DOÇENT DR. AVNİ YILDIZ
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
AVNİ YILDIZ
e-Posta:
avniyildiz@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Matematik Eğitimi

Öğrenim Bilgileri
Bütünleşik Doktora
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)
Tez Adı : Ders imecesinin matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışlarına etkisi
2009-2014
Lisans
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2004-2007
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygısı ile okuryazarlık öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

MERVE DAĞDELEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
TÜRKİYE'DE GEOGEBRA İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE YÜRÜTÜLEN MAKALELERİN TEMATİK VE YÖNTEMSEL EĞİLİMİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI

ELİF BEYHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme süreçlerinin incelenmesi

ÖZGE ERDEM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Teknoloji destekli yürütülen üçgenler konusunun öğretim sürecinden yansımalar: Kavram imajı örneği

MEHMET DEMİRER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Ortaokul 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarının PISA temel matematik beceri seviyelerine göre incelenmesi

BETÜL ŞİRİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
EBA destekli oran-orantı öğretiminin ders başarılarına ve üstbilişsel davranış algılarına etkisi

MEHMET TEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Matematik öğretmenlerinin dinamik bir yazılım ile etkinliklerini hazırlarken teknolojik pedagojik alan bilgisi kullanım durumlarının incelenmesi

RABİA GÜL KIRIKÇILAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Examining the relationship between pre-service mathematics teachers’ mathematical thinking level and attitude towards mathematics courses
Acta Didactica Napocensia

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 256-270 YILDIZ AVNİ, BALTACI SERDAL, KARTAL BÜŞRA

Endeks:ERIC, ERIH, DOAJ, EBSCO, Fachportal, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory ISSN:2065-1430 doi:10.24193/adn.13.2.17

Website

Developing an Observation Form to Determine the TPACK Usage
International Journal of Educational Studies in Mathematics

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 172-181 KIRIKÇILAR RABİA GÜL,YILDIZ AVNİ

Endeks:INDEX COPERNICUS, SOBIAD, WORLDCAT, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ ISSN:2148-5984

Website

The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions
Journal of International Cooperation and Development

Tarih: 5/2019 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 27-33 YILDIZ AVNİ, OLPAK YUSUF ZİYA, BALTACI SERDAL

Endeks:EBSCO Discovery Service, MyScienceWork, Summon (ProQuest), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat ISSN:2612-4815

Website

A Comparison of Parents of Gifted Students and Non-Gifted Students: A Case of Expectations from Mathematics Education
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 48 Sayfa: 452-497 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,AYTEKİN CAHİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-9967 doi:10.14812/cufej.404610

Website

THE INVESTIGATION OF STUDENTS’ COGNITIVE AND METACOGNITIVE COMPETENCIES ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
European Journal of Education Studies

Tarih: 10/2018 Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 81-98 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KUZU OKAN

Endeks:ERIC, ERIH, AcademicKeys, ROAD, MIAR, Mendeley, ISSN:2501-1111 doi:10.5281/zenodo.1307430

Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Craft: Utilization of the TPACK when Designing the Geogebra Activities
Acta Didactica Napocensia

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 101-116 Kırıkçılar Rabia Gül,YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, DOAJ, EBSCO, Fachportal, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH ISSN:2065-1430 doi:10.24193/adn.11.1.8

Website

Investigation of Parents’ Expectations from Mathematics Education in Turkey
Acta Didactica Napocensia

Sayı: 3-4 Cilt: 11 Sayfa: 59-78 AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, DOAJ, EBSCO, Fachportal, IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIH ISSN:2065-1430

Website

Reflection on the Analytic Geometry Courses: TheGeoGebra Software and Its Effect on Creative Thinking
Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2017 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 620-630 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KÜÇÜK DEMİR BETÜL

Endeks:ERIC, Norwegian Centre for Research Data, ProQuest, EBSCO A-to-Z ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2017.050411

Website

Reflection on the Analytic Geometry Courses: The GeoGebra Software and its Effect on Creative Thinking
Universal Journal of Educational Research

Tarih: 4/2017 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 620-630 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KÜÇÜK DEMİR BETÜL

Endeks:ERIC, NSD - Norwegian Centre for Research Data, ProQuest, EBSCO A-to-Z, Ulrich, Google Scholar ISSN:2332-3205 doi:10.13189/ujer.2017.050411

Website

The factors affecting techno-pedagogical competencies and critical thinking skills of preservice mathematics teachers
Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES)

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 66-81 YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, Index Copernicus, CNKI Scholar, Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, WorldCat, MyJurnal

Website

Reflections from the Lesson Study for the Development of Techno-Pedagogical Competencies in Teaching Fractal Geometry
European Journal of Educational Research

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 41-50 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:ERIC, AcademicKeys, Asian Education Index, EBSCOHOST, Index Copernicus International, OAJI, Scientific Indexing Services ISSN:21658714 doi:10.12973/eu-jer.6.1.41

Website

Reflectıons from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software
The Online Journal of New Horizons in Education

Tarih: 10/2016 Sayı: 4 Cilt: 6 Sayfa: 155-166 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:DOAJ ISSN:2146-7374

Website

The geometric construction abilities of gifted students in solving real world problems A case from Turkey
Malaysian Online Journal of Educational Technology, (MOJET)

Tarih: 10/2016 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 53-67 YILDIZ AVNİ

Endeks:ERIC, DOAJ - Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, CNKI Scholar, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, WorldCat, MyJurnal

Website

The Relationship between Metacognitive Awareness Levels Learning Styles Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders
Journal of Education and Learning

Tarih: 8/2016 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 78-89 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,ÖZÇAKIR BİLAL

Endeks:Academic Keys, CNKI Scholar, ERIC, Gale's Academic Databases, Google Scholar, JournalSeek, JournalTOCs, MIAR, Open Access Journals Search Engine (OAJSE), PKP Open Archives Harvester, SHERPA/RoMEO, Standard Periodical Directory, Worldcat ISSN:1927-5269 doi:10.5539/jel.v5n4p78

Website

GeoGebra 3D from the perspectives of elementary pre service mathematics teachers who are familiar with a number of software programs
Cypriot Journal of Educational Sciences

Tarih: 4/2015 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 12-17 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:DOAJ, Ulrich's Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, Google Scholar, PsycINFO, Asian Education Index & AWER index

Knowledge Types Used by Eighth Grade Gifted Students While Solving Problems
BOLEMA

Tarih: 11/2014 Sayı: 50 Cilt: 28 Sayfa: 1032-1055 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SSCI

Website

Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer aided environment
Energy Education Science and Technology

Tarih: 1/2012 Cilt: 4 Sayfa: 993-995 BAKİ ADNAN,YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:SCI-Expanded

Metacognitive behaviours of the eighth grade gifted students in problem solving process
The New Educational Review

Tarih: 12/2011 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 248-260 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Education Research Complete, Education Source, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Open Academic Journals, IndexScopusUlrichsweb

Examining characteristics of a primary school in terms of school effectiveness and improvement paradigms
International Journal of Human Sciences

Tarih: 1/2011 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 455-473 ALTUN TANER,YILDIZ AVNİ

Endeks:DOAJ, EBSCO HOST, Index Copernicus International, WorldCat

Website

Ulusal Makaleler
8. Sınıf Matematik Ders Kitabının PISA Temel Matematik Beceri Seviyelerine Göre İncelenmesi
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 1158-1176 ŞİRİN BETÜL, YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.676100

Website

A Comparison of Mathematics Learning Approaches of Gifted and Non-Gifted Students
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 461-491 KILIÇ BULUT AHSEN SEDA, YILDIZ AVNİ, BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4653 doi:10.16949/turkbilmat.682111

Website

Geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında tahmin et-gözle-açıkla (tga) stratejisinin kullanımı
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 1873-1890 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1037

Website

İki Farklı Kurumda Çalışan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Durumlarının İncelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2018 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 1392-1418 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-020

Website

Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi
Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

Tarih: 10/2017 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 1481-1516 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-2020 doi:10.23891/efdyyu.2017.53

Website

Matematik Öğretmenlerinin Üstbilişi Harekete Geçirici Davranışlarının İncelenmesi İçin Gözlem Formunun Geliştirilmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2017 Sayı: 41 Cilt: 1 Sayfa: 1-19 YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/efd.12201

Website

Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi MEVBÖ: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 17 Sayfa: 397-411 AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,ALTUNKAYA BÜLENT,KIYMAZ YASEMİN,YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN

Website

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Olasılık Problemlerini Çözme Süreçlerinin Analitik Düşünme Bağlamında İncelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 91-111 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/efd.75669

Website

Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik GeoGebra Destekli Etkinlik Hazırlamak İçin Yürütülen Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinden Yansımalar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2016 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 70-90 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,KIYMAZ YASEMİN,AYTEKİN CAHİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/efd.12232

Website

Matematik öğretmenlerinin problem çözme ortamlarında öğrencilerinin üstbilişlerini harekete geçirmeye yönelik davranışları
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 4/2016 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 575-598 YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

Website

Analitik geometri öğretiminde geogebra yazılımının potansiyeli Öğretmen adaylarının görüşleri
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 483-505 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,KÖSA TEMEL

Endeks:TR DİZİN

Website

Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 16 Sayfa: 295-312 BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Endeks:TR DİZİN

Website

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Tarih: 4/2015 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 201-213 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Endeks:TR DİZİN

Website

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNAMİK MATEMATİK YAZILIMI İLE ÜÇ BOYUTLU CİSİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME SÜREÇLERİ
Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 5/2012 Sayı: 2 Cilt: 20 Sayfa: 591-604 YILDIZ AVNİ, BALTACI SERDAL, AKTÜMEN MUHARREM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9844

Website

Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8 sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2012 Sayı: 1 Cilt: 25 Sayfa: 123-143 YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KURAK YASİN,GÜVEN BÜLENT

Endeks:TR DİZİN

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra Yazılımının Derslerde Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Tarih: 12/2011 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 103-120 AKTÜMEN MUHARREM, YILDIZ AVNİ, HORZUM TUĞBA, CEYLAN ÇELİKER TUBA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-4653

Website

Uluslararası Bildiriler
8. Sınıf Öğrencileri ile Yürütülen Matematiksel Modelleme Etkinliklerinde Matematiksel Modelleme Basamaklarının Gerçekleşme Durumları

(Tam metin bildiri)

1st International Congress of Pedagogical Research 24.06.2020 26.06.2020 Sözlü Sunum ERDEM ÖZGE,YILDIZ AVNİ ISBN:978-605-06356-0-7

The Effect of Peer Instruction on Conceptual and Operational Approaches Preferred in Problem Solutions

(Tam metin bildiri)

8th Academic Studies in Human Education and Social Sciences 29.03.2019 30.03.2019 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,OLPAK YUSUF ZİYA,BALTACI SERDAL ISBN:978-1-78911-004-3

Akran Öğretimi Modelinin Analitik Geometri Derslerinde Kullanımından Yansımalar: Uzayda Doğrular ve Düzlemler Örneği

(Tam metin bildiri)

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education 26.09.2019 28.09.2019 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,OLPAK YUSUF ZİYA Sayfa:640-647

Website

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education 26.09.2019 28.09.2019 Sözlü Sunum KILIÇ BULUT AHSEN SEDA,YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL Sayfa:1100-1108

Website

Matematik Öğretmen Adaylarının Akran Öğretimi Yöntemine Yönelik Görüşleri: Konikler Örneği

(Tam metin bildiri)

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 02.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum OLPAK YUSUF ZİYA,BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ Sayfa:619-624 ISBN: 978-605-697100-6

Website

QUALITATIVE EXAMINATION OF THE PERSPECTIVES OF PARENTS WITH GIFTED CHILDREN ON MATHEMATICS EDUCATION

(Tam metin bildiri)

International Academic Conference on EducationHumanities and Social Sciences(WEI-EHSS-Vienna 2019) 17.04.2018 19.04.2018 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,AYTEKİN CAHİT Sayfa:25-34 ISBN:2167-3179 (Online) USA

Website

Comparing the Expectations of The Gifted Students’ and Others’ Parents from Mathematics Education According to Some Variables

(Tam metin bildiri)

International Academic Conference on EducationHumanities and Social Sciences(WEI-EHSS-Vienna 2019) 17.04.2018 19.04.2018 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,AYTEKİN CAHİT Sayfa:126-137 ISBN:ISSN 2167-3179 (Online) USA

Website

Probability explorer simülasyonunun üstün zekâlı/yetenekli öğrencilere olasılık öğretmedeki kullanışlılığına ilişkin Bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri

(Özet bildiri)

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices 04.05.2017 06.05.2017 Sözlü Sunum AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ Sayfa:16-17

Website

Bilsem matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışları

(Özet bildiri)

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices 04.05.2017 06.05.2017 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL Sayfa:29-None

Website

The reflections of lesson study held by mathematics teachers of gifted students: Problems established on geometric construction

(Özet bildiri)

14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL) 23.05.2017 24.05.2017 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,AYTEKİN CAHİT Sayfa:15-16

Investigating preservice mathematics teachers’ content knowledge on permutation and combination topics using problem posing processes

(Özet bildiri)

14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL) 23.05.2017 24.05.2017 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ Sayfa:16-17

The investigation of the students’ cognitive and metacognitive competencies according to the different variables

(Özet bildiri)

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017) 11.05.2017 13.05.2017 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KUZU OKAN Sayfa:953-954

Website

Investigation of parent expectations of middle school students from mathematics education

(Özet bildiri)

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017) 15.08.2017 18.08.2017 Sözlü Sunum AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,ALTUNKAYA BÜLENT,YILDIZ AVNİ,KIYMAZ YASEMİN Sayfa:242-243

Website

The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates

(Özet bildiri)

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017) 15.08.2017 18.08.2017 Sözlü Sunum AYTEKİN CAHİT,BALTACI SERDAL,KIYMAZ YASEMİN,YILDIZ AVNİ Sayfa:244-245

Website

Effect of design based research activities on technological pedagogical content knowledge (TPACK) qualifications: An example from gifted students teachers

(Özet bildiri)

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016) 30.08.2016 01.09.2016 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,KIYMAZ YASEMİN,AYTEKİN CAHİT Sayfa:140-None

Website

Reflections from lesson study: A perspective to promote students' metacognitions in the problem solving envıionment

(Tam metin bildiri)

International Conference on New Horizons in Education (INTE) 10.06.2015 12.06.2015 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,GÜVEN BÜLENT Sayfa:421-424

The examination of the gifted students mathematical thinking skills in computer assisted environment

(Özet bildiri)

First International Dynamic, Interactive, and Explorative Learning (IDEAL) Conference 02.07.2012 05.07.2012 Sözlü Sunum BAKİ ADNAN,YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL

Examining mathematics pedagogical formation students motivating strategies in learning

(Özet bildiri)

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016) 30.08.2016 01.09.2016 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL Sayfa:139-None

Website

A scale to determine parents expectation from mathematics education PEME Development reliability and validity

(Özet bildiri)

5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) 16.08.2016 19.08.2016 Sözlü Sunum AYTEKİN CAHİT,ALTUNKAYA BÜLENT,BALTACI SERDAL,KIYMAZ YASEMİN,YILDIZ AVNİ Sayfa:171-None

Website

Ulusal Bildiriler
Matematik öğretmenlerinin etkinlik hazırlama süreçlerinde TPAB’ lerini kullanım durumlarının tespitine yönelik geliştirilen gözlem formu

(Özet bildiri)

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 17.05.2017 19.05.2017 Sözlü Sunum KIRIKÇILAR RABİA GÜL,YILDIZ AVNİ Sayfa:371-373

Website

Ders imecesi çalışmalarının öncesi bilim sanat merkezi matematik öğretmenlerin kurdukları geometrik inşa problemlerinin analizi

(Özet bildiri)

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 17.05.2017 19.05.2017 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ Sayfa:460-462

Website

Vektörel çarpımın GeoGebra dinamik yazılımı ile öğrenilmesi sürecinden yansımalar: Eğitim Fakültesi örneği

(Özet bildiri)

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 16.05.2015 18.05.2015 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Dinamik geometri yazılımının öğrencilerin matematiksel düşünme sürecindeki rolü

(Özet bildiri)

9.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri 20.10.2010 22.10.2010 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,AKYOL MUSTAFA,ÇELİK DERYA

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bağımlı ve Bağımsız Olaylara Yönelik Bilgilerinin Problem Kurma Etkinlikleri İle İncelenmesi

(Özet bildiri)

13. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri 15.05.2014 18.05.2014 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL Sayfa:297-301

Analitik geometri kavramlarının öğreniminde GeoGebra dinamik matematik yazılımının potansiyeli

(Özet bildiri)

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 20.06.2013 22.06.2013 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,KÖSA TEMEL

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinliği tasarlama deneyimlerine ilişkin görüşleri

(Özet bildiri)

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 16.05.2015 18.05.2015 Sözlü Sunum DORUK BEKİR KÜRŞAT,ALTUNKAYA BÜLENT,BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ

Üniversite 1 Sınıf öğrencilerinin trigonometrik fonksiyonların grafiklerinin çizim sürecinin incelenmesi

(Özet bildiri)

9.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri 20.10.2010 22.10.2010 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL,ARSLAN SELAHATTİN

İlköğretim 8 sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Süreçlerinde Matematik Sembollerini Kullanım Durumları

(Özet bildiri)

11. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi 11.09.2014 14.09.2014 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL Sayfa:996-997

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Düzlem Denklemlerini GeoGebra Dinamik Yazılımı İle Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

11. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi 11.09.2014 14.09.2014 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ Sayfa:376-377

Tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir etkinliğin geliştirilmesi süreci

(Özet bildiri)

12. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi 28.09.2016 30.09.2016 Sözlü Sunum BALTACI SERDAL,YILDIZ AVNİ,KIYMAZ YASEMİN,AYTEKİN CAHİT Sayfa:72-None

Website

Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliliklerinin gelişimi için yürütülen ders imecesi sürecinden yansımalar

(Özet bildiri)

12. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi 28.09.2016 30.09.2016 Sözlü Sunum YILDIZ AVNİ,BALTACI SERDAL Sayfa:56-None

Website

Akademik Görevler
DOÇENT
2018
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2014-2018
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2009-2014
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
ÖĞRENME ORTAMLARININ TASARLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS SEMİNER
(Yüksek Lisans)
PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ
(Yüksek Lisans)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA YAYIN ETİĞİ
(Yüksek Lisans)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ
(Yüksek Lisans)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI
Dersler - Lisans
(Lisans)
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
(Lisans)
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
(Lisans)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2
(Lisans)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1
(Lisans)
TEMEL MATEMATİK 2
(Lisans)
OKUL DENEYİMİ
(Lisans)
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2
(Lisans)
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1
(Lisans)
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI
(Lisans)
MATEMATİK EĞİTİMİ
(Lisans)
LİNEER CEBİR 2
(Lisans)
LİNEER CEBİR 2
(Lisans)
LİNEER CEBİR 1
(Lisans)
GENEL MATEMATİK 2
(Lisans)
GENEL MATEMATİK 1
(Lisans)
ANALİTİK GEOMETRİ 2
(Lisans)
ANALİTİK GEOMETRİ 1
(Lisans)
ANALİTİK GEOMETRİ
(Lisans)
ALAN ÇALIŞMASI
Kitaplar
EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER (Cilt II)
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE AKRAN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI Editör: SALI GÜNEŞ, BOZKURT METİN Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 23 Yayınevi:: GECE PUBLISHING ISBN: 978-625-7411-61-5 Tarih: 2021

Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt I)
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: MATEMATİK ALAN EĞİTİMİ UZMANLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSLERİNDE KULLANDIKLARI SORULARIN ANALİZİ Editör: KOCA ŞEHRİBAN, ERTEN PINAR Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 130 Yayınevi:: Gece Publishing ISBN: 978-625-8449-91-4 Tarih: 2021

Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları-Öğrenen ve Öğretenler İçin
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Uzay Geometri Editör: ELÇİ Aysun Nuket, BUKOVA GÜZEL Esra, CANTÜRK GÜNHAN Berna, EV ÇİMEN Emre Basım Sayısı::(1) Sayfa::501 514 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-605-318-755-4 Tarih: 2016

Projeler
Probability Explorer Programının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Olasılıkla İlgili Plan Hazırlama Becerilerine Etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 11.04.2017 - 01.12.2017

BİLSEM Matematik Öğretmenlerinin Geometrik İnşa Üzerine Kurdukları Problemlere Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 17.03.2017 - 26.10.2017

ORTAOKUL ÖĞRENCİ VELİLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.04.2016 - 09.12.2016

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİNAMİK YAZILIM DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 17.03.2016 - 31.10.2016

Ödüller
Yurt Dışı Yayın Nedeniyle Teşekkür Belgesi Tarih: 2012
(AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler