DOÇENT DR. KAMİL DEMİRHAN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
KAMİL DEMİRHAN
e-Posta:
demirhankamil@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1711
Çalışma Alanları:

Siyaset Bilimi

Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi

Siyasal İletişim

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SİYASET BİLİMİ (DR)
Tez Adı : Sosyal medya ve siyaset ilişkisinin müzakereci ve agonistik demokrasi yaklaşımları çerçevesinde analizi: Türkiye'de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Twitter kullanımı
2008-2015
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2003-2008
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Türkiye'de Covid-19 Salgınıyla Mücadele Sürecinde Kriz Yönetimi Ve Kamu Politikaları

HÜSNÜ GÜRKAN GÜLER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de Sosyal Medyanın Yargılama Süreci ve Yargı Kararlarına Etkisi

MEHMET SİNAN YEŞİLGİL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de Modernleşme Sürecinde Ordu-Siyaset İlişkisinin Karşılaştırmalı Analizi

MUHAMMED TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Merkezi İdarede Yeni Kamu Politikası Aktörleri: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri.

HASAN OCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
MODERN DEMOKRASİ KURAMLARININ KADININ SİYASAL KATILIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

CEYDA TAŞKIRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Activities, Effects and Challenges of Human Rights and Humanitarian Aid Organizations in Civil Wars: The Case of the Yemeni Civil War

SEDANUR KARAKOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yerel Yönetimlerde Kriz Yönetimi; Covid 19 Salgınıyla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Kocaeli İli Örneği

ÖZGÜR ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Covid-19 Salgınında Aşı Karşıtlarının Twitter’da #aşıolmayacağım Etiketi Altında Yaptığı Paylaşımların Kamu Sağlığı Politikaları Bağlamında Analizi
Yeni Medya

Tarih: 12/2021 Sayı: 11 Sayfa: 102-115 DEMİRHAN KAMİL, BAŞÇOBAN ALİ ERDEM

Endeks:Asos ISSN:2587-1285

Website

Türkiye’de Kamusal Aktörler Olarak Sivil Toplum Örgütlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımı
Amme Idaresi Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 51 Sayfa: 61-87 DEMİRHAN KAMİL,ONUR İNCE FATMA HİLAL

Endeks:SSCI ISSN:1300-1795

Türkiye`de 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Twitter Kullanımının Müzakereci Demokrasi ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi
AJIT-e Bilişim Teknolojileri Elektronik Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 30 Cilt: 8 Sayfa: 131-154 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO doi:10.5824/1309‐1581.2017.5.006.x

Ulusal Alanyazında Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararası Öğrencileri Siyasal Açıdan Düşünmek
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 547-562 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1734650

A Bayesian approach for the estimation of probability distributions under finite sample space
Statistical Papers

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 57 Sayfa: 589-603 DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL

Endeks:SSCI ISSN:0932-5026 doi:10.1007/s00362-015-0669-z

Website

Gender and Politics Patriarchal Discourse on Social Media
Public Relations Review

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 41 Sayfa: 308-310 DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Endeks:SSCI ISSN:03638111 doi:10.1016/j.pubrev.2014.11.010

Website

The Usage of E-Governance Applications by Higher Education Students
Educational Sciences: Theory Practice

Tarih: 9/2014 Cilt: 14 Sayfa: 1925-1943 ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,DEMİRHAN KAMİL,DEMİRHAN HAYDAR

Endeks:SSCI ISSN:13030485 doi:10.12738/estp.2014.5.2051

Website

Politics in the Globalization Thinking on the Relationships Between Social Capital and Political Participation
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 229-238 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO

Website

Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization A Case Study
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies

Tarih: 7/2011 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 159-168 ÇAKIR DEMİRHAN DERYA,DEMİRHAN KAMİL

Endeks:EBSCO

Website

Ulusal Makaleler
KAMU YÖNETİMİNDE ÇEVRİMİÇİ KİTLE KAYNAK KULLANIMI: SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE AÇILAN #SAĞLIKBAKANLIĞISİZİDİNLİYOR ETİKETİ ÖRNEĞİ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayfa: 55-68 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.898867

Website

Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 30 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922

Türkiye`de 2017 Anayasa Referandumu Sürecinde Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter Kullanımı
Erciyes İletişim Dergisi

Tarih: 7/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 262-280 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-3198

Yeni Medyada Siyasal İletişim Sürecinin Kavramsallaştırılmasında Alternatif Modeller: Müzakereci ve Agonistik Demokrasi Yaklaşımları
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 174-200 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3301 doi:10.19145/gumuscomm.288417

Website

İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 105-116 DEMİRHAN KAMİL,SADİOĞLU UĞUR

Endeks:DAIJ, ASOS Index ISSN:2249-8377

Website

Yönetimin Sınırlandırılması ve Siyasal Temsil İlkelerinin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2014 Cilt: 42 Sayfa: 111-120 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN

Modernleşme Sürecinde Ataerkil Rollerin Yeniden Yapılandırılması Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler
Kadın/Woman 2000

Tarih: 6/2014 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1-24 DEMİRHAN KAMİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:13029916

Electronic Participation in the Policy Making Process A Case Study
International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

Tarih: 1/2011 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 59-78 DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Endeks:EBSCO ISSN:2146-0744

Website

Uluslararası Bildiriler
KENT KONSEYİ KADIN MECLİSLERİNİN COVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDEKİ ROLÜ: ESENYURT KADIN MECLİSİ ÖRNEĞİ

(Özet bildiri)

I. International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences 20.11.2021 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL, BÜYÜKPINAR RABİA

Website

Covid 19 Salgını Sürecinde aşı Karşıtlığı Söylemleri ve Kamu Sağlığı Politikaları: #Aşıolmayacağım Etiketi Altındaki Paylaşımlar Üzerine Bir İnceleme

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA 21) 07.10.2021 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL, BAŞÇOBAN ALİ ERDEM

Website

The Crisis of E-Governance as the Failure of Sustainability: Temporal Comparison of the Success ofMunicipalities in Ankara

(Özet bildiri)

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory 16.07.2018 20.07.2018 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

The Crisis of E-Governance as The Failure of Sustainability: Temporal Comparision of the Success of Municipalities in Ankara

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortıium for Research in Political Theory 16.07.2018 20.07.2018 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitimde Yenilikler

(Tam metin bildiri)

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 22.11.2018 24.11.2018 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL ISBN:978-605-68886-1-8

Yeni Medyanın Toplumsal Eşitlik İçin Sağladığı Olanaklar Ve Dijital Uçurumla İlişkili Sorunlar

(Tam metin bildiri)

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 22.11.2018 24.11.2018 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL ISBN:978-605-68886-1-8

Gender Equality and Communicative Power of Individuals on Twitter: A Research on Twitter Communication during 2014 Presidential Election in Turkey

(Tam metin bildiri)

Istanbul Gelişim University III. International New Media Conference 20.04.2017 21.04.2017 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Sayfa:125-142 ISBN:978-605-4827-45-9

From Foreign Students to International Students: International Students in National Studies and an Evaluation From Political Perspective

(Özet bildiri)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 10.09.2017 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Sayfa:232-233 ISBN:978-605-82184-0-6

Website

Civil Society on Digital Era and NGOs on Internet in Turkey

(Tam metin bildiri)

International Journal of Arts Sciences Conference, Humanities Social Sciences Review 22.10.2013 25.10.2013 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa:265-274

Website

Social Media Use After Disasters The Case of Van Earthquake in Turkey

2012 EGPA Annual Conference 05.09.2012 08.09.2012 Sözlü Sunum YILDIZ METE,DEMİRHAN KAMİL

Thinking on the Relationship between Social Capital and Political Participation

International Conference On Social Sciences 05.10.2012 07.10.2012 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Non Governmental Organizations and Social Media in Turkish Politics

International Conference on eBusiness and eGovernment 07.04.2013 10.04.2014 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Political Character of the Social Actions in the Process of Globalization A Case Study

International Conference On Social Science 07.10.2011 09.10.2011 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Rethinking the Lumpen Proletariat in the Process of Globalization

Global Capitalism and Transnational Class Formation 16.09.2011 18.09.2011 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

The Content Analysis of Tweets: The Case of Turkish Presidential Election 2014 (Seminer)

Seminer: Social Media and Digital Methods (Düzenleyen Kuruluş ”Digital Footprints Research Group Centre for International Studies of Aarhus University”) 05.12.2014 05.12.2014 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

What Can E Government Studies Learn From Crises The Case of 2011 Van Earthquake

(Özet bildiri)

Second Global Conference on Public Policy and Administration in the Middle East 14.11.2013 15.11.2013 Sözlü Sunum YILDIZ METE,DEMİRHAN KAMİL

Forecasting Election Results via the Sequential Nature of Bayes Theorem and an Application to the Turkish General Elections

(Özet bildiri)

ISBA 2012 Conference 25.06.2012 27.06.2012 Poster DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL

E participation in Turkey A Case Study of Higher Education Student

IGU Commission on Geography of Governance New Challenges for Local Governance 15.04.2012 16.04.2012 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Electronic Participation in the Policy Making Process on Municipality Level A Case Study

International Conference On e-Business and e-Government 16.04.2011 18.04.2011 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL

Gender and Politics: Patriarchal Discourse On Social Media

BledCom 2014 Digital Publics: NewGeneration, New Media, New Rules 04.07.2014 05.07.2014 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Adoption of Political Parties in Turkish Parliament to the Use of Information and Communication Technologies in Politics

Political Studies Association Annual International Conference 25.03.2013 27.03.2013 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL,ÇAKIR DEMİRHAN DERYA

Ulusal Bildiriler
E Devlet Uygulamalarında Kadın Perspektifini Geliştirmek

(Tam metin bildiri)

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı 03.12.2015 05.12.2015 Sözlü Sunum ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,DEMİRHAN KAMİL Sayfa:103-105 ISBN:978-9944-5291-9-8

Van Depremi Sonrasında Çeşitli Kamu Politikası Aktörlerinin Facebook Kullanımı

(Tam metin bildiri)

29. Ulusal Bilişim Kurultayı 22.11.2012 24.11.2012 Sözlü Sunum YILDIZ METE,DEMİRHAN KAMİL Sayfa:152-157 ISBN:978-9944-5291-5-0

Muhafazakar Modernleşme Erkek Feminizmi ve Türk Edebiyatından Örnekler

SİTD X. Lisanüstü Kongresi 18.12.2012 21.12.2012 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Ziya Gökalp Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratav ın Kültür ve Medeniyet Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

(Özet bildiri)

SİTD IX. Lisansüstü Konferansı 03.12.2011 05.12.2011 Sözlü Sunum DEMİRHAN KAMİL

Histogram Çözümlemesi İçin Bir Bayesci Yaklaşım ve Bir Uygulama

(Özet bildiri)

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 28.04.2011 01.05.2011 Sözlü Sunum DEMİRHAN HAYDAR,DEMİRHAN KAMİL

Akademik Görevler
DOÇENT
2019
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2016-2019
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2015-2016
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2009-2015
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
SBK799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
SBK798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
SBK704 Kamu Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
(Yüksek Lisans)
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği
(Yüksek Lisans)
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Araştırma Yayın Etiği
Dersler - Lisans
(Lisans)
MLY208 İnsan Hakları (İkinci Öğretim)
(Lisans)
MLY208 İnsan Hakları
(Lisans)
KAM404 Diploma Çalışması (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM404 Diploma Çalışması (İKinci Öğretim)
(Lisans)
KAM404 Diploma Çalışması
(Lisans)
KAM315 Demokrasi Kuramları (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM315 Demokrasi Kuramları
(Lisans)
KAM310 İnsan Hakları Hukuku (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM310 İnsan Hakları Hukuku
(Lisans)
KAM307 AraştırmaYöntem veTeknikleri (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM307 AraştırmaYöntem veTeknikleri
(Lisans)
KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(Lisans)
KAM307 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM307 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
(Lisans)
KAM205 Siyasi Düşünceler Tarihi (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM205 Siyasi Düşünceler Tarihi
(Lisans)
KAM205 Siyasal Düşünceler Tarihi (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM205 Siyasal Düşünceler Tarihi
(Lisans)
KAM204 Siyasi Tarih (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM204 Siyasi Tarih
(Lisans)
KAM201 Türk Anayasa Hukuku (Yaz Okulu)
(Lisans)
KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş (İkinci Öğretim)
(Lisans)
KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş (Yaz Okulu)
(Lisans)
KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş
(Lisans)
KAM102 Anayasa Hukuku (İkinci Öğretim)
Kitaplar
Türkiyede Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiyede Kamu Yönetiminin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadının Dezavantajlı Konumuna Duyarlılığı ve E-Devlet Editör: Azize ERGENELİ - Berrin KOYUNCU LORASDAĞI Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 167 Yayınevi:: Nobel ISBN: 9786254023439 Tarih: 2020

Teknoloji ve Kamu Politikaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Medya ve Güvenlik Politikaları Editör: Mete Yıldız, Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Gazi Yayınevi ISBN: 9786257727280 Tarih: 2020

Handbook of Research on Social Inequality and Education
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Overview of International Students and Discrimination in Higher Education Editör: Sherrie Wisdom, Lynda Leavitt, Cynthia Bice Basım Sayısı::(1) Sayfa::333 347 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522591085 Tarih: 2019

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Participation, Civil Society and the Facebook Use of NGOs in Turkey Editör: Kamil Demirhan, Derya Çakır-Demirhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 246 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Scandal Politics and Political Scandals in the Era of Digital Interactive Media Editör: Kamil Demirhan, Derya Çakır-Demirhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 50 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522520191 Tarih: 2017

Social Media and Networking Concepts Methodologies Tools and Applications
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship between Social Media and Political Parties: The Case of Turkey Editör: Mehdi Khosrow-Pour Basım Sayısı::(1) Sayfa::1196 1125 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-1-4666-8614-4 Tarih: 2016

Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Analysis and Comparison of The Role of Local Governments with Other Policy Actors in Disaster Relief via Social Media: The Case of Turkey Editör: Sadioğlu Uğur, Dede Kadir Basım Sayısı::(1) Sayfa::462 483 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781522503170 Tarih: 2016

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Charles Taylor: Tanınma Politikası ve Çok-Kültürcülük Editör: Hilal Onur İnce Basım Sayısı::(1) Sayfa::258 295 Yayınevi:: DoğuBatı ISBN: 9786055063429 Tarih: 2015

Social Media in Politics Case Studies on the Political Power of Social Media
(Bilimsel Kitap)

Editör: Bogdan Patrut, Monica Patrut Basım Sayısı::(1) Sayfa::281 314 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-04665-5 Tarih: 2014

Political Campaigning in the Information Age
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship between Social Media and Political Parties:The Case of Turkey Editör: Ashu M. G. Solo Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 31 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 9781466660625 Tarih: 2014

Projeler
“Türkiye’de Üniversiteler ve Siyasal Aşırıcılık”
(Türkiye’de Üniversitelerde Siyasal Aşırıcılığının nedenleri ve etkilerinin araştırılması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 07.09.2016 - 07.09.2017

Sosyal Medyanın Kentsel Gelişme ve Katılım Sürecinde Kullanımı Zonguldak Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.04.2014 - 20.08.2014

Türkiye de Siyasal Katılım Bakımından Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Medya Kullanımı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.04.2013 - 01.03.2014

Avrupa da Türk Yerel Medyası

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 24.03.2013 - 30.06.2013

Üniversite Dışı Deneyimler
Aarhus Üniversitesi (Danimarka)

2014-2015

Misafir Araştırmacı

Doktora Tezi Kapsamında Araştırma (Agustos 2014 - Aralık 2014)