DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ CANAN TUNÇ ŞAHİN
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
CANAN TUNÇ ŞAHİN
e-Posta:
canantuncsahin@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
Tez Adı : Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlıklarının geliştirilmesi: 'Bilim Teknoloji Sosyal Değişme' dersinin eylem araştırması ile tasarlanması
2008-2013
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : İlköğretim öğrencilerinin (4. ve 5. sınıf) sosyal bilgiler dersinde "metni anlamaya", "yorumlamaya ve sorgulamaya" yönelik bilimsel okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi
2006-2008
Lisans
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
2001-2005
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Drama Yöntemi ile Değerlerin Öğretimi

HANDE NUR DOĞAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırma ve bilim insanına yönelik metaforik algıları

TUĞÇE SEMİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri

ARDA KAYRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
An Analysis on the Factors Affecting the Decision-Making Process of Prospective Social Studies Teachers on Socio-Scientific Issues
Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 11/2021 Sayfa: 32-42 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2146-7242

Website

Social Studies Teacher Candidates' Views on Science, Technology, and Society
International Online Journal of Educational Sciences

Tarih: 9/2021 Sayı: 4 Cilt: 13 Sayfa: 1045-1058 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1309-2707

Website

Social Studies Teachers’ Perceptions of Map Literacy, and Teaching Practices,
International Journal of Education Technology and Scientific Researches

Tarih: 8/2021 Sayı: 15 Cilt: 6 Sayfa: 1528-1570 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2587-0238 doi:10.35826/ijetsar.337

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma ve Bilim İnsanına Yönelik Metaforik Algıları
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 256-277 Semiz Tuğçe, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index, INDEX COPERNICUS ISSN:2618-5725 doi:10.38015/sbyy.930082

Website

Determining the teaching and learning conception of social studies teachers
International Journal of Eurasian Education and Culture

Tarih: 12/2020 Sayı: 11 Cilt: 5 Sayfa: 2029-2068 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:2602-4047

Website

Understandings Of Advanced Students On Nature Of Science And Their Motivational Status To Learn Nature Of Science A Turkish Case
Journal of Baltic Science Education

Tarih: 3/2014 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 46-58 KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:SSCI ISSN:1648-3898

Understandings of Graduate Students on Nature of Science
Internationa Journal of Modern Education and Computer Science

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 43-48 KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Scopus,EBSCO ISSN:2075-017X doi:10.5815/ijmecs.2013.04.06

Website

Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2011 Sayı: 16 Cilt: 4 Sayfa: 453-462 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi ISSN:1307-9581

Website

How are the perceptions of high school students and teachers on NOS as a knowledge type presented in schools in terms of importance and interest
International Journal of Environmental and Science

Tarih: 1/2010 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 105-126 TUNÇ ŞAHİN CANAN, KÖKSAL MUSTAFA SERDAR

Endeks:ERIC ISSN:1306-3065

Website

Ulusal Makaleler
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Toplumsal Konuların Öğretimi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 22 Sayfa: 1429-1474 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037 doi:10.29299/kefad.919950

Website

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Research

Tarih: 11/2021 Sayı: 43 Cilt: 18 Sayfa: 6295-6327 TUNÇ ŞAHİN CANAN, KARADENİZ OĞUZHAN, TURAN SELÇUK

Endeks:TR DİZİN ISSN::2528-9527 doi:10.26466/opus.948789

Website

Öğretmenlik Mesleki Yeterliliklerine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2021 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 1352-1386 KAYRAN ARDA, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899 doi:10.17679/inuefd.915732

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıkla İlgili Algılarının Pedagojik Yeterliliklerine Katkısı
International Journal Of Eurasia Social Sciences

Tarih: 12/2017 Sayı: 30 Cilt: 8 Sayfa: 1735-1760 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-1961

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlıklarının Geliştirilmesi: Eylem Araştırması
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 250-268 TUNÇ ŞAHİN CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-9863 doi:10.17679/inuefd.369225

Website

Yapılandırılmış laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırma görüşleri üzerine etkisi
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 8-26 SAKA YAVUZ, YAMAN SÜLEYMAN, TUNÇ ŞAHİN CANAN, PEKBAY CANAY, GERÇEK ZUHAL

ISSN:1309-8918

Website

Bilimin doğasi öğretimine yönelik etkinlik örneği
Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1-9 PEKBAY CANAY, TUNÇ ŞAHİN CANAN, SAKA YAVUZ

ISSN:1

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimiyle İlgili Öz Yeterlilik Algıları
Marmara Coğrafya Eğitimi Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 21 Cilt: 4 Sayfa: 78-94 AKENGİN HAMZA, TUNÇ ŞAHİN CANAN, BENGİÇ ÇOLAK GİZEM, Kaya Berna, SARGIN SEVİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303 - 2429

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

Tarih: 1/2010 Sayı: 11 Cilt: 6 Sayfa: 223-240 TUNÇ ŞAHİN CANAN,SAY ÖMER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Uluslararası Bildiriler
Understandings of advanced high school students on nature of science

(Özet bildiri)

2nd World Conference on New Trends in Science Education Poland 02.07.2013 07.07.2013 Sözlü Sunum KARAKAŞ MISIR SİMGE, KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilim, teknoloji toplum hakkındaki görüşleri

(Özet bildiri)

Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları 01.10.2012 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlik Mesleki Yeterlilikleri

(Özet bildiri)

International Congress of Eurasian Social Sciences 21.05.2021 Sözlü Sunum KAYRAN ARDA, TUNÇ ŞAHİN CANAN ISBN:978-605-74399-0-1

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konulardaki Argüman Düzeyleri

(Özet bildiri)

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 01.09.2021 03.09.2021 Sözlü Sunum Kaya Buket Çağla, TUNÇ ŞAHİN CANAN ISBN:978-605-7989-67-3

Website

Yapılandırılmış Kimya Deneylerinin Öğrencilerin Bilim Hakkındaki Görüşlerine Etkisi

(Özet bildiri)

Uygulamalı Eğitim Kongresi 13.09.2012 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN, PEKBAY CANAY

Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Algılarının Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası Etkinliği Yoluyla Anlaşılması

(Özet bildiri)

Uygulamalı Eğitim Kongresi 13.09.2012 Sözlü Sunum PEKBAY CANAY, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konu Olarak Covid 19 Pandemisi ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 07.12.2020 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN Sayfa:90-96 ISBN:978-625-7813-42-6

Website

Devlet Vatandaş ve demokrasi kavramlarına ilişkin ilköğretim öğrencilerinin algıları

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası, Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, UŞAK 28.05.2009 30.05.2009 Sözlü Sunum Yılmaz Ali, TUNÇ ŞAHİN CANAN, BENGİÇ ÇOLAK GİZEM

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konulardaki Karar Verme Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education 02.09.2021 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN

Website

Sosyal Bilgiler ve Matematik Öğretmenliği Adaylarının Bilim İnsanı ile İlgili Algıları

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 11.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN

What is the place of knowledge about NOS among the other types of knowledge for teachers and students in terms of importance and interest aspects of task value

(Tam metin bildiri)

The First International Congress of Educational Research 1?3 May 2009. Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, TURKEY 03.05.2009 05.05.2009 Sözlü Sunum KÖKSAL MUSTAFA SERDAR, TUNÇ ŞAHİN CANAN

Empati Becerisine Yönelik Altı Renk Altı Görüş Etkinliğinin Kullanımı

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU-ISOEVA- 4 24.12.2020 Sözlü Sunum TUNÇ ŞAHİN CANAN Sayfa:133-134 ISBN:978-625-409-830-7

Website

Are conducting scientifıc research studies and studying in graduate programs enough to acquire sophisticated understanding about nature of science

(Tam metin bildiri)

International Conference of New Horizons in Education, 14.06.2010 16.06.2010 Şahin Tunç Canan, Köksal Mustafa Serdar

Ulusal Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimi İle İlgili Öz-Yeterlilik Algıları

(Özet bildiri)

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 07.10.2009 Sözlü Sunum AKENGİN HAMZA, TUNÇ ŞAHİN CANAN, Kaya Berna, BENGİÇ ÇOLAK GİZEM, SARGIN SEVİL

Akademik Görevler
DOÇENT
2022
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2014
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005-2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı
2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
SBE 799 Tez Çalışması
(Yüksek Lisans)
SBE 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
SBE 797 Seminer
(Yüksek Lisans)
SBE 714 Sosyal Bilgilerde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi
(Yüksek Lisans)
SBE 714 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğrenme ve Düşünme Gelişimi
(Yüksek Lisans)
SBE 713 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemeleri
(Yüksek Lisans)
SBE 713 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Vatandaşlık ve İnsan Hakları Konularının Öğretimi
(Yüksek Lisans)
SBE 707 Sosyal Bilgilerde Toplumsal Konuların Öğretimi
(Yüksek Lisans)
SBE 703 Sosyal Bilgiler Eğitiminine İlişkin Literatür İncelemeleri
(Yüksek Lisans)
BYE 900 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Dersler - Lisans
(Lisans)
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
(Lisans)
SNO208 Sanat Eğitimi
(Lisans)
SNO 306 Sosyal Bilgiler Öğretimi
(Lisans)
SNO 243 Sosyoloji
(Lisans)
SBO486 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
(Lisans)
SBO480 Sosyal Bilgiler Eğitimi Alan Çalışması
(Lisans)
SBO445 Okul Deneyimi
(Lisans)
SBO406 Drama
(Lisans)
SBO403 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemeleri
(Lisans)
SBO403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
(Lisans)
SBO355 Bilimin Doğası
(Lisans)
SBO341 Topluma Hizmet Uygulamaları
(Lisans)
SBO307 İnsan Hakları ve Demokrasi
(Lisans)
SBO307 İnsan Hakları ve Demokrasi
(Lisans)
SBO276 Yaratıcı Düşünme Teknikleri
(Lisans)
SBO216 Sosyal Bilimlerde İstatistik
(Lisans)
SBO208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
(Lisans)
SBO208 Bilim Teknoloji Sosyal Değişme
(Lisans)
SBO 486 Sosyal Bilgilerde Etkinlik Geliştirme
(Lisans)
SBO 480 Sosyal Bilgilerde Alan Araştırması
(Lisans)
SBO 445 Okul Deneyimi
(Lisans)
SBO 444 Öğretmenlik Uygulaması II
(Lisans)
SBO 444 Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
SBO 444 Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
SBO 433 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İnceleme
(Lisans)
SBO 413 Okul Deneyimi
(Lisans)
SBO 406 Drama
(Lisans)
SBO 403 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemeleri
(Lisans)
SBO 403 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İnceleme
(Lisans)
SBO 403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme
(Lisans)
SBO 355 Bilimin Doğası (Seçmeli)
(Lisans)
SBO 355 Bilimin Doğası
(Lisans)
SBO 355 Bilimin Doğası
(Lisans)
SBO 341 Topluma Hizmet Uygulamaları
(Lisans)
SBO 307 İnsan Hakları ve Demokrasi
(Lisans)
SBO 276 Yaratıcı Düşünme Teknikleri
(Lisans)
SBO 241 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(Lisans)
SBO 208 Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme
(Lisans)
SBO 004 Küreselleşme ve Toplum
(Lisans)
SBE 445 Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
SBE 443 Okul Deneyimi
(Lisans)
SBE 407 Medya Okuryazarlığı ve Eğitim
(Lisans)
SBE 204 Bilim Teknoloji Toplum
(Lisans)
SBE 202 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı
(Lisans)
SBE 008 Sosyal Bilgilerde Drama
(Lisans)
SBE 004 Küreselleşme ve Toplum
(Lisans)
PDR113 Sosyolojiye giriş
(Lisans)
PDR102 Sosyal Antropoloji
(Lisans)
PDR Eğitimde Güncel Konular
(Lisans)
PDR 113 Sosyolojiye Giriş
(Lisans)
PDR 113 Sosyoloji
(Lisans)
PDR 102 Sosyal Antropoloji
(Lisans)
IMO 375 Eğitimsel Proje Tasarlama
(Lisans)
IMO 341 Bilim Tarihi
(Lisans)
IMO 248 Vatandaşlık Bilgisi
(Lisans)
ECE 420 Aile Katılımı
(Lisans)
ECE 306 Materyal Geliştirme
(Lisans)
ECE 242 Türk Eğitim Tarihi
(Lisans)
Drama
(Lisans)
Bilim Teknoloji Sosyal Değişme
Kitaplar
Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tablo, Girafik, Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisi Editör: Çelikkaya Tekin, Yakar Hamza Basım Sayısı::(1) Sayfa::191 227 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-625-406-764-8 Tarih: 2020

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler ve Popüler Kültür Editör: Demircioğlu İsmail Hakkı - Kaymakcı Selahattin - Demircioğlu Ebru Basım Sayısı::(1) Sayfa::593 611 Yayınevi:: PegemA Yayıncılık ISBN: 978-605-80060-2-7 Tarih: 2020

Eğitim Bilimine Giriş
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Sosyal temelleri Editör: Arslan Ali Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 150 Yayınevi:: NOBEL YAYIN DAĞITIM ISBN: 6053207016 Tarih: 2017

Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Japonya Editör: Öztürk, C., Devecioğlu, H, Yiğit, Ö, Karaduman H. Basım Sayısı::(2) Sayfa::277 298 Yayınevi:: Pagem Akademi Yayıcılık ISBN: 978-605-364-189-6 Tarih: 2010

Üniversite Dışı Deneyimler
İspanya Granada Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2022-2022

Misafir Öğretim Üyesi

Misafir Öğretim Üyesi (Erasmus Ders Verme Hareketliliği)