURKISH SUPER LEAGUE
International Review of Economics and Management

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 4 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:ASOS, arastırmax, SSRN

The Effects of Demographical Factors and Brand Associations on Satisfaction University Sample
Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 30 Cilt: 12 TOKMAK GİZEM

Endeks:ASOS Index, EBSCHO Host, DOAJ, ULAKBİM

Ulusal Makaleler
REKLAMLARDA ÇEKİCİ MODEL KULLANIMININ VAMPİR ETKİSİ KAPSAMINDA GÖZ TAKİP TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 461-501 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-243X doi:10.15659

Website

Pazarlama İletişiminde Göz Takip Tekniğine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma
Turkish Journal of Marketing

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 121-140 TOKMAK GİZEM

Endeks:proquest, crossref, ISSN:2458-9748 doi:https://doi.org/10.30685/tujom.v5i2.92

Website

TÜKETİMDE DİDEROT ETKİSİ VE ZEİGARNİK ETKİSİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ
TURKISH JOURNAL OF MARKETING

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 43-61 TOKMAK GİZEM

Endeks:PROQUEST ISSN:2458-9748 doi:http://dx.doi.org/10.30685/tujom.v4i1.39

ÜNLÜ KİŞİLERİN KULLANILDIĞI REKLAMLARIN ETKİNLİĞİNDE MESAJ KAYNAĞI ÖZELLİKLERİNE OLAN TUTUMUN VE TÜKETİCİ KAYNAKLI SOSYOLOJİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 76-101 TOKMAK GİZEM

Endeks:ASOS INDEX ISSN:2149-2

Futbol Taraftarlarının Takımın Forma Sponsor Markasına Olan Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespit Edilmesi
İÜ Spor Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Position Approach and the Examining of its Validity Within the Scope of Developing Strategy and Creating Competitive Advantage A Case of Turkey
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 13 Cilt: 7 ESEN ŞABAN,TOKMAK GİZEM

Endeks:EBSCHO Host

Uluslararası Bildiriler
A Research on Factors that Affect Perceived Benefit, Perceived Risk and Purchase Intention in Online Shopping

(Özet bildiri)

7th Business Management Conference 05.06.2018 08.06.2018 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

REKLAMLARIN DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference On Studies In Turkology 11.08.2017 13.08.2017 Sözlü Sunum TOKMAK GİZEM

Points of Attachment on Football Clubs An Application on The Big Four Supporters in Turkish Super League

(Özet bildiri)

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy 18.11.2016 20.11.2016 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Kent ve Üniversitede Duyulan Memnuniyet ve WOM Niyeti Üzerinde Etkili Olan Faktörler

(Tam metin bildiri)

IMCOFE 15': International Multidisciplinary Congress of Eurasia 01.09.2015 05.09.2015 TOKMAK GİZEM,KASAPOĞLU CİHANGİR,BAŞKOL MELİH ISBN:978-9944-0637-1-5

Ulusal Bildiriler
Kent Pazarlaması Kapsamında Kent Kimliği ve Mekansal Analiz Zonguldak İli Örneği

(Tam metin bildiri)

İnsan-Kimlik- Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 16.10.2014 18.10.2014 TOKMAK GİZEM

Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

Dersler - Lisans
(Lisans)
Tüketici Davranışları
Kitaplar
PAZARLAMADA VAMPİR ETKİSİ POTANSİYEL PAZARLAMA VAMPİRLERİ VE VAMPİR SAVAR STRATEJİLER
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7588-94-2 Tarih: 2021

Projeler
Zonguldak tan göçün nedenleri ve alınabilecek tedbirler
(Göç nedenleri)

BAP 6 (Devam Ediyor)