DOÇENT DR. BARIŞ KAYA
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
BARIŞ KAYA
e-Posta:
bariskaya@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Tez Adı : Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının düşünme becerilerinin öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin değerlendirilmesi
2004-2008
Yüksek Lisans
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Tez Adı : İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemede kullanıkları ölçme araçları ve bunları seçmelerinde etkili olan faktörler
2001-2004
Lisans
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
Tez Adı : 1923-1938 Dönemi Cumhuriyet Halk Partisi (Bitirme Tezi)
1997-1997
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Uzaktan eğitimde yürütülen sosyal bilgiler derslerine yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri

ÖMRÜM OTYAKMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitim Tutumları İle Kültürel Zekâları Arasındaki İlişki

ALİ DEMİRBAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algılarının Prososyal Eğilimlerine Etkisi

FATMA KÖSE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki

DAMLA YİĞİT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
An evaluation of the empathy levels of pre service social studies teachers
Educational Research and Reviews

Tarih: 3/2016 Sayı: 6 Cilt: 11 Sayfa: 229-237 KAYA BARIŞ

Endeks:Google Scholar, ERIC, Genamics Journal Seek ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2015.2545

Website

Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği EDBÖ Uyarlama Çalışması
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2015 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 17-30 KAYA BARIŞ,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EDNA (Education Network Australia), NEWJOUR (Electronic Journals & Newsletters), The Intute Social Sciences Database, Index Copernicus, EBSCO HOST Education Research Complete ISSN:1300-2899 doi:10.17679/iuefd.16127895

Website

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARLA KARADENİZ EREĞLİ SÖZLÜTARİH ÇALIŞMASININYEREL TARİH VE KÜLTÜR DERSİ SEÇMELİ KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ
Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2015 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 1-16 KAYA BARIŞ,SÖNMEZ ŞİNASİ

Endeks:The German National Library, UBL Universitats Bibliothek leibzig, GIGA German Institute of Global and Area studies, WZB Wissenschaftszentrum Berlin für sozialforschung Electronic journals, LibraryOAJI Open Academic Journals Index ISSN:2199-2053

Website

Ulusal Makaleler
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Yazılı Materyallerinden Öğrenmelerini Etkileyen Bireysel Faktörler
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2010 Sayı: 27 Cilt: 27 Sayfa: 31-40 Kubilay YAZICI, Barış KAYA

Endeks:ULAKBİM DOAJ EBSCO ASOS Copernicus Journalseek Araştirmax Türk Eğitim İndeksi ISSN:1309-0275

Website

Kıbrısın İşgalinden Bağdat Demiryolu Projesine İngiltere nin Ortadoğu Politikası
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 7/2009 Sayı: 5 Cilt: 29 Sayfa: 930-950 KAYA BARIŞ

Endeks:ISI WEB OF SCIENCE, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost Index Copernicus, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) ISSN:1301-9058

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Transferin Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Sayı: 27 Cilt: 27 Sayfa: 99-116 KAYA BARIŞ

ISSN:1303-8125

Website

Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımı
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2008 Sayı: 3 Cilt: 28 Sayfa: 189-205 KAYA BARIŞ

Endeks:ISI WEB OF SCIENCE, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost Index Copernicus, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) ISSN:1301-9058

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üst Düzeyli Düşünme Becerilerinin Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2008 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 107-120 Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA

Endeks:Tübitak, Ulakbim, Asos Index ISSN:1301-370

Website

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünmeye Uygun Sınıf Ortamı Yaratma İle İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Üniversite ve Toplum

Tarih: 1/2008 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 41-55 KAYA BARIŞ

Website

Uluslararası Bildiriler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİLGİ DURUMLARI VE GÖRÜŞLERİ

(Özet bildiri)

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATION AND VALUES 17.10.2018 20.10.2018 Sözlü Sunum YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,KAYA BARIŞ,SABANCI OSMAN,ALPER SEVİM

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI AVRASYASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ 06.04.2017 08.04.2017 Sözlü Sunum YEŞİLBURSA CEMİL CAHİT,DÖNMEZ CENGİZ,KAYA BARIŞ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGISININ İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 06.04.2017 08.04.2017 Sözlü Sunum Sevim Alper,ÇİFTÇİ BARIŞ,KAYA BARIŞ

Ulusal Bildiriler
Taba nın Tümevarımsal Zihinsel Süreç Modelinin Sosyal Bilgiler Dersi Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 7-9 Ekim 2009, İstanbul Bildiri Kitabı, Cilt: 1 07.10.2009 09.10.2009 KAYA BARIŞ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:650-655 ISBN:978-605-4468-16-4

Website

Yaygın ve Örgün Olarak Devletin Değer Aktarımı Kdz Ereğli de Geçmişten Günümüze Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı 13-16 Ekim 2011 Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 13.10.2011 16.10.2011 Şinasi SÖNMEZ, Barış KAYA Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:157-167

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
(Yüksek Lisans)
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Becerilerin Geliştirilmesi
(Yüksek Lisans)
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eleştirel ve Sorgulayıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
(Yüksek Lisans)
Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Küreselleşme
Dersler - Lisans
(Lisans)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II
(Lisans)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I
(Lisans)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
(Lisans)
ÖZEL EĞİTİM
(Lisans)
ÇOCUK HUKUKU (SEÇMELİ)
(Lisans)
YEREL TARİH VE KÜLTÜR (SEÇMELİ)
(Lisans)
UYGARLIK TARİHİ
(Lisans)
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi
(Lisans)
SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ
(Lisans)
SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ
(Lisans)
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
(Lisans)
MÜZE VE EĞİTİM (SEÇMELİ)
(Lisans)
MÜZE VE EĞİTİM
(Lisans)
FELSEFE
(Lisans)
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
(Lisans)
EĞİTİM FELSEFESİ
(Lisans)
DÜŞÜNME EĞİTİMİ (SEÇMELİ)
Kitaplar
Education in the 21st Century Theory and Practice
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Past and Present of Social Studies Instruction in Turkey Editör: KOLEVA Irina; EFE Recep; ATASOY Emin; KOSTOVA Zdravka Blagoeva Basım Sayısı::(1) Sayfa::403 414 Yayınevi:: St. Kliment Ohridski University Press ISBN: 978-954-07-4000-3 Tarih: 2015

Siyah Beyaz Fotoğraflarla Karadeniz Ereğli Sözlü Tarih Çalışması
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Editör: Sönmez Şinasi, Kaya Barış Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: Pegem Akademi Yayınları ISBN: 978-605-318-083-8 Tarih: 2015

Sosyal Bilgiler Öğretimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılabilecek Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Farklı Yaklaşım ve Modeller Editör: SAFRAN Mustafa Basım Sayısı::(4) Sayfa::181 221 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-4282-02-9 Tarih: 2015

Sosyal Bilgiler Öğretimi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi Editör: DÖNMEZ Cengiz; YAZICI Kubilay Basım Sayısı::(1) Sayfa::263 301 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-318-273-3 Tarih: 2015

Sosyal Bilgilerin Temelleri
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgilerde Psikolojinin Yeri ve Önemi Editör: TURAN Refik, ULUSOY Kadir Basım Sayısı::(4) Sayfa::177 188 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-364-222-0 Tarih: 2015

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler ve Düşünme Becerileri Editör: TURAN Refik, SÜNBÜL Ali Murat, AKDAĞ Hakan Basım Sayısı::(2) Sayfa::147 163 Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-5885-73-1 Tarih: 2014

Projeler
Ereğli Halkının Belleğinde Cumhuriyet Bayramları
(Sözlü ve Yerel Tarih Çalışması)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 14.10.2010 - 14.10.2011

Üniversite Dışı Deneyimler
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2000-2008

Araştırma Görevlisi

35. Madde ile Araştırma Görevlisi olarak Yüksek Lisans ve Doktora programının tamamlanması