DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI
e-Posta:
barzu.gakinci@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsili Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
2006-2011
Yüksek Lisans
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : 1980-2000 Dönemi Tarih Ders Kitaplarında Tarihçilik Anlayışı
2002-2006
Lisans
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1996-2000
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Ortaokul düzeyindeki özel yetenekli öğrencilerin tarihsel bilgiye yönelik görüşleri ve tarihsel empatileri arasındaki ilişki

ÜMMÜ GÜLSÜM DEDEŞAH
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bayrak ve Sancakların Kullanımı ile Değerlerin Geliştirilmesi

AZİME TAŞKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMASINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELİF FİDAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi metin ve hikaye kullanarak değerlerin öğrencilere kazandırılması

MERVE KARADENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İlkokul 4.sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü ve imge destekli öğretimin öğrencilerin ilgi ve tutumlarına etkisi

ARİFE NAZAN GÖNÜL
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Geographical Factors in Teaching Historical Events
World Applied Sciences Journal

Tarih: 1/2008 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 620-628 Hamza Akengin, Besime Arzu Güngör

Endeks:Scopus

Ulusal Makaleler
Çanakkale Savaşlarının Öğretiminde Temsili Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi

Cilt: 16 Sayfa: 1082-1105 GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsili Resim Kullanımıyla Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Sayı: 36 Cilt: 36 Sayfa: 5-23 Besime Arzu Güngör Akıncı, Dursun Dilek

Endeks:yok

Uluslararası Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Metin ve Hikaye Kullanarak Adalet Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

(Özet bildiri)

4. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Bodrum/MUĞLA 15.10.2020 18.10.2020 Sözlü Sunum KARADENİZ MERVE, GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Becerisi

(Özet bildiri)

V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 27.06.2019 29.06.2019 Sözlü Sunum DEDEŞAH ÜMMÜ GÜLSÜM,GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Dünyada Tarih Ders Kitaplarında Görsellerin Kullanımı

(Özet bildiri)

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 10.12.2019 12.12.2019 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

1980 den Günümüze Tarih Ders Kitapları

(Özet bildiri)

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Sempozyumu 01.10.2012 03.10.2012 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Çanakkale Savaşları nın Temsilî Resimlerle İncelenmesi

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 23.04.2015 25.04.2015 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

İstanbul Temalı Resimlerle Kronolojik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

(Özet bildiri)

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 01.09.2016 03.09.2016 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sanat Yoluyla Barış Değerinin Geliştirilmesi

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI 04.05.2017 06.05.2019 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Ulusal Bildiriler
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlanmasına Yönelik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

I. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi 14.05.2022 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU, FİDAN ELİF

Bayrak ve Sancakların Kullanım İle Değerlerin Geliştirilmesi

(Özet bildiri)

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2021) 20.12.2021 Sözlü Sunum TAŞKIN AZİME, GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Website

Ortaokul Düzeyindeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Tarihsel Bilgiye Yönelik Görüşleri ve Tarihsel Empatileri Arasındaki İlişki

(Özet bildiri)

International Marmara Social Sciences Congres (Imascon Autumn) 2021 10.12.2021 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU, DEDEŞAH ÜMMÜ GÜLSÜM ISBN:978-605-70762-3-6

Website

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi

(Tam metin bildiri)

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 07.10.2009 09.10.2009 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Temsilî Resim Kullanımına Yönelik Stratejiler

(Özet bildiri)

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 12.02.2012 14.02.2012 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Analizi Yaklaşımıyla Öğrencilere ”Hoşgörü”, ”Duyarlılık” ve ”Yardımseverlik” Değerlerinin Kazandırılması

(Özet bildiri)

Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 05.04.2018 06.04.2018 Sözlü Sunum GÜNGÖR AKINCI BESİME ARZU

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2006
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı
2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
SBO707 Sosyal Bilgilerde Toplumsal Konuların Öğretimi
(Yüksek Lisans)
SBE798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
(Yüksek Lisans)
SBE797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
SBE797 Seminer
(Yüksek Lisans)
SBE797 Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
SBE715 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerlerin Geliştirilmesi
(Yüksek Lisans)
SBE710 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
(Yüksek Lisans)
SBE710 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
(Yüksek Lisans)
ESN 798 Uzmanlık Alanı
Dersler - Lisans
(Lisans)
SNO471 Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
SNO442 Türk Eğitim Tarihi
(Lisans)
SNO401 Görsel Sanatlar Öğretimi
(Lisans)
SNO208 Sanat Eğitimi ve Kuramları
(Lisans)
SNO208 Sanat Eğitimi
(Lisans)
SNO208 B Grubu Sanat Eğitimi ve Kuramları
(Lisans)
SNO208 A Grubu Sanat Eğitimi ve Kuramları
(Lisans)
SNO208 A Grubu Sanat Eğitimi ve Kuramları
(Lisans)
SNO 208 Sanat Eğitimi ve Kuramları
(Lisans)
SBO486 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
(Lisans)
SBO486 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
(Lisans)
SBO445 Okul Deneyimi
(Lisans)
SBO444 Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
SBO371 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(Lisans)
SBO371 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(Lisans)
SBO341 Topluma Hizmet Uygulamaları
(Lisans)
SBO302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II
(Lisans)
SBO302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı
(Lisans)
SBO301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I
(Lisans)
SBO242 Türk Eğitim Tarihi
(Lisans)
SBO209 Sanat ve Estetik
(Lisans)
SBO208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
(Lisans)
SBO105 Arkeoloji
(Lisans)
SBO104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı
(Lisans)
SBO104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları
(Lisans)
SBO Arkeoloji
(Lisans)
SBO 302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II
(Lisans)
SBO 301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I
(Lisans)
SBO 242 Türk Eğitim Tarihi
(Lisans)
SBE799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
(Lisans)
SBE706 Dünyadaki Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarının Karşılaştırılması
(Lisans)
SBE445 Okul Deneyimi
(Lisans)
SBE408 Karakter ve Değer Eğitimi
(Lisans)
SBE405 Sanat ve Müze Eğitimi
(Lisans)
SBE402 Öğretmenlik Uygulaması 2
(Lisans)
SBE401 Öğretmenlik Uygulaması
(Lisans)
SBE302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II
(Lisans)
SBE302 Osmanlı Tarihi 2
(Lisans)
SBE301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I
(Lisans)
SBE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri
(Lisans)
SBE009 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı
(Lisans)
SBE006 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi
(Lisans)
SBE006 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme
(Lisans)
SB0104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları
(Lisans)
MBD203 Türk Eğitim Tarihi
(Lisans)
GKD012 Sanat ve Estetik
(Lisans)
ECE307 Görsel Sanatlar Eğitimi II. Öğretim
(Lisans)
ECE306 Materyal Geliştirme
(Lisans)
ECE 307 Görsel Sanatlar Eğitimi I. Öğretim
Kitaplar
İSTİKLAL MARŞIMIZ VE MEHMET AKİF ERSOY ETKİNLİKLERİ EL KİTABI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sanatsal Bir Bakış (32. Bölüm) Editör: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Basım Sayısı::(1) Sayfa::318 321 Yayınevi:: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ISBN: * Tarih: 2019

İSTİKLAL MARŞIMIZ VE MEHMET AKİF ERSOY ETKİNLİKLERİ EL KİTABI
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Geçmişe Selam Olsun (37. Bölüm) Editör: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Basım Sayısı::(1) Sayfa::330 335 Yayınevi:: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ISBN: * Tarih: 2019

TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler ve Sanat-Estetik Editör: İsmail Hakkı Demircioğlu, Selahattin Kaymakçı, Ebru Demircioğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::635 667 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: ISBN 978-605-80060-2-7 Tarih: 2019

Eğitim Bilimine Giriş
(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Eğitimin Tarihsel Temelleri Editör: Doç. Dr. Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::69 113 Yayınevi:: Nobel Akademik Yayıncılık ISBN: 978-605-320-701-6 Tarih: 2018

Education At The Beginning of the 21 Century
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Analyzing the Works of Levni and Vanmour in Teaching of the Tulip Era-Two Faces of the Mirror Editör: Koleva, I.; Efe, R.; Kostova, Z.B. and Atasoy, E. Basım Sayısı::(1) Sayfa::677 695 Yayınevi:: St. Kliment Ohridski University Press Tarih: 2016

The Science and Education at the Beginning of the Century in Turkey
(Bilimsel Kitap)

Editör: O. Strelova, İ.Hristov, K. Mortan, P. Peeva, R. Sam, N. Sam, E. Galay ve E. Atasoy Yayınevi:: St. Kliment Ohridski University Press. Tarih: 2013

Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri

Yayınevi:: Harf Eğitim Yayıncılığı Tarih: 2012

Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri

Yayınevi:: Harf Eğitim Yayıncılığı Tarih: 2012

Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları

Yayınevi:: Pegem Akademi Tarih: 2011

Sosyal Bilgilerin Temelleri

Yayınevi:: Pegem Akademi Tarih: 2011

Projeler
A Key to Europe Innovate methodology in Turkish School History
(Tarih Eğitimi)

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı)