ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AYKUT YAĞLIKARA
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
AYKUT YAĞLIKARA
e-Posta:
aykut.yaglikara@beun.edu.tr
Telefon:
0372291-1544
Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Öğrenim Bilgileri
Bütünleşik Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR) (KOCAELİ ÜNİV. ORTAK)
2012-
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2005-2010
Ulusal Makaleler
Evalution of Inter-Country Institutional Quality Differences In Terms Of Development In Core-Periphery Relations
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 44 Sayfa: 183-196 SARAÇ ŞENAY, YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2672 doi:10.14780/muiibd.1135563

Website

Ekonomik, Politik ve Sosyal Küreselleşmenin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki Etkileri: ASEAN-5 Ülkeleri Örneği
Fiscaoeconomia

Tarih: 5/2022 Sayı: 2 Cilt: 6 YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-7504 doi:10.25295/fsecon.1067418

The Impact of Globalization and Financial Development on Environment within the Context of STIRPAT Model: The Case of Turkey
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 55-64 SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

Website

Petrol Fiyatları Ve İstihdam İlişkisi: G7 Ülkeleri Örnekleminde Panel Veri Analizi
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 31-47 SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035 doi:http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Environmental Kuznets Curve:The Evidence from BSEC Countries
Ege Akademik Bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 255-264 SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-099X doi:10.21121/eab.2017225203

Website

Uluslararası Bildiriler
CONVERGENCE IN R&D EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: A CLUB CONVERGENCE APPROACH

(Özet bildiri)

4. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS 21.02.2022 Sözlü Sunum YAĞLIKARA AYKUT, URSAVAŞ UĞUR

Website

The Effect of Institutional Factors on International Capital Movements in BRICS Countries

(Özet bildiri)

EconWorld2015-The Second International Conference in Economics 18.08.2015 20.08.2015 Sözlü Sunum ÖZ DAMLA,YAĞLIKARA AYKUT,ÖZTÜRK ZAFER

COVID-19 Vakaları Yakınsıyor mu?: Gelişmiş Ülkeler için Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi 12.03.2021 Sözlü Sunum YAĞLIKARA AYKUT, BAHTİYAR BERSU ISBN:978-625-7636-17-9

Website

Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeler Örneklemi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-MULTICONGRESS 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Sayfa:1000-1000 ISBN:978-605-288-489-8

Website

Relationship Between Economic Freedom and Innovation Panel Data Analysis

(Özet bildiri)

International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges:from Diversity to Synergy 13.05.2016 15.05.2016 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

The Effects of Energy Consumption and Institutional Quality on Turkish Manufacturing Sector 1995 2013

(Özet bildiri)

Business, Economic, Social Science and Humanities 11.05.2016 12.05.2016 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

The Relationship Between Oil Prices and Employment: Panel Data Analysis in G7 Countries

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues-ECOEI 2017 30.03.2017 01.04.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

The Impact of Globalization and Financial Development on The Environment in the Context of STIRPAT Model: The Case Of Turkey

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Environmental Kuznets Curve The Evidence From BSEC Countries

(Özet bildiri)

“II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Website

Ulusal Bildiriler
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE NÜFUSUN ÇEVRESEL BOZULMA ÜZERİNE ETKİSİ

(Özet bildiri)

CUMHURIYET 6TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS 23.04.2022 Sözlü Sunum URSAVAŞ NESLİHAN, YAĞLIKARA AYKUT

Website

Akademik Görevler
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Dersler - Lisans
(Lisans)
Yabancı Dil IV
(Lisans)
Yabancı Dil III
(Lisans)
English for Economists II
(Lisans)
English for Economists I
Kitaplar
Güncel Ekonomi Çalışmaları II
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ekolojik Ayak İzi, Ticaret ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Panel Kantil Regresyon Analizi Editör: Mehmet ÖZMEN, Volkan YURDADOĞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::67 82 Yayınevi:: Akademisyen Kitapevi ISBN: 978-625-8399-62-2 Tarih: 2022

Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: KENTLEŞMENİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: BRICS ÜLKELERİ ÖRNEKLEMİ Editör: Prof. Dr. Yüksel Akay Unvan, Doç. Dr. Ruhi İnan Basım Sayısı::(1) Sayfa::103 116 Yayınevi:: Livre De Lyon ISBN: 978-2-38236-279-2 Tarih: 2022

ULUSLARARASI İKTİSATTA GÜNCEL SORUNLAR: DIŞ TİCARET AÇISINDAN ÖNEMİ
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÇEVRE VERGİLERİ, KÜRESELLEŞME, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE GELİRİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: AB-15 ÜLKELERİ ÖRNEKLEMİ Editör: Doç. Dr. Barış AYTEKİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 78 Yayınevi:: İKSAD Publishing House ISBN: 978-625-8061-30-7 Tarih: 2021

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effects of Energy Consumption and Institutional Quality on the Turkish Manufacturing Sector:1995-2013 Editör: Hasan BABACAN, Abidin TEMİZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::63 77 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-540-70-8 Tarih: 2019

Globalızation, Institutions And Socio-Economic Performance Macro And Micro Perspectives
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship Between Economic Freedom and Innovation: Panel Data Analysis Editör: Ertuğrul Yıldırım, Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::291 308 Yayınevi:: Peter Lang Pub ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018