DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BERSU BAHTİYAR
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
BERSU BAHTİYAR
e-Posta:
bersubahtiyar@beun.edu.tr
Telefon:
03722911692
Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Büyüme

Gelişme Ekonomisi - Makro

Öğrenim Bilgileri
Bütünleşik Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)
Tez Adı : Sosyal sermaye faktörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin karşılaştırmalı analizi
2009-2017
Lisans
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2005-2009
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Enerji ve ekonomik büyüme ilişkisi: Net ithalatçı ve net ihracatçı ülkeler üzerine ampirik bir analiz

MEHMET SALİH YEŞİLKUŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
The Relationship Between Economic Growth and Trade Openness: The Case of Shanghai Cooperation Organisation Countries
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Tarih: 6/2022 Sayı: 25 Cilt: 13 Sayfa: 393-416 ÇEŞTEPE HAMZA, BAHTİYAR BERSU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4289 doi:10.36543/kauiibfd.2022.017

Website

Çevresel Kalite, Küreselleşme ve Kurumlar Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri İçin Bir Analiz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 24 Sayfa: 238-251 BAHTİYAR BERSU, YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-1265 doi:10.32709/akusosbil.917814

Website

Ekonomik Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Sosyal Sermayenin Etkisi: Güven düzeyi Üzerinden Karşılaştırmalı bir Analiz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 673-686 VERGİL HASAN,BAHTİYAR BERSU

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208

The Relationship Between Energy Prices and Macroeconomic Variables Evidence from Oil Importer Turkey and Oil Exporter Russia
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayı: 27 Cilt: 12 Sayfa: 137-154 KOÇ YURTKUR ASUMAN,TÜLÜCE NADİDE SEVİL,BAHTİYAR BERSU

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208

Ulusal Makaleler
Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki: Kırılgan Beşli Ekonomileri için Bir Analiz
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)

Tarih: 2/2017 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 21-41 KOÇ YURTKUR ASUMAN,BAHTİYAR BERSU

Endeks:Repec, DOAJ, Econ Papers, Index Copernicus, Asos Index, ISSN:2147-4478 doi:http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v6i6

Website

Uluslararası Bildiriler
G-20 Ülkelerinde Refah Düzeyine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Kulüp Yakınsama Analizi

(Özet bildiri)

9. Uluslararası GAP Zirvesi Bilimsel Araştırmalar Kongresi 01.07.2022 Sözlü Sunum BENER Elmas, BAHTİYAR BERSU ISBN:978-625-8323-37-5

Website

COVID-19 Vakaları Yakınsıyor mu?: Gelişmiş Ülkeler için Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi 12.03.2021 Sözlü Sunum YAĞLIKARA AYKUT, BAHTİYAR BERSU ISBN:978-625-7636-17-9

Website

The Relationship between Economic Growth, Energy consumption, and Other Macroeconomic Variables: An Analysis for Fragile Five Countries

(Özet bildiri)

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 28.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAHTİYAR BERSU

Website

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY PRICES AND MACROECONOMIC VARIABLES: EVIDENCE FROM OIL- IMPORTER TURKEY AND OILEXPORTER RUSSIA

(Özet bildiri)

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TÜLÜCE NADİDE SEVİL,BAHTİYAR BERSU

Ekonomik Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Sosyal Sermayenin Etkisi: Güven Düzeyi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

(Özet bildiri)

Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum VERGİL HASAN,BAHTİYAR BERSU

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Ticari Açıklık İlişkisi: Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri Örneği

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multididpliner Çalışmalar Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,BAHTİYAR BERSU

Binyıl Kalkınma Hedefleri: Karadeniz Ülkeleri İçin Bir Karşılaştırma

(Tam metin bildiri)

I. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum BAHTİYAR BERSU,BEKTAŞ VOLKAN

Neoklasik Teori Işığında Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri: Lucas Paradoksuna İlişkin Ampirik Bir Analiz

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi 12.10.2014 14.10.2014 Sözlü Sunum BAHTİYAR BERSU,MUKİYEN AVCI GİZEM

The Impact of Trade Liberalization on the Export of MENA Countries to OECD Trade Partners

(Tam metin bildiri)

2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT andTOURISMUluslararası Tam metin bildiri 09.04.2014 11.04.2014 Sözlü Sunum ÇEŞTEPE HAMZA,YILDIRIM ERTUĞRUL,BAHTİYAR BERSU

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2018
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Kalkınma Analizi
Dersler - Lisans
(Lisans)
İktisat Politikası
(Lisans)
İktisadi Düşünceler Tarihi
(Lisans)
Gelir Dağılımı Politikaları
Kitaplar
ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF GLOBAL AND NATIONAL DEVELOPMENTS
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Relationship Between Social Capital and Economic Growth: A Panel Data Analysis on G-20 Countries Editör: Şahin KARABULUT Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 154 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-625-8117-38-7 Tarih: 2022

Tools and Techniques for Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advantage
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: An Empirical Study on the Relationship Between Economic Growth and E-Commerce Editör: Yurdagül Meral Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: PA: IGI Global ISBN: 10.4018/978-1-7998-0035-4.ch004 Tarih: 2020

Zonguldak Ilinde Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi yayınları ISBN: 978-975-92847-4-9 Tarih: 2014

Projeler
Öğrenci Memnuniyet Analizi: Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örnek Uygulaması
(Bu araştırmada, Bülent Ecevit üniversitesi (BEÜ) iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde lisans öğrenimi gören öğrencilerin akademik faaliyetler, idari faaliyetler, fiziksel olanaklar, sosyal faaliyetler ve sosyal çevre olmak üzere beş memnuniyet unsuru çerçevesinde üniversiteden memnuniyetleri araştırılmıştır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.07.2012 - 10.07.2013

Üniversite Dışı Deneyimler