DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYCAN MURAT MARANGOZ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
AYCAN MURAT MARANGOZ
e-Posta:
aycanmarangoz@beun.edu.tr
Telefon:
291 2575
Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Uzaktan Algılama

Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / UZAKTAN ALGILAMA VE CBS (DR)
Tez Adı : Uydu görüntülerinden kentsel ayrıntıların nesne-tabanlı sınıflandırma yöntemiyle belirlenmesi ve CBS ortamında bütünleştirilmesi
2003-2009
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Sayısal kameralarla tarihsel yapıların rölövelerinin çıkarılması olanakları
1999-2002
Lisans
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1996-1999
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Aktif mikrodalga uydu görüntü verileri kullanılarak toprak neminin belirlenmesi

ALİİHSAN ŞEKERTEKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Zonguldak ili ve çevresindeki jeolojik yapıların uzaktan algılama teknikleriyle belirlenmesi

SONGÜL TÜZÜNER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Geleneksel fotogrametri ve insansız hava aracı (İHA) sonuç ürünlerinin karşılaştırılması

AHMET BURAK NUMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yapay su yapılarının yer yüzey sıcaklığı değişimine olan etkilerinin meteorolojik veriler ve uydu görüntüleri ile araştırılması: Afyonkarahisar örneği

NURULLAH GÖKDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Stereo-optik Göktürk-2 uydu görüntülerinin geometrik düzeltmesi ve 3 boyutlu konum doğruluğu analizi

DAMLA YÜCE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Zonguldak ve Ereğli orman işletme müdürlükleri orman yangını risk alanlarının belirlenmesi

SEMRA DİLEKÇİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Uzaktan algılama verileri kullanılarak detay çıkarımı ve zamansal değişimin izlenmesi: Hasankeyf/Batman örneği

MİHRAÇ ÖZEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sayısal hava kameralarından elde edilen 8-16 bıt görüntülerin fotogrametrik kıymetlendirme açısından analizi – Zonguldak örneği

KADİR SENCER TAPAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Yüksek çözünürlüklü görüntü verileri kullanarak ormanlık alanlarda sınıflandırma uygulamaları

DUYGU BIYIKLI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi
journal of geomatics

Tarih: 5/2021 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 44-53 DİLEKÇİ SEMRA,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6761

Website

ALOS-2 and Sentinel-1 SAR data sensitivity analysis to surface soil moisture over bare and vegetated agricultural fields
Computers and Electronics in Agriculture

Tarih: 4/2020 Cilt: 171 Sayfa: 105303-None ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0168-1699 doi:10.1016/j.compag.2020.105303

Website

THREE-DIMENSIONAL EARTH MODELLING PERFORMANCE ANALYSIS OF GÖKTÜRK-2 SATELLITE
Turkish Journal of Engineering

Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 164-168 MARANGOZ AYCAN MURAT,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,Yüce Damla

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-1366

Website

Soil Moisture Mapping Using Sentinel-1A Synthetic Aperture Radar Data
International Journal of Environment and Geoinformatics

Tarih: 8/2018 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 178-188 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN

Endeks:DOAJ, Index Copernicus, OAJI, Scientific Indexing Services, Journal Factor, Ulrich’xxs Periodicals Directory, WorldCat, DRJI, ResearchBib, SOBIAD, Google Scholar ISSN:2148-9173 doi:10.30897/ijegeo.425606

Website

The acquisition of impervious surface area from LANDSAT 8 satellite sensor data using urban indices: a comparative analysis
Environmental Monitoring and Assessment

Tarih: 7/2018 Sayı: 7 Cilt: 190 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ABDİKAN SAYGIN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:10.1007/s10661-018-6767-3

Website

An Erdas Imagine Model to Extract Urban Indices Using Landsat 8 Satellite Imagery
International Journal of Scientific Technology Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 62-67 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:CiteSeerX, CiteFactor, DOAJ, EBSCO HOST ISSN:2277-8616 doi:-

Website

Determination by Landsat Satellite Imagery to Local Scales in Land and Pollution Monitoring A Case of Buyuk Melen Watershed Turkey
Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems

Tarih: 12/2015 Barut İpek,Hülya Keskin Çıtıroğlu,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:Google Scholar, DOAJ

Investigation of Temporal Changes of Urban Objects Using Object-Based Image Analysis
South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Endeks:ROAD, ISSN:2241-1224

Website

Temporal Analysis and Enviromental Effects of Ash Dam Construction of Çatalağzı Thermoelectric Power Plant (ÇATES)
South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:ROAD, CIRAD (OU PUBLIER) ISSN:2241-1224

Website

The Examination of Geologic Formations in terms of Land Cover and Land Surface Temperature (LST) by using Landsat Images: A Case Study of Zonguldak, Turkey
South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics (SEEJoEOG)

Tarih: 5/2014 Sayı: 2S Cilt: 3 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Çıtıroğlu Hülya Keskin

Endeks:ROAD, CIRAD (OU PUBLIER) ISSN:2241-1224

Website

SPOT Revisited Accuracy Assessment DEM Generation and Validation from Stereo Spot 5 HRG Images
The Photogrammetric Record

Tarih: 6/2005 Sayı: 110 Cilt: 20 Sayfa: 130-146 Gürcan Büyüksalih,KOÇAK MEHMET GÜVEN,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X

Website

Ulusal Makaleler
Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametrik Yöntem ile 3B Modellenmesi: Zeynel Bey Türbesi Örneği
Türkiye Fotogrametri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 1-6 MARANGOZ AYCAN MURAT,Özen Mihraç

Endeks:Google SCHOLAR ISSN:2687-6590

Zonguldak Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanımı Arazi Örtüsünün Yer Yüzey Sıcaklığına Etkisi
Geomatik

Tarih: 8/2019 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 101-111 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6761 doi:10.29128/geomatik.497051

Website

Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Önemli Çevresel Su ve Kara Yüzeyi Etkilerin Gözlemlenmesi
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 8/2015 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Uluslararası Bildiriler
Examination of Forest Destruction Caused by the Production of IIA Group Mines of Türkiye Using Sentinel-2 Satellite Imagery

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AKÇIN HAKAN, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, MARANGOZ AYCAN MURAT

Extraction of Surface Water Resources Using Remote Sensing Indices and Landsat 8 Data

(Tam metin bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN

ANALYSIS OF LAND USE/LAND COVER CLASSIFICATION RESULTS DERIVED FROM SENTINEL-2 IMAGE

(Tam metin bildiri)

The 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2017 27.06.2017 05.07.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN

Website

Investigation of Geological Formations in terms of Land Use Land Cover (LULC) Map Extracted Using Sentinel-2 Image

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

EFIS 2019 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum Dilekçi Semra,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN

Investıgatıon Of Geologıcal Formatıons In Terms Of Land Use Land Cover (Lulc) Map Extracted Usıng Sentınel-2 Image

(Özet bildiri)

Internatıonal Symposıum On Gıs Applıcatıons In Geography And Geoscıences Isggg-2017 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,Şekertekin Ali İhsan,AKÇIN HAKAN,BACAK GÜRKAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:2019-None ISBN:978-605-4222-55-1

Website

GÖKTÜRK-2 UYDUSU ÜÇ BOYUTLU YERYÜZÜ MODELLEME PERFORMANSI ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

10. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİTEKNİK SEMPOZYUMU 25.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,Yüce Damla

Uydu Görüntüleri İle Zonguldak İlinde Kiyi Değişimi Analizi

(Tam metin bildiri)

EFIS 2019 16.05.2019 17.05.2019 Sözlü Sunum Şekerci Numan Bertuğ,Eser Furkan,Oflazoğlu Sedat,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT

Pixel-based Classification Analysis of Land Use Land Cover Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data

(Tam metin bildiri)

4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017 14.10.2017 15.10.2017 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,AKÇIN HAKAN Cilt: 46 Sayfa:91-93

A Research Proposal Concerning Investigation of the Effects of Artificial Water Constructions on Humidity and Land Surface Temperature (LST): A Case Study of Afyonkarahisar

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum Gökdemir Nurullah,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Website

An Investigation on the Accuracy of Classification Results for Tree Species in Forest Areas Using Pixel and Object-Based Classification Methods

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum BIYIKLI DUYGU,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Website

Urban Development Analysis of Zonguldak City by Remote Sensing Technologies

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum YILMAZ Süleyman,MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT

Website

Land Surface Temperature Image Retrival Using Landsat 8 Satellite Imagery

(Özet bildiri)

1st Engineers of Future – International Student Symposium – EFIS2017 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum GÜMÜŞ Rabia,AKDOĞAN Oğuzhan,KOÇ Sena,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Website

Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and It’s Relation to Land Use Land Cover Map (LULC)

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum Akdoğan Oğuzhan,Gümüş Rabia,Koç Sena,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Landsat 8 Derived Land Surface Temperature (LST) and Its Relation to Land Use Land Cover Map (LULC)

(Özet bildiri)

International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences (ISGGG2017) 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum AKDOĞAN OĞUZHAN,GÜMÜŞ RABİA,KOÇ SENA,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Geodetic Applications of “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal” Tunnel Construction

(Özet bildiri)

Çanakkale Onsekiz Mart University International Symposıum On GIS Applıcations in Geography Geosciences 18.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KEMALDERE HÜSEYİN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Website

Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach in Bartın, Turkey

(Tam metin bildiri)

3rdInternational Conference on Recent Advances in Space Technologies – Space for a More Secure World, RAST 2007 14.06.2007 16.06.2007 Sözlü Sunum TUNAY METİN,MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN,ATEŞOĞLU AYHAN

DSİ ILISU PROJESİ 16 BÖLGE CAMİİ NİN YERSELFOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3B MODELLEMESİ VE GOOGLEEARTH AÇIK KODLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNEENTEGRASYONU

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 Özen Mihraç,MARANGOZ AYCAN MURAT

ZONGULDAK İLİ KİLİMLİ İLÇESİ VE TERMİK SANTRALBÖLGESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMATEKNİKLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 Ustaoğlu Mustafa,MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

CREATING CADASTRAL MAPS IN RURAL AND URBAN AREAS OFUSING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGERY

(Tam metin bildiri)

Applied Geoinformatics for Society and Environment – AGSE 2009 20.08.2009 21.08.2009 ALKAN MEHMET,MARANGOZ AYCAN MURAT

COASTAL EVALUATION OF 125 YEAR ZONGULDAK CITY REGIONUSING OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS

(Tam metin bildiri)

The 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2016 28.06.2016 06.07.2016 MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR ISBN:978-619-7105-59-9

MONITORING THE SURFACE HEAT ISLAND SHI EFFECTS OF INDUSTRIALENTERPRISES

(Tam metin bildiri)

XXIII ISPRS Congress 12.07.2016 19.07.2016 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT

PRELIMINARY RESULTS OF ESTIMATING SOIL MOISTURE OVER BARE SOILUSING FULL POLARIMETRIC ALOS 2 DATA

(Tam metin bildiri)

3rd International GeoAdvances Workshop 16.10.2016 17.10.2016 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,ABDİKAN SAYGIN,esetlili tolga

ANALYSIS OF SEGMENTATION PARAMETERS IN ECOGNITION SOFTWAREUSING HIGH RESOLUTION QUICKBIRD MS IMAGERY

(Tam metin bildiri)

ISPRS Ankara Workshop 2006, WG I/5 & I/6 Workshop on Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellites) 14.02.2006 16.02.2006 KARAKIŞ SERKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,Gürcan Büyüksalih

NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAKİLİ MERKEZİNE AİT 125 YILLIK KIYI ŞERİDİ ANALİZİ

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

THE SURFACE HEAT ISLAND EFFECT OF URBANIZATION SPATIALTEMPORALANALYSIS

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016 26.05.2016 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT,KAYA ŞİNASİ

Object oriented Image Analysis and Semantic Network for Extracting the Roads and Buildings from Ikonos Pan sharpened Images

(Tam metin bildiri)

ISPRS XX. Kongresi 12.07.2004 23.07.2004 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,gürcan büyüksalih

Analysing the Effects of Different Land Cover Types on Land Surface Temperature Using Satellite Data

(Tam metin bildiri)

The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 23.11.2015 25.11.2015 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT

COMPARISON OF PIXEL BASED AND OBJECT ORIENTED CLASSIFICATIONUSING IKONOS IMAGERY FOR AUTOMATIC BUILDING EXTRACTION SAFRANBOLU TESTFIELD

(Tam metin bildiri)

Fifth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days 28.03.2006 31.03.2006 MARANGOZ AYCAN MURAT,ORUÇ MURAT,KARAKIŞ SERKAN,şahin hakan

Comparison of pixel based and object oriented classification approaches using Landsat 7 ETM spectral bands

(Tam metin bildiri)

ISPRS XX. Kongresi, İstanbul 12.07.2004 23.07.2004 ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT,gürcan büyüksalih

Investigation of Temporal Changes of Urban Objects Using Object Based Image Analysis

(Tam metin bildiri)

Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014 21.05.2014 24.05.2014 MARANGOZ AYCAN MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT Sayı: 25 Cilt: 3 Sayfa:545-548

Temporal Analysis and Enviromental Effects of Ash Dam Construction of Çatalağzı Thermoelectric Power Plant ÇATES

(Tam metin bildiri)

Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014 21.05.2014 24.05.2014 K Sedar GÖRMÜŞ, Aycan Murat MARANGOZ, Murat ORUÇ, Aliihsan ŞEKERTEKİN Sayı: 25 Cilt: 3 Sayfa:563-566

The Examination of Geologic Formations in terms of Land Cover and Land Surface Temperature LST by using Landsat Images A Case Study of Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

Special Issue of 5th GEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2014 21.05.2014 24.05.2014 Aliihsan ŞEKERTEKİN, Aycan Murat MARANGOZ, Murat ORUÇ, Ş Hakan KUTOĞLU, Hülya K ÇITIROĞLU Sayı: 25 Cilt: 3 Sayfa:555-558

Verification of Temporal Analysis of Coastline Using Object Based Image Classification Derived from Landsat 5 Images of Karasu Sakarya Turkey

(Tam metin bildiri)

4thGEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2012 07.05.2012 09.05.2012 Aycan Murat MARANGOZ, K Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Ş Hakan KUTOĞLU, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Detection of Urban Details and Map Updating from Satellite Images Using Object Based Image Classification Methods and Integration to GIS

(Tam metin bildiri)

4thGEograhic Object-Based Image Analysis Conference – GEOBIA 2012, 07-09 Mayıs 2012 07.05.2012 09.05.2012 Aycan Murat MARANGOZ, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Determination by Landsat Satellite Imagery to Local Scales in Land and Pollution Monitoring A Case of Melen Watershed Turkiye

(Tam metin bildiri)

8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES (UNESCO Sponsored) Conference 22.09.2013 27.09.2013 İpek BARUT, Hülya Keskin ÇITIROĞLU, Murat ORUÇ, Aycan Murat MARANGOZ Cilt: 1

Website

Updating Object for GIS Database Information Using High Resolution Satellite Images A Case Study Zonguldak

(Tam metin bildiri)

ISPRS Hannover Workshop 2011: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information 14.06.2011 17.06.2011 Mehmet ALKAN, Deniz ARCA, Çağlar BAYIK, Aycan Murat MARANGOZ Cilt: 1

Website

Ulusal Bildiriler
Comparison of spot, SRTM and ASTER DEMs

(Tam metin bildiri)

Proc. International Society of Photogrammetry and Remote Sensing 20.07.2007 Sözlü Sunum SEFERCİK UMUT GÜNEŞ, Jaocobsen Karsten, ORUÇ MURAT, MARANGOZ AYCAN MURAT

ZONGULDAK VE EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ ORMAN YANGINI RİSK ALANLARININ BELİRLENMESİ

(Tam metin bildiri)

10. Türkiye ulusal fotogrametri ve uzaktan algılama birliği teknik sempozyumu 25.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum DİLEKÇİ SEMRA,MARANGOZ AYCAN MURAT,ATEŞOĞLU AYHAN Sayfa:262-266

Geleneksel Fotogrametri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Verilerinin Kullanılan Kamera ve Sonuç Ürünleri Bakımından Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25.04.2019 27.04.2019 Poster MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN,Numan Ahmet Burak

Website

Uydu Verileri ile Arazi Örtüsündeki Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimlerinin Analizi: Zonguldak Örneği, Türkiye

(Tam metin bildiri)

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25.03.2015 28.03.2015 Sözlü Sunum ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ,MARANGOZ AYCAN MURAT

Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ve Ikonos Pan-Sharpened Görüntüsünü Kullanarak Yol Ve Binaların Çıkarımı

(Tam metin bildiri)

10. Meeting of Chamber of Surveying and Cadastre Engineers 28.03.2005 01.04.2005 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN,ORUÇ MURAT,Büyüksalih Gürcan

Pan-Sharp Landsat 7 ETM Görüntüsü Kullanılarak Piksel-Tabanlı ve Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 02.04.2007 06.04.2007 Sözlü Sunum ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT,KARAKIŞ SERKAN

Batı Karadeniz Sahil Bölgesindeki Filyos Nehri ve Deltasındaki Değişimlerin Zamansal CBS İle İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

Ege CBS Sempozyumu 27.04.2005 29.04.2005 Sözlü Sunum büyüksalih ismail,AKÇIN HAKAN,SEFERCİK UMUT GÜNEŞ,KARAKIŞ SERKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT

Sakarya’nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi

(Tam metin bildiri)

MMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 14.05.2013 17.05.2013 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,alkış zübeyde

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZONGULDAK İLİ KENTSEL GELİŞİMİNİNİZLENMESİ VE ALTERNATİF YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

(Tam metin bildiri)

TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu 21.05.2015 23.05.2015 yılmaz süleyman,MARANGOZ AYCAN MURAT,ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,ORUÇ MURAT,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Sakarya nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi

(Tam metin bildiri)

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 14.05.2013 17.05.2013 Aycan Murat MARANGOZ, K Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Ş Hakan KUTOĞLU, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu

(Tam metin bildiri)

IV. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu 16.10.2012 19.10.2012 Aycan Murat MARANGOZ, Zübeyde ALKIŞ Cilt: 1

Website

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2010
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)
2009-2010
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2008-2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

UZMAN
1999-2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı
(Doktora)
JDF821 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Detay Çıkarımı
(Doktora)
JDF821 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN DETAY ÇIKARIMI
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
JDF745 Uzaktan Algılama Görüntülerinden Harita Yapımı
(Yüksek Lisans)
JDF745 UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDEN HARİTA YAPIMI
(Yüksek Lisans)
JDF740 Görüntü Yorumlama Teknikleri
(Yüksek Lisans)
JDF740 GÖRÜNTÜ YORUMLAMA TEKNİKLERİ
(Yüksek Lisans)
JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri
(Yüksek Lisans)
JDF738 Görüntü Algılama Teknikleri
Dersler - Lisans
(Lisans)
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi
(Lisans)
JDF904 Uydu Gör. ve Kullanım Alanları
(Lisans)
JDF904 UYDU GÖR. VE KULLANIM ALANLARI
(Lisans)
JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi
(Lisans)
JDF499 DİPLOMA ÇALIŞMASI
(Lisans)
JDF499 Diploma Çalışması
(Lisans)
JDF466 Yersel Fotogrametri
(Lisans)
JDF457 Sayısal Görüntü İşleme
(Lisans)
JDF439 Uzaktan Algılama
(Lisans)
JDF435 Uzaktan Algılama
(Lisans)
JDF435 Uzaktan Algılama
(Lisans)
JDF430 Ölçme Uygulama II
(Lisans)
JDF420 Uzaktan Algılama
(Lisans)
JDF415 Fotogrametri II
(Lisans)
JDF414 Diploma Çalışması
(Lisans)
JDF414 Diploma Çalışması
(Lisans)
JDF345 Temel Görüntü Bilgisi
(Lisans)
JDF330 Fotogrametri II
(Lisans)
JDF330 FOTOGRAMETRİ II
(Lisans)
JDF329 Fotogrametri I
(Lisans)
JDF329 FOTOGRAMETRİ I
(Lisans)
JDF316 Fotogrametri I
(Lisans)
JDF316 Fotogrametri I
(Lisans)
JDF270 Topoğrafya
(Lisans)
JDF264/270 Topoğrafya
(Lisans)
JDF234 Ölçme Uygulama I
(Lisans)
JDF234 ÖLÇME UYGULAMA I
(Lisans)
JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş
(Lisans)
JDF118 Bilg. Donanımı ve Prog. Giriş
(Lisans)
JDF116 Ölçme Tekniği II
(Lisans)
JDF113 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(Lisans)
JDF113 Temel Bilg. Tek. Kullanımı
Kitaplar
Sustainable Development Education Business and Management Architecture and Building Construction Agriculture and Food Security
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sustainability in Urban Ecosystems and Detecting Urban Vegetation from Different Images Using an Object-Based Approach Editör: Dr. Chaouki Ghenai Sayfa::197 220 Yayınevi:: InTech ISBN: 978-953-51-0116-1 Tarih: 2012

Projeler
x
(xxx)

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.11.2017 - 13.12.2017

Landsat 8 Uydu Verisi Kullanarak Yer Yüzey Sıcaklığı ve Arazi Kullanımı Arazi Örtüsü Arasındaki İlişkinin Araştırılması
(İklim değişikliği ve küresel ısınma özellikle son on yıldır etkisini bir çok ülkede hissettirmeye başlamıştır. Özellikler şehirleşme ile arazi örtüsü kullanımında meydana gelen değişimler şehirlerin çevrelerine göre daha sıcak bir yapıya ulaştıkları görülmektedir. Bu konularda etkilerin en aza indirgenmesi için bilim adamları bir çok çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Bu çalışma alanlarından biri olan uzaktan algılama bilim dalı, özellikle görüntüler üzerinden geniş alanları görsel olarak temsil ettikleri için oldukça sık kullanılmaktadır. Çalışmada, yeni jenerasyon yer gözlem uydularından biri olan Landsat 8 uydusuna ait veriler ile Arazi Örtüsü Arazi Kullanımı (LULC) haritaları ile Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) haritaları elde edilerek aralarındaki ilişki gözlemlenecektir. Termal uzaktan algılama teknolojisi ile elde edilen Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) haritaları iklim modelleri için kulanılmaktadır. Kullanılacak uydu görüntüsü ile eş zamanlı olarak arazide homojen dağılımlı noktalarda sıcaklık ve nem ölçümleri de gerçekleştirilecektir. Analizler sonucunda elde edilen arazi örtüsü kullanımından kaynaklanan YYS değişimleri sunulacaktır.)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2017 - 23.06.2017

Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak Neminin Belirlenmesi
(Radar sözcüğü açılımı Radio detection and ranging olan İngilizce bir kısaltmadır ve Türkçeye ışınlarla algılama ve mesafe tayini olarak çevrilebilir Radarlar kullanım alanlarına göre farklı gruplara ayrılmaktadırlar Radar görüntüleme sistemleri aktif uzaktan algılama sistemleridir Bu nedenle bu sistemler ile gece gündüz ve her türlü hava koşulunda veri kaydı yapılabilir Toprak nemi hem iklim bilimi hem de tarım uygulamaları açısından büyük önem arz etmektedir Uzaktan algılama sistemlerinin bu parametre için kullanılması yersel yöntemlere nazaran daha az maliyetli ve daha geniş alanlarda çalışma imkanı sunmaktadır Proje kapsamında İzmir ili Bakırçay havzası çalışma alanı olarak ele alınacaktır Ayrıca yeni nesil radar uydularından biri olan ALOS 2 Advanced Land Observing Satellite 2 uydu görüntüsü kullanarak toprak neminin belirlenmesi planlanmaktadır )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 14.10.2015 - 20.12.2016

ILGAZ DAĞI TÜNELİ JEODEZİK AĞI GNSS GÖZLEMİ
(Ilgaz Dağı geçişinde kullanılacak referans GPS noktalarına ait gözlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması projesidir )

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 24.06.2015 - 20.07.2015

Uzaktan Algılama Teknikleri İle Zonguldak İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi
(Günümüzde zengin bilgi içeriği sunan uydu görüntülerinin varlığı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu görüntülerin işlenebilmesi uzaktan algılama teknolojilerinin sahadaki kullanım yerini sağlamlaştırmaktadır Uydu görüntüleri uygun ölçekte harita yapımı ve güncellenmesi planlama değişim ve gelişimin izlenmesi risk yönetimi analiz ve benzeri birçok alandaki uygulamalara altlık teşkil edebilmektedir Bu tür uygulamalardaki kritik kararların alınabilmesi için güncel hızlı ve düşük maliyetlerle elde edilebilen verilere ihtiyaç duyulması uydu görüntülerinin bu alanlarda kullanılmasında tercih sebebidir Zonguldak il merkezi yerleşim için çok elverişli olmayan eğimli bir yapıya sahiptir Buna rağmen bir madencilik faaliyetleri sebebiyle yıllar içinde çevre il ve ilçelerden göç almış şehir merkezi nüfusu yıllar içinde artmıştır Maden sahaları çevresinde büyüyen şehir merkezi zamanla farklı yönlerde gelişmiştir Üniversitenin kurulumuyla üniversite çevresinde de yoğun yapılaşma görülmüştür Şehirsel gelişim sosyolojik faaliyetlere paralel değişik gelişimler göstermektedir Dağlık ve ormanlarla çevrili Zonguldak merkezi her geçen gün büyümekle birlikte imara açılacak yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç duyulmaktadır Bu çalışmada uzaktan algılama teknolojisi kullanılarak Zonguldak ili merkezindeki yerleşim bölgesinin zamansal gelişiminin izlenmesi ve bu açıdan analizlerin ve gerekli değerlendirilmelerin yapılması amaçlanmaktadır Bunun yanında yerleşim bölgesi olarak sınırlı sayılabilecek olan Zonguldak ili merkezine alternatif olabilecek yeni yerleşim alanları araştırılacaktır Böylelikle Zonguldak gibi karışık bir jeolojik yapıya sahip bir kentsel alan için özellikle bölgedeki kamu kurum ve kuruluşların yerel yönetimlerin yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi acil eylem planlaması vb konularda ileriye yönelik projelerinin oluşumunda fayda sağlayacaktır Zonguldak ilinin değişik yıllara ait düşük orta ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri hava fotoğrafları ortofotoları vektör haritaları vb çeşitli verileri araştırılacak ve uygun veri üzerinden alınabilecek bilgiler dâhilinde istenilen kentsel detayların çıkarılması sağlanacaktır İlgili yazılımlar yardımıyla detaylar vektörleştirme ve görüntü değerlendirme adımlarından olan sınıflandırma işlemi ile çıkarılacak ve alternatif yerleşim alanları belirlenerek yeni alanlar için öneriler verilecektir )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 27.02.2015 - 20.12.2016

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FİLYOS SERBEST BÖLGE PROJESİİMAR PLANLARINA ALTLIK İNSANSIZ HAVA ARACI İLEHALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ PROJESİ
(Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanmış olan Zonguldak ili Çaycuma İlçesi Filyos Serbest Bölge Projesi İmar Planlarına Altlık olacak şekilde İnsansız Hava Aracı ile Hali hazır harita üretimi çalışmalarını içerir )

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 30.06.2014 - 06.10.2015

BUSKİ M5
(Halihazır)

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 06.06.2014 - 01.12.2017

Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2014 - 23.11.2017

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M5) Projesi Kontrol ve Müşavirliği
(Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 05.05.2014 - 02.02.2016

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANARAK ILISU BARAJI İNŞAATININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE REZERVUAR KAMULAŞTIRMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN DETAYLARIN ÇIKARIMI
(Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin sınıflandırma amaçlı analiz ve yaklaşımları görüntülerden çıkarılacak bilgi içeriğinin elde edilmesinde bu bağlamda zamansal değişim belirleme çalışmalarında son yıllarda sıkça kullanılmaktadır Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kapsamına 0 5 1 0 m Yer Örnekleme Aralığına sahip görüntüler girmektedir Bu görüntüler konumsal bilgi elde etmede etken olan görüntünün bilgi içeriği açısından çok önemli ve gerekli bir veri kaynağı olmaktadır Uydu görüntülerinin herhangi bir haritacılık uygulamasına altlık olacak şekilde düzenlenmesi için geometrik olarak düzeltilmeleri ve radyometrik olarak zenginleştirilmeleri konusunda mevcut bazı yöntem algoritma ve diğer işlemler bulunmaktadır Uydu görüntülerinden bilgi içeriğinin çıkarılması ve zamansal değişimin belirlenmesi çalışmalarında ekran üzerinden elle vektörleştirme ve yarı otomatik sınıflandırma piksel ve nesne tabanlı yaklaşımları kullanılabilmektedir Mardin İli Dargeçit İlçesinde bulunan DSİ Ilısu Projesi 16 Bölge Müdürlüğünün yapımını üstlendiği ILISU Barajı ve HES Hidroelektrik Santrali Projesi 2014 yılının sonlarında hizmete alınması planlanmıştır Kurulu güç ve yıllık enerji üretim kapasitesi bakımından Atatürk Barajı Karakaya Barajı ve Keban Barajı ndan sonra 4 üncü büyük HES olma özelliğini kazanacaktır Ilısu Barajı Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 km doğusunda Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır Baraj gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup temelden yüksekliği 138 m olarak inşa edilecektir Barajın maksimum su kotu 526 82 m toplam gövde hacmi 44 milyon m3 rezervuar hacmi ise 11 milyar m3 olacaktır Barajın kurulu gücü 1200 MW olup üreteceği toplam enerji 3 833 milyar KWh tır Ilısu Barajı ile üretilecek olan elektrik enerjisi şu an ülkemizdeki HES ler vasıtasıyla üretilecek olan enerjinin 10 unu oluşturacaktır Baraj gölü suyunun yükseleceği kotun sınırları Rezervuar Alanı içerisinde tarihi 10000 yıldan öncesine dayanan Batman İli Hasankeyf İlçesi de bulunmaktadır Bu çalışmada Ilısu Barajı Rezervuar Alanına ait farklı yıllardaki değişik verilerin vektör haritalar ortofotolar ve uydu görüntüleri kullanılarak CBS ye altlık olacak şekilde Rezervuar Alanında kalacak olan yeniden yerleşim faaliyetleri kapsamındaki Şırnak İli Güçlü Konak İlçesi Koçtepe Köyündeki ve Mardin İli Dargeçit İlçesi Ilısu Köyündeki detay ve yapıların belirlenmesi tanınması ve çıkarılmasına yönelik uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır Bunun yanında bahsedilen veriler kullanılarak baraj gövdesinin inşaatına yönelik zamansal değişimlerin belirlenmesi de planlanmaktadır Rezervuar kamulaştırma sınırından tamamen etkilenen bu bölgedeki yapıların belirlenerek çıkartılmasıyla özellikle bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin ileriye yönelik projelerinin oluşumu acil eylem planlamalarının etkin bir şekilde yapılması ve bölgeyle ilgili zamansal analizler yapılabilmesi sağlanacaktır Ayrıca baraj gövdesi inşası ve yapılan bölgenin zamansal değişiminin incelenmesi dikkat çekici olacaktır )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 03.04.2015

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4) Projesi Kontrol ve Müşavirliği
(Bursa Büyükşehir Belediyesi Fotogrametrik Temel Planlarının Üretilmesi (BUSKİ M4))

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 02.01.2013 - 04.03.2014

Maden İmalat Planlarının Sayısallaştırılması ve Bilgi Sistemine Entegrasyonu için Uygun Yazılım Kriterlerinin Belirlenmesi
(Madencilik Ölçmeleri ve Bilişim Teknolojisi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Soğuksu Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu Plankote ve Kontrolü Projesi
(Yol Aplikasyonu ve Kontrolü)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Sakarya nin Karasu Ilçesindeki Sahil Şeridinin Landsat 5 Görüntülerinin Nesne Tabanli Siniflandirma Teknikleri Kullanilarak Zamansal Analizi
(Uzaktan Algılama)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi Haritaların Güncellenmesi ve CBS ye Entegrasyonu
(Uzaktan Algılama)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak İl Merkezindeki Kentsel Detayların Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırması İle Zamansal Analizi
(Uzaktan Algılama)

BAP 6 (Devam Ediyor)

Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery for Topographic Mapping Database Construction of Selected Experimental Test Ares in Turkey
(Uzaktan Algılama)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Soğuksu Müftülük 220 Metrelik Yolunun Araziye Aplikasyonu Plankote ve Kontrolü Projesi
(Yol Yapımı)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Bursa Metropoliten Alanı Sayısal ve Ortofoto Temel Planlarının Yapım Projesi Müşavirlik Hizmeti
(Müşavirlik Hizmeti)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Zonguldak Kentsel Gelişim Alanının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleriyle CBS Tabanlı Analizi
(CBS)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Kültürel Mirasın Kaydı Analizi Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Örnek Uygulama Safranbolu Tarihi Kenti
(CBS)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Yüksek Çözünürlüklü QuickBird Uydu Görüntüsü Kullanarak Kentsel Yeşil Alanların Nesne Tabanlı Otomatik Sınıflandırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu
(Uzaktan Algılama)

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler
MNG A.Ş.

1998-1998

Stajyer

Analitik, sayısal kıymetlendirme ve edit işlemleri

MNG A.Ş.

1995-1995

Stajyer

Arazi bütünleme ve edit işlemleri