DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÜRKAN BACAK
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
GÜRKAN BACAK
e-Posta:
gbacak@beun.edu.tr
Telefon:
2911267
Çalışma Alanları:

Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Mineraloji-Petrografi

Maden Yatakları ve Jeokimya

Uygulamalı Jeoloji

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Dağardı güneyi (Tavşanlı-Kütahya) ofiyolitinin mineralojik, petrografik ve petrojenetik incelenmesi
1996-2003
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Kütahya-Domaniç porfiri Cu-No yatağının jeolojik özellikleri ve kökeni
1992-1995
Lisans
None
Tez Adı : Karadon Mevkii (Zonguldak) ve Çevresinin Jeolojik Özellikleri ve Şiferton Potansiyelinin Araştırılması”
1988-1992
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Bazalt agrega malzemesinin farklı mekanik ve çevresel koşullar etkisinde özelliklerinin incelenmesi

EKİN KÖKEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Zonguldak ili ve çevresindeki jeolojik yapıların uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi

SONGÜL TÜZÜNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Çaydeğirmeni (Devrek-Zonguldak) hidroelektrik santral alanının jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin incelenmesi

ERHAN ALKAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Devrek-Filyos-Kilimli (Zonguldak) arasında yer alan volkanitlerin petrojenetik ve jeokimyasal incelemesi

MUHAMMET KONAKÇI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Zonguldak batısında yer alan (Kozlu-Kdz. Ereğli) volkanitlerinin jeolojik özellikleri ve endüstriyel kullanılabilirliğinin araştırılması

SERKAN AHMET YILMAZER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Gökçesu kömür havzası (Mengen-Bolu) doğu bölümü kömürlerinin özellikleri

ONUR GÜZEY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Çayaltı (Devrek-Gökçebey) Çaydeğirmeni HES-1, HES-2 Bölgesi Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Erhan ALKAN
None None None

Uluslararası Makaleler
Investigation of rockfall potential of Zonguldak-Kilimli roadway (Turkey)
Arabian Jorunal of Geosciences (Springer)

Tarih: 8/2020 Sayı: 805 Cilt: 13 Sayfa: 805-816 Bekir KESKİN, BACAK GÜRKAN, BİLİR MEHMET ERDİNÇ, GENİŞ MELİH

Endeks:SCI ISSN:1866-7538 doi:10.1007/s12517-020-05815-8

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey
Geomechanics and Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 177-185 GENİŞ MELİH,AKÇIN HAKAN,Aydan Ömer,BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

Investigation of possible causes of sinkhole incident at the Zonguldak Coal Basin, Turkey
Geomechanics and Engineering

Tarih: 10/2018 Sayı: -2 Cilt: 16 Sayfa: 177-185 GENİŞ MELİH, AKÇIN HAKAN, Ömer AYDAN, BACAK GÜRKAN

Endeks:SCI ISSN:2005-307X doi:10.12989/gae.2018.16.2.177

An experimental investigation on the durability of railway ballast material by magnesium sulfate soundness
GRANULAR MATTER

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 20 BACAK GÜRKAN,Koken Ekin,Ozarslan Ahmet

Endeks:SCI ISSN:1434-5021 doi:10.1007/s10035-018-0804-3

Geological petrological and geodynamical characteristics of the Karacaali Magmatic Complex Kırıkkale in the Central Anatolian Crystalline Complex Turkey
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Tarih: 1/2014 Cilt: 23 Sayfa: 645-667 ELİTOK Ömer, ÖZDAMAR Şenel, BACAK Gürkan, UZ Bektaş Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13000985 doi:10.3906/yer-1312-7

Website

Geological, petrological, and geodynamical characteristics of the Karacaali Magmatic Complex (Kirikkale) in the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey
TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Sayı: 6 Cilt: 23 Sayfa: 645-667 BACAK GÜRKAN,Elitok Omer,Elitok Omer,Ozdamar Senel,Uz Bektas

Endeks:SCI ISSN:1300-0985 doi:10.3906/yer-1312-7

A study of rock abrasivity and tool wear in Coal Measures Rocks
International Journal of Coal Geology

Tarih: 3/2008 Sayı: 1 Cilt: 74 Sayfa: 53-66 Yaralı O., Yaşar E., Bacak G., Ranjith P.G. Atıf Sayısı: 18

Endeks:SCI ISSN:01665162 doi:10.1016/j.coal.2007.09.007

Website

Ulusal Makaleler
İnegöl Oylat Jeotermal Kaynağının Termal Turizm AçısındanDeğerlendirilmesİ
Karaelmas Fen ve Mühendsilik Dergisi

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 27-37 Akçay Yasin, Keskin Çıtıroğlu Hülya, Çakır Aliaddin, Bacak Gürkan

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, Index Copernicus ISSN:2146-4987

Website

Akyaka Beldesi Gökova Körfezi Muğla Sahil Sedimanlarının Bazı Jeolojik Özellikleri
Karaelmas Fen ve Mühendsilik Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 5-26 Keskin Çıtıroğlu Hülya, Cesur Ayten, Bacak Gürkan, Onur İbrahim

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, ISSN:2146-4987 doi:

Website

Karadeniz Ereğli Zonguldak Andezitlerinin Petrografik Jeokimyasal özellikleri ve Endüstriyel Kullanılabilirlikleri
Karaelmas Fen ve Mühendsilik Dergisi

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 23-36 Bacak Gürkan, Yılmazer Serkan Ahmet

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, ISSN:2146-4987

Website

Çamlıca Köyü Ezine Çanakkale Kayrak Taşlarının Hammadde Açısından Etüdü
Natural Stone (Doğal taş)

Tarih: 8/2005 Sayı: 13 Cilt: 1 Sayfa: 10-15 Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Fahri Esenli, Mustafa Yılmaz

Dagardi güneyi Tavşanlı Kütahya ofiyolitinin jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri
İTÜ Dergisi D serisi Agustos

Tarih: 8/2003 Sayı: 8 Cilt: 1 Sayfa: 86-99 Gürkan Bacak, Bektaş UZ

Endeks:Diğer

Website

Dağardı Bölgesi Harmancık Bursa kromit cevherleşmelerinin jeolojik petrografik ve jeokimyasal özellikleri
S. Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Özel sayı

Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 245-259 Gürkan Bacak, Bektaş UZ, Atasever Gedikoğlu

Endeks:Diğer

Website

Selbükü Bilecik Gölsel Kökenli Tüflerinde Zeolit Oluşumunun Mineralojik ve Petrografik İncelenmesi
S. Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Özel sayı

Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 201-209 BACAK GÜRKAN

Endeks:Diğer

Website

Isparta İli Maden Yataklarının Jeolojik ve Ekonomik Durumu
S. D. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi

Sayı: 8 Cilt: 1 Sayfa: 29-40 BACAK GÜRKAN

Endeks:Diğer

Website

Endüstriyel Hammadde olarak Kalsit
Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak. Dergisi

Sayı: 7 Cilt: 1 Sayfa: 291-303 Mustafa Kuşcu, Gürkan Bacak

Endeks:Diğer

Website

Uluslararası Bildiriler
Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN

Petrography And Geochemıstry Of The Ophıolıtıc Rocks From The Dagardı Regıon (Kütayha-Turkey)

(Özet bildiri)

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies 22.02.2021 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN Sayfa:184-186 ISBN:978-625-44365-8-1

Website

Aliobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) Çevresindeki Karbonatlı Kayaçların Mermer Olarak Değerlendirilebilirliği / The Evaluatıon Of Carbonate Rocks Around Alıobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) As Marble

(Tam metin bildiri)

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi 13.12.2019 14.12.2019 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,GENİŞ MELİH,BİLİR MEHMET ERDİNÇ Sayfa:128-136 ISBN:978-605-01-1330-3

Website

Aliobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) Çevresindeki Karbonatlı Kayaçların Mermer Olarak Değerlendirilebilirliği (The Evaluation of Carbonate Rocks Around Aliobası‐Esenler‐Akçabelen (Bartın) as Marble)

(Tam metin bildiri)

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi. MERSEM 2019 : 10Th International Marble &Natural Stone Congress and Exhibition of Turkey 13.12.2019 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN, GENİŞ MELİH, BİLİR MEHMET ERDİNÇ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:128-137 ISBN:978-605-01-1330-3

Website

Yörükler Amasra Bartın Karbonatlı Kayaçlarının Petrografisi ve Mermer Olarak Değerlendime Olanakları

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2012 8. uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi 13.12.2012 15.12.2012 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:207-214

Petrographical Properties of and Industrial Usability of Kdz Eregli Volcanics Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

Int. Symp. on Engineering and Architechtural Usabilit of Balkan Caucaus and Trkic Repıblics, Isparta, 2009 22.11.2009 24.11.2009 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Yılmazer Serkan Ahmet,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:215-220

Petrographical Properties of and Industrial Usability of Kdz Eregli Volcanics Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

Int. Symp. on Engineering and Architechtural Usabilit of Balkan Caucaus and Trkic Repıblics, 22.11.2009 24.11.2009 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,YILMAZER Serkan Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:215-220

Investıgatıon Of Geologıcal Formatıons In Terms Of Land Use Land Cover (Lulc) Map Extracted Usıng Sentınel-2 Image

(Özet bildiri)

Internatıonal Symposıum On Gıs Applıcatıons In Geography And Geoscıences Isggg-2017 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,Şekertekin Ali İhsan,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2019-None ISBN:978-605-4222-55-1

Website

Weathering effects on physical properties and material behaviour ofgranodiorite rocks

(Tam metin bildiri)

Eurorock 2016 (2016 ISRM International Symposium) 29.08.2016 31.08.2016 Sözlü Sunum KÖKEN EKİN,ÖZARSLAN AHMET,BACAK GÜRKAN Sayfa:331-336 ISBN:Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future – Ulusay et al. (Eds)© 2016 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-03265-1

Website

Orta Ağırlıkta Bir Kollu Galeri Açma Makinası Arazi Performansının Farklı Kazılabilirlikkriterleri Açısından Değerlendirmesi: Amasra Sahası Uygulaması

(Tam metin bildiri)

7. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARIVE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ-Proceedings of 7th International Congress of Mining Machinery and Technologies 24.10.2019 25.10.2019 Sözlü Sunum AKKAŞ M,SU OKAN,BACAK GÜRKAN Sayfa:55-68 ISBN:978-605-01-1301-3

Website

Kofcaz Graniti nin kırklareli Jeolojik Petrografik Özellikleri ve Mermer Olarak Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, 14-15 Ekim 2011,Afyonkarahisar, Bild. Kitabı , BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:301-309

The Mineralogical and Petrographical Study of Zeolitic Tuffs Arround Karamursel NW Turkey

(Tam metin bildiri)

MECC 2010, 5th. Mid-Europian ClayConference, 25-29 Aug. 2010-Hungary, ACTA Mineralogica-Petrographica, Spec. Abst. series BACAK GÜRKAN Sayı: 6 Cilt: 1 Sayfa:100-101

Mineralogical Features of Zeolites of the Selbuku area Bilecik Turkey

(Tam metin bildiri)

8th Int. Conference of the Occurence, Properties and Utilization of natural Zeolites, Sofia, Bulgaria. Abst. Book. Bektaş Uz, Gürkan bacak, Şenel Özdamar Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:270-271

The Mineralogical and Petrographical Properties of Zeolite Occurence within Tuffs in selbuku Area Bilecik NW Turkey

(Tam metin bildiri)

XIV International Clay Conference, Castellaneta marina-Italy Bektaş Uz, Şenel özdamar, Halis Manav, Gürkan Bacak Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa:250-251

Mineralogical Physical Properties and Utilisation of Domali Area Sile NW Turkey Underclays

(Tam metin bildiri)

XIV International Clay Conference (Castellaneta Marina-Italy) Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Şenel Özdamar Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa:70-71

Petrographical and Geochemical Characteristics of the Southern side of tavsanli Kütahya Yurkey Ophiolite

(Tam metin bildiri)

The 6th. ınt. symp. on Eastern mediterranean geology & The Int. Conference of Jordanian geologists assoc. Abst. book. Gürkan Bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:295-356

Petrographical and Physico Mechanical Propertis of the Aggregates in İstanbul

(Tam metin bildiri)

41 st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, Abst. Book,ıstanbul Gürkan Bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:6-7

The Mineralogical Petrographical And Chemical Research Of The Sand Formations In Kemerburgaz Akpinar Turkey

(Tam metin bildiri)

41st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, ıstanbul” Abstarcts Book Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Fahri Esenli, Mustafa Yılmaz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:8-9

The Petrographıcal And Physico Mechanical Properties Of The Aggregates In Istanbul Turkey

(Tam metin bildiri)

41st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, ıstanbul” ,Abstarcts Book6-7. BACAK GÜRKAN Cilt: 1 Sayfa:6-7

Geological Evaluatıon Of Yatagan Yenikoy Mugla Turkey Marbles As Industrial Calcıte

(Tam metin bildiri)

41st. Forum on the Geology of Industrial Minerals, ıstanbul” Abstarcts Book Bektaş Uz, GürkanBacak, Fahri Esenli, Mustafa Yılmaz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:29-30

Geology and geochemical characteristics of the Dagardi Ophiolite

(Tam metin bildiri)

5th.International Symp. On Eastern Mediterranean Geology, Thessalonki,Greece, 14-20 April 2004. Gürkan Bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:200-205

Evaluation of granite and pegmatite occurances of Armutlu peninsula İhsaniye Karamürsel Kocaeli Turkey as a ceramic raw material

(Özet bildiri)

39 th forum on the geology of industrial minerals, 18-24 May, 2003, Reno-Spark, Nevada, USA. Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Atasever Gedikoğlu Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-1

Geological petrographical and chemical characteristics of the Cine Milas region feldspar occurances

(Tam metin bildiri)

Int. Semp. on Industrial minerals and building stones Proceeding Book, 465-473, 15-18 Sept. 2003. Istanbul-Turkey. BEKTAŞ uZ, Fahri Esenli, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:465-473

The marbles of Erikli ridge area which can be given as an example of the Armutlu peninsula Study and investigation of the marbles with respect to block shaped and industrial usage

(Tam metin bildiri)

Int. Semp. on Industrial minerals and building stones Proceeding Book, 759-767, 15-18 Sept. 2003. Istanbul-Turkey Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Mustafa Yılmaz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:759-767

Mineralogical Physico chemical and geological characteristics of the Kargalı Bentonite deposits Kocaeli Turkey

(Tam metin bildiri)

4th Int. Semp. on Eastern Mediterranean Geology. P 307-319 Bektaş Uz, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:307-319

Ulusal Bildiriler
Kütahya Domaniç Porfiri Cu Mo cevherleşmesinin Jeolojik Konumuve Kökeni

(Tam metin bildiri)

SDÜ Müh.-Mim Fak. IX. Müh. Semp. 29.05.1996 31.05.1996 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,KUŞCU Mustafa Sayı: Sayı 1, 2011. ISSN: 2146-4982. Cilt: 1 Sayfa:77-86

Website

Zonguldak batısında Yeralan Kozlu Alaplı Volkanitlerinin Petrografik özellikleri ve Endüstriyel Kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal kırmataş sempozyumu 01.12.2009 02.12.2009 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Yılmazer serkan,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:167-179

Koyulhisar Taşköprü Sivas Diyatomit Oluşumlarının Mineralojik Petrografik ve Kimyasal özellikleri

(Tam metin bildiri)

SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı 14.11.2007 16.11.2007 Sözlü Sunum Uz Bektaş,BACAK GÜRKAN,ESENLİ RECEP FAHRİ Cilt: 4 Sayfa:123-133

Fethiye Muğla Batı Kesimi Empredor türü mermer bloktaş oluşumlarınının değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

SDÜ 15. Yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu Bild. Kitabı 14.11.2007 16.11.2007 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa:138-147

Beyceköy Bilecik Kireçtaşlarının Jeolojisi Petrografisi ve Mermer Olarak Değerlendirilebilmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu 26.06.2008 27.06.2008 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:249-250

Zonguldak Batısında Yeralan Kozlu Alaplı Volkanitlerinin Petrografik Özellikleri Ve Endüstriyel Kullanılabilirliği”

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu 01.12.2009 02.12.2009 Sözlü Sunum BACAK GÜRKAN,Yılmazer Serkan Ahmet,Uz Bektaş Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:167-179 ISBN:978-9944-89-848-5

Akdağ Simav Kütahya Granitinin Petrografik ve Kimyasal özellikleri

(Tam metin bildiri)

Türkiye 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş sempozyumu Bektaş Uz, Gürkan bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:293-300

Ömerli Şile İstanbul Kumtaşlarının Petrografik Fiziko Mekanik Özellikleri ve Endüstriyel Olarak Kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu 01.12.2009 02.12.2009 Bektaş Uz, Gürkan bacak, Şenel Özdamar Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:161-166

Durağan Kemerbahçe Sinop Travertenlerinin Jeolojik Etüdü ve Mermer Bloktaş Olarak değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2008 Türkiye VI Mermer ve Dpğaltaş Sempozyumu 26.06.2008 27.06.2008 Bektaş Uz, Fahri Esenli, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:365-373

Beyçayır Lapseki Çanakkale Mermerlerinin Jeolojik Etüdü ve Mermer Bloktaş Olarak Kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Semp. 26.06.2008 27.06.2008 Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Şenel Özdamar Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:287-293

Akarca iskenderun Hatay Kireçtaşlarının Petrografik özellikleri ve Kırmataş olarak Değerlendirilebilirliği

(Tam metin bildiri)

6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu (6-7 Ekim 2011, Sivas BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:207-215

Lulukbaba Suşehri Sivas Masifindeki Intrusif kayaçlareın Mermer Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Türkiye 7. Uluslararası Mermerve Doğaltaş Sempozyumu Bektaş Uz, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:207-2015

Mahmatlı Gölbaşı Ankara Bazaltlarının Jeolojik özellikleri ve End kullanılabilirliği

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kırmataş semp. Bektaş Uz, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:359-365

Batı Karadeniz Bölgesi taşocağı Agregalarının Durabilite özellikleri

(Tam metin bildiri)

15. Yıl Müh.Mim. Semp. Bild Kitabı Murat Muratoğlu, İsa Yüksel, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa:178-183

Tekveren Kastamonu Mermerlerinin Jeolojik ve Petrografik Ön İncelemesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2006 Bildiri Özü Kitabı BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:291-297

Website

Harmancık Bursa Güneyinin Jeolojisi ve Ofiyolitik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

(Özet bildiri)

ktü 40. Yıl Semp. Bild. Kitabı BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:53-54

Website

Bilecik Bej Mermerleri Vezirhan Bölgesi jeolojik etüd ve değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM Bild. Kitabı 2003 BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:567-573

Website

Gölcük İzmit güneyi Menekşeyayla Aytepe Subatum civarının jeolojik petrografik ve mermer potansiyeli yönünden incelenmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM 2003 Bild. Kitabı BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:85-None

Website

Tokat Ve Civarı Bloktaş Mermer Potansiyeli Etüd Ve Değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

MERSEM Bild. Kitabı Bektaş Uz, Gürkan Bacak, Şenel Özdamar Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:545-552

Website

Sert mermer grubuna bir örnek Karacadağ Diyarbakır Bazaltlarının mermer açısından incelenmesi özellikleri

(Tam metin bildiri)

MERSEM Bild. Kitabı Bektaş Uz, Fahri esenli, Halis Manav, Gürkan Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:43-55

Dağardı güneyi Tavşanlı Kütahya Ofiyoliti nin mineralojik petrografik ve petrojenetik özellikleri

(Özet bildiri)

S. demirel üniv. 20 yıl Müh. semp. Semp. Bild. Kitabı Gürkan bacak, Bektaş Uz Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:157-158

Website

İstanbul ve Civarı Agregalarının Petrografik Özellikleri Beton Dayanımında Yeri ve Önemi

(Tam metin bildiri)

III. Ulusal kırmataş semp. Bild kitabı BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:121-133

Website

Domaniç Gürgenyayla Kütahya Plutonunun Petrografik ve petrokimyasal özellikleri

(Özet bildiri)

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bild. kitabı Gürkan bacak, Hülya Keskin, Latife Bacak Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:370-373

Website

Kütahya Domaniç Porfiri Cu Mo cevherleşmesinin Jeolojik özellikleri ve Kökeni

(Tam metin bildiri)

Cumh. 75. Yıldönümü yerb. ve Madencilik Kong. Gürkan Bacak, Mustafa Kuşcu Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa:683-697

Zonguldak Devrek Filyos çayı agrega özelliklerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

1. batıAnadolu Hammadde kaynakları Semp. BAKSEM 1999 BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:491-196

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2004
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MİNERALOJİ PETROGRAFİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2000-2003
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MADEN FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MİNERALOJİ PETROGRAFİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1996-2000
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MİNERALOJİ PETROGRAFİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1992-1995
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MADEN YATAKLARI JEOKİMYA ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcısı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
ZMD 113 GENEL JEOLOJİ
(Yüksek Lisans)
JEL799 Y. Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
JEL798 Yüksek Lisans Uzm. Alanı
(Yüksek Lisans)
JEL798 Yük. Lisans Uzm. Alanı
(Yüksek Lisans)
JEL719 İleri Mağmatik-Metamorfik Petrografi
(Yüksek Lisans)
JEL203 STRATİGRAFİ
(Yüksek Lisans)
JEL 799 Yüksek Lisans Tez çalışması
(Yüksek Lisans)
JEL 797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
JEL 723 Doğal Agrega Petrografisi
(Yüksek Lisans)
JEL 723 DOĞAL AGREGA PETROGRAFİSİ
(Yüksek Lisans)
JEL 722 MİNERAL VE KAYAÇ TAYİNLERİNDE İLERİ OPTİK (POLARİZAN) MİNERALOJİ YÖNTEMLERİ
(Yüksek Lisans)
JEL 722 Mineral ve Kayaç Tayinlerinde İleri Optik (polarizan) Mineraloji Yöntemleri
(Yüksek Lisans)
JEL 721 İleri Magmatik-Metamorfik Kayaç Jeokimyası ve Jeolojik Ortamlar
(Yüksek Lisans)
JEL 720 Plaka Tektoniğine Bağlı Kayaçlar ve Metalik Cevherleşmeler
(Yüksek Lisans)
JEL 720 PLAKA TEKTONİĞİNE BAĞLI KAYAÇLAR VE METALİK CEVHERLEŞMELER
(Yüksek Lisans)
JEL 426 PETROKİMYASAL HESAPLAMALAR
Dersler - Lisans
(Lisans)
JEL903 Türkiye Mermer Oluşumları
(Lisans)
JEL422 Agrega petrografisi
(Lisans)
JEL419 Türkiye Kromitleri
(Lisans)
JEL419 TÜRKİYE KROMİTLERİ
(Lisans)
JEL417 Ofiyolitik cevherleşmeler
(Lisans)
JEL417 OFİYOLİTİK CEVHERLEŞMELER
(Lisans)
JEL405 baraj Jeolojisi
(Lisans)
JEL405 Baraj Jeolojisi
(Lisans)
JEL332 Plaka Tektoniği ve maden Yatakları
(Lisans)
JEL323 İnce kesit hazırlama Yöntemleri
(Lisans)
JEL318 Metamorfik kayaç Petrografisi
(Lisans)
JEL316 Saha/Kamp Stajı (20 iş günü-arazide)
(Lisans)
JEL316 SAHA/KAMP STAJI (20 İŞ GÜNÜ-ARAZİDE)
(Lisans)
JEL307 Saha jeolojisi
(Lisans)
JEL216 Kristalografi
(Lisans)
JEL216 KRİSTALOGRAFİ
(Lisans)
JEL205 Yapısal jeoloji
(Lisans)
JEL205 Yapısal Jeoloji
(Lisans)
JEL203 Stratigrafi
(Lisans)
JEL201 Mühendsilik Jeolojisi
(Lisans)
JEL201 MÜHENDSİLİK JEOLOJİSİ
(Lisans)
JEL 426 Petrokimyasal Hesaplamalar
(Lisans)
JEL 330 Türkiye Tektoniği
(Lisans)
JEL 323 İnce Kesit Hazırlama Yöntemleri
(Lisans)
JEL 323 İNCE KESİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
(Lisans)
JEL 318 Metamorfik kayaç petrografisi
(Lisans)
JEL 316 kamp(Saha) Stajı
(Lisans)
JEL 313 Endüstriyel Hammaddeler
(Lisans)
JEL 313 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
(Lisans)
JEL 310 Türkiye Tektoniği
(Lisans)
JEL 307 Saha Jeolojisi
(Lisans)
JEL 307 SAHA JEOLOJİSİ
(Lisans)
JEL 204 Magmatik Kayaç petrografisi
(Lisans)
JEL 203 Stratigrafi
(Lisans)
JEL 202 Optik Mineraloji
(Lisans)
JEL 106 Mineraloji
(Lisans)
JEL 102 Genel Jeoloji II
Projeler
BAP Altyapı Destek Projesi No 2013 40023813 01
(Jeoloji Müh Bölümü Lisans laboratuvarları Altyapılaeının Geliştirilmesi)

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 01.10.2012 - 01.10.2013

BEÜN BAP projesi 2012 17 14 01
(Gökçetepe Formasyonu Zonguldak Kiltaşlarının Şişme Özellikleri Bilimsel Araştırma Projesi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 01.10.2012 - 01.10.2013

TÜBİTAK 4004 No 112B098 Projesi
(Zonguldak Jeobilim Okulu Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2012 - 01.10.2013

ZKÜ Arş Fonu Projesi 2010 45 07 01
(Devrek Filyos Zonguldak Arasında Yer Alan Volkanitlerin Petrojenetik Jeokimyasal ve Endüstriyel Özelliklerinin İncelenmesi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 01.10.2010 - 01.12.2011

ZKÜ YDP Projesi 2009 YDP 45 04
(Domalı Şile İstanbul Kömüraltı Killerinin Mineralojik Petrografik Fiziksel Özellikleri ve Kullanılabilirliklerinin Araştırılması)

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 15.05.2009 - 15.05.2010

ZKÜ Araştırma Fonu Projesi No 2007 2 2 45 05 07
(Zonguldak Batısında Yer alan Kozlu Krd Ereğli Volkanitlerin Jeolojik Özellikleri ve Endüstriyel kullanılabilirliklerinin Araştırılması)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 01.10.2007 - 01.10.2009

TÜBİTAK Araştırma Projesi 110M579
(Kayaçlarda Cercher Aşınma Direnci İndeks Deneyi için Standart Deney Yönteminin Geliştirilmesi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2006 - 01.10.2008

TÜBİTAK Arş Projesi No 104M437
(Mekanik Kazıda Kayaçların Petrografik Özelikleri ile Delinebilirlik ve Aşındırıcılık Özelikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2006 - 01.10.2008

ZKÜ Arş Fonu Projesi No 2002 45 03 19
(Kömür Çevre Kayaçlarının Petrografik Özelikleri ile Aşındırıcılık Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 01.10.2002 - 01.10.2003

İTÜ Araştırma Fonu projesi No 1736
(Kütayha İli Tavşanlı Bölgesi Alabarda Değirmisaz Dağardı Poligonu içinde yer alan Dağardı güneyi Ofiyolitik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik İncelenmesi)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 01.10.2001 - 01.12.2003

Ödüller
Emek Ödülü (SDÜ. Jeoloji Müh. Böl. Eğitime Katkılarından Dolayı) Tarih: 2003
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler
İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. (35. madde)

2000-2003

Araştırma Görevlisi (35.mad)

İTÜ Maden Fak. Mineraloji-Petrografi ABD. Araştırma Görevlisi

Z. Karaelmas Üniv.

1996-2000

Araştırma Görevlisi (33.mad)

Jeoloji Müh. Böl. Mineraloji-Petrografi ABD. Araştırma Görevlisi

S. Demirel Üniv.

1992-1995

Araştırma Görevlisi (50 d)

Jeoloji Müh. Böl. Maden yatakları-Jeokimya ABD. Araştırma Görevlisi