DOÇENT DR. CANAN KUŞ BÜYÜKTAŞ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
CANAN KUŞ BÜYÜKTAŞ
e-Posta:
canankus@beun.edu.tr
Telefon:
2912902
Çalışma Alanları:

Genel Türk Tarihi

Türk Kültür Tarihi

Türk Halkları ve Toplulukları

Türk Bozkır Kültürü

Öğrenim Bilgileri
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
02/09/2020 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
02/09/2020 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / GENEL TÜRK TARİHİ
04/09/2008 - Bitiş Tarihi 27/12/2012
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YAKIN ÇAĞ TARİHİ
07/09/2006 - Bitiş Tarihi 14/08/2008
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH
12/09/2003 - Bitiş Tarihi 05/06/2006
Yönetilen Tezler - Doktora
Babürlü Devleti'nde Siyasi Alanda Kadının Yeri ve Önemine Dair Analitik Bir Çalışma: Nur Cihan Begüm

SEVİLAY KARATAŞ YOZGAT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Candaroğulları Beyliği sikkeleri

EHLİNAZ ARVAS
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali'ne Göre XIX. Yüzyılda Anadolu ile Hindistan arasındaki ticaret kentleri

SELMA DANIŞMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Türk kültüründe renkler ve Karahüseyinli köyü örneği

SEVİLAY KARATAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Halep ve Civarında Hintli Tüccarlar ve Yerleşim Yerleri (16. ve 17. Yüzyıllar)
Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2021 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 1- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:ISI, COPERNICUS INDEX, Eurasian Scientific Journal Index , Scientific Indexin, Service CiteFactor, ASOS İndeks ISUU Root Indexing, DRJI, ResearchBib, Scientific World Index DAVET ISSN:2564-7946 doi:10.46291/Al-Farabi.060301

Website

Babürlü Devleti'nde İktidara Yön Veren Şehirler: Başkentler
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 51 Cilt: None Sayfa: 137- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:ESCI ISSN:2458-9071 doi:10.21563/sutad.984628

Website

Babürlüler Döneminde Kurban Bayramı Kutlamaları (1526-1707)
Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 145- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Sobiad, ISAM, Asos Indeks ISSN:2602-2893

Safevi Hükümdarı Şah I. Abbas’ın Osmanlı Devleti’nin Hindistan Ticaretindeki Rolünü Engelleme Faaliyetleri
İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 94- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Asos Indeks ISSN:2667-4971

Babür Şah’ın Varlık Mücadelesi ve Hükümdarlık Döneminde Sığındığı Kur’an Ayetleri
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 145- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:Sobiad, JournalTOCs, ISI (International Scientific Indexing) ISSN:2667-6419

Ulusal Makaleler
İktidar ve Aşk: Cihangir Şah’ın Nur Cihan Begüm’e Olan Aşkının Tüzük-i Cihângîrî’deki Yansımaları
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 22 Sayfa: 1591- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN,KARATAŞ YOZGAT SEVİLAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-3284 doi:10.16953/deusosbil.783912

Website

İngiliz Doğu Hindistan Şirketinin Kuruluş Aşamasında İngilizlerin Hindistan'a Yerleşme Çabaları
Mavi Atlas

Tarih: 10/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 275- KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-5232 doi:10.18795/gumusmaviatlas.622262

Website

Geç Ortaçağ da Meydana Gelen Veba Salgınlarının Demografik ve İktisadi Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler
Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 45- KUŞ CANAN

ISSN:1303-9075

Website

Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’deki Kölelik Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler
Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1- KUŞ CANAN

ISSN:1303-9075

Website

Uluslararası Bildiriler (3)
Babür Şah: Bir Hükümdarın Varlık Mücadelesinde Sığındığı Kur’an Ayetleri

(Özet bildiri)

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2018-10-17 2018-10-21 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayfa:19- Basım Tarihi : 14.10.2018

Website

Türk Devlet Teşkilatında Hatunun Önemine Dair Bir Örnek Mihrimah Sultan

(Tam metin bildiri)

XVII. Türk Tarih Kongresi 2018-10-01 2018-10-01 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa:199- ISBN:978 - 975 - 16 - 3577 - 8 Basım Tarihi : 01.10.2018

XVI. Yüzyılda Osmanlı Tarihçiliği Üzerine Bazı Düşünceler

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 2014-10-23 2014-10-25 Sözlü Sunum KUŞ BÜYÜKTAŞ CANAN Sayfa:79- ISBN:978-605-84301-3-6 Basım Tarihi : 15.12.2015

Ulusal Bildiriler
Osmanlı Döneminde Anadolu Ticaret Yolu Ağında Harput un Yeri ve Önemi
(Tam metin bildiri)

Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu 2013-05-23 2013-05-25 Sözlü Sunum KUŞ CANAN Cilt: 2 Sayfa:623- ISBN:978-975-394-078-8 / 975-394-077-1 Basım Tarihi : 12.12.2013

Kitaplar
Genel Türk Tarihi Araştırmaları ve Günümüzdeki Durumu
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Genel Türk Tarihinin Zaman ve Mekan Sınırlılığı/Sınırsızlığı Üzerine: Osmanlı-Türk Tarihi Örneği Editör: Orhan Doğan, Hikmet Demir Basım Sayısı::(1) Sayfa::70 84 Yayınevi:: Selenge ISBN: 9786256967427 Tarih: 2023

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - I
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 16. Yüzyılda Hindistan ile Akdeniz Arasında Yapılan Ticarette Baharatın Önemi Editör: İyi̇t Neslihan, Akyıldız Yasin, Hastaoğlu Özbek Betül Basım Sayısı::(1) Sayfa::253 273 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-045-5 Tarih: 2022

Hindistan'da Kurulan Türk-İslam Devletlerinin Tarihi Kaynakları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 17. Yüzyıl Babürlü Tarihinin Kaynakları Editör: Cihan Oruç Basım Sayısı::(1) Sayfa::289 308 Yayınevi:: Bilgeoğuz ISBN: 978-625-6359-00-0 Tarih: 2022

Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - III
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Babürlülerde Harem ve Purdah Uygulamaları Çerçevesinde Nur Cihan Begüm Editör: Salih Batal Basım Sayısı::(1) Sayfa::205 231 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-625-430-552-8 Tarih: 2022

Prof. Dr. Mustafa Öztürk Onuruna Tarih Yazıları II
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Babürlü Padişahlarının Doğum Günlerinde Uygulanan Vezn Törenleri Editör: Ayşe Gül Hüseyniklioğlu; Işıl Işık Bostancı; Ayşe Değerli; Orhan Kılıç Basım Sayısı::(1) Sayfa::169 179 Yayınevi:: İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK ISBN: 978-625-7059-81-7 Tarih: 2021

Asya'nın Büyük İmparatorlukları
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Güneydoğu Asya: Khmer 802-1566 Editör: Erkan Göksu Basım Sayısı::(1) Sayfa::91 124 Yayınevi:: Kronik ISBN: 978-625-7631-20-4 Tarih: 2021

Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye ve Hindistan’da Babürlüler Üzerine Yazılan Tezlerin Bibliyografyası ve Değerlendirilmesi Editör: İskefiyeli Zeynep, Çelik Muhammed Bilal Basım Sayısı::(1) Sayfa::731 752 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-402-071-1 Tarih: 2020

Kalem Kelam ve Kılıç Babür Şah
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Erdem Yayınları ISBN: 978-605-349-956-5 Tarih: 2018