DOÇENT DR. MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU
e-Posta:
fatih.bayramoglu@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1761
Çalışma Alanları:

Finans

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Finansal Tahmin ve Modelleme

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE FİNANSMAN (DR)
Tez Adı : Yüksek volatilite dönemlerinde gri sistem teorisi destekli Markowitz portföy optimizasyonu
2007-2012
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Finansal endekslerin öngörüsünde yapay sinir ağı modellerinin kullanılması: İMKB ulusal 100 endeksinin gün içi en yüksek ve en düşük değerlerinin öngörüsü üzerine bir uygulama
2005-2007
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1998-2002
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Pay senedi fiyatlarını etkileyen değişkenlerin c4.5 karar ağacı algoritması ile modellenmesi

İSMAİL GÜRSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Finans merkezlerinin gelişmişliği üzerine Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler kapsamında bir analiz

MERVE ÜLKER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Karlılık ve piyasa değeri odaklı portföylerin performans karşılaştırması

SELİM SARI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye bankacılık sistemindeki yabancı sermayeli mevduat bankalarının risk derecelendirmesi: CAMELS tabanlı VIKOR modeli uygulaması

ELİF GÜLLÜ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Spot ve vadeli karbon fiyatlarının varyansta ve ortalamada asimetrik bootstrap nedensellik testi ile analizi

MEHMET ALPER ERGÜN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başarı değerlendirmesi

NAGİHAN YAYALAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Türkiye Bankacılık Sistemindeki Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Risk Derecelendirmesi: CAMELS Tabanlı VIKOR Modeli Uygulaması
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 149-167 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH, GÜLLÜ ELİF

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:10.11611/yead.767964

Website

Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ortalamada ve Varyansta Nedensellik Testi İle Analizi
Business Management Studies: An International Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 5 Cilt: 7 Sayfa: 2112-2123 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ERGÜN MEHMET ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1319

Website

Transitioning into a ‘throwaway planet’
International Journal of Consumer Studies

Tarih: 1/2018 Sayı: 1 Cilt: 42 Sayfa: 131-140 McCollough John,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,He Miao

Endeks:SSCI ISSN:1470-6423 doi:10.1111/ijcs.12402

Website

Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 74 Sayfa: 183-199 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,ABASIZ TEZCAN

Endeks:EBSCO, Index Copernicus ISSN:2146-3042

Website

Portföy Seçiminde Toplam Riski Temel Alan Portföy Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 1-28 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,YAYALAR NAGİHAN

Endeks:EBSCO, DOAJ, Index Copernicus ISSN:1303-0035

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarinin Bireysel ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1-19 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,GÜRSOY İSMAİL

Endeks:Index Copernicus, EBSCO ISSN:2148- 029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.295155

Website

Borsa İstanbul da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 135-144 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,BAŞARIR ÇAĞATAY

Endeks:ECONLIT, EBSCO, RePEc, Index Copernicus, Index Islamicus ISSN:1303-0876

Grey System Theory Supported Markowitz Portfolio Optimization during High Volatility Periods
Journal of Grey System

Tarih: 10/2016 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 79-95 CHAMBERS NURGÜL,HAMZAÇEBİ COŞKUN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:SSCI ISSN:0957-3720

Website

Future Electricity Demand of the Emerging European Countries and the CIS Countries
International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)

Tarih: 10/2016 Sayı: 6 Cilt: 5 Sayfa: 15-23 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:Index Copernicus, RePEC, DOAJ, EconPapers, Ideas, Proquest, ASOS Index, Google Scholar ISSN:2147-4486 doi:10.20525/ijfbs.v5i6.618

Website

Stock Selection Based on Fundamental Analysis Approach by Grey Relational Analysis A Case of Turkey
International Journal of Economics and Finance

Tarih: 7/2016 Sayı: 7 Cilt: 8 Sayfa: 178-184 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,HAMZAÇEBİ COŞKUN

Endeks:Econlit, EBSCOhost, Proquest, Ulrich's, JEL, ABDC ISSN:1916-9728 doi:10.5539/ijef.v8n7p178

Website

XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye'de Bir Yatırım Bankası Denemesi: Sınai Yatırım Bankası A.Ş. 1963-2002
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 5 Sayfa: 121-158 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,İşbakan Tevfik Yavuz,GÜVEMLİ OKTAY

Endeks:EBSCO ISSN:2146-4928

Effects of Crude Oil Price Changes on Sector Indices of Istanbul Stock Exchange
European Journal of Economic and Political Studies

Tarih: 12/2011 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 109-124 TORAMAN CENGİZ,BAŞARIR ÇAĞATAY,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:Index Copernicus, Index Islamicus, Ulrich, EconBiz, EconIS ISSN:1307-6000

Determination of Factors Affecting the Price of Gold A Study of MGARCH Model
Business and Economics Research Journal

Tarih: 10/2011 Sayı: 4 Cilt: 2 TORAMAN CENGİZ,BAŞARIR ÇAĞATAY,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:EBSCO, Index Copernicus

Imperial Shipyard Tersane i Amire in the Ottoman Empire in 17th Century Management and Accounting
De Computis Spanish Journal of Accounting History

Tarih: 12/2010 Sayı: 13 Sayfa: 191-226 TORAMAN CENGİZ,GÜVEMLİ BATUHAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:RePEc, Ulrich's, Latindex, EBSCO ISSN:1886-1881

Website

Estate accounting as a public policy tool and its application in the Ottoman Empire in the 17th century
De Computis - Spanish Journal of Accounting History

Tarih: 6/2006 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 119-136 TORAMAN CENGİZ,YILMAZ SİNAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:RePEc, Ulrich's, Latindex, EBSCO ISSN:1886-1881

Website

Ulusal Makaleler
Karbon Fiyatlarının Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testi ile Analizi
International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 989-1012 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH, ABASIZ TEZCAN, ERGÜN MEHMET ALPER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:10.17130/ijmeb.792394

Website

Linkages Between Market Capitalization and Economic Growth The Case of Emerging Markets
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 39-48 DÖKMEN GÖKHAN,AYSU AHMET,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:ASOS Index ISSN:2249-8377

Website

Entelektüel Sermayenin Bir Bileşeni Olarak Müşteri Sermayesi ve Denizyolu Taşımacılığı Sektöründe Müşteri Şikayeti Yönetim Süreci
Mali Ufuklar

Tarih: 6/2012 Sayı: 16 Cilt: 6 Sayfa: 1-14 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,KELEŞ NUH

ISSN:1307-7023

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 45 Cilt: 10 Sayfa: 200-215 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,PEKKAYA MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Website

Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi YTL USD İMKB 100 ve S P500 Üzerine Bir Uygulama
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2008 Sayı: 38 Sayfa: 163-176 PEKKAYA MEHMET,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Modeli ve Mikrofinans Kuruluşlarının Finansal İşlevleri
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 4/2007 Sayı: 34 Sayfa: 98-112 KORKMAZ TURHAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi
Mali Çözüm

Tarih: 10/2006 Sayı: 76 TORAMAN CENGİZ,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

ISSN:1303-5444

Uluslararası Bildiriler
Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Makroekonomik Performansının Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:314-322 ISBN:978-605-4931-65-1

Website

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Risk Performans Analizi

(Tam metin bildiri)

ECOEI VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,KARTAL CEM Sayfa:166-175 ISBN:978-605-7858-19-1

Website

Pay Senedi Değerini Etkileyen Finansal Değişkenler: Finans Uzmanlarının Görüşleri İle Ampirik Çalışmaların Karşılaştırmalı Analizi

(Tam metin bildiri)

ECOEI VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,GÜRSOY İSMAİL Sayfa:130-135 ISBN:978-605-7858-19-1

Website

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Performanslarının MOORA Yöntemi ile Analizi: Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyeleri Örneği

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum SEZER ÖZCAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:719-733 ISBN:978-605-4931-65-1

Finans Merkezleri Yerel mi? Bölgesel mi? Uluslararası mı? Küresel mi?

(Özet bildiri)

8. Uluslararası Finans Zirvesi 27.09.2017 28.09.2017 Davetli Konuşmacı BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

America Has Been Labeled a Throwaway Society, but Will Other Countries Soon Earn that Label - Transitioning into a Throwaway Planet

(Özet bildiri)

92nd Annual Conference of Western Economic Association International 25.06.2017 29.06.2017 Sözlü Sunum MCCOLLOUGH JOHN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,HE MIAO Sayfa:80-None

Website

Türk Katılım Bankalarının Risk Derecelendirmesi için CAMELS Tabanlı TOPSIS Modeli

(Özet bildiri)

International Applied Social Sciences Congress (IASOS 2017) 21.09.2017 23.09.2017 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,BAŞARIR ÇAĞATAY

Borsa İstanbul da İşlem Gören Mevduat Bankalarının Mali Oranları ile Etkinlik Analizi: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması

(Özet bildiri)

The Second Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS II) 10.10.2017 13.10.2017 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,BAŞARIR ÇAĞATAY

Forecasting of Intermediate Goods Index and Capital Goods Index of Turkey

(Özet bildiri)

27th European Conference on Operational Research (EURO 2015) 12.07.2015 15.07.2015 Sözlü Sunum AKSU CANSU,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH

Website

Relations between Borsa Istanbul and Tokyo Stock Exchange

(Tam metin bildiri)

3rd International Symposium on Accounting and Finance 10.09.2014 12.09.2014 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:177-186

Website

Development of the Financial Markets in Turkey in Comparison with the EU Countries

(Tam metin bildiri)

International Conference on Eurasian Economies 01.07.2014 03.07.2014 Sözlü Sunum APAK SUDİ,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:290-298 ISBN:978-975-6319-23-9

An Investment Bank Experience in Turkey in the Second Half of 20th Century Industrial Investment Bank 1963 2002

(Özet bildiri)

III. Balkans and Middle East Conference on Accounting and Accounting History 19.06.2013 22.06.2013 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,Tevfik Yavuz İşbakan,GÜVEMLİ OKTAY Sayı: 1 Sayfa:121-158

World Congresses of Accountants during the Second Half of the 20th Century and Effects of Economic Developments on these Congresses 1952 1997

(Tam metin bildiri)

2nd Balkans and Middle East Countries International Conference on Auditing and Accounting History 15.09.2010 18.09.2010 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,ÖZKUL FATMA,Özel Sedat Sayfa:799-817

The Effects of Turkish Banking on Accounting Applications and the Developments with Regard to the Analysis of Financial Statements

(Tam metin bildiri)

12th World Congress of Accounting Historians 20.07.2008 24.07.2008 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,ŞENOL ENDER,DEDE AYSUN,KÜÇÜK İSMAİL Cilt: 2 Sayfa:1473-1485

Kriz Dönemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Finansal Öngörüde Bulunma İMKB 100 Endeksi Örneği

(Tam metin bildiri)

International Symposium of International Cash Flow and Emerging Markets 24.04.2008 27.04.2008 Sözlü Sunum AKEL VELİ,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:79-87

Ottoman Empire s Debt Management in 19th Century and Role of The Galata Bankers 1838 1881

(Tam metin bildiri)

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing 08.03.2007 09.03.2007 Sözlü Sunum TUNÇSİPER BEDRİYE,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:47-67

Ulusal Bildiriler
Borsa İstanbul BIST 30 Şirketlerini Seçili Kriterlere Göre TOPSIS Yöntemi ile Analizi

(Özet bildiri)

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 04.11.2021 Sözlü Sunum SARI SELİM, BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:9-9

Website

Finans Merkezlerinin Gelişmişliği Üzerine Avrupa Birliği'ne Üye ve Aday Ülkeler Kapsamında Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 23.04.2021 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH, Ülker Merve

Website

Veri Madenciliği ile Hisse Senedi Seçimi

(Tam metin bildiri)

1. International Symposium on Accounting and Finance 31.05.2012 02.06.2012 Sözlü Sunum HAMZAÇEBİ COŞKUN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:380-391

Ham Petrol Fiyat Hareketlerinin Sınıflandırılmasında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımı

(Tam metin bildiri)

İleri Teknolojiler Çalıştayı ve Sergisi (İTÇ 2010) 30.04.2010 30.04.2010 Sözlü Sunum BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,HAMZAÇEBİ COŞKUN Sayfa:303-317 ISBN:978-605-5857-20-2

Hidrojen Enerjisi ve Ekonomisi

(Tam metin bildiri)

IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi (UHK2009) 15.10.2009 16.10.2009 Sözlü Sunum ALNIAK MUSTAFA OKTAY,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:279-285

Kriz Dönemlerinde Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Döviz Kuru Öngörüsü ABD Doları ve Euro Kurlarının Öngörüsü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

(Tam metin bildiri)

13. Ulusal Finans Sempozyumu 21.10.2009 24.10.2009 Sözlü Sunum TORAMAN CENGİZ,HAMZAÇEBİ COŞKUN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:65-92

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2011-2013
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2011-2012
OKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (YL) (TEZSİZ)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2008-2011
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005-2007
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2010

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
ISL823 FİNANSAL TEORİ
(Doktora)
ISL821 TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
(Doktora)
ISL815 FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ
(Doktora)
ISL812 PORTFÖY YATIRIMLARI STRATEJİSİ
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
SKI707 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
(Yüksek Lisans)
SKI702 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
(Yüksek Lisans)
SKI702 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM
(Yüksek Lisans)
MDE718 PORTFÖY YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
MDE709 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR
(Yüksek Lisans)
MDE704 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
(Yüksek Lisans)
ISL781 SERMAYE PİYASALARI
(Yüksek Lisans)
ISL781 SERMAYE PİYASALARI
(Yüksek Lisans)
ISL772 FİNANSAL YÖNETİM
(Yüksek Lisans)
ISL759 SERMAYE PİYASALARI
(Yüksek Lisans)
ISL755 FİNANSAL MUHASEBE
(Yüksek Lisans)
ISL755 Finansal Muhasebe
(Yüksek Lisans)
ISL752 FİNANSAL YÖNETİM
(Yüksek Lisans)
ISL720 FİNANSAL KURUMLAR YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
ISL714 SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
ISL711 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
ISL707 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM
(Yüksek Lisans)
ISL707 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM
Dersler - Lisans
(Lisans)
ISL498 DİPLOMA ÇALIŞMASI
(Lisans)
ISL498 DİPLOMA ÇALIŞMASI
(Lisans)
ISL497 DİPLOMA ÇALIŞMASI
(Lisans)
ISL436 RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLER
(Lisans)
ISL421 Mali Tablo Analizi
(Lisans)
ISL421 MALİ TABLO ANALİZİ
(Lisans)
ISL413 SERMAYE PİYASALARI
(Lisans)
ISL401 PROJE DEĞERLENDİRME
(Lisans)
ISL325 FİNANSAL KURUMLAR
(Lisans)
ISL314 İŞLETME FİNANSI II
(Lisans)
ISL312 CORPORATE FINANCE II
(Lisans)
ISL312 CORPORATE FINANCE
(Lisans)
ISL 222 İŞLETME FİNANSI II
Kitaplar
Yeni Yaklaşımlarla Uluslararası Ticaretin Finansmanı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ödeme Yöntemleri Editör: Başarır, Çağatay Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 71 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-417-061-4 Tarih: 2021

Machine Learning Techniques for Improved Business Analytics
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: International Diversified Portfolio Optimization With Artificial Neural Networks: An Application With Foreign Companies Listed on NYSE Editör: Dileep Kumar G. Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 223 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-152-253-535-5 Tarih: 2019

Derlemeler - I İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünya’xxda ve Türkiye’xxde Karbon Emisyonu Ticareti Editör: Kılıç, Metin Basım Sayısı::(1) Sayfa::467 500 Yayınevi:: Beta Basım ISBN: 978-605-242-526-8 Tarih: 2019

Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Forecasting the Prices of Cryptocurrencies Using GM(1,1) Rolling Model Editör: Hacioglu, Umit Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 230 Yayınevi:: Springer International Publishing AG ISBN: 978-3-030-25274-8 Tarih: 2019

Cumhuriyet Birikimi - Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Defter ve Belgeler Editör: Cengiz Toraman, İbrahim Aksu, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Muhsin Aslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::95 114 Yayınevi:: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü ISBN: 978-975-7590-44-6 Tarih: 2019

İşletme Ekonomi Yazıları - 1
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayenin Gelişimi: 1847-2017 Dönemi Editör: Şakar, Nurhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::357 387 Yayınevi:: Beta Yayıncılık ISBN: 978-605-242-306-6 Tarih: 2018

İşletme Ekonomi Yazıları - 1
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Katılım Bankalarının Risk Derecelendirmesi: CAMELS Tabanlı TOPSIS Modeli Uygulaması Editör: Şakar, Nurdan Basım Sayısı::(1) Sayfa::389 400 Yayınevi:: Beta Yayıncılık ISBN: 978-605-242-306-6 Tarih: 2018

Global Approaches in Financial Economics, Banking and Finance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Global Macroeconomic Determinants of the Domestic Commodity Derivatives Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::331 349 Yayınevi:: Springer, Cham ISBN: 978-319-78494-6 Tarih: 2018

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: What Are the Relations Between the Domestic Macroeconomic Parameters and the Convertible Exchange Rates? Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::465 483 Yayınevi:: Springer, Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

Menkul Kıymet Yatırımları
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Uluslararası Menkul Kıymet Yatırımları Editör: Temizel, Fatih Basım Sayısı::(1) Sayfa::164 185 Yayınevi:: Anadolu Üniversitesi Basımevi ISBN: 978-975-06-2539-8 Tarih: 2018

Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: International Financial Centers After the 2008–2009 Global Financial Crisis Editör: Hacioglu Umit, Dincer Hasan Basım Sayısı::(1) Sayfa::27 42 Yayınevi:: Springer International Publishing ISBN: 978-3-319-47020-7 Tarih: 2017

Political Economy in Transtion Economies
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns in Transition Economies: Panel Causality and Panel VAR Analysis Editör: Bayat Tayfur Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 134 Yayınevi:: Aurel Vlaicu University of Arad - Romania ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi Ekonometrik ve İstatistiki Yöntemlerle Analiz
(Bilimsel Kitap)

Editör: - Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-03-2 Tarih: 2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ISBN: 978-975-92847-9-4 Tarih: 2015

TR81 Düzey 2 Bölgesinin Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli ile Analizi
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) ISBN: 978-975-92847-5-6 Tarih: 2014

Zonguldak İlinde Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-92847-4-9 Tarih: 2011

Malezya ya Bakış Muhasebe Finans Ekonomi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Malezya’da Borsalar Editör: Prof.Dr. Barış Sipahi Basım Sayısı::(1) Sayfa::126 166 Yayınevi:: TÜRMOB YAYINLARI No 392 Tarih: 2010

Projeler
Zonguldak İlinde Madencilik Sektörü ve İl Ekonomisi Üzerindeki Etki Analizi
(Zonguldak ili maden kömürü bakımından Türkiye nin en büyük rezervlerine sahip ili olmakla birlikte boksit dolomit fosfat kuvarsit kuvars kumu ve manganez bakımından da önemli rezervlere sahip bir ildir Dolayısıyla bölgede gerek kamu gerekse özel sektör tarafından Zonguldak ilinde önemli madencilik faaliyetleri yapılmaktadır Bu çalışmada Zonguldak ilindeki madencilik faaliyetlerinin il ekonomisi üzerindeki etkileri analiz edilecektir Bu amaçla Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE nın ikili kod sınıflamasındaki 19 sektörde yer alan 1 175 adet firma ile anket çalışması yapılarak madencilik sektörünün il ekonomisi içerisindeki yerinin ortaya konulması ve sonuçlar çerçevesinde temel istatistiki araçlar kullanılarak iktisadi değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 05.09.2014 - 10.02.2016

Zonguldak İlinde Taşkömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi
(Zonguldak ilinde 1842 yılında Ereğli Kömür Kumpanyası ile başlayan taşkömürü üretimi geçmişten günümüze çeşitli sebeplerle Zonguldak ili için faydaları ve zararları tartışılagelen bir konu olmuştur Bu konuda yazılmış olan birçok akademik yayın rapor ve yorum niteliğinde yazın bulunmakla birlikte bölgedeki taşkömürünün Batı Karadeniz bölgesi Türkiye ekonomisi ve özellikle Zonguldak ili için önemini ayrıntılı olarak ele alan kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır Bu çalışmanın amacı literatürdeki bu açığı istatistiki teknikler kullanmak suretiyle daha somut bulgular elde etme yoluyla kapamaktır Dolayısıyla çalışmanın amacı daha genel bir ifade ile TR81 Düzey 2 Bölgesi illerinden Zonguldak ta taşkömürü madenciliği faaliyetlerinin Zonguldak ili TR81 Düzey 2 Bölgesi ve Türkiye için ekonomik etkisinin tespit edilmesi olarak tanımlanabilir Bu kapsamda çalışmanın nihai hedefleri Zonguldak ili ve ilçelerindeki taşkömürü madenciliğinin seviyesinin ve madenciliğe yapılan yatırımların büyüklüğünün belirlenmesi Zonguldak ili ve ilçelerindeki maden ocaklarında sağlanan istihdamın büyüklüğü meslek çeşitleri ve bunların madencilik dışındaki sektörlere göre nispi seviyesinin belirlenmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde yapılan taş kömürü üretim faaliyetlerinin hangi sektörlerle ne ölçüde etkileşim içerisinde olduğunun belirlenmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde yapılan taş kömürü üretim faaliyetleri için gerekli girdilerin ilden ve TR81 Düzey 2 Bölgesi nden sağlanabilme oranı ile üretilen çıktıların Zonguldak ilinde ve TR81 Düzey 2 Bölgesi nde girdi olarak kullanılma oranlarının tespit edilmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde taşkömürü üretim faaliyetlerindeki uzmanlaşma ve faaliyetlerin çeşitlilik düzeyleri ile ilgili çıktıların üretilmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde yapılan taş kömürü üretiminden dolayı hazineye aktarılan vergilerin etkilerinin belirlenmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde yapılan taş kömürü üretiminin GSYİH ya doğrudan etkisinin belirlenmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde yapılan taş kömürü üretiminin ortaya çıkardığı görünmeyen dolaylı etkilerin belirlenmesi Zonguldak ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren özel ve kamu kesiminden tüm taşkömürü işletmecileri ve diğer paydaşlar için taşkömürü faaliyetlerinin gelecek dönem projeksiyonlarını da içeren bir eylem planının hazırlanmasışeklinde sıralanabilir )

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 04.07.2014 - 04.10.2014

TR81 Düzey 2 Bölgesi Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün GirdiÇıktı Modeli ile Analizi Proje Sahibi Batı Karadeniz Kalkıma Ajansı
(Rekabetçi bir gelisme modelinin ortaya konabilmesi için Batı Karadeniz TR81 Alt Bölgesini olusturan Zonguldak Bartın ve Karabük illerinin ekonomik yapı ve rekabet gücünün girdi çıktı modeli ile analiz edilmesi çalısmanın temel amacını olusturmaktadır Bu kapsamda a bölgenin rekabet gücü sorunlarının belirlenmesi b yerel kaynaklarının ve içselgelisme potansiyelinin arastırılması c yerel kaynaklarıyla içsel dinamiklerine dayalı cografi konumu ve ekonomik yapısıyla uyumlu bir bölgesel rekabet gücü modelinin ortaya konması sürdürülebilir yerel kalkınma açısından önem tasımaktadır Proje kapsamında ortaya konacak politika gerekleri ve önerilerin bölgedeki rekabet gücü sorunlarının çözümüne ve sektörler arasındaki tamamlayıcılık iliskilerine dayalı rekabet avantajının güçlenmesine katkı saglanması beklenmektedir Bölgede dısa bagımlı bir üretim yapısından rekabetçi yerel kaynaklara ve yerel girdi kullanımına dayalı üretim yapısına geçis ile kümelenme kosullarının arastırılması ve kümelenmenin tesvik edilmesi istihdamın artmasına ithalatın azalmasına ithal girdi kullanımından kaynaklanan sorunların çözümüne bölgenin kendine yeterli ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen yapıya kavusmasına katkı saglayacaktır )

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.10.2013 - 12.02.2014

ZONGULDAK TAN GÖÇÜN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİRLER
(1990 lı yıllara kadar ülke ortalamasının üzerinde kişi başına gelire sahip olan Zonguldak yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte net göç veren iller arasında üst sıralarda yer almaya başlamıştır Göç bir kentin ekonomik sosyal ve kültürel anlamda gelişimini etkileyen önemli bir olgudur Göç eden ailelerin birçoğunun yaşadığı ekonomik ve sosyal anlamdaki yoksunluk yaşamlarının tümüne yansımakta ve yaşadıkları şehri ve göç ettikleri kenti de olumsuz bir şekilde etkilemektedir Göçün ilin ekonomik ve sosyal yapısında önemli ve köklü etkilerinin olması kaçınılmazdır Bu çalışmanın amacı Zonguldak ilinden diğer illere göçün sosyal ve ekonomik nedenlerini ve etkilerini araştırmak göç edenlerin göç sonrası ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki değişimleri belirlemek ve alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğini araştırmaktır )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.10.2013 - 10.04.2014

T C Sayıştay Başkanlığı Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılım Projesi
(Projenin temel amacı denetimini Sayıştay ın yaptığı tüm kamu kurumlarının daha etkin ve sık denetlenerek kamuda etkin bir bilgisayar destekli denetim sisteminin kurulması )

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.10.2010 - 01.04.2013

Ödüller
9. Ünal Aysal Doktora Tez Ödülü Tarih: 2013
(İktisadi Araştırmalar Vakfı)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2011
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2011
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2010
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2010
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2009
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)
13. Ulusal Finans Sempozyumu En İyi 2. Bildiri Ödülü Tarih: 2009
(FİNANS BİLİM PLATFORMU VE İŞ BANKASI)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2008
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ)
(Üniversite)
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 2008
(BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖLÜĞÜ)
(Üniversite)
3. Ünal Aysal Yüksek Lisans Tez Ödülü Tarih: 2007
(İktisadi Araştırmalar Vakfı)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler
Eriş YMM Ltd.Şti.

2007-2008

Mali Analist

None