ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CANBERK HAZAR
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
CANBERK HAZAR
e-Posta:
canberk.hazar@beun.edu.tr
Çalışma Alanları:

Deniz ve Gemi Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / DENİZ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Deniz Çevresinin Korunması Kapsamında Pnömatik Sistem Tasarımı
2019-2019
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / DENİZ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : GEMİ DİZEL ANA MAKİNELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
2016-2019
Lisans
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2010-2014
Ulusal Makaleler
THERMODYNAMIC ANALYSIS AND PAYBACK PERIOD INVESTIGATION OF POWER TURBINE GENERATOR FOR MARINE DIESEL ENGINES
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 99-121 HAZAR CANBERK, ÖZMEN GÜNER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4246

Website

Uluslararası Bildiriler
Use of Air Bubble Barrier for Oil Containment: A Literature Review

(Tam metin bildiri)

2.GLOBAL CONFERENCE ON ENGINEERING RESEARCH 07.09.2022 Sözlü Sunum HAZAR CANBERK, TÖZ ALİ CEMAL

Website

A Review of Ammonia as Alternative Marine Fuel: Swot Analysis

(Tam metin bildiri)

GMO SHIPMAR 2021 16.09.2021 Sözlü Sunum HAZAR CANBERK, TÖZ ALİ CEMAL

Website

İzmir İli İçin Güneş Enerjisi Potansiyeli Tahmini

(Tam metin bildiri)

2. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ 16.04.2018 20.04.2018 Sözlü Sunum GÖKSU BURAK,BAYRAKTAR MURAT,SEVGİLİ COŞKAN,HAZAR CANBERK

Website

GEMİ DİZEL ANA MAKİNELERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ:GÜÇ TÜRBİNİ İÇİN BİR UYGULAMA

(Tam metin bildiri)

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE ÇEVRE KONGRESİ 15.04.2018 19.04.2018 Sözlü Sunum ÖZMEN GÜNER,HAZAR CANBERK

Ulusal Bildiriler
KARADENİZ'DEKİ GAZ HİDRAT POTANSİYELİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

(Özet bildiri)

FİLYOS KONGRESİ 15.10.2021 16.10.2021 Sözlü Sunum HAZAR CANBERK

Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2016
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2016-2022
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Projeler
Denizde petrol kirliği yayılımının önlenmesine yönelik bir pnömatik sistem tasarımı
(Proje sonucunda halihazırda kullanılan geleneksel petrol bariyerlerine göre maliyet tasarrufu sağlayacak bir tasarımın ortaya çıkması beklenmektedir. Ortaya çıkacak ürünün özellikle korunaklı deniz sahalarında faaliyet gösteren tüm deniz tesislerinin (liman, terminal, barınak, marina vb.) deniz kirliliğine müdahale operasyonu kapsamında bir inovasyon niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, ürünün test ortamındaki performansı, gerçek ortamdaki değişkenler ışığında da test edilerek yeniden hesaplanacaktır. Böylelikle tesislerin bulunduğu koşullar itibariyle optimizasyon çalışmaları yapılarak ürünün ilgili tesis özelinde modifikasyonlar yapmak suretiyle geliştirilmesi ve bu bağlamda ticarileşmesi planlanmaktadır. Ortaya çıkacak nihai ürünün kullanımda henüz bir muadilinin bulunmaması ve geleneksel yöntemlere kıyasla sahip olduğu üstünlükleri dikkate alındığında kısa vadede başta Türkiye pazarı olmak üzere hızlı bir hedef kitleye ulaşılacağı düşünülmektedir. )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Devam Ediyor) 13.12.2021

Üniversite Dışı Deneyimler
YASA Denizcilik

2015-2016

Uzakyol Vardiya Mühendisi

None