DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERDEM DİRİMEŞE
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ERDEM DİRİMEŞE
e-Posta:
erdemdirimese@beun.edu.tr
Telefon:
2912864
Çalışma Alanları:

Sosyoloji

Din Sosyolojisi

Eğitim Sosyolojisi

Irk ve Etnisite Çalışmaları

Öğrenim Bilgileri
Lisans
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2014-2017
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
Tez Adı : Din eğitiminin amaçları açısından Kuran'da duygusal zekâ
2005-2013
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatının program geliştirme süreçleri bakımından incelenmesi
2001-2005
Lisans
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT PR.
1996-2001
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Toplumda Roman Vatandaş Algısı ve Sosyal Dışlanma; Zonguldak Örneği

BETÜL GÖK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Çinlilerin Türkiye'ye uyumu ve gündelik hayatta Türk kültürü ile etkileşimleri

ELİF EMRE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yeni medyada boşanma nedenleri ve boşanma sonrası damgalamanın sosyokültürel çevre ile ilişkisi

MUSTAFA KORAY URU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sosyal Medyadaki Kanaat Önderlerinin Kimlik Oluşumunun Üzerindeki Etkilerinin Sekülerlik Üzerinden İncelenmesi

ÇİĞDEM KARAKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Romanların Toplumsal Yaşamda Kimlik İnşaasına Dair Sosyokültürel Bir Çalışma-Gökçebey Örneği

KAMİL EFE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'ye Afgan Göçünün Sosyo-Kültürel Boyutları ve Sorunlar: Sakarya Örneğİ

BEYZA NUR TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Zonguldak'ta Yabancılardan Kalan Yalnızlaştırılmış Yapıların Turizm ve Kültür Açısından Değeri

OĞUZ FURKAN KALYONCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yaşantıların Üstüne Giydirilmiş Dijital Tulum: Simülasyonun Kültürel Yönetimi-Sosyal Medya Analizi

MEHTAP KABAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sosyal ve Kültürel Bağlamda Zihinsel Engellilerin ve Ailelerinin Yaşadıkları Problemler 'Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu Örneği'

ESRA ŞENOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Mekan ve Sosyal Tabakalaşma ilişkisi: Zonguldak TTK lojmanları örneği

DİCLE GÜLER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)
PANDEMİ DÖNEMİ GENÇLERİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE AİLE VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ŞEYDA ÖZTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Zonguldak'ta Bir Kültürel Kimlik İnşası: Kıvırcıklar

ÇAĞLA GÜL GÜĞERÇİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Göçmenlerin Türkiye’ye Entegrasyonu ve Gündelik Hayatta Kültürel Etkileşimleri: Çinliler Örneği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 297-325 DİRİMEŞE ERDEM, EMRE ELİF

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2602-4276

Website

AVRUPA BİRLİĞİ TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE ROMAN KADINLARIN DURUMU: ZONGULDAK ÖRNEĞİ
ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 1-19 DİRİMEŞE ERDEM

ISSN:2636-8005

Website

Ulusal Makaleler
Duygu ve Zekâ Kavramlarına Sosyolojik Bakmak
Avrasya Terim Dergisi

Tarih: 8/2022 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 51-65 DİRİMEŞE ERDEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-7507 doi:10.31451/ejatd.1154775

Website

Bilgi Stoku Bağlamında Sosyokültürel Yapının Kadın Kimliğini, Kimlik İnşası Sürecinde Etiketlemesi: Atasözleri Örneği
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 111-117 DİRİMEŞE ERDEM, URU MUSTAFA KORAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2021.433

Website

KUR AN PERSPEKTİFİNDEN DUYGUSAL ZEKÂ DİNEĞİTİMİ İLİŞKİSİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Tarih: 1/2013 Cilt: 3 Sayfa: 66-82 DİRİMEŞE ERDEM, EV HALİT

ISSN:1309-8918

Website

Uluslararası Bildiriler
Netflix Squid Game Dizisinin George Simmel'in Para Felsefesi İle İncelenmesi

(Özet bildiri)

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 22.06.2022 Sözlü Sunum SOYDAŞ ECEM, DİRİMEŞE ERDEM

Kadının Toplumdaki Rolünün Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

Dokuz Eylül Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 22.06.2022 Sözlü Sunum GÖK BETÜL, DİRİMEŞE ERDEM

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN VE EBEVEYNLERİNİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER; SOSYAL DIŞLANMA ÖRNEĞİ

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES) 04.09.2021 05.09.2021 Sözlü Sunum ŞENOL ESRA, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:108-109 ISBN:978-625-7813-94-5

Website

Kadınların Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Yeri: Zonguldak İli Örneği

(Tam metin bildiri)

6 th International Management and Social Research Conference 16.01.2021 18.01.2021 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, EMRE ELİF Cilt: 2 Sayfa:153-162 ISBN:978-605-65197-9-6

Website

TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINI VE ULUSAL MEDYADA YAŞLI AYRIMCILIĞI

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL KOSOVO CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTI-DISCIPLINARY STUDIES 16.04.2021 18.04.2021 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, ÖZTAŞ ŞEYDA Sayfa:270-287 ISBN:978-605-74582-2-3

Website

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM’’ FİLMİNİN ‘SEVGİ’NİN DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL KOSOVO CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTI-DISCIPLINARY STUDIES 16.04.2021 18.04.2021 Sözlü Sunum ÖZTAŞ ŞEYDA, DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:447-458 ISBN:978-605-74582-2-3

Website

Din Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme Modeli

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu 28.11.2013 30.11.2013 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, EV HALİT Sayfa:176-186

Eğitimde Duygusal Cehaletten Okuryazarlığa Sosyal ve Ahlaki Boyut Açısından Duygusal Zekânın Önemi

(Özet bildiri)

EJER CONGRESS 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM

Website

Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünme

(Özet bildiri)

EJER CONGRESS 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 24.04.2014 26.04.2014 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM, KARAHAN ELİF

Website

Dijital ve Mobil Oyunların Yabancılaşma ve Sosyalleşme ile İlişkisi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi 07.05.2015 08.05.2015 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM Sayfa:520-525 ISBN:978-975-442-678-6

YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİYLE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ

(Tam metin bildiri)

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KOGRESİ 01.12.2016 04.12.2016 Sözlü Sunum DİRİMEŞE ERDEM Cilt: 5 Sayfa:403-412 ISBN:978-975-93505-5-0

Website

Ulusal Bildiriler
Göçün Sosyal Yapıya Etkisi

(Özet bildiri)

Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Haftası Sempozumu 13.05.2016 13.05.2016 Davetli Konuşmacı DİRİMEŞE ERDEM

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
SEMİNER
(Yüksek Lisans)
NÜFUS VE GÖÇ ÇALIŞMALARI
(Yüksek Lisans)
MEKAN VE CİNSİYET
(Yüksek Lisans)
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
(Yüksek Lisans)
KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ
(Yüksek Lisans)
KENT VE KÜLTÜR
(Yüksek Lisans)
GÜNDELİK YAŞAM
(Yüksek Lisans)
DİN SOSYOLOJİSİ
Dersler - Lisans
(Lisans)
ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI
(Lisans)
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
(Lisans)
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
(Lisans)
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ
(Lisans)
SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
(Lisans)
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
(Lisans)
NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇ
(Lisans)
MODERN MANTIK
(Lisans)
KİTLE PSİKOLOJİSİ, İLETİŞİM VE MEDYA
(Lisans)
KLASİK MANTIK
(Lisans)
HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ
(Lisans)
FELSEFEYE GİRİŞ
(Lisans)
ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
(Lisans)
DİN FELSEFESİ, KUTSAL VE TOPLUM
(Lisans)
BİTİRME PROJESİ II
(Lisans)
BİTİRME PROJESİ I
(Lisans)
BİLGİ FELSEFESİ VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCE
(Lisans)
AİLE İNCELEMELERİ
Kitaplar
Research in Social Sciences
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak Kentinde Gündelik Hayata Sosyolojik Bakış Editör: SARIBAŞ, Serap Basım Sayısı::(1) Sayfa::76 107 Yayınevi:: Duvar Yayınları ISBN: 978-625-8109-53-5 Tarih: 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt:XI
(Ansiklopedi Maddesi)

Bölüm Adı: Otobüs Terminali Editör: Kozak Nazmi, Kozak Metin Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Detay Yayıncılık ISBN: 978-605-254-562-1 Tarih: 2022

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Medyada “Gerçeklik” Kavramının Guy Debord ve Jean Baudrıllard Düşüncesiyle İnstagram Üzerinden İncelenmesi Editör: Kimter Nurten Basım Sayısı::(1) Sayfa::429 444 Yayınevi:: Serüven Yayınevi ISBN: 978-625-7721-81-3 Tarih: 2022

Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak'ta Mekâna Sosyolojik Bir Bakış Editör: Ünvan Yüksel Akay, İnan Ruhi Basım Sayısı::(1) Sayfa::447 471 Yayınevi:: Livre De Lyon ISBN: 978-2-38236-279-2 Tarih: 2022

Sosyolojik Uygulama : Müdahale ve Toplumsal Değişim
(Kitap Tercümesi)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Atıf Yayınları ISBN: 9786257868631 Tarih: 2021

Kur’ân ve Duygusal Zekâ: Toplum ve Eğitim Açısından
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-05-26 ) ISBN: 978-3-330-31869-4 Tarih: 2017

Aile Sosyolojisi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Aile Tanım ve Türleri (Tarihsel Süreç İçerisinde Aile) Editör: Avcı Nazmi, Aksoy Erdal Basım Sayısı::(1) Sayfa::13 29 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-5044-86-2 Tarih: 2016

Zonguldak taki Mülteciler Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-00-1 Tarih: 2016

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-01-8 Tarih: 2016

Projeler
Türkiye Soylulaştırma Yazını Kavramsal ve Kuramsal Ön Kabullere Dair Karşılaştırmalı ve Eleştirel Bir Değerlendirme
(International Conferencw on the Changing World and Social Research I 25 28 Ağustos 2015 Viyana AVUSTURYA da Araş Gör Funda SÖNMEZ tarafından sunulması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.07.2015 - 15.09.2015

Zonguldak taki Mülteciler Yaşam Deneyimleri Sorunlar ve Öneriler

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 12.02.2015 - 12.05.2016

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 09.07.2014 - 09.04.2016

Ödüller
AHMET YESEVİ TEŞVİK ÖDÜLÜ Tarih: 2016
(ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ)
(Mesleki Dernekler)
TAKDİRNAME Tarih: 2010
(Kamu)
AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME Tarih: 2008
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler
KARS FEN LİSESİ

2012-2014

ÖĞRETMEN

None

KONAK VALİ VECDİ GÖNÜL ANADOLU LİSESİ

2010-2012

ÖĞRETMEN

None

GAZİEMİR YAHYA KEMAL BEYATLI İLKÖĞRETİM OKULU

2009-2010

MÜDÜR BAŞYARDIMCI

None

GAZİEMİR YAHYA KEMAL BEYATLI İLKÖĞRETİM OKULU

2008-2009

MÜDÜR YARDIMCISI

None

BUCA HOCA AHMET YESEVİ LİSESİ

2002-2008

ÖĞRETMEN

None

HAKKARİ ANADOLU LİSESİ

2001-2001

ÖĞRETMEN

None

HAKKARİ İMAM HATİP LİSESİ

2001-2002

ÖĞRETMEN

None