DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERAY KÖKSAL
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ERAY KÖKSAL
e-Posta:
eraykoksal@beun.edu.tr
Telefon:
03722911519
Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Ölçme Tekniği

Kartografya

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel InSAR Tekniği ile Belirlenmesi: İsmetpaşa Örneği
2007-2011
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Madencilik bilgi sistemine altlık oluşturacak maden imalat haritaları ve sayısal olarak üretilmelerine ilişkin bir inceleme
1993-1996
Lisans
İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Tez Adı : Atmosferik Model Araştırması
1986-1991
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Güneş enerjisi santrali yer seçiminde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanımı; Giresun ili örneği

ERDAL UZUNAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Kentleşme sorunlarına yönelik coğrafi bilgi sistemleri destekli kentsel mekân planlama önerileri; Osmaniye ili örneği

FATİH UÇAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Karayolu tünel uygulamalarında yapım aşamaları ve sabit nokta ağının çevrimiçi GNSS servisleriyle değerlendirilmesi: Yeni Zigana Tüneli örneği

YAVUZ ÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Göktürk-1 uydusunun sınıflandırma kapasitesinin alternatif uydu görüntü verileri ile karşılaştırılması

MUHARREM ÇETİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Uydu görüntüleri yardımı ile batimetrik harita üretimi: Kozlu Balıkçı Barınağı örneği

BESTE KILIÇ GÜNGÖR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Can a creeping segment become a monitör before destructive major earthquakes
NATURAL HAZARDS

Tarih: 1/2013 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 2161-2173 Şenol Hakan Kutoğlu, Kurtuluş Sedar Görmüş, Tomonori Deguchi, Eray Köksal, Hüseyin Kemaldere, Oğuz Gündoğdu

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks
Natural Hazards Earth System Science

Sayı: 10 Cilt: 1 Sayfa: 2653-2657 Şenol Hakan Kutoğlu, Hakan Akçin, Oğuz Gündoğdu, Kurtuluş Sedar Görmüş, Eray Köksal

Endeks:SCI-Expanded

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration
Natural Hazards Earth System Science

Sayı: 10 Cilt: 1 Sayfa: 1807-1814 Hakan Akçin, Şenol Hakan Kutoğlu, Hüseyin Kemaldere, Tomonori Deguchi, Eray Köksal

Endeks:SCI-Expanded

Uluslararası Bildiriler
Creep monitorings at Ismetpasa segment of North Anatolian Fault

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Global Navigation Satellite Systems 2013 (ISGNSS-2013 ) Kurtuluş Sedar Görmüş, Şenol Hakan Kutoğlu, Çetin Mekik, Hüseyin Kemaldere, Eray Köksal Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-12

Ulusal Bildiriler
Maden İmalat Haritalarının Sayısal Formda Hazırlanmasının Madencilikteki Önemi

(Tam metin bildiri)

Sempozyum Şenol Kuşçu, Eray Köksal Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-9

Website

Üç Boyutlu Benzerlik Dönüşümü İçin Kullanılan Bursa Wolf ve Molodensky Badekas Modellerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

Mesleki Kurultay Çetin Mekik, Şenol Hakan Kutoğlu, Eray Köksal Sayı: 8 Cilt: 1 Sayfa:87-94

Website

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2011-2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1999-2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PR.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1992-1999
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PR.

İdari Görevler
Bölüm Başkanı
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
JDF797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
JDF726 Matematiksel Kartografya
(Yüksek Lisans)
JDF720 Jeodezide Koordinat Sistemleri
(Yüksek Lisans)
798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Dersler - Lisans
(Lisans)
JDF219 Kartografya
(Lisans)
JDF219 KARTOGRAFYA
(Lisans)
JDF215 Kartografya
(Lisans)
JDF215 KARTOGRAFYA
Projeler
Monitoring temporal changes in the creep rate of the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault
(Radar İnterferometri)

Diğer (Uluslararası) 18 (Tamamlandı) 28.10.2010 - 13.01.2013

Yakın Fay Etkisinin Binaların Deprem Performansına Etkisi

BAP 6 (Tamamlandı)

Uniform Donatı Korozyonunun Binaların Deprem Davranışına Etkileri

BAP 6 (Tamamlandı)

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinin Krip Hareketinin InSAR Tekniği ile İzlenmesi
(Radar İnterferometri)

BAP 6 (Tamamlandı)

Zonguldak Kent Merkezi Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi
(Radar İnterferometri)

BAP 6 (Tamamlandı)

Safranbolu nun Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Kaydının Digital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması
(Coğrafi Bilgi Sistemi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Kuzey Anadolu Fay Hattı Bolu Yeniçağa Bölümü Tektonik Hareketlerinin GPS İle Gözlemlenmesi
(Tektonik jeodezi)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Bolu Yeniçağa Turbalıklarının Özelliklerinin Araştırılması
(Maden Yatakları)

BAP 6 (Tamamlandı)