DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK YILDIRIM BİLGEN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
DİLEK YILDIRIM BİLGEN
e-Posta:
dilek.yildirim@beun.edu.tr
Telefon:
3233872
Çalışma Alanları:

Türkçe Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
04/09/2019 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
10/09/2003 - Bitiş Tarihi 29/06/2007
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ
10/09/2012 - Bitiş Tarihi 11/07/2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKÇE EĞİTİMİ
02/02/2009 - Bitiş Tarihi 05/08/2011
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Icnacs Kunos'un "Türk Masalları" Adlı Kitabında Yer Alan Söz Varlığı Öğeleri ve Bu Öğelerin Türkçe Eğitimine Katkısı

HÜLYA DALKIRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Gülten Dayıoğlu'nun Gezi Kitaplarının Çocuğa Görelik İlkesi Bakımından İncelenmesi

TANSU ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİLBİLİMİ DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ

Tarih: 10/2022 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 1697- YILDIRIM BİLGEN DİLEK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-0146 doi:10.7884/teke.5563

Website

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTABI YAZARLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ANLATMA BECERİSİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ULUSLARARASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 148- TARAKCI RASİM, YILDIRIM BİLGEN DİLEK, KARAGÖL EFECAN

Endeks:İdealonline, Index Copernicus ISSN:2791-8238 doi:10.47834/utoad.20

Website

7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Şarkıların İçerik ve Dil Yönünden İncelenmesi
ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

Tarih: 1/2019 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 319- YILDIRIM BİLGEN DİLEK,MERAL ZEYTİN ŞENAY

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1868-8934

Website

Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Temel Söz Varlığına İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Turkish Studies

Tarih: None/2017 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 585- YILDIRIM DİLEK,NURLU MUAMMER

Endeks:EBSCO ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.11322

Website

Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Söz Varlığı Ögelerine İlişkin KArşılaştırmalı Bir İnceleme
International Journal of Languages’xx Education and Teaching

Tarih: None/2017 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 145- YILDIRIM DİLEK

Endeks:academic resource ISSN:None doi:10.18298/ijlet.2061

Website

Uluslararası Bildiriler (10)
AYŞE SARISAYIN IN ÇOCUK KİTAPLARINDA EVCİL HAYVAN ÇOCUK İLİŞKİSİ

(Tam metin bildiri)

1. ULUSLARARASI BALKAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI KONGRESİ 2016-05-04 2016-05-07 BAŞOĞLU NURAN,YILDIRIM DİLEK Cilt: 1 Sayfa:200- ISBN:9789753741910 Basım Tarihi : 20.11.2016

Öğretmen Adaylarının Alanlarıyla İlgili Yazılı Kaynakları Kullanma Durumlarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

2. Uluslar Arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 2015-06-08 2015-06-10 Sözlü Sunum YILDIRIM DİLEK

7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Şarkıların Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi

(Özet bildiri)

2nd International congress on Social Sciences 2018-03-23 2018-03-25 Sözlü Sunum YILDIRIM DİLEK,Zeytin Meral Şenay

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

(Tam metin bildiri)

9. ULUSLARRASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI 2016-10-06 2016-10-08 Sözlü Sunum YILDIRIM DİLEK,KAPLAN GAMZE,BAŞOĞLU NURAN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMELERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATCI DÜŞÜNCE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

(Sözlü Bildiri)

2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2015-06-08 2015-06-10 KORAY ÖZLEM,YILDIRIM DİLEK

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME BECERİSİNİN YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI

(Sözlü Bildiri)

8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI 2015-10-01 2015-10-03 YILDIRIM DİLEK

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Türkçe Etkinlikleri

(Sözlü Bildiri)

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı 2013-07-04 2013-07-06 YILDIRIM DİLEK

6 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykülerin Çocukların Duyuşsal Gelişimlerine Uygunluğu

(Sözlü Bildiri)

III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı 2010-07-01 2010-07-03 YILDIRIM DİLEK

Küçük Prens in Evrensel Yolculuğu

(Sözlü Bildiri)

Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu 2012-05-24 2012-05-26 dilek yıldırım, nuran başoğlu

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kişisel Hayatı Konu Alan Öğretici Metin Türleri Farkındalıkları

(Sözlü Bildiri)

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı 2014-06-19 2014-06-21 YILDIRIM DİLEK

Ulusal Bildiriler
İdeal Bir Türkçe Öğretmeninin Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri
(Özet bildiri)

II. Türk Eğitim Kongresi 2020-12-24 Sözlü Sunum YILDIRIM BİLGEN DİLEK, MERAL ZEYTİN ŞENAY

Kitaplar
Konuşma Eğitimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Konuşma Türleri ve Öğretimi Editör: Gün Mesut, Memiş Muhammet Basım Sayısı::(1) Sayfa::231 266 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-417-765-1 Tarih: 2022

Yazma Eğitimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Bir Beceri Olarak Yazma Editör: Öztürk, İsmail Yavuz; Memiş, Muhammet Basım Sayısı::(1) Sayfa::37 66 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-417-761-3 Tarih: 2022

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çocuklar İçin Yazılmış Şiirlerin ve Şiir Kitaplarının Çocukların Gelişimine Etkisi Editör: KIZILASLAN, AYDIN Basım Sayısı::(1) Sayfa::5 23 Yayınevi:: DUVAR YAYINLARI ISBN: 978-625-7680-63-9 Tarih: 2021

İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 1970-2015 Yılları Arasında Yayımlnanan Çocuk Şiir Kitaplarındaki Temel Söz Varlığı Editör: Sinan Olkun, Memet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı Basım Sayısı::(1) Sayfa::75 96 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-80114-1-0 Tarih: 2019

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Okula Aile ve Toplumun Katılımı Editör: Demirdağ, Seyithan Basım Sayısı::(2) Sayfa::273 292 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-320-848-8 Tarih: 2018

Sınıf Yönetimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sınıfta Zaman Yönetimi Editör: DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::140 166 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 9786053205661 Tarih: 2016