DOÇENT DR. ARZU TAY BAYRAMOĞLU
Genel Bilgiler
İsim:
ARZU TAY BAYRAMOĞLU
e-Posta:
arzutb@beun.edu.tr
Telefon:
0 372 291 1463
Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Enflasyon

Büyüme

Gelişme Ekonomisi - Makro

Öğrenim Bilgileri
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)
Tez Adı : Tarımsal hammadde fiyatları ve biyoyakıt talebi ilişkisi
2007-2012
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : Erken uyarı sistemleri ile finansal krizlerin analizi: Türkiye ve geçiş ekonomileri örneği.
2005-2007
Lisans
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2000-2004
Yönetilen Tezler - Doktora
(Doktora)
Borç Dolarizasyonunun Yatırımlar ve Konjonktürel Dalgalanmalar Üzerine Etkisi

ALPER ŞIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Ekonomik kalkınmada inşaat sektörünün rolü: Ulusal ve bölgesel düzeyde bir analiz

İZZETTİN ÖZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye ekonomisinde yatırım-tasarruf ilişkisinin Feldstein Horioka Hipotezi bağlamında incelenmesi

HANİFE GÜNBAY YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Doğrudan yabancı yatırımlar ve belirleyicileri: Türk finans sektörü üzerine bir uygulama

ŞEBNEM KESKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Belirleyicileri: Türk Finans Sektörü Üzerine Bir Uygulama

ŞEBNEM AYDIN
None None None

(Yüksek Lisans)
İktisadi büyüme ve kamu harcamaları ilişkisi: Türkiye örneği

ENES SÜMER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Türkiye'de enflasyon hedeflemesi döneminde parasal aktarım mekanizmasının etkinliği

NAGİHAN YAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Orta Gelir Tuzağı Hipotezi’nin Panel Birim Kök Testi İle Analizi
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 200-213 ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.631141

Website

Döviz Kuru ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ortalamada ve Varyansta Nedensellik Testi ile Analizi
Business Management Studies: An Interantional Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 5 Cilt: 7 Sayfa: 2112-2123 BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Ergün Mehmet Alper

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1319

Website

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye Örneği
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 15 Sayfa: 965-990 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Sümer Enes

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2019456393

Website

Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 41-64 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2148-2497

The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in the USA: A Non-Linear ARDL Bounds Test Approach
Energy and Power Engineering

Tarih: 9/2017 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 170-186 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:EBSCO ISSN:1947-3818 doi:10.4236/epe.2017.93013

ARIMA ve Gri Sistem Modelleri ile Enflasyon Tahmini
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 760-776 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

Inflation Dynamics and Monetary Transmission in Turkey in the Inflation Targeting Regime
Journal of Reviews on Global Economics

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 1-14 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ALLEN LARRY

Endeks:EconLit ISSN:1929-7092 doi:DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2017.06.01

Website

Türkiye de Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 31-45 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:Ebsco ISSN:2147-3064

Website

Non Energy Import Demand Functıon in Turkey New Evidence
Asian Economic and Financial Review

Tarih: 12/2016 Sayı: 12 Cilt: 6 Sayfa: 750-761 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ

Endeks:EconLit ISSN:2222-6737 doi:10.18488/journal.aefr/2016.6.12/102.12.750.761

Website

Pollution Havens and Their Relationship to the Environmental Kuznets Curve The Case of the US Tyre Industry
Economic Affairs

Tarih: 10/2016 Sayı: 3 Cilt: 36 Sayfa: 258-272 McCOLLOUGH JOHN,HE MIAO,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1468-0270 doi:DOI: 10.1111/ecaf.12202

The Impact of Biofuels Demand on Agricultural Commodity Prices Evidence from U S Corn Market
Journal of Economics and Development Studies

Tarih: 6/2016 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 189-206 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÇETİN MURAT,KARABULUT GÖKHAN

Endeks:Scientific Indexing Services ISSN:2334-2390 doi:DOI: 10.15640/jeds.v4n2a15

Website

Osmanlı Devleti nin 19 Yüzyıldaki Finansal Sisteminde Osmanlı Bankası nın Yeri ve Faaliyetleri
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2012 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 63-103 APAK SUDİ,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:Ebsco ISSN:2146-4928

An analysis of financial crisis by early warning systems approach : the case of transition economies and emerging markets (1994 - 2006 period panel logit model)
International Journal of Economic Perspectives

Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 403-426 BARIŞIK SALİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:Econlit ISSN:1307-1637

An Econometric Analysis of Financial Crises by Early Warning Systems Approach in Transition Economies (1994 2006 Period Panel Logit Model)
Yapı Kredi Economic Review

Tarih: 12/2008 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 29-44 BARIŞIK SALİH,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:Econlit ISSN:1019-1232

Website

Ulusal Makaleler
Dış Borçlanma, İktisadi Büyüme, Cari Açık ve Finansal Gelişme İlişkisi: Türkiye Örneği
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 60 Sayfa: 419-445 ÇEŞTEPE HAMZA, TAY BAYRAMOĞLU ARZU, Sümer Enes

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-3688 doi:10.18070/erciyesiibd.970296

Website

Türkiye’de Gıda ve Tarımsal Ürün Fiyatlarının Uluslararası Belirleyicileri
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 63-74 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

Export Dynamics in Emerging Market Economies
Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi,

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 19-34 KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-0064

Küresel Kriz Türkiye’ye Etkileri ve Çözüm Önerileri
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 111-162 KORKMAZ ESFENDER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:AsosIndex, Arastirmax ISSN:1309-4289

Website

Uluslararası Bildiriler
The Relationship between Economic Growth, Energy consumption, and Other Macroeconomic Variables: An Analysis for Fragile Five Countries

(Özet bildiri)

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 28.04.2017 29.04.2017 Sözlü Sunum KOÇ YURTKUR ASUMAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAHTİYAR BERSU

Website

Türkiye’de Sektörler Arası Nedensellik İlişkisi: İnşaat Sektörünün, Sanayi, Hizmetler ve Ticaret Sektörleri ile İlişkisi

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 20.04.2019 21.04.2019 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Özdemir İzzettin Sayı: Spring Cilt: 2019 Sayfa:539-550

Website

Testing the Middle Income Trap Hypothesis with the Unit Root Test

(Özet bildiri)

International Congress on Afro Eurasian Research IV 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayfa:101-101

Website

Parasal Bağımsızlığın Doğrudan Yabancı Yatırımlarn Üzerindeki Etkisi

(Özet bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 21.04.2019 22.04.2019 Sözlü Sunum Aydın Şebnem,TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayı: Spring Cilt: 2019 Sayfa:102-None

Website

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management Economy and Policy 21.04.2019 22.04.2019 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,Sümer Enes Sayı: Spring Cilt: 2019 Sayfa:623-635

Website

Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme: Kamu Politikaları Çerçevesinde Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro–Avrasya Araştırmaları Kongresi 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,DÖKMEN GÖKHAN Sayfa:378-387 ISBN:978-605-4931-65-1

Website

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Parasal Aktarım Mekanizmasının Etkinliği

(Tam metin bildiri)

IV. European Congress on Economic Issues 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,YAMAN NAGİHAN Sayfa:49-62 ISBN:978-605-2012-90-1

Website

Döviz Kuru Kanalı Etkinliği: Döviz Kuru, Yatırım, Tüketim ve Gelir İlişkisi

(Tam metin bildiri)

IV. European Congress on Economic Issues 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayfa:39-48 ISBN:978-605-2012-90-1

Website

The Determinants of Export: The Case of Emerging Markets

(Özet bildiri)

Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2010 26.05.2010 28.05.2012 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,KOÇ YURTKUR ASUMAN,NOKAY PINAR Sayfa:10-None

The Impact of Agricultural Commodity Price Increases on Agricultural Employment in Turkey

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, ManagementTourism 26.10.2013 28.10.2013 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU Cilt: 143 Sayfa:1058-1063

Turkey Import Demand From Russia: A Cointegration Analysis

(Özet bildiri)

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,GÜDENOĞLU ERDEM

Website

Ulusal Bildiriler
Türkiye'de Yatırım, Tasarruf ve Ödemeler Dengesi İlişkisi

(Özet bildiri)

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 04.11.2021 Sözlü Sunum TAY BAYRAMOĞLU ARZU, GÜNBAY YILMAZ HANİFE Sayfa:11-12

Website

Ottoman Empire’s Debt Management in 19th Century and Role of The Galata Bankers (1838-1881)

(Tam metin bildiri)

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing 08.03.2007 09.03.2007 Sözlü Sunum TUNÇSİPER BEDRİYE,TAY BAYRAMOĞLU ARZU,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:10-None ISBN:978-975-01960-1-0

Website

Makro Ekonomik Politikalar ve Hisse Senedi Endeksi İlişkisi: Türkiye Örneği

(Tam metin bildiri)

1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 31.05.2012 02.06.2012 Sözlü Sunum DÖKMEN GÖKHAN,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Akademik Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2008-2013
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2005-2008
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
(Doktora)
IKT802 İLERİ MAKRO İKTİSAT II
(Doktora)
IKT801 İLERİ MAKRO İKTİSAT I
Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
IKT752 MİKROEKONOMİK ANALİZ II
(Yüksek Lisans)
IKT751 MİKROEKONOMİK ANALİZ I
(Yüksek Lisans)
IKT729 KALKINMA ANALİZİ
(Yüksek Lisans)
IKT727 GÜNCEL BÜYÜME KURAMLARI
(Yüksek Lisans)
IKT726 KALKINMA İKTİSADI: ÖRNEK OLAYLAR
(Yüksek Lisans)
IKT726 KALKINMA EKONOMİSİ ÖRNEK OLAYLAR
(Yüksek Lisans)
IKT703 MAKROEKONOMİK ANALİZ - I
Dersler - Lisans
(Lisans)
İktisat Sosyolojisi
(Lisans)
İktisadi Düşünce Tarihi
(Lisans)
iktisat Tarihi
(Lisans)
Mikro İktisat
(Lisans)
IKT232 MAKRO İKTİSAT
(Lisans)
IKT217 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ
(Lisans)
IKT209 İKTİSAT TARİHİ
(Lisans)
IKT207 MAKRO İKTİSAT I
(Lisans)
IKT207 MAKRO İKTİSAT - I
(Lisans)
IKT206 MAKRO İKTİSAT II
(Lisans)
IKT206 MAKRO İKTİSAT - II
(Lisans)
IKT105 İKTİSADA GİRİŞ
(Lisans)
Ekonomi Bilimine Giriş
Kitaplar
Derlemeler-1 İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Harcamalarının İktisadi Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme: Teorik Çerçeve ve Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Politikalar Editör: Kılıç Metin Basım Sayısı::(1) Sayfa::349 377 Yayınevi:: Beta ISBN: 978-605-242-526-8 Tarih: 2019

Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Linkage Between Cryptocurrencies and Macro-Financial Parameters: A Data Mining Approach Editör: Hacioglu Umit Basım Sayısı::(1) Sayfa::249 270 Yayınevi:: Springer Nature ISBN: ISBN 978-3-030-25275-5 Tarih: 2019

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessing the Twin and Triple Deficit Hypotheses in Developing Economies: A Panel Causality Analysis Editör: Dinçer Hasan, Hacıoğlu Ümit, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::209 225 Yayınevi:: Springer Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

İşletme Ekonomi Yazıları - I
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Parasal Aktarım Mekanizması: Teori ve Politikalar Editör: Şakar Nurhan Basım Sayısı::(1) Sayfa::481 509 Yayınevi:: Beta Yayıncılık ISBN: 978-605-242-306-6 Tarih: 2018

Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Foreign Direct Investment, Technological Innovation, and Export Performance Empirical Evidence from Developing Asia Editör: Venkataramanaiah Malepati and Mangala Gowri C. Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-1-5225-3026-8 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economies
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Chapter 9: The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns in Transition Economies: Panel Causality and Panel VAR Analysis Editör: Tayfur Bayat Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 134 Yayınevi:: Aurel Valaciu University of Arad Publications ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017

TR81 Düzey 2 Bölgesinin Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli ile Analizi
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri ISBN: 978-975-92847-5-6 Tarih: 2015

Doğal Taşlar ve Çin Halk Cumhuriyeti Rekabeti
(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: 3. Bölüm: Türk Mermerdlik Sektörünün Sorunları, Karşılaştırmalı Rekabet ve SWOT Analizi Editör: Arzu Tay Bayramoğlu, Giray Gözgör, Levent Neyse, Pınar Nokay Basım Sayısı::(1) Sayfa::109 140 Yayınevi:: İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 2010-113 ISBN: 978-9944-60-910-4 Tarih: 2011

Malezya’ya Bakış: Muhasebe-Finans-Ekonomi
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 4. Bölüm: Finansal Krizler ve Malezya Ekonomisi Editör: BARIŞ SİPAHİ Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 123 Yayınevi:: TÜRMOB Yayınları Tarih: 2010

Erken Uyarı Sistemleri ile Finansal Krizlerin Analizi Türkiye ve Geçiş Ekonomileri Örneği, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İktisadi Araştırmalar Vakfı Tarih: 2008

Projeler
TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı Modeli ile Analizi
(Proje No: TR81/13/DFD/0004 - Projeyi Finanse Eden: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA))

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 15.11.2013 - 12.02.2014

Türk Mermercilik Sektörünün Sorunları Karşılaştırmalı Rekabet ve SWOT Analizi
(İstanbul Ticaret Odası Destekli Araştırma Projesidir. Mermercilik Sektörü ve Uzakdoğu (Çin) Rekabeti ele alınmıştır.)

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.01.2010 - 01.07.2010

Ödüller
Türkiye Ekonomi Kurumu Tez Teşvik Ödülü Tarih: 2007
(Türkiye Ekonomi Kurumu)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
İAV 3. Ünal Aysal Yüksek Lisans Tez Ödülü Tarih: 2007
(İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV))
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler