ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FUNDA SÖNMEZ ÖĞÜTLE
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
FUNDA SÖNMEZ ÖĞÜTLE
e-Posta:
funda.sonmez@beun.edu.tr
Telefon:
2912842
Çalışma Alanları:

Sosyoloji

Kent Sosyolojisi

Endüstri Sosyolojisi

Sosyal Değişim

Öğrenim Bilgileri
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYOLOJİ
15/09/2010 - Bitiş Tarihi 15/08/2012
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYOLOJİ
14/09/2012 - Bitiş Tarihi 12/08/2022
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ
08/09/2004 - Bitiş Tarihi 12/06/2009
Ulusal Makaleler
Comparison of the Pandemic Experiences of British and Syrian Old Women Living Alone in Turkey
MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 11/2022 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 318- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN, SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA, Sevlü Hilal, Sarımuratoğlu Duygu

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4815

Website

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI KADINLARIN PANDEMİ DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ÖNGÖRÜLEMEYENLER, ZORLUKLAR, STRATEJİLER
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 59- SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA, Sevlü Hilal, Sarımuratoğlu Duygu

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-9947

Website

COVID-19 Sürecinde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınların Baş Etme Stratejileri: İlişkisel Perspektiften Nitel Bir Araştırma
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 6 Cilt: 1 Sayfa: 117- ÖĞÜTLE VEFA SAYGIN, SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA, Sevlü Hilal, Sarımuratoğlu Duygu

ISSN:2667‐6079

Ulusal Bildiriler
Yaşlı Kadınlar Homojen Değildir: Yalnız yaşayan yaşlı kadınlar da...
(Özet bildiri)

Online 5. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 2021-05-28 2021-05-30 Sözlü Sunum SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA Sayfa:121- Basım Tarihi : 07.06.2021

Website

Makro Süreçlerden Yerel Dinamiklere Türkiye’de Sanayisizleşme
(Tam metin bildiri)

Kent İnşaat Ekonomi Kongresi-TMMOB Gaziantep 2019-05-02 2019-05-04 Sözlü Sunum SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA Sayfa:130- ISBN:9786051377650 Basım Tarihi : 12.02.2020

Zonguldak ta Sanayisizleşme ve TTK nın Tasfiyesi
(Tam metin bildiri)

Ulusal Sosyoloji Kongresi-ODTÜ Ankara 2016-12-01 2016-12-03 Sözlü Sunum SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA Sayfa:472- Basım Tarihi : 01.09.2017

Türkiye Soylulaştırma Yazınının Eleştirel Bir Değerlendirmesi
(Tam metin bildiri)

Ulusal Sosyoloji Kongresi-MSKÜ Muğla 2013-10-02 2013-10-05 Sözlü Sunum SÖNMEZ FUNDA,GENİŞ ŞERİFE Cilt: 1 Sayfa:127- Basım Tarihi : 01.01.2014

Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri
(Özet bildiri)

Senex IV Lisansüstü Yaşlanma Çalışmaları Kongresi 2020-10-31 Sözlü Sunum SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA, Sevlü Hilal, Sarımuratoğlu Duygu

Sosyal Dışlanma ve Mekânsal Ayrışma: İktisadi ve Kültürel Süreçlerin İlişkisi

Romanları Anlamak Roman Çalıştayı-BEUN Zonguldak 2015-05-28 2015-04-29 Sözlü Sunum SÖNMEZ ÖĞÜTLE FUNDA

Kitaplar
Kent İnşaat Ekonomi Kongre Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Makro Süreçlerden Yerel Dinamiklere Türkiye’de Sanayisizleşme Basım Sayısı::(1) Sayfa::131 148 Yayınevi:: TMMOB ISBN: 978-605-137-765-0 Tarih: 2019

VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı: Farklılıklar Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak’ta Sanayisizleşme ve TTK’nın Tasfiyesi Editör: Feray Artar ve Akın Bakioğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::480 487 Yayınevi:: Sosyoloji Derneği ISBN: 978-975-98503-57 Tarih: 2017

Kente Dair
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ortak Tüketim Araçlarının Organizasyonu ve Emek Gücünün Yeniden Üretiminde Kentsel Mekanın Rolü Editör: M.Sertaç Tümtaş, Cem Ergun, Ayşe Dericioğulları Ergun Basım Sayısı::(1) Sayfa::106 123 Yayınevi:: Bağlam ISBN: 978-605-9911-17-7 Tarih: 2016

Klasik Sosyolojik Teori: Sosyolojinin Vaadinin Yeniden Keşfi
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Auguste Comte Editör: Ümit Tatlıcan Basım Sayısı::(1) Sayfa::40 60 Yayınevi:: Say ISBN: 9786050204643 Tarih: 2015

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı I: Yeni Toplumsal Yapılanmalar Geçişler Kesişmeler Sapmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye Soylulaştırma Yazınının Eleştirel Bir Değerlendirmesi Editör: Muammer Tuna Basım Sayısı::(1) Sayfa::127 140 Yayınevi:: Sosyoloji Derneği ISBN: 978-605-4397-33-4 Tarih: 2013

Projeler
Yaşlılıkta Baş Etme Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri
(Türkiye’nin yaşlanma sürecindeki dönüşümlere resmi verilerle bakıldığında, 2019 yılında %9.1 gibi bir orana yükseldiği görülmektedir. Yaşlı nüfusun yaklaşık %55.8’ini kadınlar oluştururken, tüm yaşlı nüfusunun yaklaşık üçte ikisini yaşlılığı yalnız deneyimleyen kadınlar oluşturmaktadır. Özellikle erkeklerle karşılaştırıldığında, bakım rolünün kadınlara isnat edilmesi, dul kalma veya yeniden evlilik konusunda tercih imkânlarının daha sınırlı oluşu gündelik yaşamı kadınlar için dezavantajlı hale getirmektedir. Projemizde sözü edilen gerekçeler önemli göstergeler olurken yaşlılığa da türdeş, homojen bir grup gibi yaklaşmamaktayız. Söz konusu önem ve aciliyetler dâhilinde projemizin üç özgün değeri bulunmaktadır. Birinci olarak, üzerine az sayıda çalışma yapılmış olan yaşlı ve yalnız yaşayan kadınların farklılaşan Covid-19 salgını deneyimlerine odaklanılacaktır. İkinci olarak projemiz, Covid 19 salgınına dair yerel bilgiyi yaşlılara yönelik bir sosyal politika önerisi geliştirmek için kullanacak öncü nitelikte bir çalışma olacaktır. Üçüncüsü ise Gaziantep, Muğla ve Zonguldak kentlerinde çok mevkili bir alan araştırması uygulanarak yaşlılık ve Covid-19’a dair farklılaşan yerel özgünlüklere ulaşılacaktır. Bu minvalde Covid-19 sürecinde yaşlı ve yalnız kadınlara yönelik ve Gaziantep, Muğla ve Zonguldak özelinde çok mevkili saha çalışması olarak kurgulanan bu projede; 65 yaş ve üstü yalnız kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik var olma/var kalma/baş etme olanak ve örüntülerini anlamak ve bu kapsamda ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Kesişimsellik kuramının sunduğu açılımdan faydalanarak farklı sınıf, etnisite, göçmenlik konumu, vatandaşlık, milliyet ve inanç gibi faktörleri analize dâhil edip, yaş ayrımcılığının çok katmanlı ve karmaşık yapısını keşfetmeyi ve anlamayı amaçlamaktayız. Bu anlamda proje temel olarak betimleyici ve keşfedici bir yöntemsellikle Covid-19 sürecinde yaşlı ve yalnız yaşayan kadınların her bir kentin dinamiğinden kaynaklanan farklı biçimlerde gerçekleşen baş etme stratejilerini incelemeyi hedeflemektedir. Bunun neticesinde de yaşlılık çalışmaları literatürüne dâhil edilecek bir biçimde yalnız yaşayan yaşlı kadınlara yönelik bir kent politikasının içerimlerini tespit etmek hedeflenmektedir.)

-Tübitak 1001 20 (Tamamlandı) 2020-07-01 - 2021-04-12