DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BERK YILDIZ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
BERK YILDIZ
e-Posta:
berkyildiz@beun.edu.tr
Telefon:
3723191950-1121
Çalışma Alanları:

Finans

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal Tahmin ve Modelleme

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)
Tez Adı : Firmalarda temettü politikalarını etkileyen unsurlar: İMKB sanayi işletmeleri üzerine bir panel veri uygulaması
2009-2012
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Hisse senedi getirilerine etki eden yatırım tercih kriterleri ve FVFM'nin İMKB'de panel veri yöntemi ile test edilmesi
2007-2009
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1995-2001
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Kurumsal nakit bulundurma politikalarına etki eden faktörler: Denizcilik işletmeleri üzerine finansal bir analiz

ESMA ÖNAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
BiST yıldız endeksinde işlem gören firmaların kârlılıklarına etki eden çalışma sermayesi faktörleri

TÜRKER İLKER DENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sermaye Yapısı ve Karlılık Arasındaki İlişki: Denizcilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama

CEVDET KURUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
"Karlılık İle Çalışma Sermayesi Arasındaki İlişki: Denizcilik Firmaları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz"

SEDA ÖZÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Bankaların finansal performanslarının CAMELS derecelendirme sistemi ile analizi: BİST banka endeksi örneği

ZEHRA HASÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Ulusal Makaleler
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI (BDS) 570 KAPSAMINDA İŞLETME SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 24 Sayfa: 153-172 VARGÜN HAKAN, YILDIZ BERK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-7164 doi:10.31460/mbdd.844439

Website

Kurumsal Nakit Bulundurma Politikalarına Etki Eden Faktörler: Denizcilik İşletmeleri Üzerine Finansal Bir Analiz
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2021 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 2660-2693 ÖNAL ESMA, YILDIZ BERK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

BİST Yıldız Endeksinde İşlem Gören Firmaların Karlılıklarına Etki Eden Çalışma Sermayesi Faktörleri
Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 91-110 DENİZ TÜRKER İLKER, YILDIZ BERK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-151X

Website

Nakit Yönetimini Etkileyen Değişkenler Üzerine BIST Perakende Sektöründe Panel Veri Analizi
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 416-429 YILDIZ BERK,DEMİRELİ ERHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-5107 doi:10.17218/hititsosbil.589396

Website

Borsa İstanbul AŞ. Perakende Ticaret Sektöründe Sermaye YapısıKararlarının Mikro Panel Veri Yöntemi ile İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 41 Sayfa: 220-234 YILDIZ BERK,DEMİRELİ ERHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-4750

Website

Effecting Factors of Profitability: A Panel Data Analysis on the Best Airline Companies in Europe Ranked by the SKYTRAX
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 219-224 YILDIZ BERK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-4622 doi:10.18506/anemon.370473

Determinants of Freight Rates: A Study on the Baltic Dry Index
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 17-32 YILDIZ BERK,BUCAK UMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-4287 doi:http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.317006

Website

Oynaklık Tahmininde Simetrik ve Asimetrik GARCHModellerinin Kullanılması Seçilmiş BİST Alt Sektör EndeksleriÜzerine Bir Uygulama
Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: 72 Sayfa: 83-106 YILDIZ BERK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-3042

Website

Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar BİST Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 259-292 YILDIZ BERK,GÖKBULUT RASİM İLKER,KORKMAZ TURHAN

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus, ASOS Index, Contemporary Science association Databases, Cabell’s Directories ISSN:1306-2174

FVFM’nin İMKB Ulusal 100 Endeksindeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2010 Sayı: 1 Cilt: 39 Sayfa: 95-105 YILDIZ BERK, KORKMAZ TURHAN, GÖKBULUT RASİM İLKER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-1732

Website

Uluslararası Bildiriler
Çimento İşletmelerinin Karlılıklarına Etki Eden Çalışma Sermayesi Faktörleri: BİST Çimento İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması

(Tam metin bildiri)

22. Finans Sempozyumu 10.10.2018 13.10.2018 Sözlü Sunum YILDIZ BERK Sayfa:285-298 ISBN:978-605-327-751-4

Effecting Factors of Profitability: A Panel Data Analysis on the Best Airline Companies in Europe Ranked by the SKYTRAX

(Özet bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 17.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum YILDIZ BERK Sayfa:197-197 ISBN:978-605-2012-28-4

Website

Determinants of Freight Rates: A Study on the BalticDry Index

(Özet bildiri)

International Conference on Economics, Finance and Economics 13.04.2017 15.04.2017 Sözlü Sunum YILDIZ BERK,BUCAK UMUR Sayı: 51 Sayfa:34-34 ISBN:978-605-4827-44-2

Financial Health Performance Analysis of the Football Clubs: A Study in BIST Sport Index by Using COPRAS Method

(Özet bildiri)

ICOMEP’17 International Congress of Management Economy amd Policy 20.05.2017 21.05.2017 Sözlü Sunum YILDIZ BERK,BUCAK UMUR

Ulusal Bildiriler
TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi BİST Banka Endeksi Üzerine Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

20. Finans Sempozyumu 19.10.2016 22.10.2016 Sözlü Sunum YILDIZ BERK Sayfa:123-134

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2015-2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / SAĞLIK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2002
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler
Bölüm Başkanı
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
İleri Finansal Yönetim
(Yüksek Lisans)
İLERİ FİNANSAL MUHASEBE
(Yüksek Lisans)
MALİYET ve YÖNETİM MUHASEBESİ
(Yüksek Lisans)
FİNANSAL KURUMLAR YÖNETİMİ
(Yüksek Lisans)
DIY 728 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
(Yüksek Lisans)
DIY 724 Stratejik Finansal Planlama
(Yüksek Lisans)
DIY 705 Denizcilikte Türev Ürünler ve Risk Yönetimi
(Yüksek Lisans)
DIY 701 Denizcilik Finansı ve Değerleme
Dersler - Lisans
(Lisans)
Şirketler Muhasebesi
(Lisans)
İşletme Finansı II
(Lisans)
İşletme Finansı
(Lisans)
İşletme Bilimine Giriş
(Lisans)
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
(Lisans)
İŞLEMLER YÖNETİMİ
(Lisans)
Yönetim Muhasebesi
(Lisans)
Uluslararası İşletmecilik
(Lisans)
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
(Lisans)
ULUSLARARASI FİNANS I
(Lisans)
Sağlık Sigortacılığı
(Lisans)
Risk ve Sigorta
(Lisans)
Risk Yönetimi
(Lisans)
Portföy Yönetimi
(Lisans)
Maliyet Muhasebesi
(Lisans)
Maliyet Muhasebe
(Lisans)
MALİYET MUHASEBESİ II
(Lisans)
MALİYET MUHASEBESİ I
(Lisans)
MALİYET MUHASEBESİ
(Lisans)
Genel Muhasebe
(Lisans)
FİNANSAL YÖNETİM
(Lisans)
FİNANSAL PİYASALARIN ANALİZİ Ve KARAR VERME TEKNİKLERİ
(Lisans)
FİNANSAL MUHASEBE II
(Lisans)
FİNANSAL MUHASEBE I
(Lisans)
Finansal Yönetim
(Lisans)
Finansal Muhasebe II
(Lisans)
Finansal Muhasebe I
(Lisans)
Envanter Bilanço
(Lisans)
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
(Lisans)
Dış Ticaret Muhasebesi
(Lisans)
Diploma Çalışması
(Lisans)
Denizcilik Sektöründe Yatırım ve Risk Yönetimi
(Lisans)
DIY 456 Uluslararası Finans II
(Lisans)
DIY 447 Uluslararası Finans I
(Lisans)
DIY 406 Diploma Çalışması
(Lisans)
DIY 404 Denizcilik Sektöründe Yatırım ve Risk Yönetimi
(Lisans)
DIY 339 Finansal Yönetim
(Lisans)
DIY 228 Finansal Muhasebe II
(Lisans)
DIY 215 Finansal Muhasebe I
Kitaplar
Finans Araştırmaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kurumsal Nakit Bulundurma Politikalarını Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi: KOBİ Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Editör: Altay Erdinç, Demireli Erhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::241 261 Yayınevi:: Der Yayınları ISBN: 978-975-353-677-6 Tarih: 2021

Finansal Ekonometri Uygulamaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sağlık Sektöründe Ekonomik ve Finansal Rantabilitenin Ekonometrik Modellemesi: İlaç Şirketleri Üzerine Bir Uygulama Editör: URAL, Mert ve AYDIN, Üzeyir Basım Sayısı::(1) Sayfa::35 63 Yayınevi:: Seçkin Yayıncılık ISBN: 978-975-02-7007-9 Tarih: 2021

Finans Teorisine Uygulmalı Katkılar-2
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çalışma Sermayesi Yönetiminin Faaliyet Karlılığı Üzerindeki Etkileri: BİST KOBİ Sanayi Endeksi İşletmeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Editör: Prof.Dr. Süleyman Serdar KARACA, Prof.Dr. Erhan DEMİRELİ, Basım Sayısı::(1) Sayfa::441 472 Yayınevi:: Ekin Basın Yayın Dağıtım ISBN: 978-625-7983-44-0 Tarih: 2020

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sermaye Yapısını Etkileyen Değişkenler : KOBİ’ler Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Editör: Prof.Dr. Erhan DEMİRELİ, Doç.Dr. Süleyman Serdar KARACA Basım Sayısı::(1) Sayfa::23 52 Yayınevi:: EKİN Basın Yayım Dağıtım ISBN: 978-605-327-861-0 Tarih: 2019

Uluslararası Para ve Finans
(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Krediler Editör: Değirmen Süleyman, Fisunoğlu Hüseyin Mahir, Şengönül Ahmet Basım Sayısı::(1) Sayfa::201 221 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-320-531-9 Tarih: 2016

Üniversite Dışı Deneyimler
SMMM Kemal ÇETİNKAYA

2001-2002

SMMM Stajyeri

SMMM Stajyeri