DOÇENT DR. GÜL BANU DUMAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
GÜL BANU DUMAN
e-Posta:
gbanu.duman@beun.edu.tr
Telefon:
2912847
Çalışma Alanları:

['Türk Dili', 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları']

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türkiye Türkçesi

Kuzey-Batı(Kıpçak) Lehçesi ve Edebiyatı

Öğrenim Bilgileri
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
02/09/1993 - Bitiş Tarihi 30/06/1997
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK HALK EDEBİYATI
01/10/1997 - Bitiş Tarihi 28/08/2002
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKOLOJİ
29/07/2006 - Bitiş Tarihi 17/02/2011
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Konya ili Karapınar ve yöresi ağız özellikleri

EMEL GÜDÜL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Zonguldak ili Devrek ilçesi ağzı

MUHAMMED FATİH GÜLAYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Moldogazi Tokobayev'in Kaygıluu Kakey adlı tiyatro eserinin söz dizimi incelemesi (Metin-aktarım-inceleme)

YAĞMUR DEMİRTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Toktobolot Abdumomunov'un "Abiyir Keçirbeyt" tiyatro eseri çerçevesinde Kırgız Türkçesinde cümle çeşitleri: Metin-aktarım-inceleme

EDA ESKİBİNA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Tügölbay Sıdıkbekov'un "Abısındar", "Muzdakta", "Paydaga Çeçilgen Çatak" adlı hikâyeleri esasında Kırgız Türkçesinde isimler

NURTEN ÖREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Zonguldak masalları (Araştırma-inceleme-metin)

SONAY ÇALIŞOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Ayfer Tunç'un "Acılezzet" ve "Önemsizlik" adlı hikâyeleri üzerine söz dizimi incelemesi

FATMA BERRİN ANILMIŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Anadolu Sahası Keloğlan Masalları ile Azerbaycan Sahası Keçel Masallarının Mukayesesi

YASEMİN KAYABAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Zonguldak ilinde köçeklik geleneği üzerine bir araştırma

ERKUT ÇETİNKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Sadık Yalsızuçanlar'ın Ayan Beyan, Güzeran, Hiç, Garip, Akla Veda, Pınar Sineması Hikâyeleri üzerinde söz dizimi incelemesi

FERHAT SUNGUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Abziy Kıdırov'un seçme şiirlerinin dil ve üslup bakımından incelemesi (Metin-aktarma-eser incelemesi)

FATİH YAKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Moldogazi Tokobayev'in Kaygıluu Kakey Adlı Tiyatro Eserinin Söz Dizimi İncelemesi (Metin-Aktarım-İnceleme)

YAĞMUR DEMİRTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Abdullah Şaik'in Tiyatroları ve Tiyatroculuğu

ÖMER KUM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Kırgız Türkçesinde kadın konulu atasözleri

RABİA KAHRAMAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Turar Kocomberdiyev'in "Kölçüktögü Ay" Adlı Eserindeki şiirlerin dil ve üslup bakımından incelenmesi (İnceleme-dizin-metin-aktarma)

CANSU TAPTAP
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun seçme lirik şiirlerinde kelime dünyası

SEVGİ MANGAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Kuseyin Esenkocoyev'in hikâyelerinde kelime grupları (metin-inceleme-Türkiye Türkçesine aktarım)

ARDA KARADAVUT
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Cahit Külebi'nin şiirlerinde kelime dünyası

SERKAN FURTUN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Ötebay Turmanjanov'un Şiirlerinde "Emek" Teması
RumeliDE

Tarih: 2/2023 Sayı: 32 Cilt: None Sayfa: 381- DUMAN GÜL BANU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-9599 doi:10.29000/rumelide.1253124.

Website

Uzaktan eğitimle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde temel becerilerin gerçekleştirilebilme durumunun öğretici görüşleri üzerinden değerlendirilmesi
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 167- YURDAKUL Yalçın, DUMAN GÜL BANU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-7782 doi:10.29000/rumelide.953696.

Website

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Materyal Kullanımı ve Teknolojik Alt Yapıya Yönelik Tutum ve Görüşleri
ZfWT

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 419- DUMAN GÜL BANU, YURDAKUL Yalçın

Endeks:Ebsco Zeitschriftendatembank Index Copernicus Deutsche National Bibliothek World Cat DRJI Index Bielefek Academic Search Engine Root Society for Indexing and Impact Factor Service Genamics Journal Seek Akademik Araştırmalar Indeksi Eurasian Scientific Journal Index Society of Economics and Development Open Academic Journals Index Google Scholar Cite Factor ISSN:1869-2338 doi:10.46291/ZfWT/130121

Website

1970’Lİ 80’Lİ YILLARDA AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR
ZfWT

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 45- DUMAN GÜL BANU,MEMMEDOV Rövşen

Endeks:ESCO, COPERNICUS, acar, ESJI ISSN:1868-8934

Website

Ayfer Tunç’un “Acılezzet” ve “Önemsizlik” Hikâyelerinde Söz Dizimi
Turkad

Tarih: 6/2019 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 15- DUMAN GÜL BANU,ANILMIŞ FATMA BERRİN

Endeks:SOBİAD ISSN:2564-629X

Website

Geleneksek Tiyatrodan Çağdaş Tiyatroya Kırgız Tiyatrosu
IJLA

Tarih: None/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 1- DUMAN GÜL BANU

Endeks:COPERNICUS, EBSCO, ASOS ISSN:2342-0251

Website

Kırgız Şair Toktosun Samudinov’un Şiirlerinin Ana Dili Eğitiminde Yeri
Filologiya Meseleleri

Tarih: 12/2018 Sayı: 20 Cilt: None Sayfa: 342- DUMAN GÜL BANU

ISSN:2224-9257

Website

ƏXLAQİ-MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏT UŞAQ NƏSRİNDƏ (1970-1980)
KİTABŞÜN ASLIQ VƏ NƏŞRİYYAT İŞİ

Tarih: 11/2018 Sayı: 21 Cilt: 3 Sayfa: 43- Memmedov Rövşen,DUMAN GÜL BANU

ISSN:1998-9962

Website

Fakir Baykurt’un ”Irazcanın Dirliği” Adlı Romanının Ağız Kullanımı Açısından İncelenmesi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 8/2018 Sayı: 58 Cilt: 11 Sayfa: 42- DUMAN GÜL BANU,YENER Semanur

Endeks:SOBIAD, MLA, tÜRK eĞİTİM iNDEKSİ ISSN:1307-9581

Website

Turar Kocomberdiyev’in ”Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi
Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2017 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 177- DUMAN GÜL BANU,TAPTAP CANSU

Endeks:SOBIAD, ASOS, EBSCO ISSN:1869-2338

Website

Çuvaş Türkçesinde Göz ile Kurulmuş Deyimler ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması
Dil Araştırmaları

Tarih: 11/2017 Sayı: 21 Cilt: None Sayfa: 113- DUMAN GÜL BANU,SOROKİNA OKSANA

Endeks:ASOS, ULAKBİM, EBSCO ISSN:1307-7821

Website

Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev’in ”Şarda Uçkanda” adlı Hikayesi Üzerine Bir Dil ve Üslup İncelemesi
Akademik Bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 60 Cilt: None Sayfa: 461- KARADAVUT ARDA,DUMAN GÜL BANU

Endeks:ASOS ISSN:1694-528X

Website

Dede Korkut Hikâyeleri Çizgi Filmi Üzerine Kültür ve Dil Aktarımı Bakımından Bir Değerlendirme
Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 8 Cilt: 2 Sayfa: 5- DUMAN GÜL BANU,GÜMÜŞTEPE PAMUK NURDAN

ISSN:2149-3219

Website

Kırgız Ninnilerinde Kültürel Artalan ve Dil Hususiyetleri
Turkish Studies

Tarih: 4/2016 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 315- DUMAN GÜL BANU

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) ISSN:1308-2140

Website

Kırgız Edebiyatında Nasreddin Hoca Fıkraları
Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 4 Cilt: 1 Sayfa: 10- DUMAN GÜL BANU

ISSN:2149-3219

Website

Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı
Zeitschrift für die Welt der Türken

Tarih: 12/2015 Sayı: Vol. 7, No. 3 Cilt: None Sayfa: 175- DUMAN GÜL BANU

Endeks:[TR] Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT];EBSCO (Academic Search Complete)DOAJ (Directory of Open Access Journals)IndexCopernicus (IC)ZDB (Zeitschriftendatenbank - ZDB-ID: 2505720-0)Open Academic Journals IndexInternational Bibliography of Periodical Literature (IBZ)Deutsche Nationalbibliothek (DNB)JournalSeekBASE (Bielefeld Academic Search Engine)ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Indeksi)Academic Journals DatabaseUlrich's Periodicals Dire ISSN:1869-2338

Website

19. Yüzyıl Kırgız Şiiri ve Dönemin Sosyal ve Siyasi Gelişmelerinin Şiirdeki Yansımaları
Bilig

Tarih: 10/2015 Sayı: 75 Cilt: None Sayfa: 1- DUMAN GÜL BANU

Endeks:SSCI ISSN:13010549

Website

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı
Ana Dili Eğitimi Dergisi

Tarih: 4/2013 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 1- DUMAN GÜL BANU Atıf Sayısı: 8

Endeks:Asos,DOAJ, tei ISSN:2147-6020

Website

Kırgızların Türkiye Türkçesi Öğrenirken Ad Durum Biçimbirimleriyle İlgili Yaptıkları Hatalar ve Çözüm Önerileri
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 5 Cilt: 2 Sayfa: 82- DUMAN GÜL BANU

Endeks:EBSCO, Index Copernicus, Asos Index, NewJour Electronic Journals Newsletters, Arastirmax, Türk Eğitim İndeksi ISSN:2146-6971

Website

Ulusal Makaleler
Cengiz Aytmatov ve Toprak Ana Eseri Üzerine
Türk Yurdu

Tarih: 6/2015 Sayı: 334 DUMAN GÜL BANU

ISSN:1300-2333

Hikayeli Çankırı Türküleri
Çankırı Arştırmaları

Tarih: 6/2011 Sayı: 13 Cilt: 6 Sayfa: 87- DUMAN GÜL BANU

ISSN:1306-9713

Çankırı’nınYenice Köyü Elfene Geleneği
Çankırı Araştırmaları

Tarih: 11/2009 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 143- DUMAN GÜL BANU

ISSN:1306-9713

Uluslararası Bildiriler (31)
Zelimhan Yakup’un Şiirlerinde Türk Tarihi ve Atatürk

(Tam metin bildiri)

SADAB XII. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BILIMLERI KONFERANSI 2022-11-12 Sözlü Sunum MAMMADOV ROVSHAN, DUMAN GÜL BANU Sayfa:236- ISBN:978-605-71623-2-8 Basım Tarihi : 31.12.2022

Website

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA YALANCI EŞDEĞERLER

(Tam metin bildiri)

VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2022-05-13 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU, MAMMADOV ROVSHAN Sayfa:1447- ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 01.08.2022

Website

HANIMANA ALİBEYLİ’NİN ŞİİRLERİNDE KARABAĞ MESELESİ

(Tam metin bildiri)

VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2022-05-13 Sözlü Sunum MAMMADOV ROVSHAN, DUMAN GÜL BANU Sayfa:1433- ISBN:978-605-73314-1-0 Basım Tarihi : 01.08.2022

Website

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Çevrimiçi Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONAL WORLDS OF TURKS SYMPOSIUM OF SOCIAL SCIENCES 2021-08-05 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU, YURDAKUL Yalçın ISBN:978-605-67570-9-9 Basım Tarihi : 15.11.2021

CAFER CABBARLI’NIN SOLGUN ÇİÇEKLER TİYATRO ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - ОБЗОР ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛЫ «БЛЕДНЫЕ ЦВЕТЫ»

(Tam metin bildiri)

Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении родных языков и литератур Сборник материалов Международной научно-практической конференции 2020-10-22 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU, DEMİRKAP MURAT Sayfa:18- Basım Tarihi : 15.01.2021

Anadolu Sahası “Keloğlan Para Kazanıyor” Masalı ile Azerbaycan Sahası “Camış Derisinden Kemer” Masalının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2020-12-17 2020-12-17 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAYABAŞ Yasemin Basım Tarihi : 19.12.2020

Zonguldak İli Devrek İlçesi Düğün Adetleri

(Tam metin bildiri)

SADAB Conference 2020-10-24 2020-10-25 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,GÜLAYDIN Muhammed Fatih Sayfa:841- Basım Tarihi : 17.12.2020

Konya İli ve Karapınar İlçesi ve Yöresinden Derlenen Fatmacık Yusufcuk Masalının Hansel Gratel Masalı ile Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

SADAB Conference 2020-10-24 2020-10-25 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,GÜDÜL Emel Sayfa:825- Basım Tarihi : 17.12.2020

Toktobolot Abdumomunov’un Abiyir Keçirbeyt Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

SADAB Conference 2020-10-24 2020-10-25 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,ESKİBİNA Eda Sayfa:850- Basım Tarihi : 17.12.2020

Moldogazi Tokobayev’in Kaygılu Kakey Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

4th International Social Researchand Behavioral SciencesSymposium 2019-10-19 2019-10-21 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,DEMİRTAŞ YAĞMUR ISBN:978-605-65197-1-0 Basım Tarihi : 05.12.2019

Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun Oluşumuna Etki Eden Faktörler

(Tam metin bildiri)

4th International Social Researchand Behavioral SciencesSymposium 2019-10-19 2019-10-21 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU ISBN:978-605-65197-1-0 Basım Tarihi : 05.12.2019

Abziy Kıdırov Şiirleri Bağlamında Kırgız Çocuk Edebiyatında Sovyet İdeolojisinin Yansımaları

(Tam metin bildiri)

5th International Social Research and BehavioralSciences Symposium 2019-10-11 2019-10-12 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,YAKAR FATİH ISBN:978-605-65197-3-4 Basım Tarihi : 25.11.2019

ZONGULDAK’TA KÖÇEKLİK GELENEĞİ VE İCRA YERLERİ

(Tam metin bildiri)

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 2019-04-12 2019-04-14 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,ÇETİNKAYA ERKUT ISBN:978-605-67570-5-1 Basım Tarihi : 15.08.2019

TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “ELTİLER” VE “OLUMLU SONUÇLANANTARTIŞMA” HİKÂYELERİ ÜZERİNE

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2019-04-12 2019-04-14 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,ÖREN NURTEN ISBN:978-605-67570-5-1 Basım Tarihi : 15.07.2019

Kırgız Atasözlerinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri

(Tam metin bildiri)

XI. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ 2019-02-20 2019-02-21 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAHRAMAN RABİA Sayfa:186- Basım Tarihi : 25.04.2019

Avrupa’daki Türklerin Türkçe Öğrenim Sorunları

(Tam metin bildiri)

XI. MEJDUNARODNOY NAUÇNO-PRAKTİÇESKOY KONFERENTSİİ 2019-02-20 2019-02-21 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAHRAMAN RABİA Basım Tarihi : 25.04.2019

Kırgız Atasözlerinden Hareketle Evlilik Müessesesi

(Tam metin bildiri)

İKSAD II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018-11-22 2018-11-25 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,KAHRAMAN RABİA Basım Tarihi : 13.12.2018

Kırgız Atasözlerinde At ve Kadın

(Tam metin bildiri)

İKSAD II.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2018-11-22 2018-11-25 Sözlü Sunum KAHRAMAN RABİA,DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 13.12.2018

Konstantin Vasil’yeviç İvanov’un Narspi Manzun Hikayesinde Folklorik Unsurlar

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2018-04-20 2018-04-22 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,SOROKİNA OKSANA Sayfa:449- Basım Tarihi : 15.10.2018

K. V. İvanov’un Narspi Manzum Hikayesinde Yer Alan Gök Cisimleri ve Çuvaş Folklorundaki Yeri (Nebesnıye Tela v Poeme K.V. İvanova ”Narspi” i Osobennost’xx ih v Çuvaşkom Fol’xxklore

(Tam metin bildiri)

XI. Mejdunnarodnıy Simpozium:Yazıkovıye Kontaktı Narodov Povolj’ya i Urala 2018-05-20 2018-05-24 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Sayfa:38- Basım Tarihi : 25.05.2018

Kelime Türetmede Yeni Bir Eğilim

(Tam metin bildiri)

I.ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYATTA MODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU 2017-10-04 2017-10-06 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 06.12.2017

Ürkün Olayının Kırgız Nesrine Yansımaları

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 15.10.2017

Website

Kırgız Türkçesinin Anadili Olarak Öğretiminde Toktosun Samudinov’un Yeri

(Özet bildiri)

ISLET 2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching 2017-04-20 2017-04-23 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 15.06.2017

Website

Kırgız Atasözlerinden Hareketle Kırgız Toplumunda Kadına Bakış

(Tam metin bildiri)

Natsionalniye yazıki i literaturı v polikulturnıh usloviyah 2016-11-10 2016-11-11 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 2 Sayfa:21- Basım Tarihi : 28.02.2017

Kırgız Halk Edebiyatının Çağdaş Kırgız Edebiyatına Tesirleri

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES 2016-04-13 2016-04-16 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Basım Tarihi : 27.12.2016

Kırgız Atasözlerinin Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

X . Mejdunarodnaya Nauçno-Prkatiçeskaya Konferentsiya 2016-10-20 2016-10-21 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU ISBN:978-5-7677-2389-8 Basım Tarihi : 21.12.2016

Çağdaş Kırgız Çocuk Edebiyatının Şekillenmesinde Sovyet ideolojisinin Rolü

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu 2016-06-02 2016-06-04 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:227- Basım Tarihi : 15.10.2016

Günümüz Kırgız Türkçesinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014) 2014-03-18 2014-03-21 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:853- ISBN:9786059965057 Basım Tarihi : 15.04.2014

II Dünya Savaşı nın Kırgız Edebiyatı Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü I.Uluslararası Türkiyat Sempozyumu: Türk Harp Edebiyatı 2013-11-01 2013-11-03 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:697- ISBN:9789752679993 Basım Tarihi : 15.12.2013

Rus Edebiyatı Tesirinde Gelişen Çağdaş Kırgız Edebiyatına Genel Bir Bakış

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasındaki Etkileşimler 2012-05-24 2012-05-26 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU Cilt: 1 Sayfa:95- ISBN:9786054498069 Basım Tarihi : 10.10.2012

Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde Cümle Ögelerine Genel Bir Bakış ve Temel Ögeler

(Tam metin bildiri)

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Celalabad (09-11 Haziran 2009). 2009-06-09 2009-06-11 DUMAN GÜL BANU

Ulusal Bildiriler
Rüştü Onur’un Şiirlerinin Kelime Dünyası
(Tam metin bildiri)

İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 2014-10-16 2014-10-18 Sözlü Sunum DUMAN GÜL BANU,FURTUN SERKAN Basım Tarihi : 15.04.2015

Kitaplar
YURT DIŞINDA TÜRKOLOJİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 Dünyada Türkçe Öğretimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kazakistan'da Türk Dili Çalışmaları Editör: Yakup Yılmaz, Önder Çangal Basım Sayısı::(1) Sayfa::128 152 Yayınevi:: RumeliYA Yayıncılık ISBN: 978-605-72965-6-6 Tarih: 2023

KAZAK ŞAİRİ ÖTEBAY TURMANJANOV’UN ESERLERİ ÜZERİNE DİL VE ÜSLUP İNCELEMESİ
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma Akademi Yayınları ISBN: 9786256957923 Tarih: 2023

International Academic Research & Reviews in Educational Sciences - I -
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: THE REASONS WHY THE SOVIET GOVERNMENT GAVE IMPORTANCE TO THE THEATRE GENRE AND THE FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF CONTEMPORARY KYRGYZ THEATRE Basım Sayısı::(1) Sayfa::145 165 Yayınevi:: Global Academy Publishing House ISBN: 978-625-8284-69-0 Tarih: 2023

International Academic Research & Reviews in Educational Sciences - I -
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: REFLECTIONS OF THE URKUN INCIDENT IN KYRGYZ PROSE Basım Sayısı::(1) Sayfa::125 144 Yayınevi:: Global Academy Publishing House ISBN: 978-625-8284-69-0 Tarih: 2023

Prof. Dr. Necati Demir'e Anı Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİYATININ OLUŞUM YILLARINDA KIRGIZ TİYATROSU Editör: GÜL Osman Kubilay Basım Sayısı::(1) Sayfa::149 166 Yayınevi:: İksad Yayınları ISBN: 97862583233006 Tarih: 2022

Moğolcaya Giriş
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma ISBN: 978-625-8118-43-8 Tarih: 2022

Түрік тіліне кіріспе (Türkiye Türkçesine Giriş)
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Berel baspası ISBN: 978-601-314-561-7 Tarih: 2022

Başlangıçtan Günümüze Azerbaycan Çocuk Edebiyatı
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bengü Yayınları ISBN: 9786257403689 Tarih: 2022

Hüseyin Özbay'a Armağan
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: “KAYGILUU KAKEY” VE “KARAÇAÇ” TİYATRO ESERLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR DÖNEM-İKİ YAZAR Editör: Mustafa KURT- Aliye USLU ÜSTTEN Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 250 Yayınevi:: Kurgan Edebiyat ISBN: 978-605-7697-66-0 Tarih: 2021

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti B 1 Çalışma Kitabı
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: 4. Ünite Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınları Tarih: 2017

Türkçeye Yolculuk Türkçe Öğretim Seti B1 Ders Kitabı
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: 4. Ünite Editör: Hayati Develi, Cemal Yıldız, Ahmet Karadoğan, Mustafa Balcı, İbrahim Gültekin, Deniz Melanlıoğlu, Alpaslan Okur Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kesit Yayınlaı ISBN: 9786056708367 Tarih: 2017

Kırgız Çocuk Edebiyatı
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Kriter Yayınevi ISBN: 978-605-9336-22-2 Tarih: 2016

Projeler
Anadolu Sahası Keloğlan Masalları ile Azerbaycan Sahası Keçel Masallarının Mukayesesi
(Somut Olmayan Kültürel Miras öncelikli alanı çerçevesinde Somut olmayan kültürel miraslar içine giren Keloğlan halk masallarının Anadolu ve Azerbaycan sahasında incelenip masalların halk bilimi açısından karşılaştırılması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2019-08-01 - 2020-11-10

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri
(Zonguldak merkez ve ilçelerinde yaşayan insan hazinelerinin saptanması projemizin konusudur. Projede belirlenen insanlar kaybolmakta olan mesleklerin son ustaları durumundadır. Proje Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından desteklenmekte Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmektedir.)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 2016-12-20 - 2019-12-20

Hekim NidâîDürr-i ManzûmTıp Tarihi, Dil ve Edebiyat İncelemesi
(16. yüzyılın tanınmış şair ve hekimlerinden olan Nidâî’nin Dürr-i Manzûm adlı mesnevisi şairin hekimlikle ilgili bilgilerini manzum olarak kaleme aldığı bir eseridir. Bu yönüyle eser hem tıp ilmi hem de dil ve edebiyat açısından ayrı bir öneme sahiptir.Bu projede Nidâî’nin Dürr-i Manzûm adlı mesnevisi Latin alfabesine aktarılacak, eser üzerinde tıp, edebiyat ve dil incelemesi yapılacaktır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2016-10-07 - 2019-11-25

Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanların Mesleki Eğitimi Projesi
(Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanların Mesleki Eğitimi Projesi)

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 2022-01-02 - 2022-12-30

Üniversite Dışı Deneyimler
Doğu Kazakistan Sarsen Amanzholov Üniversitesi

2020-0

Misafir Öğretim Üyesi

Yabancı Diller Fakültesinde İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe dersleri

Çuvaşistan Çubıksarı Devlet Üniversitesi

2015-0

Misafir Öğretim Üyesi

Türkoloji Bölümünde Yunus Emre Enstitüsü ve üniversite arasındaki protokole bağlı olarak misafir öğretim üyesi olarak görev yaptım

MEB

1997-0

ÖĞRETMEN

Milli Eğitime bağlı okullarda (2004-2009 yılları arasında Kırgızistan'da olmak üzere)Türkçe, Yabancılara Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptım.