ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÇAĞDAŞ ALBAYRAK
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ÇAĞDAŞ ALBAYRAK
e-Posta:
cagdasalbayrak@beun.edu.tr
Telefon:
2912844
Çalışma Alanları:

Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı

Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı

None

Öğrenim Bilgileri
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
15/09/1999 - Bitiş Tarihi 28/06/2005
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK EDEBİYATI
28/09/2009 - Bitiş Tarihi 24/12/2021
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK EDEBİYATI
25/09/2006 - Bitiş Tarihi 17/07/2009
Uluslararası Makaleler
EMİR ALİ ŞİR NEVAÎ. (1925). MUHAKEMETÜ’L-LUGATEYN. (Haz. ABDÜLHAKİM GULMUHAMMEDOV). POLTORATSKİ (AŞKABAT): TÜRKMENİSTAN DEVLET NEŞRİYATI. 90 s.
ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 141- ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:MLA ISSN:2587-1293

Website

NASREDDİN: EFENDİ’NİŊ GÜRRÜŊLERİ. (MÜTERCİMİ A. ALİYEV). 1-NCİ ÇAP. AŞGABAT – 1913/1914. 24 S.
Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 4/2020 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 248- ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:SOBIAD, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMC RESEARCH INDEX ISSN:2149-892X

Website

Ulusal Makaleler
SOVYET TÜRKMENİSTANI’NIN İLK YILLARINDA STAVROPOL TÜRKMENLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: TÜLEK NAZAROV ÖRNEĞİ
Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 96- ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:Scientific Indexing Services (SIS),Directory of Research Journals Indexing (DRJI)ASOS Index Idealonline ISSN:2618-6543

XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKMENİSTAN’DA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: GÜLSÜM ŞEHİDİYE ÖRNEĞİ
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 158- ASHYROV TAHYR,ALBAYRAK ÇAĞDAŞ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-1900

Website

Sovyet Türkmenistanı’nın İlk Yıllarında Edebî Eleştiri -A. Gulmuhammedov ile H. Şahberdiyev Eleştirileri Bağlamında–
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 106- ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor (GIF), ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, Türk Eğitim İndeksi (TEI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SCRIBD,International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), Index Copernicus International, İdeal Online, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Dergipark Akademik, Academia.edu, Infobase Index, OpenAIRE, Internatıonal Instıtute of Organızed Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Asos Index, EuroPub ve ResarchGate ISSN:2667-4424

ILYASOV, K. – H. GOÇMIRADOV. H. (1990). DÖVRÜŊ AYNASI (“SOVET TÜRKMENİSTANI” GAZETİ 70 YAŞADI), AŞGABAT: TÜRKMENİSTAN
Milli Kültür Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 141- ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:OPENAİRE, İSAM, İAD, ASOS ISSN:2587-1331

XX. BAŞLARINDA TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN YABANCI KIZLARLA EVLİLİĞİ HUSUSU ÜZERİNE TARTIŞMALAR: B. KERBABAYEV ÖRNEĞİ
Folklor Akademii Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 423- ALBAYRAK ÇAĞDAŞ,ASHYROV TAHYR

Endeks:Asos İndeks ISSN:2651-253X

Uluslararası Bildiriler (1)
Kerkük’ün “Karamsar Dayısı” Hıdır Lütfî ve Şiirleri

(Tam metin bildiri)

Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu 2012-05-18 2012-10-19 Sözlü Sunum ALBAYRAK ÇAĞDAŞ ISBN:978-605-61571-8-9 Basım Tarihi : 01.05.2014